ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171                                               

เทศบาลตำบลไทรน้อย

เทศบาลตำบลไทรน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลตำบลหนึ่งในสิบเอ็ดแห่งของจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน

                                               

เทศบาลตำบลนายาง

ในอดีตตำบลนายางเคยเป็นที่ตั้งของอำเภอนายาง อำเภอชะอำ ภายหลังได้ย้ายไปตั้งที่ตำบลหนองจอก และย้ายมาตั่งที่ตำบลชะอำ จากการที่เคยเป็นที่ตั้งอำเภอนายางมาก่อน และมีการตั้งบ้านเรีอนหนาแน่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลนายาง เพื่อดูแลพื้นที่น ...

                                               

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (จังหวัดชัยภูมิ)

ระวังสับสนชื่อบทความคล้ายกัน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เป็นเทศบาลขนาดกลาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จากข้อมูลสถิติจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนประชากร 11.340 คน

                                               

เทศบาลตำบลน้ำจืด

เทศบาลตำบลน้ำจืด เป็นเทศบาลที่อยู่ในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นเทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลเดิม มีเนื้อที่ 4.2 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับท่าเทียบเรือไทย-พม่า

                                               

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 62 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยคประมาณ 22 กิโลเมตร

                                               

เทศบาลตำบลน้ำพอง

เทศบาลตำบลน้ำพอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลน้ำพอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลน้ำพองเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอ ...

                                               

เทศบาลตำบลโนนสะอาด (จังหวัดอุดรธานี)

ระวังสับสนชื่อบทความคล้ายกัน เทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                                               

เทศบาลตำบลบางเก่า

ท้องที่ตำบลบางเก่า สมัยอดีตขึ้นตรงกับอำเภอนายาง แขวงเมืองเพชรบุรี ต่อมาได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่ตำบลหนองจอก และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหนองจอกหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี จนกระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง จะได้มีการย้ายตัวที่ตั้งอำเภอหนองจอ ...

                                               

เทศบาลตำบลบางแก้ว (จังหวัดพัทลุง)

เทศบาลตำบลบางแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเดื่อเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางแก้ว เมื่อ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

                                               

เทศบาลตำบลบางขนาก

เทศบาลตำบลบางขนาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 28 กิโลเมตร

                                               

เทศบาลตำบลบางทราย

เทศบาลตำบลบางทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลบางทรายทั้งตำบล

                                               

เทศบาลตำบลบางนกแขวก

เทศบาลตำบลบางนกแขวก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                                               

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลโพรงอากาศ และตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บริเวณชุมชนตลาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร

                                               

เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในห้าแห่งของอำเภอ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลบางม่วง ปัจจุบันมีความเจริญไปมาก เพราะแต่เดิมจุดนี้คือที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ เป็นบริเวณที่คลองบางใหญ ...

                                               

เทศบาลตำบลบางเมือง

เทศบาลตำบลบางเมืองเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางเมือง ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ โดยได้มีการยกฐานะปรับปรุงขึ้นตามลำดับ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นสุขาภิบาล และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ...

                                               

เทศบาลตำบลบางละมุง

บางละมุง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตพื้นที่ตำบลบางละมุง ตำบลหนองปลาไหล และบางส่วนของตำบลตะเคียนเตี้ย

                                               

เทศบาลตำบลบางเสาธง

เทศบาลตำบลบางเสาธง เป็นเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1, 3, 15–16 ตำบลบางเสาธง และบางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

                                               

เทศบาลตำบลบางใหญ่

เทศบาลตำบลบางใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในหกแห่งของอำเภอ ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งคลองบางใหญ่ ทางทิศตะวันตกของจังหวัด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นชนบทอยู่ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขตเทศบ ...

                                               

เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (จังหวัดชัยภูมิ)

ระวังสับสนชื่อบทความคล้ายกัน เทศบาลตำบลบ้านแก้ง บ้านแก้ง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ ระยะทางห่างตัวอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง โดยมีลำน้ำพรมไหลผ่าน และมีแหล่ง ...

                                               

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

ทิศตะวันออก จรด เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ทิศเหนือ จรด เทศบาลนครอุดรธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น, เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ทิศใต้ จรด เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ทิศตะวันตก จรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

                                               

เทศบาลตำบลบ้านเชียง

เทศบาลตำบลบ้านเชียง เดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลบ้านเชียง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2529 และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น เทศบาลตำบลบ้านเชียง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

                                               

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วง เฉพาะหมู่ที่ 1, 3–11, 13–15 และบางส่วนของหมู่ที่ 12

                                               

เทศบาลตำบลบ้านผือ (จังหวัดอุดรธานี)

เทศบาลตำบลบ้านผือ เดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลบ้านผือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499 โดยมีพื้นที่ 9.065 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีพระราชกฤษฎีกาขยายเข ...

                                               

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

เพชรภูเขียว เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบ้านเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเขียวประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิประมาณ 80 กิโลเมตร

                                               

เทศบาลตำบลบ้านลาด

เทศบาลตำบลบ้านลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

                                               

เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

บูเก๊ะตา เป็นเทศบาลตำบลในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 7.04 ตารางกิโลเมตร ของตำบลโละจูด และใน พ.ศ. 2550 ในเขตเทศบาลนี้มีประชากร 4.079 คน พื้นที่เทศบาลตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำโก-ลก

                                               

เทศบาลตำบลปลายบาง

เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นเทศบาลตำบลที่อยู่ในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนี้มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร แต่ยังคงรักษาความเป็นท้องถิ่นไว้ได้ดี เทศบาลนี้เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับประชากรจากกรุงเทพมหานครที่จะย้ายเข้ามาอ ...

                                               

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีมาทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กิโลเมตร

                                               

เทศบาลตำบลปะลุรู

เทศบาลตำบลปะลุรูมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองโคกปริเม็งเป็นสายหลัก พื้นที่ ในเขตเทศบาล 6.287 ตารางกิโลเมตร รวม 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านโคกตา หมู่ที่ 2 บ้านต้นไม้สูง และหมู่ที่ 8 บ้านละหาร

                                               

เทศบาลตำบลพนม

เทศบาลตำบลพนมมาจากสุขาภิบาลพนมเดิมสุขาภิบาลพนมตั้งอยู่บริเวณคลองบางท่อนบรรจบกับคลองสก ห่างจากทางหลวงสาย 401 สุราษฏร์ - ตะกั่วป่า ลงไปทางใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี 2513 -2514 ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอพนมมาอย ...

                                               

เทศบาลตำบลพรหมคีรี

เทศบาลตำบลพรหมคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านในหมง ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ประมาณ 4 กิโลเมตร

                                               

เทศบาลตำบลพิมาย

เทศบาลตำบลพิมายเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ในอดีตเป็นสุขาภิบาลที่มีชื่อว่า "สุขาภิบาลพิมาย" และได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลพิมายเป็นเทศบาลตำบลพิมาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

                                               

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (จังหวัดร้อยเอ็ด)

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ 23.000 ไร่ ประชากร 7.631 คน รายได้รวมเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 239.73169, บาท

                                               

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ตอนเหนือของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 6.25 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์พระยา ได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6, และหมู่ที่ 7 ...

                                               

เทศบาลตำบลโพนพิสัย

เทศบาลตำบลโพนพิสัย เดิมชื่อ เทศบาลตำบลจุมพล เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลจุมพล เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง และมีประชากรใน พ.ศ. 2560 จำนวน 2.802

                                               

เทศบาลตำบลภูผาแดง (จังหวัดอุดรธานี)

เทศบาลตำบลภูผาแดง หรือ เทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีประชากรทั้งหมด 8.406 คน

                                               

เทศบาลตำบลภูผาม่าน

เทศบาลตำบลภูผาม่าน เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ในเนื้อที่ 6.09 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีภูมิทัศน์ โดยรอบที่สวยงาม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งประชากรในชุมชนรักควาสงบและมี สิ่งแวดล้อมที่ดี คนภูผาม่านมีวัฒนธรรมท้องถิ่นท ...

                                               

เทศบาลตำบลภูเวียง

เทศบาลตำบลภูเวียง เดิมคือ สุขาภิบาลบ้านเรือต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุขาภิบาลภูเวียงและได้เปลี่ยนจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลภูเวียง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

                                               

เทศบาลตำบลแม่สาย

แม่สาย เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอแม่สายทางเหนือสุดของจังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย และตั้งอยู่ปลายสุดของถนนพหลโยธิน แม่สายเป็นด่านข้ามชายแดนสำคัญ โดยมีทางหลวงเอเชียสาย 2 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำสายไปยังเมืองท่าขี้เหล็กใ ...

                                               

เทศบาลตำบลแม่อาย

แม่อาย เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 174 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย 107 กิโลเมตร มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ

                                               

เทศบาลตำบลไม้ยา

เทศบาลตำบลไม้ยา ได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้เป็นเทศบาลตำบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้เคยมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยาระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2551

                                               

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย และ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต ...

                                               

เทศบาลตำบลไร่เก่า

เทศบาลตำบลไร่เก่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลไร่เก่า และตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 54 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 6 กิโลเมตร

                                               

เทศบาลตำบลไร่ใหม่

เทศบาลตำบลไร่ใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด และตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 47.5 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 8.7 กิ ...

                                               

เทศบาลตำบลลาดบัวขาว

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านซับตะเคียน หมู่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านคลองตะแบก หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเลิศสวัสดิ์ หมู่ ...

                                               

เทศบาลตำบลลานสกา

จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2500 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา กิ่งอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 24 เล่ม 74 ตอน 10 วันที่ 26 มกราคม 2500 เปลี ...

                                               

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ลำนารายณ์ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร อาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางราชการ ธุรกิจ และการคมนาคมที่สำคัญในอำเภอชัยบาดาลก็ว่าได้

                                               

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นเทศบาลที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆ ของอำเภอไทรโยค

                                               

เทศบาลตำบลวัดธาตุ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็น" เทศบาลตำบล ...

                                               

เทศบาลตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิต ครอบคลุมตำบลวิชิตซึ่งตำบลวิชิตเป็น 1 ใน 8 ตำบล ของอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลระแงง" ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →