ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170
                                               

พรรคลิเบอร์เทเรียน (สหรัฐ)

พรรคลิเบอร์เทเรียน เป็นพรรคการเมืองของสหรัฐ แห่งชาติที่สะท้อนให้เห็นถึง ส่งเสริมความคิด และปรัชญาของเสรีภาพนิยม ตลาดเสรี,ปล่อยให้ทำไป และทุนนิยม ก่อตั้งขึ้นในColorado Springs, Colorado ในบ้านของ David F. Nolan ในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1971

                                               

แนวร่วมแห่งชาติสิงคโปร์

แนวร่วมแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ของชาวสิงคโปร์เชื้อสายมลายู ก่อตั้งโดยสมาชิกที่แยกตัวออกมาจากองค์การแห่งชาติสิงคโปร์เชื้อสายมลายู เมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 พรรคนี้ไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งและไม่เป็นที่รู้จักมากนักในสิงคโปร์ จน ...

                                               

พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ (สิงคโปร์)

พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ เป็นพรรคฝ่ายค้านในสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 และเข้าร่วมในพันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์เมื่อ พ.ศ. 2544 ก่อนจะถอนตัวออกมาใน พ.ศ. 2550 ปัจจุบันไม่มีสมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้ง แต่สตีฟ เชีย อดีตเลขาธิการพรรคได้รับเลือกเป ...

                                               

พรรคคอมมิวนิสต์ทะเลจีนใต้

พรรคคอมมิวนิสต์ทะเลใต้, หรือเรียกอีกชื่อว่า พรรคนานยางคอมมิวนิสต์, เป็นพรรคการเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1925 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้แยกย้ายพลัดถิ่นในภูมิภาคเพื่อสร้างทางไปสู่พรรคคอมมิวนิสต์ระดับภ ...

                                               

พรรคปฏิรูป (สิงคโปร์)

พรรคปฏิรูป เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 โดย โจชัว เบนยามิน เยยาเรตนัม ปัจจุบันผู้นำพรรคคือเกนเนท เยยารัตนัม บุตรชายของผู้ก่อตั้งที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการทั่วไปของพรรคหลังจากบิดาถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 2551 พรรคนี้เข้าร่วมการเลือกตั้ง ...

                                               

พรรคประชาชนสิงคโปร์

พรรคนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยซิน เก็กตง ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมเชียม ซีตง ในพรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์ เป็นเวลาสามปีที่ซินอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรค จนกระทั่งเชียมเข้าร่วมกับพรรคเมื่อสภาหมดวาระใน พ.ศ. 2540 เชียมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค

                                               

พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (สิงคโปร์)

พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2516 จากกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากพรรคแรงงานและเรียกกลุ่มของตนว่าสหแนวร่วม เปลี่ยนชื่อเป็นสหแนวร่วมสิงคโปร์ เมื่อ 5 มีนาคม พ.ศ. 2525 และใน พ.ศ. 2531 ได้รวมกลับเข้าไปในพรรค ...

                                               

พรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์

พรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์ เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยเชียม ซีตง ซึ่งได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2527 พรรคนี้มีสมาชิกสภา 2 คน ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2534 9ต่อมา ใน พ.ศ. 2536 เชียมพลาดจากการเป็นคณะกรรมการสูงสุดของพรรค โด ...

                                               

พรรคยุติธรรมสิงคโปร์

พรรคยุติธรรมสิงคโปร์ เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ มีฐานที่มั่นในตำบลมารีนพาเรดในสิงคโปร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 พรรคนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 แต่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 โดยได้เข้าร่วมกับแนวร่วมที่เรียกพันธมิตรประชาธิปไต ...

                                               

พรรคแรงงานสิงคโปร์

พรรคแรงงานสิงคโปร์ เป็นพรรคฝ่ายค้านนิยมซ้ายในสิงคโปร์ ในปัจจุบันพรรคนี้มี 6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร พรรคนี้ก่อตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ เดวิด มาร์แชล ใน พ.ศ. 2500 ต่อมา ใน พ.ศ. 2524 ผู้นำพรรคคือโจชัว เบนยามิน เยยารัตนัม ได้เป็นผู้นำฝ่ายค ...

                                               

พรรคสิงคโปร์ก้าวหน้า

พรรคสิงคโปร์ก้าวหน้า เป็นพรรคการเมืองของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งโดย ตัน เชง บอค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกอีก 11 คนในปี ค.ศ. 2019

                                               

พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยประชาชน

พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยประชาชน ก่อตั้งโดยออย บุน อเว ผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 พรรคนี้จดทะเบียนเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 พรรคนี้เข้าร่วมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 แต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองครั้ง

                                               

พันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์

พันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์ เป็นพันธมิตรของพรรคการเมืองในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในช่วงสั้น ๆ ก่อนการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 เพื่อรวมพรรคการเมืองที่หลากหลายเข้ามาเป็นแนวร่วมที่มีเอกภาพ เพื่อต่อสู้กับพรรคกิจประชาชน ประธานพันธมิตรคือ เชียม ซีตง หัวหน ...

                                               

เสียงประชาชน (ประเทศสิงคโปร์)

เสียงประชาชน เป็นพรรคการเมืองในประเทศสิงคโปร์ และนำโดยอดีตสมาชิกพรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ และเลขาธิการพรรคอย่าง ลิมทีน ลีมทีนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มแลมพายส์ในการเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2015 ภายใต้การนำของพรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ อย่าง ...

                                               

องค์การแห่งชาติสิงคโปร์เชื้อสายมลายู

องค์การแห่งชาติสิงคโปร์เชื้อสายมลายู เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือ อาลี บิน อัสยาดี และเลขาธิการทั่วไปของพรรคคือ โมห์ด นาเซ็ม ซูกี องค์กรนี้มีที่มาจากสหภาพสิงคโปร์เชื้อสายมลายูที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวม ...

                                               

พรรคภารตียชนตา

พรรคภารตียชนตา หรือ พรรคประชาชนอินเดีย เป็นพรรคการเมืองอินเดียหนึ่งในสองพรรคใหญ่คู่กับพรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย นับแต่ ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา พรรคภารตียชนตามีสมาชิกในรัฐสภาอินเดียและสภาระดับรัฐมากที่สุด พรรคภารตียชนตานั้นมีที่มาจากกลุ่มภารตียชนสังฆ ...

                                               

สถานีเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย เป็นสถานีวิทยุซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใช้เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข่าวสารและแนวคิดอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ สถานีนี้ใช้ความถื่คลื่นสั้น ในการส่งออกอากาศ รับฟังได้ชัดเจนทั่วประเทศไทย เริ่มส่งกระจายเสียงประ ...

                                               

รัฐบาเยลซา

บาเยลซา เป็นรัฐในภาคใต้ของไนจีเรียในภูมิภาคหลักของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ อยู่ระหว่างรัฐเดลตากับรัฐริเวอส์ เมืองหลวงคือเยนาโกอา ภาษาหลักที่ใช้พูดคือภาษาอีจอพร้อมภาษาถิ่นเช่น Kolukuma, Mein, Bomu, Nembe, Epie Atisa และ Ogbia เช่นเดียวกับรัฐอื่น ...

                                               

รัฐเลกอส

เลกอส เป็นรัฐในเขตภูมิรัฐศาสตร์ตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย มีพื้นที่น้อยที่สุดในบรรดารัฐทั้ง 36 รัฐของไนจีเรีย แต่เป็นรัฐที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศ เป็นที่ตั้งของเลกอสซึ่งเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการเงินท ...

                                               

รัฐไบเอิร์น

รัฐไบเอิร์น หรือในภาษาอังกฤษเรียก บาวาเรีย เป็นหนึ่งในสิบหกรัฐของประเทศเยอรมนี ถือเป็นรัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรประมาณ 12.5 ล้านคน มีพื้นที่ประมาณ 70.548 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือเมืองมิวนิก เชื ...

                                               

รัฐควิเบก

ควิเบก หรือ เกแบ็ก เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน รัฐควิเบกมีเมืองหลวงในชื่อเดียวกันคือควิเบก และเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมอนทรีออล

                                               

รัฐแมนิโทบา

รัฐแมนิโทบา เป็นรัฐบนที่ราบแพร์รีแคนาดา ของแคนาดามีพื้นที่ 649.950 ตร.กม. รัฐแมนิโทบาติดต่อกับรัฐออนแทรีโอทางตะวันออกและรัฐซัสแคตเชวันทางตะวันตก และดินแดนนูนาวุต ทางตอนเหนือ และติดกับรัฐนอร์ทดาโคตาและรัฐมินนิโซตา ของสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้ รัฐแมนิโ ...

                                               

รัฐออนแทรีโอ

รัฐออนแทรีโอ เป็นรัฐ ตอนกลางของประเทศแคนาดา มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบจากจำนวนประชากร และใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากรัฐควิเบก เมื่อเทียบจากพื้นที่ ออนแทรีโอมีเขตติดต่อกับรัฐแมนิโทบาทางตะวันตก และรัฐควิเบกทางตะวันออก และสหรัฐอเมริกา ของรัฐมินนิโซตา, ร ...

                                               

รัฐโกยาส

รัฐโกยาส หรือ รัฐกอยยาส เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางใต้กลางของประเทศ ชื่อของรัฐมาจากชื่อกลุ่มคนพื้นเมือง รัฐโกยาสเป็นรัฐอยู่ตรงกลางสุดและบราซิลและเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลางและตะวันตก ด้วยความแห้งแล้งอย่างสูงในฤดูแห้งแล้ง ตั้งแต่เด ...

                                               

รัฐเซอารา

รัฐเซอารา เป็น 1 ใน 27 รัฐของประเทศบราซิล ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 8 และมีพื้นที่เป็นอันดับ 17 เป็นรัฐที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวหลักของประเทศ เมืองหลวงของรัฐคือเม ...

                                               

รัฐเซาเปาลู

รัฐเซาเปาลู เป็นรัฐในบราซิล มีความสำคัญด้านอุตสาหกรรมและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจบราซิล ตั้งชื่อตาม พอลแห่งทาร์ซัส ถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุด ร่ำรวยที่สุด และเมืองหลวงของรัฐ เซาเปาลู เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ มักถูกขนานนามว่า "หัวรถจ ...

                                               

รัฐบาเอีย

บาเอีย เป็น 1 ใน 26 รัฐของประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทางชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 4 รองจากรัฐเซาเปาลู รัฐมีนัสเชไรส์ และรัฐรีโอเดจาเนโร และเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ถือเป็ ...

                                               

รัฐเปร์นัมบูกู

รัฐเปร์นัมบูกู เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับรัฐปาราอีบาและรัฐเซอาราทางทิศเหนือ ติดกับรัฐปีเอาอีทางทิศตะวันตก ติดกับรัฐอาลาโกอัสและรัฐบาเยียทางทิศใต้ และติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออก เมืองหลวงของรัฐคือ ...

                                               

รัฐปารา

ปารา เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ พื้นที่ที่ติดกับรัฐปารา หมุนตามเข็มนาฬิกา จากทางเหนือ คือรัฐอามาปา รัฐมารันเยา รัฐโตกันตินส์ รัฐมาตูโกรสซู รัฐอามาโซนัส และรัฐรอไรมา ทางทิศเหนือติดกับชายแดนประเทศกายอานาและประเทศซูรินาม รัฐป ...

                                               

รัฐปารานา

รัฐปารานา เป็น 1 ในรัฐของประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ติดกับรัฐเซาเปาโลทางทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออก ติดกับรัฐซันตากาตารีนาและจังหวัดมีซีโอเนสของอาร์เจนตินาทางทิศใต้ ติดกับรัฐมาตูโกรสซูโดซูลและประเทศปารากวัยทางทิศตะ ...

                                               

รัฐปาราอีบา

รัฐปาราอีบา เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทางชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของทวีปอเมริกา บนแหลม Ponta do Seixas ชายฝั่งมีชายหาดสะอาด หมู่ปะการังและแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเมืองหลวงของรัฐที่ชื่อโจเอาเปสโ ...

                                               

รัฐปีเอาอี

รัฐปีเอาอี เป็นหนึ่งในรัฐของบราซิล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รัฐมีชายฝั่งทะเลสั้นที่สุดในรัฐของบราซิลที่ติดทะเล มีความยาวชายฝั่ง 66 กิโลเมตร มีเมืองหลวงของรัฐชื่อ เตเรซีนา เป็นเมืองหลวงของรัฐเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเมืองหลวง ...

                                               

บราซิเลียนเฟเดอรัลดิสตริกต์

เฟเดอรัลดิสตริกต์ เป็น 1 ใน 27 เขตการปกครอง ของประเทศบราซิล ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของเขตภูเขาบราซิลเลียน เฟเดอรัลดิสตริกต์ถูกแบ่งออกเป็น 31 เขตบริหาร และเป็นที่ตั้งของบราซีเลีย เมืองหลวงของประเทศบราซิล

                                               

รัฐมาตูโกรสซูดูซูล

มาตูโกรสซูดูซูล เป็น 1 ในรัฐของประเทศบราซิล อยู่ติดกับรัฐอื่น ดังนี้ ติดกับรัฐมาตูโกรสซู รัฐโกยาส รัฐมีนัสเชไรส์ รัฐเซาเปาลู และรัฐปารานา และมีชายแดนติดกับประเทศปารากวัยและประเทศโบลิเวียทางทิศตะวันตก เศรษฐกิจของรัฐส่วนใหญ่คือการทำเกษตรและการเลี้ย ...

                                               

รัฐโรไรมา

โรไรมา เป็นรัฐเหนือสุดและเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำแอมะซอน อยู่ติดกับรัฐอามาโซนัสและรัฐปารา และยังติดกับประเทศเวเนซุเอลาและกายอานา มีประชากรอยู่ 400.000 คน มีเมืองหลวงรัฐคือเมืองบัววีสตา มีเมืองในรัฐ 15 เมือง

                                               

รัฐโกอาวีลา

รัฐโกอาวีลา เป็น 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เมืองหลวงของรัฐคือเมืองซัลตีโย รัฐโกอาวีลาติดกับรัฐนวยโวเลอองทางตะวันออก, ติดกับรัฐซากาเตกัสและรัฐซันลุยส์โปโตซี ทางตอนใต้ และติดกับรัฐดูรังโกและรัฐชีวาวาทางตะวันตก รัฐโกอ ...

                                               

รัฐกัมเปเช

รัฐกัมเปเช เป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโก ติดต่อกับรัฐในเม็กซิโก้คือ ติดกับรัฐยูกาตังทางตะวันออกเฉียงเหนือ, ติดกับรัฐกินตานาโรทางตะวันออก และติดกับรัฐตาบัสโกทางตะวันตกเฉียงใต้ และทางตอนใต้ติดกับจังหวัดเอลเปเตง ของประเทศกัวเตมาลา และท ...

                                               

รัฐเชียปัส

รัฐเชียปัส เป็นรัฐทางตอนใต้สุดของประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองหลวงของรัฐคือเมือง ตุซตลากูตีเอร์เรซ รัฐเชียปัสติดกับรัฐตาบัสโก ทางทิศเหนือ, ติดกับรัฐเบรากรุซทางตะวันตกเฉียงเหนือ และรัฐวาฮากาทางตะวันตก ทางตะวันออกของรัฐเ ...

                                               

รัฐซีนาโลอา

รัฐซีนาโลอา เป็น 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ รัฐติดกับรัฐโซโนราและรัฐชีวาวาทางทิศเหนือ, ติดกับรัฐนายาริตทางทิศใต้, ติดกับรัฐดูรังโกทางทิศตะวันออก และติดกับอ่าวแคลิฟอร์เนียและรัฐบาฮากาลิฟอร์เนียซูร์ ทางทิศตะว ...

                                               

รัฐปวยบลา

รัฐปวยบลา เป็นรัฐของประเทศเม็กซิโก ทางทิศใต้ตอนกลางของประเทศ ติดกับเม็กซิโกซิตีทางตะวันออก รัฐยังติดกับรัฐเบรากรุซ ทางตะวันออก ติดกับรัฐอีดัลโก รัฐเม็กซิโก รัฐตลัซกาลา และรัฐโมเรโลส ทางตะวันตก และติดกับรัฐเกร์เรโรและรัฐวาฮากา ทางทิศใต้ เมืองที่ให ...

                                               

รัฐอากวัสกาเลียนเตส

รัฐอากวัสกาเลียนเตส เป็นรัฐในประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ชื่อของรัฐมีความหมายว่า "เขตน่านน้ำร้อน" รัฐมีเมืองหลวงคือเมืองอากวัสกาเลียนเตส มีพื้นที่ 5.471 ตร.กม. มีประชากรราว 1.065.416 คน

                                               

รัฐกรณาฏกะ

กรณาฏกะ เป็นรัฐหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย รัฐกรณาฏกะก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 1956 ตามการประกาศใช้ States Reorganisation Act ชื่อเดิมของรัฐขณะจัดตั้งคือรัฐไมซอร์ และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐกรณาฏกะในปี 1973 รัฐกรณาฏกะตั้งอย ...

                                               

รัฐเกรละ

เกรละ เป็นรัฐหนึ่งในทางตะวันตกเฉียงใต้ของชายฝั่งมะละบาร์ของประเทศอินเดีย รัฐเกรละก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1956 ตามการประกาศใช้ States Reorganisation Act โดยรวมภูมิภาคสองรัฐที่ใช้ภาษามลยาฬัมเข้าด้วยกันคือ ตรวันโกเล-โกจีน และมัทราส รัฐเกรละม ...

                                               

รัฐกัว

กัว ; กงกณี: गोंय ; มราฐี: गोवा) เป็นรัฐบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย ส่วนหนึ่งของภูมิภาคโกนกาน มีที่ราบสูงเดกกันกั้นออกจากเทือกเขาฆาฏตะวันตก รัฐกัวมีพื้นที่น้อยที่สุดในบรรดารัฐ และมีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับสี่ รัฐกัวมีจีดีพีต่อประช ...

                                               

รัฐคุชราต

คุชราต เป็นรัฐบนชายฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย มีชายฝั่งความยาว 1.600 km ส่วนใหญ่อยู่บนคาบสมุทรกาเฐียวาร รัฐคุชราตมีประชากร 60.4 ล้านคน หรืออันดับที่เก้าของประเทศอินเดีย และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ห้าของประเทศ พรมแดนรัฐคุชราตติดต่อกับรัฐราชสถาน ...

                                               

รัฐฉัตตีสครห์

ฉัตตีสครห์ เป็นหนึ่งใน 28 รัฐในประเทศอินเดีย ตั้งอย่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศ เป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่เก้าของอินเดีย ด้วยพื้นที่ 135.192 km 2 และประชากร 32.2 ล้านคน ฉัตตีสครห์เป็นรัฐที่มีประชากรมาที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ...

                                               

รัฐฌารขัณฑ์

ฌารขัณฑ์ เป็นรัฐทางตะวันออกของประเทศอินเดีย มีพรมแดนติดต่อกับรัฐพิหารทางเหนือ, รัฐอุตตรประเทศทางตะวันตกเฉียงเหนือ, รัฐฉัตตีสครห์ทางตะวันตก, รัฐโอริศาทางใต้ และรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออก รัฐฌารขัณฑ์มีพื้นที่ 79.710 km 2 มากเป็นอันดับที่ 15 ของประ ...

                                               

รัฐตริปุระ

ตริปุระ คือหนึ่งในเจ็ดรัฐทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีเขตติดต่อกับประเทศบังกลาเทศ 3 ทิศ คือ ทิศเหนือ ตะวันตก และใต้ ส่วนทางตะวันออกนั้นติดกับรัฐอัสสัมและรัฐมิโซรัม รัฐมีพื้นที่ 10.491 ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลปี ค.ศ. 2011 รัฐมีประชากร ...

                                               

รัฐทมิฬนาฑู

ทมิฬนาฑู เป็นหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดีย เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของรัฐคือเจนไน ทมิฬนาทูตั้งอยู่ส่วนใต้สุดของอนุทวีปอินเดีย และมีอาณาเขตติดกับดินแดนสหภาพปูดูเชร์รี, รัฐเกรละ, รัฐกรณาฏกะ และรัฐอานธรประเทศ รัฐทมิฬนาฑูล้อมรอบด้วยเทือกเขาฆาฏตะวันออกทา ...

                                               

รัฐนาคาแลนด์

นาคาแลนด์ คือหนึ่งในรัฐพี่น้องเจ็ดรัฐ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีเขตติดต่อกับรัฐอัสสัมทางทิศตะวันตก รัฐอรุณาจัลประเทศและส่วนหนึ่งของรัฐอัสสัมทางทิศเหนือ ประเทศพม่าทางทิศตะวันออก และรัฐมณีปุระทางทิศใต้