ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169
                                               

พรรคทาโย

พรรคทาโย เป็นพรรคการเมืองในประเทศโซมาเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อตั้นปีพ.ศ. 2555 โดยโมฮัมเหม็ด อับดุลลาฮี โมฮัมเหม็ด อดีตนายกรัฐมนตรีโซมาเลีย ปัจจุบันพรรคทาโยมี มัรยัม กาซิมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสตรีในรัฐบาลของโมฮัมเหม็ด เป็นประธานพรรค โดยมีโมฮ ...

                                               

พรรคสันติภาพและพัฒนาการ

พรรคสันติภาพและพัฒนาการ เป็นพรรคการเมืองในประเทศโซมาเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 โดยฮัสซัน ชีค โมฮามุด ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของโซมาเลีย สมาชิกพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โมฮามุดเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 และดำรงตำแหน่งต่ ...

                                               

พรรคโคเม

พรรคโคเมใหม่ หรือ NKP เป็นพรรคการเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นพรรคแบบกลาง-ขวา ก่อตั้งโดยสมาชิกขององค์กรพุทธศาสนาขนาดใหญ่ คือ สมาคมสร้างคุณค่า หรือ โซคา งัคไก ซึ่งเมื่อก่อนใช้ชื่อว่า พรรคโคเม ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อในปัจจุบัน

                                               

พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น

พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น พรรคการเมืองจาก ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 เกิดจากการควบรวมกันของ 2 พรรคการเมืองขนาดเล็กโดยมีนาย โยะริฮิสะ มัตสึโนะ อดีต ส.ส. จาก พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น หรือ ดีพีเจ เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาวันที่ 24 กุม ...

                                               

พรรคปกป้องประชาชนจากเอ็นเอชเค

พรรคปกป้องประชาชนจากเอ็นเอชเค รู้จักกันในชื่อ เอ็น-โกคุ เป็นพรรคการเมืองจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2013 โดยนักกิจกรรมชื่อทะกาชิ ทะชิบะนะ เป็นอดีตพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็นเอชเค และเป็นสมาชิกสภาเมืองฟูนาบาชิ ในจังหวัดชิ ...

                                               

พรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)

พรรคประชาธิปไตย หรือ ดีพี พรรคการเมืองขนาดใหญ่อันดับ 2 ของ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเกิดจากการควบรวมพรรคกันของ พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น หรือ ดีพีเจ และ พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น หรือ เจไอพี

                                               

พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น

พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น พรรคการเมืองทางสายกลางของญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก พรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ แอลดีพี

                                               

พรรคเสรีประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)

พรรคเสรีประชาธิปไตย มักนิยมย่อว่า พรรคแอลดีพี หรือ พรรคจิมินโต เป็นพรรคการเมืองหลักฝ่ายอนุรักษนิยมของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในพรรคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดพรรคหนึ่งของโลก โดยพรรคเสรีประชาธิปไตยครองเสียงข้างมากในรัฐสภาญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ...

                                               

พรรคตุรกีรุ่งเรือง

พรรคตุรกีรุ่งเรือง เป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวา Oktay Öztürk ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 พรรคนี้ได้คะแนนเสียง 0.29% จากการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศตุรกี ค.ศ. 2007 ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2010 พรรคนี้ยุบรวมเข้ากับพรรคขบวนการชาตินิยม

                                               

พรรคประชาธิปไตยเสรีนิยม (ประเทศตุรกี)

พรรคเสรีประชาธิปไตย เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิก ในประเทศตุรกี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 ในชื่อพรรคเสรีนิยม โดย เบซิม ติบุค

                                               

สภาแห่งชาติเพื่อการฟื้นฟูติมอร์

สภาแห่งชาติเพื่อการฟื้นฟูติมอร์ เป็นพรรคการเมืองในประเทศติมอร์-เลสเตก่อตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีชานานา กุฌเมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ในการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภา พ.ศ. 2550

                                               

กลุ่มปิม ฟอร์เตาน์

กลุ่มปิม ฟอร์เตาน์ เป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นโดยปิม ฟอร์เตาน์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักข่าวการเมือง โดยตั้งใจจะก่อตั้งพรรคในนาม พรรคเนเธอร์แลนด์น่าอยู่ ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2002 แต่ถูกตัดสิท ...

                                               

ครุนลิงกส์

ครุนลิงกส์ เป็นพรรคการเมืองสีเขียวในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า GreenLeft ที่หมายถึงพรรคสีเขียวฝ่ายซ้ายนั่นเอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1989 โดยเป็นการรวมตัวกันของพรรคฝ่ายซ้าย 4 พรรคในอดีตฟ มีอุดมการณ์เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ...

                                               

ประชาธิปัตย์ 66

ประชาธิปัตย์ 66 เป็นพรรคการเมืองฝ่ายสังคมนิยมเสรีในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัวเลข 66 มาจากปีที่ก่อตั้งคือ ค.ศ. 1966 โดยกลุ่มปัญญาชนรุ่นเยาว์ นำโดยฮันส์ ฟัน เมียร์โล นักข่าวรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์หลักคือต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้มีความเป็นประชาธิป ...

                                               

พรรคกรรมกรประชาธิปไตยสังคมนิยม

พรรคกรรมกรประชาธิปไตยสังคมนิยม เป็นอดีตพรรคการเมืองฝ่ายสังคมนิยมลัทธิมากซ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พรรคก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1894 ก่อนที่จะยุบรวบกับพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพทางความคิดและสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน ก่อตั้งเป็นพรรคแรงงาน

                                               

พรรคการเมืองปฏิรูป

พรรคการเมืองปฏิรูป เป็นพรรคการเมืองที่นิยมลัทธิคาลวินออร์ทอดอกซ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คำว่าปฏิรูปนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิรูปการเมือง แต่เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับลัทธิคาลวินซึ่งเป็นสาขาหลักของนิกายโปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์ พรรคนี้เป็นหนึ่งในพรรคการเ ...

                                               

พรรคต่อต้านการปฏิวัติ

พรรคต่อต้านการปฏิวัติ เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝ่ายอนุรักษนิยมโปรเตสแตนต์ และประชาธิปไตยคริสเตียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1879 โดยอาบราฮัม เกาเปอร์ ศาสนาจารย์และนักเทววิทยานิกายคาลวินแบบใหม่ ต่อมาได้รวมกับพรรคประชาชนคาทอลิก และสหภาพประ ...

                                               

พรรคประชาชนคาทอลิก

พรรคประชาชนคาทอลิก เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์นิยมประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยคริสเตียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1945 โดยต่อยอดมาจากอดีตพรรครัฐโรมันคาทอลิก มีบทบาททางการเมืองอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งพรรคได้ถูกรวมกับพร ...

                                               

พรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย

พรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝ่ายเสรีอนุรักษ์นิยม สนับสนุนบริษัทเอกชนและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือ มาร์ก รึตเตอ อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรคตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ก่อนจะขึ้นดำร ...

                                               

พรรคเพื่อสัตว์

พรรคเพื่อสัตว์ เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของสัตว์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องสัตว์ในสภาเนเธอร์แลนด์ โดยไม่เน้นจุดมุ่งหมายในการร่วมตั้งรัฐบาลผสม

                                               

พรรคเพื่อเสรีภาพ

พรรคเพื่อเสรีภาพ เป็นพรรคการเมืองฝ่ายชาตินิยมขวาจัดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2006 โดยเคร์ต วิลเดิร์ส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคว้าได้ 9 ที่นั่งในสภาเมื่อการเลือกตั้ง ค.ศ. 2006 ก่อนจะได้มา 24 ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ค.ศ. ...

                                               

พรรครัฐโรมันคาทอลิก

พรรครัฐโรมันคาทอลิก เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยคริสเตียนคาทอลิกในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ก่อนจะยุบและตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคประชาชนคาทอลิก เมื่อหลังจบสบครามโลกครั้งที่สองเมื่อปี ค.ศ. 1945

                                               

พรรคเรียกร้องประชาธิปไตยคริสเตียน

พรรคเรียกร้องประชาธิปไตยคริสเตียน เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่นิยมประชาธิปไตยแบบคริสเตียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1977 จากการรวมตัวกันของพรรคประชาชนคาทอลิก พรรคต่อต้านการปฏิวัติ และสหภาพประวัติศาสตร์คริสเตียน มี ซีบรันต์ ฟัน ฮาร์สมา บ ...

                                               

พรรคแรงงาน (เนเธอร์แลนด์)

พรรคแรงงาน เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝ่ายประชาธิปไตยสังคมนิยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 จากการรวมตัวกันของพรรคกรรมกรประชาธิปไตยสังคมนิยม สันนิบาตประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพทางความคิด และสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน มีนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคแร ...

                                               

ไฟฟ์ติคปลึส

ไฟฟ์ติคปลึส เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลักดันและรักษาผลประโยชน์ของผู้รับบำนาญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยโมริส โกปมัน, อเล็กซันเดอร์ มึนนิงโฮฟ และยัน นาเคิล อดีตพรรคการเมืองของพรรคแรงงานและพรรคเนเ ...

                                               

สหภาพคริสเตียน

สหภาพคริสเตียน เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยคริสเตียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแนวคิดทางสังคมค่อนมาทางอนุรักษนิยม โดยต่อต้านการสมรสเพศเดียวกัน การทำแท้ง และการุณยฆาต แต่มีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างก้าวหน้า โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจ ผู้อพยพ และส ...

                                               

สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน

สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน เป็นอดีตพรรคการเมืองฝ่ายโปรเตสแตนต์หัวก้าวหน้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในช่วงระหว่างสงครามโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 ก่อนที่จะยุบรวมกับพรรคแรงงาน ในปี ค.ศ. 1946

                                               

สหภาพประวัติศาสตร์คริสเตียน

สหภาพประวัติศาสตร์คริสเตียน เป็นพรรคการเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝ่ายประชาธิปไตยคริสเตียนโปรเตสแตนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1908 ก่อนจะไปรวมกับพรรคประชาชนคาทอลิก และพรรคต่อต้านการปฏิวัติ ก่อตั้งเป็นพรรคเรียกร้องประชาธิปไตยคริสเตียน เมื่อเดือนกันย ...

                                               

สหภาพเสรีนิยม

สหภาพเสรีนิยม เป็นพรรคการเมืองฝ่ายเสรีอนุรักษนิยมในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1885 เป็นพรรคการเมืองใหญ่ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อพรรคในปี ค.ศ. 1921 เป็นพรรครัฐเสรีนิยม อันเป็นหนึ่งในพรรคร่วมก่อตั้งพรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและ ...

                                               

สันนิบาตประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพทางความคิด

สันนิบาตประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพทางความคิด เป็นพรรคการเมืองฝ่ายเสรีนิยมหัวก้าวหน้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในอดีต มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองของเนเธอร์แลนด์ โดยมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคมาแล้วหนึ่งคนคือ วิลเลิม สแคร์เมอร์ฮอร์น สันนิบาตประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพ ...

                                               

พรรคของภูมิภาค (โปแลนด์)

พรรคของภูมิภาค เป็นพรรคการเมืองในประเทศโปแลนด์ มีอุดมการณ์เกษตรกรรรมนิยม ต่อต้านการรวมสหภาพยุโรป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 พรรคภูมิภาคก่อตั้งโดยสมาชิกกลุ่มป้องกันตนเองแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์

                                               

พรรคสหกรรมาชีพ (ประเทศฝรั่งเศส)

พรรคสหกรรมาชีพ เป็นพรรคการเมืองแนวสังคมนิยมของประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1930 โดยฝ่ายซ้ายซึ่งถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส ด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปีกซ้ายของส่วนแรงงานสากลแห่งฝรั่งเศส หรือ SFIO และในวันที่ 31 มกราค ...

                                               

ฝ่ายค้าน (ประเทศพม่า)

ฝ่ายค้าน เป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนในรัฐสภาแห่งสหภาพ ที่ไม่ใช่รัฐบาล หรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ด้านล่างนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในรัฐสภาแห่งสหภาพ ของประเทศพม่า

                                               

พรรคชาติปะหล่อง

พรรคชาติปะหล่อง เป็นพรรคการเมืองประเทศพม่า เป็นพรรคตัวแทนของชาวปะหล่อง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 เคยเข้าร่วมการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2553 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งซักที่นั่ง

                                               

พรรคชินก้าวหน้า

พรรคชินก้าวหน้าก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2010 ในการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า ค.ศ. 2010 ได้ส่งผู้สมัครจำนวน 13 คน และได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพม่าจำนวน 4 คน และได้รับเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐชินจำนวน 5 คน พรรคชินก้าวหน้าแพ้การเลือกตั้งในรัฐ ...

                                               

พรรคประชาธิปไตย (ประเทศพม่า)

พรรคประชาธิปไตยเป็นพรรคที่ก่อตั้งหลังจากเหตุการณ์การก่อการกำเริบ 8888 ซึ่งก่อตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ได้รับที่นั่งสภาจำนวน 105 ที่นั่งจากการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1990 พรรคประชาธิปไตยถูกรัฐบาลทหารสั่งแบนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1992

                                               

พรรคพลังประชาธิปไตยแห่งชาติ

พรรคพลังประชาธิปไตยแห่งชาติ หรือ พรรคเอ็นดีเอฟ เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในพม่า ที่แยกตัวมาจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ของนางออง ซาน ซูจี ในการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2553 สืบเนื่องมาจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางการต่อสู้ของพรรคเอ็นแ ...

                                               

พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา

พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา หรือ ยูเอสดีพี เป็นพรรคการเมืองในพม่า ก่อตั้งโดยพลเอก เต้นเซน ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งพม่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2010 โดยมีที่มาจาก สมาคมสหสามัคคีและการพัฒนา ซึ่งเป็นสมาคมพลเรือนอาสาเพื่อการสังคมสงเ ...

                                               

พรรคเอกภาพแห่งชาติ

พรรคเอกภาพแห่งชาติ เป็นพรรคการเมืองในพม่า เดิมใช้ชื่อว่า พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า ก่อตั้งโดยนายพลเน วิน ต่อมาเมื่อเกิดการก่อการกำเริบ 8888 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และเน วินต้องออกจากตำแหน่ง จึงได้เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น "พรรคเอกภาพแห ...

                                               

สหพรรครัฐว้า

สหพรรครัฐว้า เป็นองค์การทางการเมืองในประเทศพม่า ซึ่งรณรงค์เพื่อผลประโยชน์ของชาวว้า โดยพฤตินัยพรรคนี้เป็นพรรคที่ปกครองรัฐว้าซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ได้รับการรับรองทางตอนเหนือของรัฐชาน กองกำลังติดอาวุธของพรรคคือกองทัพรวมแห่งรัฐว้า ส่วนประธานพรรคและผู้บัญช ...

                                               

สันนิบาตรัฐฉานแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย

สันนิบาตรัฐฉานแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองanmar ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1988 โดยเป็นพรรคการเมืองที่ให้ความใส่ใจกับชาวไทใหญ่ พรรคนี้ได้รับเลือกตั้งในAssembly of the Union ใน15 general election. จำนวน 17 ที่นั่ง จากจำนวน 664 ...

                                               

คณะกรรมการภูมิภาคเลนินกราดแห่งพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต

คณะกรรมการภูมิภาคเลนินกราดแห่งพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต หรือเรียกว่า Leningrad CPSU obkom เป็นคณะกรรมการปกครองสูงสุดของแคว้นเลนินกราดในยุคสหภาพโซเวียตก่อตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1927 และถูกยกเลิกในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1991

                                               

พรรคชาติภูฏาน

พรรคชาติภูฏาน เป็นอดีตพรรคการเมืองในประเทศภูฏานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศภูฏาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยพันธมิตรข้าราชการทหารและพลเรือน ตลอดจนนักธุรกิจ

                                               

แนวร่วมแห่งความหวัง

แนวร่วมแห่งความหวัง พันธมิตรทางการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2015 เกิดจากการจับมือกันของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและสายกลางนับเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมาเลเซียและได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากมีชัยชนะเหนือ แนวร่วม ...

                                               

องค์การมลายูรวมแห่งชาติ

องค์การมลายูรวมแห่งชาติ หรือ อัมโน เป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เป็นสมาชิกก่อตั้งของแนวร่วมแห่งชาติหรือบีเอ็น ซึ่งมีอำนาจครอบงำการเมืองมาเลเซียตั้งแต่ได้รับเอกราช อัมโนเน้นการปกป้องวัฒนธรรมมาเลเซีย คุณค่าอิสลาม และนโยบายที่เอื้อก ...

                                               

พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี

พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี หรือเรียกย่อว่า อาเอฟเด เป็นพรรคการเมืองนิยมฝ่ายขวาไปยังขวาจัดในประเทศเยอรมนี ซึ่งได้ถูกเรียกว่าเป็นประชานิยมฝ่ายขวาและอคตินิยมเกี่ยวกับสหภาพยุโรป พรรคถูกก่อตั้งในเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 พรรคเอเอฟดีได้ขาดเกณฑ์การเลือกตั้งเพ ...

                                               

พรรคประชาชนแห่งชาติเยอรมัน

พรรคประชาชนแห่งชาติเยอรมัน เป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมแห่งชาติในเยอรมนีในช่วงสาธารณรัฐไวมาร์.ก่อนที่พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันยึดครองอำนาจ เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมที่สำคัญและชาตินิยมในสาธารณรัฐไวมาร์แห่งเยอรมนี.เป็นการร่วมมือกันของฝ่ายชาตินิยม,ฟื้นฟ ...

                                               

พรรคเสรีประชาธิปไตย (เยอรมนี)

พรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ FDP เป็นพรรคการเมืองสายเสรีนิยมและเสรีนิยมคลาสสิกของประเทศเยอรมนี ปัจจุบันอยู่ภายใต้การนำของนายคริสทีอัน ลินท์เนอร์ พรรคเสรีประชาธิปไตยก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1948 ที่เมืองเฮ็พเพินไฮม์ รัฐเฮ็สเซิน จากการรวมกลุ่มของ ...

                                               

พรรคนาซีอเมริกัน

พรรคนาซีอเมริกัน เป็นพรรคการเมืองลัทธินาซีในสหรัฐอเมริกาแห่งแรกที่ถูกก่อตั้งโดยจอร์จ ลินคอล์น รอกเวลล์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย รอกเวลล์ได้ก่อตั้งองค์กรด้วยการตั้งชื่อว่า องค์กรอิสระชาติสังคมนิยมแห่งสหภาพโลก แต่ได้ถูกเป ...

                                               

พรรคลิเบอร์เทเรียน (สหรัฐ)

พรรคลิเบอร์เทเรียน เป็นพรรคการเมืองของสหรัฐ แห่งชาติที่สะท้อนให้เห็นถึง ส่งเสริมความคิด และปรัชญาของเสรีภาพนิยม ตลาดเสรี,ปล่อยให้ทำไป และทุนนิยม ก่อตั้งขึ้นในColorado Springs, Colorado ในบ้านของ David F. Nolan ในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1971