ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169                                               

ตำบลนาคาย

ตำบลนาคาย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคายทั้งตำบล ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอตาลสุม 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 48 กิโลเมตร

                                               

ตำบลน้ำขาว

ตำบลน้ำขาว มักมีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า บ้านน้ำขาว ซึ่งเป็นอีกตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตำบลน้ำขาวเป็นตำบลใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีระบบเครือญาติเป็นห่วงเรียงร้อยต่อกันเป็นลูกโซ่ จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกค ...

                                               

ตำบลน้ำใส

ตำบลน้ำใส เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มี 10 หมู่ 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านเทียมแข้ หมู่บ้านขุมดิน หมู่บ้านดอนแหน หมู่บ้านหางกุด หมู่บ้านยางเครือ หมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านสว่างอารมณ์

                                               

ตำบลเนินมะปราง

ตำบลเนินมะปราง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ตำบลเนินมะปราง ได้แก่ เทศบาลตำบลเนินมะปราง และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

                                               

ตำบลในเมือง (อำเภอเวียงเก่า)

ในเมือง เป็นตำบลในอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 36.250 ไร่ โดยมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามหลักฐาน นสล. 19.003 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อาศัยและทำการเกษตรประมาณ 17.247 ไร่

                                               

ตำบลบางตะไนย์

ตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา บางตะไนย์อาศัยอยู่อย่างเป็นปึกแผ่นโดยชาวมอญจำนวนมาก พวกเขาอาศัยพื้นที่ตามแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น บางคูวัด ใน จังหวัดปทุมธานี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 พื้นที่ตรงนี้ก็ร้างไป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ...

                                               

ตำบลบางตะบูน

ตำบลบางตะบูน ถูกตั้งชื่อขึ้นตามต้นไม้ชายเลนชนิดหนึ่ง ชื่อ "ตะบูน" หรือ "กระบูน" ที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ของตำบลนี้ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สภาพดินเป็นดินเลน และมีลุ่มน้ำมาก "บางตะบูน" เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความสำคั ...

                                               

ตำบลบางเตย

ตำบลบางเตย เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 9 ตำบล ของอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลถ้ำน้ำผุดและตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังห ...

                                               

ตำบลบางน้ำผึ้ง

บางน้ำผึ้ง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ประกอบด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้และกล้วยหอมเป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อชมหิ่งห้อยและตลาดน้ำบางน้ำผึ้งซึ่งจะเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

                                               

ตำบลบางพลับ (อำเภอปากเกร็ด)

บางพลับ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในอดีตเป็นพื้นที่ปิด ไม่มีทางหลวงสายหลักหรือถนนสายใหญ่เข้าถึง มีเพียงลำคลองและถนนสายเล็ก ๆ ที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรในท้องที่ และมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ส่วนมากประกอบอาชีพทำนาและทำสวนผลไม้ แต่หลัง ...

                                               

ตำบลบางยี่รงค์

ตำบลบางยี่รงค์อยู่ในเขตอำเภอบางคนที เป็นตำบลเก่าแก่ กล่าวคือตำบลบางยี่รงค์และตำบลโรงหีบมีพื้นที่ติดต่อกัน สองตำบลนี้มีชาวจีนอาศัยอยู่มากและในอดีตมีการปลูกอ้อยกันมาก มีการตั้งโรงหีบอ้อยที่ปากคลองโรงหีบ ต่อมามีการปลูกอ้อยมากขึ้น จึงมีการสร้างโรงหีบ ...

                                               

ตำบลบางวัน

บางวัน เป็นตำบลหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ซึ่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539

                                               

ตำบลบ้านกอก

ตำบลบ้านกอกเรียกตามบ้านกอกซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านที่มีต้นมะกอกสูงใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่งซึ่งโดดเด่น และจดจำง่ายสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นและผ่านไปมาจนผู้คนเรียกขนามนามว่า "บ้านกอก" จากหลักฐานมีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันในปี พศ. 2375 โดยมีคนเฒ่าคนแ ...

                                               

ตำบลบ้านระกาศ

บ้านระกาศ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตรหรือ 15.625 ไร่ ภาษาท้องถิ่นคือภาษาไทยภาคกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน

                                               

ตำบลบ้านเลือก

บ้านเลือก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีประมาณ 26 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 4.2 กิโลเมตร

                                               

ตำบลบึงกาสาม

บึงกาสาม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณเขตแดนระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองขุดชลประทานสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด คลองระพีพัฒน์แ ...

                                               

ตำบลบึงคอไห

บึงคอไห เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองขุดชลประทานหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสิบเอ็ด คลองสิบสอง คลองสิบสาม คลองสิบสี่ รวมทั้งคลองแอนหรือคลองกลางต่าง ๆ ที่คั่นระหว่างคลองทั้งสี่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาช ...

                                               

ตำบลบึงบา

บึงบา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองขุดชลประทานสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด รวมทั้งคลองแอนหรือคลองกลางต่าง ๆ ที่คั่นระหว่างคลองชลประทานสายหลัก ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ...

                                               

ตำบลบุฮม

ตำบลบุฮม ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดเยื้องไปทางทิศตะวันออกของเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับภูเขา สภาพแวดล้อมยังมีความอุดมสมบูรณ์ ติดกับแม่น้ำโขง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำไร่สวน และทำนาเป็นบางพื้นที่ ตำบลบุ ...

                                               

ตำบลปรือใหญ่

ตำบลปรือใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอขุขันธ์ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลห้วยใต้ อำเภอห้วยเหนือ เมืองขุขันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้แยกจากตำบลห้วยใต้ และได้ยกฐานะเป็น ตำบลปรือใหญ่ อำเภอห้วยเหนือ จังหวัดขุขันธ์ ต่อมา ระยะแรกมี 11 หมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทาง ...

                                               

ตำบลป่าแดด (อำเภอป่าแดด)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่รับผิดชอบมี 53 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรมีทั้งหมด 6.000 คนเศษ มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 12 คน มีนายสุข ชัยวรณ์ เป็น ประธานสภาเทศบาล นายจรัส สาอุด เป ...

                                               

ตำบลป่าแดด (อำเภอแม่สรวย)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็ ...

                                               

ตำบลพระธาตุผาแดง

ตำบลพระธาตุผาแดงเป็นตำบลที่ 10 ของอำเภอแม่สอด แต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับตำบลแม่ตาว ต่อมาได้แยกเป็นตำบลใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีหมู่บ้านและประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับนายพยูณ มีทองคำ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอด พร้อมให้แยก ...

                                               

ตำบลพระลับ

พระลับ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 36 ตารางกิโลเมตร หรือ 22.500 ไร่ ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่การเกษตร ประชาชนประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก ตำบลพระลับทั้งตำบลอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระลับซึ่งได้รับการจัดตั้งตามประกา ...

                                               

ตำบลพิมลราช

พิมลราช เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ การคมนาคมก็สะดวกสบาย อีกทั้งหมู่บ้านจัดสรรระดับสูงที่มากมายทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

                                               

ตำบลพืชอุดม

พืชอุดม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณเขตแดนระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองขุดชลประทานหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสิบสาม คลองสิบสี่ และคลองหกวา ...

                                               

ตำบลเพนียด

เพนียด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากตัวหวัดลพบุรีประมาณ 63 กิโลเมตร

                                               

ตำบลแพรกษา

แพรกษา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบต่ำน้ำท่วมถึง เดิมเป็นพื้นที่ปลูกข้าว แต่ต่อมาน้ำเค็มท่วมสูงขึ้นทำให้สภาพดินเปลี่ยนไป ประชาชนจึงหันมาเลี้ยงปลาสลิดและกุ้งแทน และในปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้แปรสภาพ ...

                                               

ตำบลโพพระ

โพพระ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพพระทั้งตำบล

                                               

ตำบลภูเหล็ก

ภูเหล็ก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตก ทางตอนกลางมีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำห้วยภูเหล็ก และลำห้วยหนองหญ้าปล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแ ...

                                               

ตำบลมหาวัน

"ตำบลมหาวัน" เดิมเป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งของ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มีผู้มาอยู่คนแรก ชื่อ นายมหาวัน ไม่ปรากฏนามสกุล ประมาณ พ.ศ. 2522 แยกตำบลจากแม่กุเป็นมหาวัน มีกำนันคนแรกชื่อนายแรด ก้อนจะรา ถัดมานายณรงค์ ห้วยผัด เป็นกำนันคนที่ 2 และกำนันคนปัจจุบัน ค ...

                                               

ตำบลมหาสวัสดิ์ (อำเภอพุทธมณฑล)

ตำบลมหาสวัสดิ์มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี และตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางเตย ตำบลทรงคนอง และตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน ...

                                               

ตำบลมะขามคู่

ตำบลมะขามคู่ เป็นตำบลหนึ่งอยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีพื้นที่ 108 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 12.920 คน ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ และทำโรงงานอุตสาหกรรม มีถนนหลักสาย 36 และ 3375 ตัดผ่าน ทั้งพื้น ...

                                               

ตำบลเมืองแฝก

ตำบลเมืองแฝก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยแยกการปกครองจากตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลเมืองแฝกตั้งอยู่ตามถนนสายลำปลายมาศ–คูเมือง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ 28 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหว ...

                                               

ตำบลแม่ตาว

แม่ตาว เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีเนื้อที่โดยประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 6 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่สอด ตำบลแม่กุ ตำบลพระธาตุผาแดง และสหภาพพม่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก กำนั ...

                                               

ตำบลแม่ปะ (อำเภอแม่สอด)

ตำบลแม่ปะ เป็นตำบลหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตำบลแม่ปะ มีเรื่องเล่าว่าได้มีช้างของราษฎรในตำบลพะวอหาย เจ้าของได้ออกตามหาและมาพบที่สันป่าซาง จึงเรียกบริเวณนั้นว่า "แม่ปะสันป่าซาง" เมื่อมีคนเข้า ...

                                               

ตำบลแม่สอด

ตำบลแม่สอด เป็นหนึ่งในจำนวนทั้งหมด 10 ตำบลของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ อยู่ในความปกครองของอำเภอแม่สอด แขวงเมืองตาก มณฑลนครสวรรค์ เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ...

                                               

ตำบลแม่หวาด

ตำบลแม่หวาด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ชื่อของตำบลมาจากผู้หญิงชื่อว่า "แม่หวาด" ได้มาอาศัยเป็นครอบครัวแรกที่บ้านโต ในขณะนั้นน้ำได้ท่วม เนื่องจากทางราชการสร้างเขื่อนบางลาง คนทั่วไปเรียกว่าแม่หวาด เมื่อจัดตั้งตำบล จึงตั้งชื่อว่าตำบลแม่หว ...

                                               

ตำบลยาง (อำเภอศีขรภูมิ)

ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาช้านานแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2396 – 2400 พระยาขุขันธ์ได้ดำริจัดตั้งหัวเมืองฝ่ายตะวันตกเพื่อตั้งยันบ้านเมืองใกล้เคียงเข้าปกครองผู้คนของตน จึงตั้งกรมการเมืองขึ้นที่บ้านกระออม สำโรงทาบ แห่งหนึ ...

                                               

ตำบลร้องกวาง

ทิศเหนือติดต่อตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันออกติดต่อตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง ทิศใต้ติดต่อตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันตกติดต่อตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง

                                               

ตำบลร้องเข็ม

ทิศเหนือติดต่อตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันออกติดต่อตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง ทิศใต้ติดต่อตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง ทิศตะวันตกติดต่อตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง และตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่

                                               

ตำบลร่องคำ

ตำบลร่องคำ เป็นหนึ่งในสามตำบลของอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 38 กิโลเมตร ทั้งพื้นที่ของตำบลร่องคำบริหารโดยเทศบาลตำบลร่องคำ

                                               

ตำบลรางพิกุล

บริเวณตำบลรางพิกุลเดิมเป็นท้องที่หนึ่งของตำบลทุ่งขวาง ต่อมาย้ายมาขึ้นกับตำบลทุ่งบัวที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2534 ตำบลรางพิกุลจึงได้แยกจากตำบลทุ่งบัว ในช่วงแรกมีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันจึงมีทั ...

                                               

ตำบลราชาเทวะ

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 สมิงราชะและครอบครัวได้อพยพมาจากปากเกร็ด มาตั้งบ้านเรือนที่คลองตรง โดยประกอบอาชีพทำนาจนสามารถเป็นตัวอย่างของชาวบ้านได้ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อทางราชการได้ตั้งเขต ...

                                               

ตำบลรุ่งระวี

รุ่งระวี เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอน้ำเกลี้ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวหวัดศรีสะเกษประมาณ 40 กิโลเมตร

                                               

ตำบลลอมคอม

ลอมคอม เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม โดยมีที่ทำการห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

                                               

ตำบลละหาน

เมื่อ พ.ศ. 2342 ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีบุคลกลุ่มหนึ่งเป็นชาวญวนนำโดยพ่อหนันหยาพาญาติพี่น้องอพยพถิ่นฐานหาที่ทำมาหากินใหม่มาทางภาคตะวันออกเรื่อยมาจนเข้าท้องที่อำเภอจัตุรัสและเลยมาถึงบึงใหญ่ มีน้ำใสสะอาดในกลางป่าซึ่ ...

                                               

ตำบลวรนคร

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลภูคา อำเภอปัว ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลปัว อำเภอปัว ทิศใต้ ติดต่อตำบลป่ากลางและตำบลศิลาแลง อำเภอปัว ทิศเหนือ ติดต่อตำบลปัวและตำบลสถาน อำเภอปัว

                                               

ตำบลวังกวาง

ตำบลวังกวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตำบลวังกวางมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ซึ่งได้ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 โดยรับผิดช ...

                                               

ตำบลวังกะทะ

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองม่วง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลขนงพระ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลระเริ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →