ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166
                                               

ยุคน้ำแข็งน้อย

ยุคน้ำแข็งน้อย เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ. 1300 ถึง ปี ค.ศ. 1850 สาเหตุเกิดจากจำนวนภูเขาไฟระเบิด และการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในทะเล เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาศัยการประเมินผลจากเหตุการณ์และบันทึกทางประวัติศาสตร์ เช่น จำนวนพายุหิมะ จำนวนครั้งใน ...

                                               

เส้นโค้งคีลิง

เส้นโค้งคีลิง เป็นกราฟซึ่งลงจุดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2501 กราฟนี้อาศัยการวัดอย่างต่อเนื่อง ณ หอดูดาวเมานาลัวในรัฐฮาวาย ภายใต้การกำกับดูแลของชาลส์ เดวิด คีลิง การวัดของคีลิงแสดงหลักฐานส ...

                                               

วรรณกรรมกรีกโบราณ

วรรณกรรมกรีกโบราณ คือ วรรณคดีที่เขียนด้วยภาษากรีกโบราณ ตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีการจารึกเป็นภาษากรีกต่อมาจนถึงสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ งานวรรณคดีภาษากรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลือตกทอดมา คือ มหากาพย์สองเรื่องที่กวีโฮเมอร์รจนาขึ้นในยุคอาร์เคอิก หรือ ...

                                               

การค้าเครื่องเทศ

การค้าเครื่องเทศ คือกิจการทางการพาณิชย์ที่มีต้นตอมาแต่ยุคโบราณที่เป็นการค้าขายสินค้าที่รวมทั้งเครื่องเทศ, สมุนไพร และฝิ่น การวิวัฒนาการของวัฒนธรรมของเอเชียบางส่วนก็มีอิทธิพลมาจากการค้าขายเครื่องเทศ จากนั้นก็ตามด้วยโลกกรีก-โรมันที่ใช้เส้นทางสายเคร ...

                                               

ความคลั่งทิวลิป

คลั่งทิวลิป เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างยุคทองของเนเธอร์แลนด์ เมื่อเกิดการตั้งราคาสัญญาการค้าขายหัวทิวลิปสายพันธุ์ใหม่กันอย่างสูงผิดปกติจนถึงจุดสูงสุดก่อนที่ราคาจะตกฮวบลงมาอย่างฉับพลัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1637 ในระหว่างที่ความคลั่งทิวลิปกำล ...

                                               

ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์

ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์ หรือในภาษาเกลิก" An Gorta Mór” แปลตรงตัวว่า" ความโหยหิวอันยิ่งใหญ่” หรือ" An Drochshaol” ที่แปลว่า" ชีวิตอันตกอับ” เป็นสมัยที่เกิดทุพภิกขภัย โรคระบาด และการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1845 จนถึงปี ...

                                               

นโยบายเศรษฐกิจใหม่

นโยบายเศรษฐกิจใหม่ เป็นนโยบายเศรษฐกิจที่เสนอโดยวลาดีมีร์ เลนิน เพื่อป้องกันมิให้เศรษฐกิจรัสเซียล่มสลาย นโยบายดังกล่าวอนุญาตให้เอกชนดำเนินกิจการบางอย่างได้ เช่น ธุรกิจขนาดเล็กหรือร้านค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเอกชนในขณะที่รัฐควบคุมธนาคาร กา ...

                                               

ปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮัน

ปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮัน เป็นการอ้างถึงการเจิญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่มีปัจจัยจากการส่งออก ซึ่งประกอบด้วยการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี การตื่นตัวทางด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวอ ...

                                               

พิกส์ (เศรษฐศาสตร์)

พิกส์ คือคำย่อที่ถูกเรียกโดยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ กลุ่มนักวิชาการ และสำนักพยากรณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ถึงรัฐอธิปไตยในทวีปยุโรปที่ประสบปัญหาหนี้สาธารณะอันประกอบไปด้วย สเปน S: Spain กรีซ G: Greece โปรตุเกส P: Portugal อิตาลี I: Italy ซึ่งในบางกรณีอ ...

                                               

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่ในอาร์เจนตินา พ.ศ. 2541–2545

วิกฤติเศรษฐกิจในอาร์เจนตินา เป็นช่วงที่เศรษฐกิจในอาร์เจนตินาล่มสลาย ประเทศอยู่ในภาวะล้มละลาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้น ลดต่ำลงจนติดลบติดต่อกันยาวนานถึง 4 ปีเต็ม คนตกงานกว่าครึ่งค่อนประเทศแม้กระทั่งหมอก็ยังตกงาน เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ ...

                                               

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก พ.ศ. 2551–2555 เป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชัดเจนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 และทรุดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งโลก โดยบางประเทศเสียหายกว่าป ...

                                               

ระบบเจ้าขุนมูลนาย

ระบบฟิวดัล หรือ ระบบเจ้าขุนมูลนาย คือระบอบการปกครองในอดีตเป็นระบบการเมืองผสมผสานระหว่างกฎหมาย เศรษฐกิจ การทหารและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองในทวีปยุโรปยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 จนถึงศตวรรษที่ 15

                                               

ระบบเบรตตันวูดส์

ระบบการจัดการการเงินเบรตตันวูดส์ สถาปนากฎสำหรับความสัมพันธ์พาณิชย์และการเงินระหว่างรัฐอุตสาหกรรมหลักของโลกช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ระบบเบรตตันวูดส์เป็นตัวอย่างแรกของระเบียบการเงินที่มีการเจรจาอย่างสมบูรณ์โดยเจตนาเพื่อปกครองความสัมพันธ์การเงินระ ...

                                               

วิกฤตการณ์การเงิน พ.ศ. 2550–2551

วิกฤตการณ์การเงิน พ.ศ. 2550–2551 ถูกนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากมองว่าเป็นวิกฤตการณ์การเงินครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในคริสต์ทศวรรษ 1930 วิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งเสี่ยงต่อการล้ม รัฐบาลแห่งชาติ ...

                                               

วิกฤติหนี้สาธารณะยุโรป

วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป เป็นวิกฤตหนี้นานหลายปีซึ่งกำลังเกิดขึ้นในรัฐสมาชิกยูโรโซนหลายรัฐนับแต่สิ้นปี 2552 รัฐเหล่านี้ ไม่สามารถใช้หนี้หรือก่อหนี้ใหม่ชดใช้หนี้เก่า ซึ่งหนี้ภาครัฐของตนหรือให้เงินกู้ธนาคารชาติซึ่งมีหนี้พ้นตัว โดยปราศจากความช่วยเหลือขอ ...

                                               

เศรษฐกิจจีนยุคราชวงศ์ฮั่น

ราชวงศ์ฮั่น เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนในยุคโบราณ ปรากฏช่วงเวลาที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองและถดถอยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ราชวงศ์ฮั่นเหนือ ราชวงศ์ซิน และราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ระบอบการปกครองของราชวงศ์ซินก่อตั้งโดยจักรพรรดิซินเ ...

                                               

เส้นทางการค้า

เส้นทางการค้าขาย คือเส้นทางที่ในเครือข่ายที่บ่งว่าเป็นเส้นทางและจุดหยุดพักที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดที่อยู่ในดินแดนที่ไกลออกไปจากต้นแหล่งที่ผลิตสินค้ามาก เส้นทางการค้าแต่ละเส้นทางก็จะประกอบด้วยถนนสายหลัก ที่อาจจะมีเครือข่ายย่อยๆ ที่ใช้เป็นเส ...

                                               

ให้ยืม-เช่า

นโยบาย ให้ยืม-เช่า มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "รัฐบัญญัติส่งเสริมการป้องกันสหรัฐ", เป็นโครงการซึ่งสหรัฐจัดหาอาหาร น้ำมันและยุทโธปกรณ์แก่ฝรั่งเศสเสรี สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐจีน และต่อมาสหภาพโซเวียตและชาติสัมพันธมิตรอื่นระหว่าง ค.ศ. 1941 ถึงเดือนสิงห ...

                                               

ซาวเดกซ์ของเดตช์-โมโคทอฟฟ์

ซาวเดกซ์ของเดตช์-โมโคทอฟฟ์นั้น ในบางครั้งอาจถูกเรียกว่า ซาวเดกซ์ของชาวยิว หรือซาวเดกซ์ของชาวยุโรปตะวันออก

                                               

ต้นไม้ครอบครัว

ต้นไม้ครอบครัว หรือ แผนภาพเพดีกรี เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์แบบครอบครัวในโครงสร้างต้นไม้ สำหรับต้นไม้ที่ลงรายละเอียดซึ่งใช้ในวิชาแพทยศาสตร์และงานสังคมนั้น เรียก genogram

                                               

กาลิลี

กาลิลี เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศอิสราเอล เดิมหมายถึงส่วนที่เป็นภูเขาซึ่งแยกเป็นตอนบนและล่าง แต่ในปัจจุบันมักหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ตอนเหนือของสันเขาช่วงเทือกเขาคาร์เมลจนถึงเทือกเขากิลบัว

                                               

แคปพาโดเชีย

แคปพาโดเชีย แผลงมาจากคำในภาษากรีก" Καππαδοκία” คือภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกีที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเนฟชีร์ แคปพาโดเชีย” เป็นชื่อที่ปรากฏตลอดมาในประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนาและเป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไปที่หมายถึงบริเวณที่เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที ...

                                               

นูซันตารา

นูซันตารา เป็นชื่อภาษาอินโดนีเซีย/มลายูของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร เป็นศัพท์ภาษาชวาเก่าที่แปลตรงตัวได้ว่า "หมู่เกาะรอบนอก" ในประเทศอินโดนีเซียมักหมายถึงกลุ่มเกาะอินโดนีเซีย ในขณะที่ในประเทศมาเลเซียมักหมายถึงกลุ่มเกาะมลายู คำว่า นูซันตาร ...

                                               

ปตานี

ปตานี หรือเรียก ปตานีรายา หรือ ปตานีเบอซาร์ เป็นภูมิภาคประวัติศาสตร์ในส่วนเหนือของคาบสมุทรมลายู กินอาณาบริเวณจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางส่วน ภูมิภาคปตานีมีความสัมพันธ์ในอดีตกับซิงโกรา สงขลา ลิกอร์ นคร ...

                                               

ปรัสเซียตะวันออก

ปรัสเซียตะวันออก เป็นมณฑลหนึ่งของราชอาณาจักรปรัสเซีย ดำรงอยู่ระหว่างค.ศ. 1773 ถึง 1829 และอีกครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสรีรัฐปรัสเซียของสาธารณรัฐไวมาร์ มีเมืองหลวงมณฑลอยู่ที่เคอนิชส์แบร์ค ปร ...

                                               

ฟรีเชีย

ฟรีเชีย, ฟริสลอน, ฟรีสลันด์ หรือ ฟรีสลันท์ เป็นชื่อภูมิภาคชายฝั่งตลอดมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเหนือ ทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี ฟรีเชียเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดั้งเดิมของชาวฟรีเชียซึ่งเป็นชนเจอร์แมนิกกลุ่มหนึ่งที ...

                                               

มีโซอเมริกา

มีโซอเมริกา เป็นภูมิภาคในประวัติศาสตร์และเขตวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งครอบคลุมตอนกลางของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศคอสตาริกา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภูมิภาคมีโซอเมริกาเคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นซึ่งเป็นโรคที่มาจากทวีปยุโรป เช่น โรคฝีดาษ ...

                                               

ลิแวนต์

ลิแวนต์ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า อัชชาม ตามความหมายดั้งเดิมหมายถึงบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก แต่ในความหมายทางภูมิศาสตร์หมายถึงบริเวณอันกว้างใหญ่ในเอเชียตะวันตกทางฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีเทือกเขาทอรัสเป็นเขตแดนทางตอนเหนือ ...

                                               

โลกใหม่

ระวังสับสนกับ โลกยุคใหม่ โลกใหม่ อังกฤษ: New World code: en is deprecated เป็นคำที่ใช้สำหรับดินแดนที่นอกไปจากทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป และ ทวีปเอเชีย ที่ก็คือทวีปอเมริกา และอาจจะรวมไปถึงออสตราเลเชียด้วย เป็นคำที่เริ่มใช้กันในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เมื่อท ...

                                               

วาลเทลลินา

วาลเทลลินา คือหุบเขาในบริเวณลอมบาร์ดีทางตอนเหนือของอิตาลีที่ติดกับสวิตเซอร์แลนด์ ในปัจจุบันมีชื่อเสียงในการเป็นบริเวณที่มีการเล่นสกีหิมะ, บ่อน้ำร้อน, เมืองบำบัดน้ำแร่, เนยแข็ง และเหล้าองุ่น เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาวาลเทลลินาเป็นช่องเขาทางผ่านอันส ...

                                               

อิลิเรีย

อิลิเรีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก ซึ่งเทียบโดยประมาณปัจจุบันคือพื้นที่ของสโลวีเนีย ทางตอนใต้ของโครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร แอลเบเนีย และคอซอวอ ในช่วงเวลาของวัฒนธรรมฮัลชตัทในศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวอิลิเ ...

                                               

การสำรวจ

การสำรวจ คือการค้นหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของการค้นพบหรือทรัพยากร การสำรวจเกิดขึ้นในทุกสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวรวมถึงมนุษย์ ในประวัติศาสตรของมนุษย์การสำรวจที่มีอิทธิพลมากที่สุดอยู่ในช่วงยุคแห่งการค้นพบเมื่อนักสำรวจชาวยุโรปแล่นเรือและเขียนแผนที่ใ ...

                                               

ยุคสวยงาม

ยุคสวยงาม หรือ Belle Époque เป็นยุคสมัยหลังการสิ้นสุดของสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ใน ค.ศ. 1871 จนถึงการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ใน ค.ศ.1914 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ยุโรปตะวันตกมีความสงบสุข มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี เศรษฐกิจมีการเติบโต และการเฟื่ ...

                                               

ยุคสารสนเทศ

ยุคสารสนเทศ หรือ ยุคคอมพิวเตอร์ ยุคดิจิทัล หรือ ยุคสื่อใหม่ เป็นยุคสมัยในประวัติศาตร์มนุษย์ซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเดิมตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนำมาซึ่งการปรับให้เป็นอุตสาหกรรม มาเป็นเศรษฐกิจที่อิงเทคโนโลยีสารสนเทศ การเริ่มต้นของยุคสารส ...

                                               

สมัยกลาง

สมัยกลาง หรือ ยุคกลาง คือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยปกติแล้วเริ่มนับตั้งแต่การล่มสลายลงของจักรวรรดิโรมันตะวันตก จนถึงจุดเริ่มตั้นของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา และยุคแห่งการสำรวจ ซึ่งเป็นยุคที่นำไปสู่สม ...

                                               

สมัยโบราณ

สมัยโบราณ ในความหมายที่เป็นสากล จะหมายถึง ช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการตั้งถิ่นฐานถาวร สร้างอารยธรรม วัฒนธรรม อักษรต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งในแต่ละประเทศ สมัยโบราณจะมาถึงเร็วหรือช้า จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดทีประเทศนั้นอยู่ในช่วงสร้างและประดิษฐ ...

                                               

สมัยปัจจุบัน

สมัยปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของอารยธรรมหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นช่วงที่แต่ละอารยธรรมจะมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย และมีการตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดช่วงเวลาที่เป็น "สมัยปัจจุบัน" ของสากลโลกไว้ให้ตรงกับ ค.ศ. 1945 จนถึ ...

                                               

สมัยใหม่

สมัยใหม่ เป็นช่วงเวลาหนึ่งของอารยธรรมต่างๆ ซึ่งในช่วงนี้ อารยธรรมนั้น ๆ จะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เริ่มมีแนวคิดที่ยึดหลักความจริง หลุดพ้นจากความเชื่องมงายหลายอย่างในอดีต นักวิชาการได้กำหนดช่วงเวลาที่เป็น "สมัยใหม่" ของสากลโลกไว้ให้เป็นช่วง ...

                                               

อารยธรรมไมซีนี

อารยธรรมไมซีนี มาจากภาษากรีกโบราณ: เป็นวัฒนธรรมอีเจียนในช่วงปลายสมัยเฮลลาดิค เจริญอยู่ระหว่างปี 1650 จนถึงปี 1100 ก่อนคริสตกาล อารยธรรมไมซีนีเป็นอารยธรรมแรกที่แสดงความก้าวหน้าในระดับสูงบนแผ่นดินใหญ่ของกรีซ โดยมีจุดเด่นที่การสร้างพระราชวังที่มีลัก ...

                                               

ลำดับเวลารัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

13 กันยายน - พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ให้สัมภาษณ์ว่าทหารไม่คิดปฏิวัติ 10 กันยายน - พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อเข้าร่วมประชุมอาเซม มีข่าวลือเรื่องปฏิวัติหนาหูขึ้น พ.ต.ท.ทักษิณ บอกกับนักข่าวว่าเป็นเพียงกา ...

                                               

ลำดับเวลารัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองยังชุมนุมต่อไป กอ.รส. ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ตและสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายงานต่อ กอ.รส. เพื่อควบคุมเนื้อหาทางออนไลน์ ในช่วงบ่ายวันนั้น มีประกาศ กอ.รส. ฉบับที่ 6/2557 เพื่อเรี ...

                                               

ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร

ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร แสดงรายการเหตุการณ์สำคัญนับตั้งแต่การก่อตั้งคณะราษฎรในปี 2469 จนหมดอำนาจในปี 2490 เหตุการณ์ปฏิวัติสยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเ ...

                                               

ถนนกษัตริย์

ถนนกษัตริย์ หรือ ทางส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นเส้นทางการค้าอันมีความสำคัญต่อตะวันออกกลาง เส้นทางเริ่มขึ้นที่อียิปต์ข้ามคาบสมุทรไซนายไปยัง อคาบา จากอคาบาก็เลี้ยวไปทางเหนือไปยังดามัสกัสและแม่น้ำยูเฟรตีส อาณาจักรโบราณหลายอาณาจักรรวมทั้งอีดอม, โมอับ, อั ...

                                               

การค้าไตรภาคี

การค้าไตรภาคี เป็นคำทางประวัติศาสตร์ซึ่งระบุถึงการค้าระหว่างเมืองท่าหรือภูมิภาคสามแห่ง การค้าไตรภาคีมักจะพัฒนาขึ้นเมื่อภูมิภาคหนึ่งมีสินค้าส่งออกซึ่งไม่จำเป็นในภูมิภาคซึ่งสินค้าเข้าหลักมาถึง การค้าไตรภาคีจึงเป็นวิธีการสำหรับแก้ไขการเสียดุลการค้าร ...

                                               

เส้นทางสายเกลือ

เส้นทางสายเกลือ เป็นเส้นทางการค้าของยุคกลางทางตอนเหนือของเยอรมนีที่ใช้ในการขนส่งเกลือและสินค้าอื่นๆ เกลือเป็นสินค้าที่มีค่าสูงในยุคกลางซึ่งทำให้บางครั้งก็เรียกกันว่า" ทองขาว” เกลือที่ขนส่งบนเส้นทางสายนี้ส่วนใหญ่มาจากเหมืองใกล้ลือเนอบวร์ค Lüneburg ...

                                               

เส้นทางสายไหม

เส้นทางสายไหม เป็นชุดเส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอันตรกิริยาทางวัฒนธรรมผ่านภูมิภาคของทวีปเอเชียที่เชื่อมตะวันตกและตะวันออกโดยการโยงพ่อค้าวาณิช ผู้แสวงบุญ นักบวช ทหาร ชนเร่ร่อนและผู้อาศัยในเมืองจากจีนและอินเดียไปยังทะเลเมดิเต ...

                                               

รายชื่อทุพภิกขภัย

ระหว่างปี 108-1911 ก่อนคริสต์ศักราช - ในช่วงนี้มีสถานการณ์ของทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ๆ เกิดขึ้นกว่า 1828 ครั้งในประเทศจีน หรือเกือบปีละครั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งในประเทศ แต่ความกว้างขวางและความรุนแรงก็มีระดับต่างกันไป

                                               

การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาล

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้เกิด เหตุการณ์สังหารหมู่พระราชวงศ์แห่งเนปาล ขึ้นภายในพระราชวังในกรุงกาฐมาณฑุ เป็นผลให้กษัตริย์พิเรนทรพีรพิกรมศาหเทวะ และสมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ เสด็จสวรรคต พร้อมด้วยสมาชิกพระราชวงศ์อีก 7 พระอง ...

                                               

วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์

วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ หรือ วิกฤติซับไพรม์ และยังรู้จักกันในชื่อ วิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพ เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏให้เห็นชัดในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 จุดเด่นของวิกฤตินี้คือการที่ความคล่องตัวของตลาดสินเชื่อทั่วโลกและระบบธนาคารลดลง ซึ่งมีสา ...

                                               

คณะประสานเสียงเด็กชายแห่งเวียนนา

คณะประสานเสียงเด็กชายแห่งเวียนนา เป็นคณะประสานเสียงของเด็กชายที่มีเสียงระดับโซปราโนและแอลโตแห่งนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นคณะประสานเสียงเด็กชายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคณะหนึ่งในโลก เด็กส่วนใหญ่มาจากออสเตรีย แต่ก็มีที่มาจากประเทศอื่น รวมทั้งประเ ...