ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162
                                               

ธงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ธงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นธงพื้นสีน้ำเงิน ภายในมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่ด้านมุมฉากอยู่ด้านบนธง ด้านตรงข้ามมุมฉากประดับด้วยดาวห้าแฉกสีขาวเต็มดวง 7 ดวง ส่วนปลายของด้านตรงข้ามมุมฉากทั้งสองด้านมีดาวห้าแฉกสีขาวครึ่งดวง 2 ดวง โดยสามเหลี่ยมแทนกลุ่ ...

                                               

ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เป็นธงพื้นสีแดง กลางธงเป็นรูปพระอาทิตย์เปล่งรัศมีแปดทิศจดขอบธงชาติ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง สัญลักษณ์ในธงดังที่กล่าวมามีความหมายว่า "ดวงตะวันดวงใหม่แห่งเสรีภาพ" ดังปรากฏวลีนี้ในบทแรกของเพลงชาติมาซีโดเนียในปัจจุบัน ซึ่งมีช ...

                                               

ธงชาติโรมาเนีย

ธงชาติโรมาเนีย เป็นธงสามสีซึ่งประกอบด้วยแถบริ้วแนวตั้ง 3 สี ประกอบด้วยสีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง เรียงตามลำดับจากด้านคันธง ลักษณะโดยรวมของธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโรมาเนียได้ระบุถึงธงชาติโรมาเน ...

                                               

ธงชาติลิกเตนสไตน์

ธงชาติลิกเตนสไตน์ เป็นธงสองสี คือสีน้ำเงินและสีแดง แบ่งครึ่งตามแนวนอน มุมบนด้านคันธงมีรูปมงกุฎ สีน้ำเงินแทนท้องฟ้า สีแดงแทน "ไฟในตอนเย็น" ที่มีการจุดทั่วไปในบ้านเรือน ส่วนมงกุฎแทน "ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประชาชนและองค์พระประมุข" สีของมงกุฎยัง ...

                                               

ธงชาติสโลวาเกีย

ธงชาติสโลวาเกีย นับย้อนไปในปี พ.ศ. 2391 ซึ่งเป็นปีของการปฏิวัติในยุโรปและเป็นเวลาที่ชนเผ่าสลาฟได้กำหนดบทบาทของตนเองจากการปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และออกแบบธงชาติ 3 สี ขาว และแดงเป็นธงประจำชาติของตน สโลวาเกียได้ใช้ธงชาติ 3 สีโบกสะบัดเมื่ ...

                                               

ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์

ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง กลางธงมีรูปกากบาทสีขาว โดยความยาวของกากบาทแต่ละด้านนั้นเท่ากัน นับได้ว่าเป็นธงชาติของ 1 ใน 2 ประเทศที่ใช้ธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ธงนี้เป็นธงที่ใช้ทั่วไปบนบก ส่วนธงเรือของสวิตเซอร์แลนด์น ...

                                               

ธงชาติอันดอร์รา

ธงชาติอันดอร์รา เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ. 1866 เป็นธงสามสีประกอบด้วยสีน้ำเงิน สีเหลืองและสีแดง เรียงตามแนวตั้ง มีตราแผ่นดินของอันดอร์ราประดับตรงกลางแถบสีเหลือง โดยแถบสีเหลืองมีความกว้างกว่าแถบสีน้ำเงินและสีแดงเล็กน้อย การออกแบบธงชาติอันดอร์รามีความเกี ...

                                               

ธงชาติหมู่เกาะโซโลมอน

ธงชาติหมู่เกาะโซโลมอน ประกาศใช้เมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1977 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 8 เดือนก่อนที่หมู่เกาะโซโลมอนจะได้รับเอกราช เพื่อใช้แทนธงพื้นน้ำเงินบริติชที่ติดตราอาร์มของบริติชโซโลมอนไอแลนส์ ธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองบางแบ่งพื้นที่ของธงตามแนวทแยงมุมจา ...

                                               

ธงชาติตองงา

ธงชาติประเทศตองงา มีลักษณะเป็นธงสีเหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีแดง กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ที่มุมบนด้านต้นธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว และมีรูปกากบาทสีแดงอยู่ข้างใน ลักษณะโดยรวมคล้ายกับธง ธงพาณิชยนาวีของสหราชอาณาจักร เนื่องจากประเทศนี้อยู่ในเครือจักรภพของ ...

                                               

ธงชาตินาอูรู

ธงชาตินาอูรู ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1968 หลังได้รับเอกราชจากการเป็นดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ธงชาตินาอูรูเป็นธงสีน้ำเงินเข้ม มีแถบสีทองพาดผ่านกลางธง ใต้แถบสีทองด้านใกล้คันธงมีดาวสีขาว 12 แฉก สีน้ำเงินเข้มแทนมหาสมุทรแปซิฟิก แถบ ...

                                               

ธงชาติหมู่เกาะคุก

ธงชาติหมู่เกาะคุก มีลักษณะตามแบบธงของอดีตอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแปซิฟิก กล่าวคือ พื้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงิน มีรูปธงชาติสหราชอาณาจักรที่มุมธงบนด้านคันธง ในพื้นสีน้ำเงินนั้นมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 15 ดวง เรียงเป็นรูปวงแหวน รูปธงชาติ ...

                                               

ธงชาติปารากวัย

ธงชาติปารากวัย เริ่มใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2385 ภายหลังได้ปรับแบบให้สร้างได้ง่ายขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ลักษณะของธงนี้ที่ด้านหน้าและด้านหลังมีรายละเอียดที่แต่ต่างกันเช่นเดียวกันกับธงชาติมอลโดวา ในแต่ละด้านของธงชาตินั้น เป็นพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืน ...

                                               

ธงชาติกือราเซา

ธงชาติกือราเซา เป็นธงที่แสดงอธิปไตยของดินแดนหมู่เกาะกือราเซา เป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส ตั้งแต่ ค.ศ. 1984 จนถึง ยุบเลิก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2010 อนึ่ง ธงผืนนี้มิได้ใช้ในฐานะอาณานิคมกือราเซาและเขตสังกัด โดยใช้ธงชาติเนเธอร์แลนด์ ธ ...

                                               

ธงชาติคิวบา

ธงชาติคิวบา ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1902, มีลักษณะเป็นธงแถบตามยาวสีน้ำเงิน สามแถบ และ แถบสีขาว สองแถบ, ที่ฝั่งคันธงมีดาวห้าแฉกสีขาวอยู่ภายในสามเหลี่ยมด้านเท่าสีแดง. ธงชาติคิวบาได้รับการออกแบบเมื่อปี ค.ศ. 1848 ใช้สำหรับ ...

                                               

ธงชาติสาธารณรัฐจีน

ธงชาติสาธารณรัฐจีน หรือธงชาติไต้หวันในปัจจุบันและเคยเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่สมัยที่สาธารณรัฐจีนยังอยู่บนจีนแผ่นดินใหญ่ กระทั่งภายหลังได้ตั้งมั่นอยู่ที่เกาะไต้หวันนับแต่ พ.ศ. 2492 พรรคก๊กมินตั๋งได้เริ่มใช้ธงดังกล่า ...

                                               

ธงชาติซีเรีย

ผลสืบเนื่องจากสงครามกลางเมืองซีเรีย ธงชาติซีเรีย โดยนิตินัย มีสถานะหมายถึงชาติและตัวแทนรัฐบาล ธงทั้งสองแบบมีพื้นฐานมาจากสีกลุ่มชนอาหรับ ธงที่ใช้โดยรัฐบาลพรรคบะอัษ นำโดยบัชชาร อัลอะซัด ใช้ธงริ้วสามสีแนวนอนพื้นสีแดง-ขาว-ดำ ใช้สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัย ...

                                               

ธงชาติกาตาร์

ธงชาติกาตาร์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นฟันปลา 9 ซี่ ตามแนวตั้ง ด้านคันธงเป็นพื้นสีขาว ส่วนด้านปลายธงเป็นสีแดงม่วง โดยสีขาวแทนสันติภาพ สีแดงม่วงแทนเกียรติยศของประเทศชาติ และเส้นฟ ...

                                               

ธงชาติเนปาล

ธงชาติเนปาล เป็นธงชาติเดียวในโลกที่มิได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ธงนี้เป็นการรวมธงสามเหลี่ยมสองผืน สีแดงเข้มเป็นสีของกุหลาบพันปี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติ สีแดงยังเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในสงคราม ขอบสีน้ำเงินเป็นสีแห่งสันติภาพ ภายในมีรูปดวงอาทิตย์แล ...

                                               

รายชื่อธงในประเทศฟิลิปปินส์

Like the flags of most Philippine provinces, flags of municipalities usually just bear the seal of the municipality on a single color field but there are some municipality flags that differs from the standard

                                               

ธงชาติกาบูเวร์ดี

ธงชาติกาบูเวร์ดี ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1992 เป็นธงสีน้ำเงิน มีแถบสีแดงซึ่งขนาบที่ตอนบนและตอนล่างด้วยแถบสีขาวอีกที บนธงมีดาวสีเหลือง 10 ดวง แทนจำนวนเกาะของประเทศ สีน้ำเงินแทนมหาสมุทรและท้องฟ้า สีแดงแทนความมุมานะ สีขาวแทนสันติภาพ เมื ...

                                               

ธงชาติโมซัมบิก

ธงชาติโมซัมบิก ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 โดยมีพื้นฐานมาจากธงของแนวร่วมปลดปล่อยโมซัมบิก ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ธงชาติโมซัมบิกประกอบด้วยแถบสีเขียว สีดำ สีเหลือง เรียงจากบนลงล่าง โดยแถบสีดำนั้นมีแถบสีขาวขนาดเล็กขนาบที่ตอนบนและตอนล่าง ด้าน ...

                                               

ธงชาติลิเบีย

ธงชาติลิเบีย ในปัจจุบันเป็นธงชาติเดิมในสมัยสหราชอาณาจักรลิเบีย ระหว่าง พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2512 ซึ่งได้ถูกฟื้นฟูเป็นสัญลักษณ์ของชาติลิเบียอีกครั้งเมื่อเริ่มเกิดการต่อต้านรัฐบาลของพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จนกระทั่งบานป ...

                                               

ธงชาติเลโซโท

ธงชาติเลโซโท แบบที่ใช้ในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งเป็นแถบสี 3 แถบ ตามแนวนอน แถบบนสีน้ำเงิน แถบกลางสีขาว แถบล่างสีเขียว ที่กลางแถบขาวมีรูปหมวกพื้นเมืองของเลโซโทที่เรียกว่า หมวกโมโกรอทโล รูปดังกล่าวนี้ ...

                                               

ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ที่ใช้อยู่ในเวลานี้ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งได้มีการให้สัตยาบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภ ...

                                               

ธงชาติทรานส์นีสเตรีย

ธงชาติทรานส์นีสเตรีย เป็นธงพื้นสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน มีแถบขนาดเล็กสีเขียวพาดผ่านที่กลางธงตามแนวนอน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวและดาวแดงตามแบบของธงชาติสหภาพโซเวียต เดิมธงชาติทรานส์นีสเตรียคือธงชาติของสาธารณรัฐสังคม ...

                                               

ธงกรีนแลนด์

ธงกรีนแลนด์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1985 ออกแบบโดยทิว เครสเตินเซิน เป็นธงสีขาวและแดง ใกล้กับด้านคันธงมีวงกลมที่ครึ่งบนเป็นสีแดง ครึ่งล่างเป็นสีขาว กรีนแลนด์เป็นดินแดนเดียวในกลุ่มนอร์ดิกที่ไม่มีกางเขนนอร์ดิกประดับบนธง

                                               

ธงชาติเวสเทิร์นสะฮารา

ในดินแดน เวสเทิร์นสะฮารา ธงที่ถือว่าเป็นธงชาติของดินแดนนี้มีอยู่ 2 ธง คือ ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี ใช้โดยกลุ่มแนวร่วมโปลิซาริโอ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี ธงชาติโมร็อกโก เป็นธงที่ใช้อย่างแพร่หลายในเวสเทิร์นสะฮารา ...

                                               

ธงซินต์มาร์เติน

ธงซินต์มาร์เติน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1985 ออกแบบโดยโรเซล ริชาร์ดสัน เป็นธงสีแดงและน้ำเงิน ด้านคันธงมีสามเหลี่ยมสีขาว ประดับด้วยตราแผ่นดินของซินต์มาร์เติน สีแดงแทนการต่อสู้ สีน้ำเงินแทนสันติภาพ และสีขาวแทนความบริสุทธิ์ ธงซินต์มาร์ ...

                                               

ธงออสซีเชีย

ธงเซาท์ออสซีเชีย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1992 ประกอบด้วยแถบ 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีเหลือง เรียงจากบนลงล่าง โดยสีขาวแทนความบริสุทธิ์ สีแดงแทนความกล้าหาญ และสีเหลืองแทนความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังแทนกลุ่มคน 3 กลุ่มในสังคม ได้แก่ อภ ...

                                               

ธงอับฮาเซีย

ธงอับฮาเซีย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ประกอบด้วยแถบสีเขียวสลับกับแถบสีขาว 7 แถบ ด้านคันธงมุมบนมีพื้นสีแดง ภายในประกอบด้วยดาวสีขาว 7 ดวง อยู่เหนือฝ่ามือขวาสีขาว โดยเลข 7 ถือเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ของชาวอับฮาเซีย แถบสีเขียวและสีขาวมาจาก ...

                                               

ตราแผ่นดินของเปรู

ตราแผ่นดินของเปรู แบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ ตราแผ่นดิน ตรามหาจลัญจกร ตราสำหรับรัฐบาล และ ตราราชการกองทัพเรือ เริ่มใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368

                                               

เพลงชาติเปรู

หลังจากที่เปรูได้ทำการประกาศอิสรภาพ, นายพลโฮเซ เด ซาน มาร์ติน ได้จัดให้มีการประกวด เพลงประจำชาติ, และ ได้ประกาศลงในหนังสือข่าวราชการที่มีชื่อว่า Gaceta Ministerial Gazette เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1821. โดยมีผู้ประพันธ์เนื้อเพลงส่งเข้าประกวด มา ...

                                               

เพลงธงชาติเปรู

เพลงธงชาติ หรือ เพลงสรรเสริญธง เป็นเพลงในพิธีการทางทหาร ในช่วงของการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา. เพลงนี้กำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1897 โดย จ่าสิบเอก โจเซ่ ซาลาซ ลิโบโน ปรึกษาหารือกับ ประธานาธิบดี นิโคลาส เดอ เปโรลา เขาไม่ได้ให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้เพล ...

                                               

ตราแผ่นดินของเวเนซุเอลา

ตราแผ่นดินของเวเนซุเอลา มีประกาศใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1836 โดยลักษณะของดวงตราในปัจจุบันเป็นดวงตราที่ได้การแก้ไขเพิ่มเติมจากแบบที่ใช้ในอดีตเล็กน้อย ดังบรรยายต่อไปนี้ ดวงตราแผ่นดินของเวเนซูเอลา ...

                                               

พ่าเก

ชาวไทพ่าเก เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอินเดีย โดยอพยพเข้าทางทิวเขาปาดไก่ ทางตอนเหนือของประเทศพม่าปัจจุบัน ถิ่นเดิมของชาวไทพ่าเกอยู่ที่เมืองเมาหลวง ต่อมาได้ติมตามกษัตริย์อาหมมาอยู่ที่เมืองกอง บริเวณถ้ำผาใหญ่ และผานั้นเป็นผาอันเก ...

                                               

อ่ายตน

ไทอ่ายตน เป็นชาวไท ที่อพยพมาอาศัยในประเทศอินเดียปัจจุบัน มีประชากร 5.500 คน นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 92.09 ฮินดู ร้อยละ 7.91% ไทอ่ายตน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองกอง เช่นเดียวกันกับชาวไทคำยัง และชาวไทนะรา เดิมทีชาวไทอ่ายตนเป็นพวกที่ส่งขันทีให้ราชสำนัก ...

                                               

ชาวกูย

กลุ่มชาติพันธุ์ที่คนไทยหลายคนเรียกว่า ส่วย นั้น ก็คือ ชนชาติพันธุ์ กูย, กวย คำว่า กุย กูย โกย กวย แปลว่า คน ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและต้นกรงรัตนโกสินทร์ ชนชาติพันธุ์นี้ถูกเรียกเหมารวมกับชนชาติพันธุ์อื่นๆว่า เขมรป่าดง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอย ...

                                               

ชาวจีนในเคนยา

ชาวจีนในเคนยา เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายของประเทศเคนยา ซึ่งมีการติดต่อค้าขายและตั้งถิ่นฐานในชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของเคนยาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงในปัจจุบันก็ยังมีชาวจีนกลุ่มใหม่ได้อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตั้งถิ่นฐานใน ...

                                               

ชาวคีร์กีซ

มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของการใช้คำว่า "คีร์กีซ" เป็นชาติพันธุนาม เอกสารหลายชิ้นระบุว่า คำนี้เกิดจากคำว่า "กีร์ก" kyrk ซึ่งในภาษาเติร์กต่าง ๆ แปลว่า "สี่สิบ" ส่วน -อีซ iz เป็นคำปัจจัยโบราณที่แสดงพหูพจน์ ฉะนั้น "กีร์ก-อีซ" หรือ "กีร์กีซ" Kyrgyz ม ...

                                               

ชาวฮกจิว

ชาวฮกจิว คือกลุ่มหนึ่งของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาจากเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน คำว่า "ฮกจิว" เป็นการเรียกชื่อตามสำเนียงแต้จิ๋ว ส่วนจีนกลางเรียกว่า "ฝูโจว"

                                               

ชาวแมนจู

แมนจู เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งในประเทศจีนและผู้คนจากดินแดนแมนจูเรียได้ใช้ชื่อดินแดนเป็นชื่อเรียกชนเผ่าของตนเอง ชาวแมนจูเป็นกลุ่มสาขาที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มชาวตุงกูซิกที่ใช้ภาษากลุ่มตุงกูซิกและได้อาศัยกระจัดกระจายทั่วประเทศจีน ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่ใ ...

                                               

ชาวมาเก๊า

ชาวมาเก๊าพื้นเมือง หรือ ชาวโปรตุเกสพื้นเมือง หรือเรียกโดยย่อว่า ชาวมาเก๊า เป็นชาติพันธุ์หนึ่งในเอเชียตะวันออก มีพื้นเพอยู่ในเขตปกครองพิเศษมาเก๊ามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่เกิดจากการผสมข้ามชาติพันธุ์ระหว่างชาวจีนและโปรตุเกส ทั้งยังมีบรรพบุรุษส ...

                                               

ชาวยิวไคเฟิง

ชาวยิวไคเฟิง ในอดีตถูกเรียกอย่างรวม ๆ กับคริสต์ศาสนิกชนและอิสลามิกชนว่า หุ้ยหุย หรือเรียกว่า ชาวหุยหมวกน้ำเงิน ตามเครื่องแต่งกาย เพื่อจำแนกออกจากชาวมุสลิม เป็นกลุ่มชนยิวขนาดย่อมในเมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน พวกเขาถูกกลืนเข้าไปในสังคมจีน แต่ ...

                                               

ชาวฮั่น

ชาวจีนฮั่น, ฮั่นจู๋, ชาวฮั่น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกและมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ชาวฮั่นถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจีน ผลสำรวจจำนวนประชากรในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 พบว่า มีชาวฮั่นราว 1.200 ล้านคนอาศัยในประเทศจีน และนับเป็นกลุ่มชนชาติท ...

                                               

หญิงชาวฮุ่ยอัน

หญิงชาวฮุ่ยอัน เป็นชนกลุ่มย่อยของชาวจีนฮั่น ที่อาศัยเฉพาะเทศมณฑลฮุ่ยอัน เมืองกวางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน พวกเธอมีวัฒนธรรมเฉพาะที่ผิดแผกไปจากชาวจีนทั่วไป เช่นการแต่งกายและประเพณีการแต่งงาน ซึ่งสร้างความสนใจแก่นักมานุษยวิทยาไปพร้อม ๆ กับการวิพาก ...

                                               

ชาวอาร์มีเนีย

ชาวอาร์มีเนีย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นประชากรหลักในประเทศอาร์มีเนีย และยังมีชุมชนชาวอาร์มีเนียในประเทศเพื่อนบ้านของอาร์มีเนีย เช่น ประเทศจอร์เจีย ประเทศอิหร่าน ประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน ฯลฯ เหตูการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์มีเนียทำให้ชาวอาร ...

                                               

ชาวอเมริกัน

ชาวอเมริกัน หรือ ประชากรของสหรัฐ คือประชาชนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชนจากหลายชาติพันธุ์และเชื้อชาติ ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันบางคนไม่ถือว่าอเมริกันเป็น "ชาติพันธุ์" และจะบ่งตนเองโดยเชื้อชาติ และชาติพันธุ์ดั้งเดิม เช่นชาวฮังการีอ ...

                                               

ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย

ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย หรือชาว อินโด-อเมริกัน เป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายมาจากประเทศอินเดีย สำนักงานสำมะโนสหรัฐใช้คำว่า อินเดียของเอเชีย เพื่อไม่ให้สับสนกับชาวอินเดียนอเมริกัน ชนพื้นเมืองของอเมริกา ในแถบอเมริกา คำว่า "Indian" นั้นในประวัติศา ...

                                               

ชาวจีนในอินเดีย

ชาวจีนในอินเดีย หรือชาวอินเดียเชื้อสายจีน เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในอินเดียเมื่อราว พ.ศ. 2313 ส่วนใหญ่เข้ามาที่กัลกัตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงในบริติชอินเดียในขณะนั้น การเดินทางของชาวจีนจะเข้ามากับเรือสินค้าจากจีน ...

                                               

ชาวทมิฬ

ชาวทมิฬ เป็นชาติพันธุ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มทราวิฑหรือดราวิเดียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอนุทวีปอินเดีย ใช้ภาษาทมิฬเป็นภาษาแม่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐทมิฬนาฑูและปูดูเชร์รีของประเทศอินเดีย และอาศัยอยู่ในจังหวัดเหนือ จังหวัดตะวันออก และอำเภอปุตตลัมข ...