ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162                                               

สมบัติประจำชาติเกาหลีใต้

สมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ คือมรดกที่ประกอบไปด้วยวัตถุ สถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในประเทศเกาหลีใต้ ที่ถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นแรกนั้นมีขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาหลังจากหลุดพ้นจากอำนาจขอ ...

                                               

สมัยการปกครองส่วนพระองค์

สมัยการปกครองส่วนพระองค์ หรือ สมัยสิบเอ็ดปีแห่งความกดขี่ เป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1629 จนถึงปี ค.ศ. 1640 เมื่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษทรงปกครองอังกฤษ, สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์โดยไม่มีรัฐสภา การกระทำของพระองค์แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทรง ...

                                               

สมัยการย้ายถิ่น

สมัยการโยกย้ายถิ่นฐานในยุโรป หรือ สมัยการรุกรานของบาร์บาเรียน เป็นสมัยของการอพยพของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นประมาณระหว่างปี ค.ศ. 300 ถึงปี ค.ศ. 700 ในทวีปยุโรป, ที่เป็นช่วงที่คาบระหว่างยุคโบราณตอนปลายไปจนถึงยุคกลางตอนต้น การโยกย้ายครั้งนี้มีสาเหตุมาจากท ...

                                               

สมัยจาโคเบียน

สมัยจาโคเบียน หรือ ยุคจาโคเบียน เป็นสมัยประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรอังกฤษและราชอาณาจักรสกอตแลนด์ที่ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ หรือ สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์ สมัยจาโคเบียนเริ่มต่อจาก" สมัยเอลิซาเบธ” และตามด้วย" ...

                                               

สมัยทิวดอร์

สมัยทิวดอร์ มักจะกล่าวถึงช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1485 ถึงปี ค.ศ. 1603 โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับราชวงศ์ทิวดอร์ปกครองอังกฤษ โดยมีพระเจ้าเฮนรีที่ 7เป็นปฐมกษัตริย์ สมัยทิวดอร์เรียกอย่างกว้างๆ ที่รวมรัชสมัย ...

                                               

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา หรือ เรอแนซ็องส์ เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่ สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่กินเวลาตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึง 17 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแป ...

                                               

สมัยวิกตอเรีย

สมัยวิกตอเรีย หรือ ยุควิกตอเรีย ของสหราชอาณาจักรเป็นจุดสูงสุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นยุคสูงสุดของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งตรงกับสมัยการปกครองของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียระหว่างปี ค.ศ. 1837 ถึงปี ค.ศ. 1901 นักวิชาการถกเถียงกันว่าสมัยวิกตอเรียควร ...

                                               

สมัยเอ็ดเวิร์ด

สมัยเอ็ดเวิร์ด เป็นระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1901 ถึงปี ค.ศ. 1910 ในสหราชอาณาจักรที่ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเสด็จสวรรคตในเดือนมกราคม ค.ศ. 1901 การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดพระราชโอรสของพระองค์เป็ ...

                                               

สมัยเอลิซาเบธ

สมัยเอลิซาเบธ หรือ สมัยพระราชินีนาถเอลิซาเบธ เป็นระยะเวลาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ ระหว่างปี ค.ศ. 1558 ถึงปี ค.ศ. 1603 เป็นสมัยที่ถือกันว่าเป็นยุคทองในประวัติศาสตร์อังกฤษ เป็นสมัยสูงสุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอังกฤษ ที่ ...

                                               

สมัยเฮลลาดิค

สมัยเฮลลาดิค เป็นศัพท์ทางโบราณคดี ที่หมายถึงสมัยต่างๆของวัฒนธรรมแผ่นดินใหญ่ของกรีซโบราณในช่วงยุคสำริด เป็นคำที่พาดพิงถึง อารยธรรมซิคละดีสอันเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับยุคสำริดของอารยธรรมอีเจียน และ อารยธรรมมิโนอัน ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของครีต สมัย ...

                                               

สมาคมเพื่อการเพิกถอนการเป็นสหภาพ

สมาคมเพื่อการเพิกถอนการเป็นสหภาพ เป็นขบวนการทางการเมืองของไอร์แลนด์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยแดเนียล โอคอนเนล โดยมีจุดประสงค์ในการรณรงค์ในการพยายามยกเลิกพระราชบัญญัติสหภาพของปี ค.ศ. 1800 ที่เป็นพระราชบัญญัติที่มีผลให้เกิดการรวมราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และ รา ...

                                               

สมุดบันทึกของอาร์คิมิดีส

สมุดบันทึกของอาร์คิมิดีส คือบันทึกพาลิมเซสต์ชนิดหนึ่งในรูปแบบของหนังสือโบราณที่จารึกบนแผ่นหนัง ต้นฉบับดั้งเดิมเป็นผลงานซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักของนักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ และวิศวกรในยุคโบราณ คือ อาร์คิมิดีสแห่งไซราคัส ร่วมกับนักเขียนคนอื่น ๆ ซึ่งถ ...

                                               

ชาวสลาฟ

ชนสลาฟ เป็นกลุ่มชาติพันธ์และสาขาภาษาของตระกูลอินโด-ยูโรเปียนที่ตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทางตะวันออกและตอนกลางของยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 ชนสลาฟก็แผ่ขยายไปจากที่ตั้งถิ่นฐานเดิม ไปจนถึงทางตะวันออกสุดของยุโรปกลาง, ยุโรปตะวันออก และ คาบสม ...

                                               

รัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ

รัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ เป็นรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพียงในระยะเวลาอันสั้น โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี รัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บก่อตั้งขึ้นหลังจากการยุบตัวของจักรวรรดิหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยประชาชนชาวสโลว ...

                                               

จักรวรรดิสวีเดน

จักรวรรดิสวีเดน ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1611 และในปีค.ศ. 1721 ระหว่างนั้น สวีเดนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรป ในสวีเดน สมัยก่อนจะเรียกว่า stormaktstiden ซึ่งหมายถึง มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ โดยเริ่มต้นในปี 1611 และจบลงในปีค.ศ. 1718 โดยการเพิ่มอำนาจทางการเมื ...

                                               

สหพันธ์ขุนนางนอกราชอำนาจ

สหพันธ์ขุนนางนอกราชอำนาจ ประเทศเยอรมนี เป็นกลุ่มพันธมิตรของขุนนางในยุคกลางที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1465 ในการต่อต้านอำนาจการปกครองจากศูนย์กลางโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 11แห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศส บุคคลสำคัญที่เป็นผู้วางรากฐานของสหพันธ์คือชาร์ลส์เดอะโบลด์เ ...

                                               

สหพันธ์สาธารณรัฐอเมริกากลาง

สหพันธ์สาธารณรัฐอเมริกากลาง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สหมณฑลแห่งอเมริกากลาง ในปีแรกแห่งการก่อตั้ง เป็นชื่อของรัฐอธิปไตยแห่งหนึ่งในอดีตในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งจัดการปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยระหว่าง ค.ศ. 1823 - 1840 ดินแดนของรัฐแห่งนี้ประกอบด ...

                                               

สหภาพแอฟริกาใต้

สหภาพแอฟริกาใต้ คืออดีตรัฐที่ดำรงสถานะก่อนหน้า สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในยุคของการถือผิว. อันเกิดจากการรวมของดินแดนอาณานิคมทั้งสี่ ได้แก่ อาณานิคมเคป, อาณานิคมนาตาล, อาณานิคมทรานส์วาล และ อาณานิคมแม่น้ำออเรนจ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1910. ภายหลั ...

                                               

สหราชรัฐ

สหราชรัฐ ในปี ค.ศ. 1859 อเล็กซานเดอร์ จอห์น คูซาได้รับเลือกให้เป็นประมุขของราชรัฐวัลเลเคียและราชรัฐมอลเดเวียที่ก่อตั้งขึ้นเป็น สหราชรัฐวัลเลเคียและมอลเดเวีย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1862 สองราชรัฐนี้ก็รวมกันอย่างเป็นทางการและก่อตั้งขึ้นเป็น ...

                                               

เครือราชรัฐโอเบอร์ซัคเซิน

เครือราชรัฐโอเบอร์ซัคเซิน หรือ เป็นหนึ่งในเครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1512 ที่มีรัฐผู้คัดเลือกซัคเซินและรัฐผู้คัดเลือกบรันเดินบวร์คเป็นรัฐนำของกลุ่ม

                                               

สนธิสัญญาสันติภาพเว็สท์ฟาเลิน

สัญญาสันติภาพเว็สท์ฟาเลิน หรือ สนธิสัญญาโอสนาบรึคและ มึนสเตอร์ เป็นสนธิสัญญาที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1648 ที่เมืองออสนาบรึค และต่อมาเมื่อวันที่24 ตุลาคม ค.ศ. 1648 ที่เมืองมึนสเตอร์ สัญญาสันติภาพที่เขียนเป็นฝรั่งเศสเป็นการยุติสงครามส ...

                                               

สันติภาพโรมัน

สันติภาพโรมัน เป็นสมัยของความสันติสุขอันยืนยาวโดยแทบจะไม่มีการขยายตัวทางทหารเช่นในคริสต์ศตวรรษที่หนึ่งและสองของจักรวรรดิโรมัน เนื่องจากเป็นสมัยที่ก่อตั้งโดยจักรพรรดิเอากุสตุส บางครั้งสมัยนี้จึงเรียกว่า" สันติภาพเอากุสตุส” ซึ่งเป็นสมัยที่ยืนยาวถึง ...

                                               

สันนิบาตคาทอลิก (เยอรมัน)

สันนิบาตคาทอลิกเยอรมัน code: en is deprecated) เดิมเป็นสมาพันธ์อย่างหลวมๆ ของรัฐเยอรมันที่เป็นโรมันคาทอลิกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1609 ในการโต้ตอบการก่อตั้งสหภาพโปรเตสแตนต์ ในปีก่อนหน้านั้น วัตถุประสงค์ของสันนิบาตก็เพื่อ" เพื่อป ...

                                               

สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส

สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส เป็นขบวนการที่มีบทบาทสำคัญในสงครามศาสนาของฝรั่งเศสที่ก่อตั้งขึ้นโดยอองรีที่ 1 ดยุคแห่งกีสในปี ค.ศ. 1576 สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศสเป็นองค์การที่มีวัตถุประสงค์อันรุนแรง ในความต้องการที่จะกำจัดโปรเตสแตนต์--หรือที่เรียกว่าคาลวิน ...

                                               

สันนิบาตชาติ

สันนิบาตชาติ มีการย่อคำว่า LON เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลทั่วโลกแห่งแรกที่มีภารกิจหลักในการปกป้องสันติภาพของโลก ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 ภายหลังจากการประชุมสันติภาพปารีส ซึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยุติลง ในปี ค.ศ. 1919 ประธาน ...

                                               

สันนิบาตฮันเซอ

สันนิบาตฮันเซอ และรู้จักในชื่อ ฮันเซอ หรือ ฮันซา เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ด้านการค้าและเศรษฐกิจของแว่นแคว้นเยอรมันทางตอนเหนือ และได้ขยายอิทธิพลตามชายฝั่งทะเลของยุโรปเหนือตั้งแต่ทะเลบอลติกไปจนถึงทะเลเหนือ ตลอดจนบนภาคพื้นทวีป นครสันนิบาตฮันเซอ ...

                                               

จักรวรรดิสาตวาหนะ

สาตวาหนะ เป็นราชวงศ์ที่ปกครองจากชุนนระ, ประทิศฐาน ในรัฐมหาราษฏระ และ กรีมนคร ในรัฐอานธรประเทศทางตอนใต้และตอนกลางของอินเดีย ราวตั้งแต่ 230 ก่อนคริสต์ศักราช แม้ว่าเวลาที่สิ้นสุดลงของสาตวาหนะจะยังคงเป็นปัญหาแต่จากการประมาณโดยทั่วไปแล้วจักรวรรดิสาตวา ...

                                               

สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949)

สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ถึงปี ค.ศ. 1949 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1912 หลังจากที่สามารถโค่นล้มราชวงศ์ชิง ได้สำเร็จ และสิ้นสุดลงหลังสงครามกลางเมืองจีน ด้วยความพ่ายแพ้ของพรรคก๊กมินตั๋งหรือจีนคณะชาติ ซึ่งได้ลี้ภัยไปยังเกาะ ...

                                               

สาธารณรัฐเจนัว

สาธารณรัฐอันสงบสุขเป็นที่สุดแห่งเจนัว หรือ สาธารณรัฐเจนัว เป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลีกูเรียทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลี ที่รุ่งเรืองตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 เมื่อถูกรุกรานโดยกองทัพฝรั่งเศส ภายใต้การนำของจักรพรรดิน ...

                                               

สาธารณรัฐดัตช์

สาธารณรัฐดัตช์ เป็นการรวมหนึ่งในส่วนรัฐทั้ง 7 ของเนเธอร์แลนด์ของสเปน โดยเป็นกบฏโปรแตสแตนท์ในกลุ่มขุนนาง ผู้ปกครองคนแรกคือ วิลเลมที่ 1 แห่งออเรนจ์ และทำให้เกิดสงคราม 80 ปีจนสงบศึกในปี ค.ศ. 1648

                                               

สาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย

สาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ ประเทศบัลแกเรีย เมื่อยังเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยม สาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรียดำรงอยู่ตั้งแต่ ค.ศ. 1946 ถึง ค.ศ. 1990 และถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์บัลแกเรีย ซึ่งต่อมาได้ปกครองร่วมกับพันธมิตรคือสหภาพ ...

                                               

สาธารณรัฐประชาชนฮังการี

สาธารณรัฐประชาชนฮังการี, หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ฮังการี เป็นยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ฮังการี ตั้งแต่ปี 1949 ถึงปี 1989 โดยประเทศนี้เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยม สาธารณรัฐประชาชนฮังการีถูกปกครองโดยพรรคแรงงานสังคมนิยมฮังการี ภายได้การหนุนหลังของสหภาพโซเวี ...

                                               

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1

สาธาณรัฐฝรั่งเศสที่ 1 สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1792 โดยสภากงว็องซียงแห่งชาติ หลังจากการล่มสลายของราชอาณาจักรฝรั่งเศส ซึ่งในยุคนี้มีการเข่นฆ่าชีวิตผู้คนมากมายตามคำสั่งของมักซีมีเลียง รอแบ็สปีแยร์ ประธานสภากงว็องซียงแห่งชาติ จึงทำให้ผู ...

                                               

สาธารณรัฐโรมัน

สาธารณรัฐโรมัน เป็นยุคสมัยของอารยธรรมโรมันโบราณขณะมีรัฐบาลเป็นสาธารณรัฐ เริ่มต้นจากการโค่นล้มราชาธิปไตยโรมัน ซึ่งมักถือว่าเมื่อราว 509 ปีก่อน ค.ศ. และแทนที่ด้วยรัฐบาลซึ่งนำโดยกงสุลสองคน ซึ่งพลเมืองเลือกตั้งทุกปีและได้รับคำแนะนำจากวุฒิสภา รัฐธรรมน ...

                                               

สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของ "สาธารณรัฐเช็ก" หรือ "ประเทศเช็กเกีย" เป็นประเทศในยุครัฐคอมมิวนิสต์ปกครองในระบบ "พรรคคอมมิวนิสต์เชโกสโลวัก" ตั้งแต่ "คลีเมนต์ ก็ออต์วลอด์" เป็นประธานาธิบดีคนแรก และเป็นผู้ก่อตั้งประเทศ ...

                                               

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนแอลเบเนีย

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนแอลเบเนีย code: en is deprecated ; แอลเบเนีย: Republika Popullore Socialiste e Shqiperise) เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของ "ประเทศแอลเบเนีย" เป็นประเทศอยู่ภายใต้รัฐคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ ค.ศ. 1944 ถึง ค.ศ. 1992 ปกครองตามแบบ " ...

                                               

สาธารณรัฐเอโซะ

สาธารณรัฐเอโซะ เป็นรัฐที่สถาปนาโดยผู้จงรักภักดีต่อโชกุนตระกูลโทกูงาวะ ภายหลังการล่มสลายของรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ ตั้งอยู่บนเกาะเอโซะ ปัจจุบันคือเกาะฮกไกโด ซึ่งเป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น แต่มีประชากรเบาบาง ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุดของญี่ปุ่น เ ...

                                               

แผ่นดินไหวในมณฑลส่านซี พ.ศ. 2099

แผ่นดินไหวที่มณฑลส่านซี พ.ศ. 2099 หรือ แผ่นดินไหวหัวเซี่ยน หรือ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เจี่ยจิ้ง เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2099 เป็นปีที่ 35 ในรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่หุบเขาแม่น้ำเว่ย ใกล้กับเมืองหัวเ ...

                                               

สามก๊ก

สามก๊ก เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอด มีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 10 ภาษาและมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่งขึ้นปร ...

                                               

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เป็นสงครามทั่วโลกที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 เมื่อจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีประกาศสงครามต่อราชอาณาจักรเซอร์เบีย และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เมื่อมีการลงนามสงบศึกระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับจั ...

                                               

สำนักบู๊ตึ๊ง

ในเรื่องดาบมังกรหยก บู๊ตึ๊งเริ่มมาจากหลวงจีนในวัดเส้าหลิน ชื่อว่า จางซานฟง อ่านแบบจีนกลาง หรือ เตียซำฮง อ่านแบบแต้จิ๋ว ซึ่งเดิมมีชื่อว่า เตียกุนป้อ เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ กั๊กเอี้ยงซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ อาจารย์กั๊กเอี้ยงสั่งให้เตียกุนป้ ...

                                               

สำนักศึกษาเพริพาเททิก

สำนักศึกษาเพริพาเททิก เป็นหนึ่งในสำนักศึกษาทางปรัชญาในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งมีรูปแบบการสอนปรับปรุงมาจากวิธีการของผู้ก่อตั้ง คืออริสโตเติล นักปรัชญากรีก คำว่า เพริพาเททิก จะใช้เรียกบรรดาลูกศิษย์ของเขา ชื่อของโรงเรียนมีที่มาจากคำว่า Peripatos ซึ่งมาจาก ...

                                               

เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก

เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก คือสมาชิกของคณะผู้คัดเลือกลงคะแนนเสียงแต่งตั้งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้านครรัฐผู้คัดเลือกมีฐานันดรเป็น เฟือสท์ ซึ่งเป็นตำแหน่งทางปกครองที่เป็นรองเพียงกษัตริย์และจักรพรรดิ และทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงของเจ้านครเรียกว่า เจ ...

                                               

สิบการทัพใหญ่

สิบการทัพใหญ่ เป็นชุดสงครามในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ซึ่งมีประกาศในหนังสือประจำปีทางการของราชวงศ์ชิง สิบการทัพใหญ่ได้แก่ สามการทัพเพื่อขยายอาณาเขตการควบคุมของจีนในเอเชียกลาง แบ่งเป็นสองครั้งต่อซูงการ์ และการปราบปรามซินเจียง อีกเจ็ดการทัพที่เหลือ ...

                                               

สิบสามอาณานิคม

สิบสามอาณานิคม เป็นอาณานิคมของอังกฤษฝั่งแอตแลนติกในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมบริติชอเมริกา ก่อตั้งระหว่าง ค.ศ. 1607 ถึง 1733 สิบสามอาณานิคมเริ่มร่วมมือกันที่การประชุมใหญ่อัลแบนี ค.ศ. 1754 เพื่อเรียกร้องสิทธิของตน และตั้งสภาภาคพ ...

                                               

สี่สิบเจ็ดโรนิน

การแก้แค้นของ สี่สิบเจ็ดโรนิง บางครั้งอาจเรียกว่า การแก้แค้นของ สี่สิบเจ็ดซามูไร หรือ เหตุการณ์เก็นโรกุอาโก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอโดะในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 นักประวัติศาสตร์ชาวดัตช์ชื่อ ไอแซก ทิทซิงก์ กล่าวว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในวิถีบูช ...

                                               

สุวรรณภิงคาร

สุวรรณภิงคาร เครื่องราชูปโภคชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายคนโท ภิงคาร แปลว่า หม้อ, หม้อน้ำ + สุวรรณ แปลว่า ทอง ใช้เพื่อใส่น้ำเย็นให้พระมหากษัตริย์ บ้างก็ว่าเป็นพระเต้าทักษิโณทก ใช้สำหรับกรวดน้ำ หรือแสดงสิทธิ์ขาด เช่นคราวที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระสุวรรณ ...

                                               

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย เป็นสถานที่ฝังศพใต้ดินของกษัตริย์อียิปต์โบราณอีกแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากปิรามิด อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ อุโมงค์แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า คาตาโกมบ์ โดยขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินทรายเป็นขั้นๆ บางตอนมีความลึกถึง 70-80 ฟุต ...

                                               

เส้นทางการค้าระหว่างวารันเจียนและกรีก

เส้นทางการค้าระหว่างวารันเจียนและกรีก เป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมระหว่างสแกนดิเนเวีย, เคียฟรุส และ จักรวรรดิไบแซนไทน์ เส้นทางนี้ทำให้พ่อค้าสามารถเดินทางติดต่อค้าขายโดยตรงได้กับจักรวรรดิไบแซนไทน์และทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานกันขึ้นในบริเวณที่ปัจจุบันค ...

                                               

เส้นทางสายเปอร์เซีย

เส้นทางสายเปอร์เซีย เป็นเส้นทางโบราณที่สร้างใหม่โดยพระเจ้าดาไรอัสมหาราชแห่งจักรวรรดิอะคีเมนิดเมื่อศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช จักรพรรดิดาไรอัสทรงสร้างถนนสายนี้ขึ้นเพื่อช่วยในการคมนาคมติดต่อกับบริเวณต่าง ๆ ในอาณาจักรอันใหญ่หลวงที่มีอาณาบริเวณตั้ง ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →