ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159
                                               

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช มีลักษณะเป็นธงแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวและดาวแดงอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต ตอนล่างของธงเป็นแถบสีฟ้าและแถบสีเขียวพาดไปตามความยาวของธง เรียงลำดับจากบนล ...

                                               

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย ธงผืนนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2496 มีลักษณะเป็นธงพื้นสีแดง ที่มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวกับดาวแดงขอบเหลือง มีแถบคลื่นสีน้ำเงินโดยมีแถบเล็กสีขาว-น้ำเงิน-ขาว วางซ้อน ซึ่งแถบสีที่ได้กล่า ...

                                               

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย ประกาศใช้โดยสาธารัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ธงพื้นสีแดง ที่มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวกับดาวแดงขอบเหลือง มีแถบคลื่นซึ่งปลายแหลมของคลื่นชี้ขึ้นบน โดยสีนำงินโดยมีแถบเล็กสีขาว-นำ ...

                                               

ธงราชวงศ์ชิง

ธงของราชวงศ์ชิง มีชื่อเรียกว่า "ธงมังกรเหลือง" เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง กลางธงมีรูปมังกรห้าเล็บสีน้ำเงิน บริเวณมุมธงบนด้านคันธงตรงเหนือปากมังกรมีรูปไข่มุกสีแดง ถือกันว่าธงนี้ธงชาติจีนแบบแรกสุดในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์จักรพรรดิที ...

                                               

ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย

ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย เป็นธงแถบตามยาว สีนำเงิน, สีขาว, และสีแดง ธงชาติ และ ธงพาณิชย์ เป็นธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ประกาศใช้ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อปี พ.ศ. 2391

                                               

ธงพระอิสริยยศในประเทศอิหร่าน

ธงพระอิสริยยศในประเทศอิหร่าน เป็นธงสำหรับใช้หมายพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าชาห์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช และ บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยต่างๆ

                                               

ธงศาสนาคริสต์

ธงศาสนาคริสต์ หรือ ธงคริสเตียน เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ถูกออกแบบในช่วงคริสศตวรรษที่ 20 และได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ ในทวีปอเมริกา แอฟริกา และละตินอเมริกา โดยสีพื้นของธงเป็นสีขาว ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ...

                                               

ธงชาติแคนาดา

ธงชาติแคนาดา เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ภายในแบ่งริ้วธงออกเป็น 3 ส่วนตามแนวตั้ง โดยมีสัดส่วนความกว้างแต่ละแถบเป็น 1:2:1 แถบนอกสีแดง แถบในสีขาว กลางมีรูปใบเมเปิ้ลปลาย 11 แฉกสีแดงใบใหญ่ ธงนี้ได้ประกาศใช้เป็นธงชาติอย่างเป็นทาง ...

                                               

ธงชาติทิเบต

ธงชาติเขตปกครองตนเองทิเบต เริ่มปรากฏการใช้เมื่อ พ.ศ. 2455 โดยทะไลลามะองค์ที่ 13 แห่งทิเบต ทรงออกแบบขึ้น โดยรวมเอาธงประจำกองทัพของชาวทิเบตในทุกเขตแขวงมาสร้างขึ้นเป็นธงเดียว ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ธงนี้ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพชาวทิเบตทั้งหมดมาจน ...

                                               

ธงชาติญี่ปุ่น

ธงชาติญี่ปุ่น หรือรู้จักในชื่อ นิชโชกิ หรือชื่อ ฮิโนมารุ เป็นธงประจำชาติของประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีขาว กึ่งกลางธงเป็นรูปวงกลมสีแดง หมายถึง พระอาทิตย์

                                               

ธงอาทิตย์อุทัย

ธงอาทิตย์อุทัย หรือ ธงเคียวกูจิตสึกิ ออกแบบโดย กลุ่มขุนศึกไดเมียว ในยุคเอะโดะ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1870 อันสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเมจิ ที่ได้ประกาศใช้ธงทหารสำหรับกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น และจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. ...

                                               

ธงชาติไอร์แลนด์

ธงชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งแถบสีตามแนวตั้ง แต่ละแถบมีขนาดเท่ากัน เรียงตามลำดับ คือ สีเขียว สีขาว และสีแสด ธงนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ธงไตรรงค์ไอริช" หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า "Irish tricolour" สัดส่วนของ ...

                                               

ธงชาติไนเจอร์

ธงชาติไนเจอร์ เป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็น 3 แถบตามแนวนอน แต่ละแถบนั้นกว้างเท่ากัน โดยแถบบนมีสีส้ม แถบกลางเป็นสีขาว และแถบล่างคือสีเขียว กลางแถบสีขาวเป็นดวงกลมสีส้ม ลักษณะของธงนี้ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชาติเจ้าอาณ ...

                                               

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย เป็นธงที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1951 จนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 มีลักษณะดังความที่บรรยายในประกาศแบบธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย ลงวันที่ 2 ...

                                               

ธงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

ธงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วยตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดี บนพื้นหลังสีน้ำเงิน ธงและตราประจำตำแหน่งถูกออกแบบขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ธงประธานาธิบดีมีอยู่หลายยุคหลายสมัย เช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์ของประธานาธิบดี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของประเทศใ ...

                                               

ธงรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

ธงรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วยตราประจำตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์บนพื้นหลังสีขาว ปัจจุบันธงมีสถานะตามคำสั่งพิเศษ 310 จากการที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล-อาร์โรโย:

                                               

ธงชาตินิวซีแลนด์

ธงชาตินิวซีแลนด์ มัลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีน้ำเงิน กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน มีภาพธงชาติสหราชอาณาจักรที่มุมธงบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธงมีรูปดาวห้าแฉกสีแดงขอบขาวรวม 4 ดวง เรียงเป็นรูปกลุ่มดาวกางเขนใต้ ตามที่ปรากฏบนท้องฟ้าของประเทศนิวซีแลนด์

                                               

ธงชาติยูเครน

ธงชาติยูเครน มีต้นกำเนิดจากธงชาติในสมัยการปกครองระยะสั้นๆ ของสาธารณรัฐประชาชนยูเครนในปี ค.ศ. 1918 โดยธงชาติในยุคนั้นเป็นธงสีฟ้า-เหลือง มีรูปสามง่าม ประดับอยู่ที่มุมธงบนด้านคันธง เครื่องหมายดังกล่าวนี้ได้มีการเลิกใช้ในธงในสมัยรัฐยูเครนของรัฐบาลพาโ ...

                                               

ธงชาติจอร์เจีย

ธงชาติจอร์เจีย ที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ธงที่มีชื่อเรียกว่า "ธงห้ากางเขน" หรือ "ธงห้ากากบาท" ซึ่งได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 หลังธงนี้ได้เลิกใช้มานานถึง 500 ปี ในอดีตธงนี้เป็นธงของอาณาจักรจอร์เจียโบราณในยุคกลางของทวีปยุโ ...

                                               

ธงชาติอาร์มีเนีย

ธงชาติอาร์มีเนีย หรือ ธงไตรรงค์อาร์มีเนีย เป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ภายในแบ่งเป็นแถบ 3 แถบ ตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน ประกอบด้วย สีแดง สีน้ำเงิน และสีส้ม ตามลำดับจากบนลงล่าง สภาโซเวียตสูงสุดแห่งอาร์มีเนียได้รับรองเป็น ...

                                               

ตราแผ่นดินของหมู่เกาะบริติชวินด์เวิร์ด

ตราแผ่นดินของหมู่เกาะบริติชวินด์เวิร์ด มีลักษณะเป็นตราอาร์มในพื้นวงกลมสีฟ้า ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน โดยมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีแดง มุมขวาบนพื้นสีเหลือง มุมซ้ายล่างพื้นสีเขียว และมุมขวาล่างพื้นสีเทา รอบวงกลมสีฟ้านั้นล้อมรอบด้วยหนังรัดถุงเท้ายาวในเครื่อ ...

                                               

ตราแผ่นดินของฮอนดูรัสของอังกฤษ

ตราแผ่นดินของฮอนดูรัสของอังกฤษ เป็นมีวงกลมวงใหญ่แต่ขอบวงเป็นลายกรอบหลุยส์ แบ่งเป็น 3 ช่องใหญ่ๆ คือ ช่องที่ 3 ตรงกลางล่าง คือรูปเรือใบที่ขนส่งไม้มะฮอกกานี คือ ทรัพยากรหลักและเป็นต้นไม้ประจำชาติ ช่องที่ 2 มุมบนขวา มีเครื่องมือตัดไม้ 4 อย่างคือ ขวาน ...

                                               

ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย

ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ประกอบไปด้วยรูปคบเพลิง5อัน สื่อถึงสาธารณรัฐในยูโกสลาเวีย หมายถึง พี่น้องร่วมชาติ และ เอกภาพ เหนือคบเพลิงมีรูปดาวแดงขอบทอง รองรับด้วยรวงข้าวสาลีประกอบแถบแพรสีฟ้า ภายในแถบจารึกว่า "29-XI-1943" 29 พฤ ...

                                               

ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐอเมริกากลาง

ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐอเมริกากลาง, หรือที่รู้จักกันในชื่อ สหมณฑลแห่งอเมริกากลาง ได้รับการรับรองโดยรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1823 ภายหลังจากที่ได้แยกตัวประกาศอิสรภาพจากสเปน. ได้มีการประกาศใช้ใ ...

                                               

ตราแผ่นดินของโครเอเชีย

ตราแผ่นดินของโครเอเชีย เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2533 มีส่วนประกอบคือ โล่ เป็นรูป แถบช่องสีเงินและแดง ยอด เป็นรูป มงกุฏ 5 ตรา ช่องที่ 1 พิ้นหลังสีฟ้า ดาวหกแฉกและจันทร์เสี้ยว ช่องที่ 2 พื้นหลังสีน้ำเงิน แถบสีแดง 2 เส้น ช่องที่ 3 พื้นหลังสีฟ้า สิงโตสวมมงกุ ...

                                               

แดนซิงเฮาส์

แดนซิงเฮาส์ หรือเดิม เฟรดและจินเกอร์ เป็นอาคารของบริษัทประกันภัยเนชันเนล-เนเดอร์ลันเดน จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ Rašínovo nábřeží ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก แดนซิงเฮาสืได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวโครเอเซีย-เช็ก วลาโด มิลูนิก ร่วมกับสถาปนิกรางวัลพริ ...

                                               

ตราแผ่นดินของเช็กเกีย

ตราแผ่นดินของเช็กเกีย เป็นตราอาร์มของประเทศเช็กเกียที่ประกอบด้วยตราของภูมิภาคในประวัติศาสตร์สามบริเวณที่ประกอบขึ้นเป็นสาธารณรัฐ ตราอาร์มของโบฮีเมียเป็นสิงโตสีเงินสองหางบนพื้นตราสีแดง 1 ที่ปรากฏอีกครั้งในช่องตราด้านล่างซ้าย ขวาของผู้ดูตรา ซ้ายของผ ...

                                               

ธงชาติเช็กเกีย

ธงชาติเช็กเกีย มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งครึ่งตามแนวนอน โดยครึ่งบนมีสีขาว ครึ่งล่างมีสีแดง ที่ด้านคันธงมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีน้ำเงิน โดยฐานของรูปนั้นอยู่ติดกับด้านคันธง ธงนี้เดิมเป็นธงชาติของประเทศเช็กโกส ...

                                               

ตราแผ่นดินของไซปรัส

ตราแผ่นดินของไซปรัส เริ่มใช้เมื่อค.ศ. 1960 มีส่วนประกอบคือ ประคองข้าง เป็นรูป ช่อโอลีฟ บรานช์ โล่ เป็นรูป วงศ์นกพิราบและนกเขา กำลังคาบช่อโอลีฟ บรานช์ สีขาว และมีเลขปี ค.ศ. 1960 พื้นหลังสีเหลือง มีคำขวัญในโล่สีเหลือง เขียนว่า ค.ศ. 1960

                                               

ธงชาติไซปรัส

ธงชาติไซปรัส ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1960 ตามข้อตกลงซูริคและลอนดอน ซึ่งกำหนดให้ไซปรัสมีสถานะเป็นรัฐเอกราชและมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง ลักษณะของธงชาติไซปรัสเป็นรูปแผนที่ของเกาะไซปรัสทั้งหมด รองรับ ...

                                               

เครื่องราชกกุธภัณฑ์เนเธอร์แลนด์

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของประเทศอื่นในยุโรปแล้ว เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งเนเธอร์แลนด์ ถือว่ามีอายุไม่เก่าแก่มากนัก ถูกใช้งานเป็นครั้งแรกโดยพระเจ้าวิลเลิมที่ 2 ในปี พ.ศ. 2383 ซึ่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ชุดก่อนหน้าถูกทำขึ้นจากเงินและใช้งาน ...

                                               

วิลเฮลมึส

วิลเฮลมึส ฟัน นัสเซาเวอ หรือ แฮ็ตวิลเฮลมึส เป็นเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีของเนเธอร์แลนด์ และยังเป็นเพลงชาติที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกด้วย ซึ่งแม้ว่าจะไม่เคยถูกรับรองให้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี ค.ศ. 1932 แต่เพลงวิลเฮลมึสก็เป็นท ...

                                               

ธงชาติบัลแกเรีย

ธงชาติบัลแกเรีย มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอนเป็น 3 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันและเป็นแถบสีขาว สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง ธงดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อบัลแกเรียได้ประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2422 หลั ...

                                               

ธงชาติเบลเยียม

ธงชาติเบลเยียม เป็นธงสามสีสามแถบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็นแถบสีดำ สีเหลือง และสีแดง เรียงตามแนวตั้งจากซ้ายไปขวา แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ลักษณะของธงดังกล่าวนี้ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศส ส่วนสีธงได้มาจากสีประจำอาณาจักรดยุคแห่งบราบองต ...

                                               

ตราแผ่นดินของเบลารุส

ตราแผ่นดินของเบลารุส เริ่มใช้วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีส่วนประกอบคือ ประคองข้าง เป็นรูป ข้าวสาลี โล่ เป็นรูป โลก พระอาทิตย์ และแผ่นดินเบลารุสสีเขียว ยอด เป็นรูป ดาวสีแดง มีคำขวัญในธงชาติเบลารุส เขียนว่า สาธารณรัฐเบลารุส เบลารุส:Рэспубліка Беларусь

                                               

ธงชาติเบลารุส

ธงชาติเบลารุส แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้น เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2538 หลังจากการลงประชามติเพื่อเลือกแบบธงชาติเบลารุสในเดือนประชาชนในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ธงที่ใช้อยู่นี้ใช้แทนธงชาติเดิมในปี พ.ศ. 2461 สมัยที่ใช้ชื่ ...

                                               

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย เป็นชื่อเพลงชาติของประเทศเบลารุสสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ประพันธ์เนื้อร้องโดยมิคาเอล คลีโมวิช ทำนองโดยเนสตาร์ ซาคาโลวสกี เมื่อปี พ.ศ. 2487 แต่ได้ใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ...

                                               

ธงนาวีโปแลนด์

ธงนาวี แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ iลักษณะอย่างธงชาติแบบมีตราแผ่นดิน ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก. ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1919 โดย กองทัพเรือโปแลนด์

                                               

ธงชาติโปแลนด์

ธงชาติของประเทศโปแลนด์ ประกอบด้วยแถบแนวนอนสองสีขนาดกว้างเท่ากัน โดยแถบบนเป็นสีขาว แถบล่างเป็นสีแดง สีทั้งสองนี้ถือเป็นสีประจำชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ สำหรับธงชาติโปแลนด์ที่มีการเพิ่มเครื่องหมายตราแผ่นดินลงที่กลางแถบขาว ...

                                               

ตราแผ่นดินของฟินแลนด์

ตราแผ่นดินของฟินแลนด์ เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2123 บังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2521 มีส่วนประกอบคือ โล่ เป็นรูป สิงโตสวมจุลมงกุฏสีทองแขนอัศวินถือดาบ และดอกกุหลาบสีขาว 9 ดอก พื้นหลังสีแดง

                                               

ตราแผ่นดินของโมนาโก

ตราแผ่นดินของโมนาโก ไม่ปรากฏปีที่ใช้ตราปัจจุบัน มีส่วนประกอบต่อไปนี้ ยอด เป็นรูป มงกุฏม็องกาซัว ประคองข้าง เป็นรูป นายเฟรีส มินอร์ แฮรี 2 คนถือดาบ เครื่องอิสริยภรณ์โมนาโก และคำขวัญ โล่ เป็นรูป ข้าวหลามตัดสีแดงและสีเงิน มีคำขวัญในริ้บบิ้นสีขาว เขี ...

                                               

ธงชาติโมนาโก

ธงชาติโมนาโก ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 1724 ถือเป็นธงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกธงหนึ่ง แต่มีลักษณะเหมือนกับธงชาติอินโดนีเซียอย่างมาก โดยมีความแตกต่างตรงที่สัดส่วนนั้นเป็น 4:5 หรือ 2:3 เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีลักษณะคล้ายกับธงชาติโปแลนด์และธ ...

                                               

ตราแผ่นดินของยูเครน

ตราแผ่นดินของยูเครน หรือเรียกว่า Tryzub ใช้เป็นตราประจำชาติของยูเครน, ตราดังกล่าวมีลักษณะสีอย่างเดียวกับธงชาติ; โล่พื้นหลังสีฟ้า มีตราสามง่ามสีทอง. ตราดังกล่าวปรากฏบนธงประจำตำแหน่งของประธานาธิบดี. ตราแผ่นดินอย่างย่อ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อว ...

                                               

ตราแผ่นดินของรัสเซีย

ตราแผ่นดินของรัสเซีย ประกอบด้วยรูปนกอินทรีสองหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของรัสเซีย อินทรีสองหัวมีความหมายแสดงถึงความกว้างใหญ่ของประเทศรัสเซีย โดยแต่ละหัวหันไปทางซ้ายและขวา หมายถึงการดูแลดินแดนของรัสเซียทั้งทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก และส่วน ...

                                               

ธงชัย (โซเวียต)

ธงชัย เป็นธงชัยที่ถูกปักไว้เหนืออาคารไรชส์ทาค เมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตตีกรุงเบอร์ลินแตกเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1945 ภายหลังที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเอวา บราวน์ทำอัตวินิบาตกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกองทัพแดงของโซเวียตจับตัว ผู้เชิญธงชัยมีด ...

                                               

เพลงชาติสหภาพโซเวียต

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje! ", หรือมีชื่อที่รู้จักอย่างเป็นทางการคือ เพลงชาติสหภาพโซเวียต เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มีนาคม 1944 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง หลังการปฏิ ...

                                               

ตราแผ่นดินของลักเซมเบิร์ก

ตราแผ่นดินของลักเซมเบิร์ก ไม่ปรากฏปีที่ใช้ตราปัจจุบัน มีส่วนประกอบต่อไปนี้ ประคองข้าง เป็นรูป สิงโตหางกางเขนไขว้สีทองลิ้นสีแดง ยอด เป็นรูป มงกุฏแกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก โล่ เป็นรูป สิงโตหางกางเขนไขว้สีแดงลิ้นสีทอง ริ้บบิ้น และมงกุฏโอ๊ก แถบสีเงิ ...

                                               

ธงชาติลิทัวเนีย

ธงชาติลิทัวเนีย มีลักษณะคล้ายกับธงชาติพม่า แต่ไม่มีดาว และออกจะเข้มด้วย ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีเหลือง สีเขียวและสีแดง เรียงจากบนลงล่าง ความกว้างแต่ละแถบเท่ากัน ธงนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ก่อนการล่มสลาย ...

                                               

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย เป็นเพลงชาติของลิทัวเนียสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต.

                                               

ตราแผ่นดินของลัตเวีย

ตราแผ่นดินของลัตเวีย เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2461 บังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2533 มีส่วนประกอบคือ โล่ ช่องที่ 1 พื้นหลังสีน้ำเงิน พระอาทิตย์สีทอง ช่องที่ 2 พื้นหลังสีเงิน สิงโตสีแดง ลิ้นสีทอง ช่องที่ 3 พื้นหลังสีแดง กริฟฟอนสีเงิน ลิ้นหลังสีทอง ยอด เป็นรูป ดาว ...