ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157                                               

รัฐผู้คัดเลือกไมนทซ์

รัฐผู้คัดเลือกไมนทซ์ หรือ ราชรัฐอัครมุขนายกไมนทซ์ เป็นราชรัฐอัครมุขนายกที่สำคัญในคริสตจักรและเป็นเขตปกครองทางการเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างปี ค.ศ. 780/782 ถึงปี ค.ศ. 1802 ตามลำดับชั้นบังคับบัญชาในคริสตจักรโรมันคาทอลิกถือว่าอาร์ช ...

                                               

ราชอาณาจักรเยอรมนี

ราชอาณาจักรเยอรมนี เป็นอาณาจักรอัครสังฆราชที่สืบเนื่องมาจากราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันออกในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ดินแดนทางตะวันออกของจักรวรรดิแฟรงค์ที่ได้รับการแยกตัวออกมาตามสนธิสัญญาแวร์เดิงในปี ค.ศ. 843 แทบจะไม่ได้เป็นของจักรวรรดิแฟรงค์อย่างเต็มตัว ที่ ...

                                               

ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์

ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ เป็นยุคสมัยระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งวัฒนธรรมหรืออารยธรรมหนึ่งยังไม่พัฒนาอักษร แต่วัฒนธรรมอื่นรับรู้ถึงการมีอยู่ในการจดบันทึกของตนแล้ว ตัวอย่างเช่น ในทวีปยุโรปเผ่าเคลต์และกลุ่มชนเจอร์แมนิกถือว่าเป ...

                                               

ยุคคามากูระ

ยุคคามาคูระ หรือ อ่านแบบไทย คามาคูระ ตรงกับปีค.ศ. 1185-ค.ศ. 1333 เป็นยุคที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นการปกครองระบบศักดินาโดยจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจการปกครอง แต่เพียงในนามรัฐบาลทหารที่เรียกว่า คะมะกุระ บะกุฟุ ซึ่งมีโชกุนเป็นหัวหน้าปกครองประเทศในนามจักรพรรดิม ...

                                               

ยุคโชวะ

ยุคโชวะ คือการนับช่วงยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ รัชกาลเดียว เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 1926 และสิ้นสุดใน ค.ศ. 1989 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 62 ปี 14 วัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่วงรัชกาลที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเท ...

                                               

ยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ยุคทองของเนเธอร์แลนด์ คือสมัยประวัติศาสตร์ของดัตช์ที่เริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่เป็นสมัยที่ดัตช์มีความเจริญทางการค้าขาย ทางวิทยาศาสตร์ และทางศิลปะถึงจุดสูงสุด และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

                                               

ยุคทองแดง

ยุคทองแดง เป็นยุคสมัยในพัฒนาการของเทคโนโลยีมนุษย์ ก่อนยุคสำริด เดิมนิยามยุคทองแดงว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคหินใหม่และยุคสำริด แต่ปัจจุบันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุคหินใหม่ แหล่งโบราณคดี Belovode บนภูเขารูดนิกในประเทศเซอร์เบียมีหลักฐานการหลอมทอ ...

                                               

ยุคไทโช

ยุคไทโช เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1912 และสิ้นสุดเมื่อ ค.ศ. 1926 ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นยุคที่ประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบาน ภายใต้กระแสของลัทธิจักรวรรดินิยมหรือชาตินิยม ด้วยความแรงของกระแสหลังได้ผลักดันให้ญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามเป็นเวลา 15 ปี

                                               

ยุคน้ำแข็ง

ยุคน้ำแข็ง หรือยุคไครโอจีเนีย เป็นช่วงเวลาที่มีการลดลงของอุณหภูมิอย่างยาวนานบนพิ้นผิวและชั้นบรรยากาศโลกและโลกเกือบถึงจุดจบ ทำให้เกิดการขยายตัวของแผ่นน้ำแข็งในผืนทวีป แผ่นน้ำแข็งขั้วโลก และธารน้ำแข็งอัลไพน์ เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง หรือยุคไครโอ ...

                                               

ปลายสมัยโบราณ

ยุคโบราณตอนปลาย เป็นสมัยประวัติศาสตร์ที่ใช้โดยนักประวัติศาสตร์ในการบรรยายช่วงเวลาที่เปลี่ยนจากยุคโบราณคลาสสิกไปเป็นยุคกลางทั้งบนแผ่นดินใหญ่ยุโรปและบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน ของเขตของสมัยยังคงเป็นเรื่องที่โต้แย้งกันอยู่ แต่นักประวัติศาสตร์คนสำคัญปีเต ...

                                               

ยุคมืด

ยุคมืด หมายถึงช่วงเวลาของความเสื่อมโทรมทั้งทางวัฒนธรรมและทางสังคมในยุโรปหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน มาจนถึงในสมัยที่มีการฟื้นฟูการศึกษากันขึ้นอีกครั้ง แต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ของความสำเร็จต่างที่เกิดขึ้นในยุคนี้ทำให้ภ ...

                                               

ยุคมูโรมาจิ

ยุคมุโระมะชิ ตรงกับค.ศ. 1336 - ค.ศ. 1568 ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 14 อะชิคะงะ โยะชิมิสึ ได้ปราบปรามชนชั้นปกครองลงอย่างราบคาบ และตั้งรัฐบาลโชกุนขึ้นอีกครั้งที่ เคียวโตะ ซึ่งรัฐบาลโชกุนนี้ได้ปกครองญี่ปุ่นต่อมาเป็นเวลานานถึงสองศตวรรษเศษอันเป็นช่วงเวลาท ...

                                               

ยุครณรัฐ

รณรัฐ หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า "ยุคจ้านกว๋อ" เป็นชื่อยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนโบราณ ถัดจากยุควสันตสารท และสิ้นสุดลงเมื่อฉินฉื่อหฺวังตี้รวมแผ่นดินในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นผลให้รัฐต่าง ๆ ที่รบรากันได้รวมเป็นหนึ่ง คือ จักรวรรดิฉิน ยุครณรัฐเริ่มขึ ...

                                               

ยุคเรืองปัญญา

ยุคเรืองปัญญา หรือ ยุคแสงสว่าง เป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของเหล่าปัญญาชนในยุโรปและอาณานิคมบนทวีปอเมริกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปสังคมและส่งเสริมการใช้หลักเหตุผลมากกว่าการใช้หลักจารีต หรือสิทธันตนิยม ความเชื่อ และการเปิดเผย ...

                                               

ยุคสมัยวาร์กัส

ยุคสมัยวาร์กัส เป็นยุคสมัยในประวัติศาสตร์บราซิลระหว่างปี ค.ศ. 1930–1945 เมื่อประเทศบราซิลปกครองด้วยระบอบเผด็จการนำโดยเจทูเลียว วาร์กัส หลังเกิดการปฏิวัติบราซิล ค.ศ. 1930 เป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสาธารณรัฐเก่าประธานาธิบดีวอชิงตัน ลูอิสถูกถอดจูล ...

                                               

ยุคสัมฤทธิ์

ยุคสัมฤทธิ์ หรือสะกดว่า สำริด เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งที่มนุษย์รู้จักใช้โลหะสัมฤทธิ์ ในบางพื้นที่ได้เข้าสู่ช่วงก่อนมีตัวอักษร และบางพื้นที่อารยธรรมเมืองได้เริ่มก่อร่างขึ้น ยุคสัมฤทธิ์เป็นยุคที่สองในระบบสามยุคหิน-สัมฤทธิ์-เหล็ก ซึ่งเสนอโดย ...

                                               

ยุคหิน

ยุคหิน หมายถึง ช่วงเวลาสมัยบรรพบุรุษมนุษย์สร้างเครื่องมือจากหิน ไม้ และกระดูก หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต โดยมีหินลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตัดสิ่งของต่าง ๆ ที่เรียกว่าฟลินต์ จุดเริ่มต้นของยุคหินนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดอยู่ในช่ ...

                                               

ยุคหินกลาง (ยูเรเชีย)

ยุคหินกลาง เป็นช่วงเวลาระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ ในช่วงเวลาประมาณ 5.000 - 10.000 ปีที่แล้ว เป็นเวลาที่มนุษย์ในช่วงเวลานี้เริ่มมีการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำตะกร้าสาน ทำรถลาก และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินก็มีความประณีตมากขึ้น ...

                                               

ยุคเหล็ก

ยุคเหล็ก เกิดหลังจากยุคสำริดสิ้นสุดลงในช่วง 1206-1150 ปีก่อนคริสตกาล เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหล็กในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต ยุคต่อมาหลังยุคเหล็ก คือ สมัยโบราณ

                                               

ยุคอาซูกะ

ระยะเวลาของ ยุคอาซูกะ อยู่ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ. 538–710 ราชอาณาจักรมากมายตั้งในพื้นที่นี้ในช่วงเวลานี้ ระยะเวลาของยุคอาซูกะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สังคม และการเปลี่ยนรูปการเมืองน้อย

                                               

ยุคอาซูจิ–โมโมยามะ

ยุคอาซูจิ–โมโมยามะ เป็นยุคที่เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1573 จนถึง ค.ศ. 1603 ระหว่างสงคราม โอดะ โนบูนางะ และ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ยกทัพเข้าสู่ที่พำนักของ โชกุนอาชิกางะ คือปราสาทอาซูจิ และ ฮิเดโยชิยกทัพเข้าสู่ปราสาทโมโมยามะ

                                               

ยุคเอโดะ

ยุคเอโดะ หรือยุคที่เรียกว่ายุคโทกูงาวะ ค.ศ. 1603 - ค.ศ. 1868 คือยุคที่มีไดเมียวตระกูลโทกูงาวะเป็นโชกุน เริ่มเมื่อโทกูงาวะ อิเอยาซุ ได้รวบอำนาจและตั้งรัฐบาลโชกุนขึ้นที่เอโดะ ใน ค.ศ. 1603 และหลังจากนั้นอีก 260 ปี การปกครองทั้งหลายก็ตกอยู่ในอำนาจของ ...

                                               

ยุทธการโคะมะกิและนะงะกุเตะ

ยุทธการโคะมะกิและนะงะกุเตะ เป็นยุทธการครั้งสำคัญในปี 1584 ที่จะตัดสินว่าใครจะได้สืบทอดอำนาจต่อจาก โอดะ โนะบุนะงะ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีฝ่ายใดชนะทำให้ฮิเดะโยะชิต้องเจรจาสงบศึกและส่งนางอะซะฮีน้องสาวต่างแม่ไปเป็นภรรยาของอิเอะยะซุและส่งนางนะกะมารดาไปเป็นต ...

                                               

ยุทธการที่เซนต์ออลบันส์ครั้งที่ 1

ยุทธการเซนต์อัลบันส์ครั้งที่ 1 เป็นยุทธการแรกของสงครามดอกกุหลาบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1455 ที่เซนต์อัลบันส์ ราว 35 กิโลเมตรเหนือกรุงลอนดอนในมณฑลฮาร์ทฟอร์ดเชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายราชวงศ์แลงคาสเตอร์ที่นำโดยเอ็ ...

                                               

ยุทธการที่เซนต์ออลบันส์ครั้งที่ 2

ยุทธการเซนต์อัลบันส์ครั้งที่ 2 เป็นยุทธการในสงครามดอกกุหลาบ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1461 ที่เซนต์อัลบันส์ในฮาร์ทฟอร์ดเชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายราชวงศ์แลงคาสเตอร์ที่นำโดยพระราชินีมาร์กาเร็ต และฝ่ายราชวงศ์ยอร์ ...

                                               

ยุทธการแซนด์วิช (ค.ศ. 1460)

ยุทธการแซนด์วิช code: en is deprecated) เป็นปะทะกันในสงครามดอกกุหลาบ ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 1460 ที่หน้าเมืองเมืองแซนด์วิช เค้นท์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ทางทะเลระหว่างกองทัพของฝ่ายราชวงศ์แลงคาสเตอร์ และฝ่ายราชวงศ์ยอร์คที่นำโดยริชาร์ด เนวิลล์ ...

                                               

ยุทธการที่ตูร์

ยุทธการตูร์ หรือ ยุทธการปัวติเยร์ ยุทธการแห่งราชสำนักผู้พลีชีพ ; 10 ตุลาคม ค.ศ. 732) เป็นยุทธการที่เกิดขึ้นในบริเวณเมืองปัวติเยร์ และ ตูร์ ใกล้กับหมู่บ้าน Moussais-la-Bataille ราวยี่สิบกิโลเมตรทางตอนเหนือของปัวติเยร์ สมรภูมิของการสู้รบอยู่ติดกับเ ...

                                               

ยุทธการที่ทาวตัน

ยุทธการที่ทาวตัน เป็นยุทธการในสงครามดอกกุหลาบ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1461 ใกล้หมู่บ้านทาวตันในเทศมณฑลยอร์กเชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายราชวงศ์แลงคัสเตอร์ที่นำโดยเฮนรี โบฟอร์ท ดยุคแห่งซัมเมอร์เซ็ทที่ 3 กับฝ่ายราชวง ...

                                               

ยุทธการที่ทิวก์สบรี

ยุทธการที่ทิวก์สบรี เป็นยุทธการในสงครามดอกกุหลาบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1471 ที่เมืองทิวก์สบรีในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายราชวงศ์แลงคัสเตอร์ที่นำโดยเอ็ดมันด์ โบฟอร์ต ดุ๊กที่ 4 แห่งซัมเมอร์เซต, มา ...

                                               

ยุทธการที่เซนต์แฟกันส์

ยุทธการที่เซนต์แฟกันส์ เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1648 ที่เซนต์แฟกันส์ในเวลส์ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพที่เดิมเป็นฝ่ายรัฐสภาแต่ไม่รับค่าจ้างเป็นเวลานานและด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกปลด จึงได้ก ...

                                               

ยุทธการที่ทาลัส

ยุทธการที่ทาลัส เป็นการสู้รบระหว่างรัฐเคาะลีฟะฮ์อับบาซียะฮ์ร่วมมือกับจักรวรรดิทิเบตเข้าต่อกรกับราชวงศ์ถังของจีนสมัยถังเฉวียนจงฮ่องเต้ ยุทธการนี้เกิด ณ เอเชียกลางในปี ค.ศ. 751 สนามรบนี้นักประวัติศาสต์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ ณ ที่ใดแต่เชื่อว่าอย ...

                                               

ยุทธการที่เทอร์นัมกรีน

ยุทธการที่เทอร์นัมกรีน เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1642 ที่หมู่บ้านเทอร์นัมกรีนในเทศมณฑลมิดเดิลเซกซ์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ที่นำโดยพระเจ้าชาลส์ที่ 1 กับฝ่ายร ...

                                               

ยุทธการที่นิวบรีครั้งที่ 1

ยุทธการที่นิวบรีครั้งที่ 1 เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1643 ที่นิวบรีในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยเจ้าชายรูเพิร์ตแห่งไรน์และเจคอบ แอสต์ล ...

                                               

ยุทธการที่นิวบรีครั้งที่ 2

ยุทธการที่นิวบรีครั้งที่ 2 เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1644 ที่เมืองนิวบรีในเทศมณฑลบาร์กเชอร์ในอังกฤษ ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยเจ้าชายมอริซ ...

                                               

ยุทธการที่เนสบี

ยุทธการที่เนสบี ยุทธการที่เนสบีเป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1645 ที่หมู่บ้านเนสบีในเทศมณฑลนอร์แทมป์ตันเชอร์ในอังกฤษ โดยกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยเจ้าชายรูเพิร์ตแห ...

                                               

ยุทธการที่แบรดด็อกดาวน์

ยุทธการที่แบรดด็อกดาวน์ เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงใต้เมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1643 ที่เมืองแบรดด็อกดาวน์ในเทศมณฑลคอร์นวอลล์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ท ...

                                               

ยุทธการที่โบโรดีโน

ยุทธการที่โบโรดีโน เป็นการต่อสู้รบ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1812 ในสงครามนโปเลียนในช่วงฝรั่งเศสบุกครองรัสเซีย การสู้รบครั้งนี้ได้มีทหารร่วมรบประมาณ 250.000 นายและมีการบาดเจ็บและล้มตายอย่างน้อย 70.000 นาย ทำให้โบโรดีโนเป็นวันที่ร้ายแรงที่สุดในสง ...

                                               

ยุทธการที่ประจวบคีรีขันธ์

ยุทธการที่ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสู้รบในช่วงต้นของการบุกครองไทยของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นการสู้รบ เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ได้เกิดขึ้นที่สนามบินของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในประเทศไทย, บริเวณชายฝั่ ...

                                               

ยุทธการที่ปลาศี

ยุทธการที่ปลาศี เป็นการต่อสู้ระหว่างบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษกับแคว้นเบงกอลของจักรวรรดิโมกุลที่มีฝรั่งเศสหนุนหลัง การต่อสู้เกิดขึ้นในภาคเบงกอลซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอินเดียในวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1757 ซึ่งกองทัพของบริษัทได้รับชัยชนะอย่างขาด ...

                                               

ยุทธการที่ปอร็องแบแซ็ง

ยุทธการที่ปอร็องแบแซ็ง ยังเป็นที่รู้จักกันคือ ปฏิบัติการอูเบอร์รี่ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน ค.ศ. 1944 ที่ท่าเรือประมงขนาดเล็กทางด้านตะวันตกของ Arromanches ในช่วงการยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดีในสงครามโลกครั้งที่สอง หมู่บ้านนี้อยู่ระหว่างหาดโ ...

                                               

ยุทธการที่ฟอร์ตซัมเทอร์

ยุทธการที่ฟอร์ตซัมเทอร์ คือการโจมตีด้วยปืนใหญ่ต่อฟอร์ตซัมเทอร์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองชาร์ลสตัน โดยกองทัพสมาพันรัฐ และการยิงโต้ตอบก่อนจะยอมจำนนของกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองอเมริกา

                                               

ยุทธการที่มาร์สตันมัวร์

ยุทธการที่มาร์สตันมัวร์ เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1644 ที่เมืองใกล้ลองมาร์สตันทางตะวันตกของยอร์กในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยเจ้าชายรูเ ...

                                               

ยุทธการที่เมดสตัน

ยุทธการที่เมดสตัน เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1648 ที่เมืองเมดสตันในเทศมณฑลเคนต์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 กับกองทัพตัวแบบใหม่ของฝ่ายรัฐสภาที ...

                                               

ยุทธการที่ราวนด์เวย์ดาวน์

ยุทธการราวนด์เวย์ดาวน์ เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1643 ที่เมืองดิไวซ์สในมณฑลวิลท์เชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ที่นำโดยราล์ฟ ฮอพตัน บารอน ...

                                               

ยุทธการที่แลงพอร์ต

ยุทธการที่แลงพอร์ต เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1645 ที่เมืองแลงพอร์ต ใกล้เมืองโยวิลในเทศมณฑลซัมเมอร์เซตของอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยจอร ...

                                               

ยุทธการที่แลนส์ดาวน์

ยุทธการที่แลนส์ดาวน์ เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1643 ที่เนินแลนส์ดาวน์ ไม่ไกลจากเมืองบาธในเทศมณฑลซัมเมอร์เซตในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโด ...

                                               

ยุทธการที่วินซ์บี

ยุทธการที่วินซ์บี เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1643 ที่หมู่บ้านวินซ์บีในเทศมณฑลลิงคอล์นเชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยวิลเลียม วิดดริงต ...

                                               

ยุทธการที่เวียนนา

ยุทธการเวียนนา เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 กันยายน ค.ศ. 1683 หลังจากเวียนนาถูกล้อมโดยจักรวรรดิออตโตมันอยู่เป็นเวลาสองเดือน ยุทธการเวียนนาเป็นการต่อสู้ระหว่างสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์กับฝ่ายจักรวรรดิออตโตมันและรัฐบริวารไม่ไกลจากเนินเขาคาห์เลนแบร์กใ ...

                                               

ยุทธการที่สโตกฟิลด์

ยุทธการสโตคฟิลด์ เป็นยุทธการในสงครามดอกกุหลาบ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1487 ที่เมืองอีสต์สโตคในมณฑลน็อตติงแฮมเชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายราชวงศ์แลงคาสเตอร์ที่นำโดยสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 7 และฝ่ายราชวงศ์ยอร์คที่นำโ ...

                                               

ยุทธการที่สะพานโพวิก

ยุทธการที่สะพานโพวิก เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1642 ที่เมืองวุร์สเตอร์ในเทศมณฑลวุร์สเตอร์เชอร์ในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ที่นำโดยเจ้าชายรูเพิร์ตแห่งไรน์ กับฝ่ายร ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →