ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156                                               

พระยาสุมนเทวราช

เจ้าหลวงสุมนเทวราช หรือ เจ้าสมณะ เป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 58 และเป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 8 แห่ง ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2354 - 2368 เป็นราชโอรส ในเจ้าหลวงอริยวงษ์ และเป็นพระนัดดา ในเจ้าหลวงติ๋นมหาวงศ์

                                               

พระยาอชิตวงษ์

เจ้าหลวงอชิตวงษ์ หรือ เจ้าอชิตวงษา เป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 60 และเป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 10 แห่ง ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ครองราชย์ในปี พ.ศ. 2379 เป็นราชโอรส ในเจ้าหลวงสุมนเทวราช

                                               

พระราชกฤษฎีกาเฟอร์มัน

พระราชกฤษฎีกาเฟอร์มัน คือกฎหมาย หรือ ประกาศที่ออกโดยประมุขของรัฐอิสลามที่รวมทั้งจักรวรรดิออตโตมัน, จักรวรรดิโมกุล และ อิหร่านที่ใช้กันมาจนกระทั่งถึงสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของโมฮัมมัด เรซา ปาห์เลวี ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 คำว่า" firman” มาจากภาษาเ ...

                                               

พระราชบริจาคของคอนสแตนติน

พระราชบริจาคของคอนสแตนติน เป็นพระราชประกาศปลอมของจักรวรรดิโรมันที่ระบุว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ทรงยกพระราชอำนาจให้แก่โรมและทางตะวันตกของจักรวรรดิโรมันให้แก่พระสันตะปาปา เอกสารเชื่อกันว่าเขียนขึ้นราวระหว่าง ค.ศ. 750 ถึง ค.ศ. 775 บางแหล่งข้อมูลก ...

                                               

พระราชบัญญัติผ่อนปรนการจำกัดสิทธิชาวโรมันคาทอลิก ค.ศ. 1791

พระราชบัญญัติว่าด้วยการผ่อนปรนสิทธิของผู้เป็นโรมันคาทอลิก ค.ศ. 1791 เป็นพระราชบัญญัติของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการอนุมัติในปี ค.ศ. 1791 ที่ผ่อนปรนสิทธิที่ถูกจำกัดทางการเมือง, การศึกษา และ ทางเศรษฐกิจของผู้เป็นโรมันคาทอลิก กฎหมายอนุญาตให ...

                                               

พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701

พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701 เป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้โดยรัฐสภาอังกฤษเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์แห่งอังกฤษต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถแอนน์แห่งบริเตนใหญ่ โดยมีการบัญญัติให้โซฟีแห่งฮันโนเฟอร์ พระราชนัดดา ในพระเจ้าเ ...

                                               

พระราชบัญญัติสวามิภักดิ์ ค.ศ. 1661

พระราชบัญญัติสวามิภักดิ์ ค.ศ. 1661 เป็นพระราชประกาศของรัฐสภาแห่งอังกฤษ ที่จัดอยู่ในกลุ่มพระราชบัญญัติทดสอบที่มีวัตถุประสงค์ในการจำกัดตำแหน่งราชการของอังกฤษไว้ให้แก่ผู้ถือนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์เท่านั้น แม้ว่าจะกล่าวกันว่าเป็น "กฎหมายอาญา" และบรรยา ...

                                               

พระราชปฏิญญาพระคุณการุญ

พระราชปฏิญญาพระคุณการุญ เป็นคำประกาศของพระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ ซึ่งทรงพยายามที่จะขยายเสรีภาพทางศาสนาไปยังกลุ่มโปรเตสแตนต์นอกรีตและกลุ่มโรมันคาทอลิกในแว่นแคว้น ด้วยการงดเว้นการบังคับตามกฎหมายอาญาที่ลงโทษผู้ตีตนออกจากคริสตจักรอังกฤษ พระเจ้าชาล ...

                                               

พระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในอภินิหารบรรพบุรุษ

พระราชประวัติ ของ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี ส่วนใหญ่มักจะยึดถือจาก อภินิหารบรรพบุรุษ อันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการศึกษาพระราชประวัติก่อนเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี อย่ ...

                                               

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พุทธศักราช 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงจดทะเบียน ...

                                               

พระราชอำนาจ

พระราชอภิสิทธิ์ คือประมวลอำนาจ, สิทธิพิเศษ และข้อยกเว้นที่ยอมรับโดยกฎหมายจารีตประเพณี และบางครั้งในกฎหมายแพ่งที่เป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีในการใช้อำนาจการปกครองของพระมหากษัตริย์ในการปกครองราชอาณาจักร พระราชอภิสิทธิ์บางข้ออาจ ...

                                               

พระสนมคย็องบิน

พระสนมเอกคย็องบิน ตระกูลปาร์ค เป็นพระสนมเอกในพระเจ้าจุงจง ทรงเป็นธิดาบุญธรรมของใต้เท้าพัก ว็อน-จง และเข้าวังมาในปีเพียวอิน หลังจากเข้าวังมาพระนางได้ให้การประสูติองค์ชายพกซอง ซึ่งเป็นโอรสองค์โตของพระเจ้าจุงจง หลังจากนั้นพระนางก็ทรงรวบรวมอำนาจจากบร ...

                                               

พระสุพรรณนพรัตน์ศิราภรณ์มงคล

พระสุพรรณนพรัตน์ศิราภรณ์มงคล เป็นมงกุฎที่รัฐบาลไทยชุดที่49 จัดสร้างทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นมงกุฎที่รัฐบาลได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ...

                                               

พระหน่อแก้วกุมาร

พระหน่อแก้วกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2114 ถูกพม่าจับไปเป็นตัวประกันตั้งแต่ พ.ศ. 2118 ขณะยังเป็นทารกพร้อมกับพระมารดา เมื่อพระสุมังคละอัยโกโพธิสัตว์สวรรคต ทางล้านช้างได้ขอให้พม่าปล่อยตัวพระหน่อแก้วกุมารมาเป็นกษัต ...

                                               

ราชวงศ์แพลนแทเจเนต

ราชวงศ์แพลนทาเจเน็ท หรือ ราชวงศ์อองชู หรือ เดิมเป็นตระกูลขุนนางมาจากฝรั่งเศส ซึ่งปกครองแคว้นอองชู ในภายหลังราชวงศ์นี้ได้ปกครองราชอาณาจักรอังกฤษในปี พ.ศ. 1697 - พ.ศ. 2028 รวมทั้งราชอาณาจักรเยรูซาเล็มในปี พ.ศ. 1674 - พ.ศ. 1748 แคว้นนอร์มังดี แคว้นก ...

                                               

พสุธาจมเพลิง

พสุธาจมเพลิง เป็นกลยุทธ์ทางทหารเพื่อทำลายทุกสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์แก่ข้าศึกระหว่างที่ข้าศึกกำลังรุกหรือถอยทัพจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ ความหมายแต่เดิมแล้วหมายถึงการเผาพืชพันธุ์ทางการเกษตรเพื่อตัดแหล่งผลิตอาหารซึ่งคล้ายกับวิธี "Chevauchée" ที ...

                                               

พอนตัส

พอนตัส เป็นอดีตภูมิภาคกรีกทางฝั่งทะเลตอนใต้ของทะเลดำที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศตุรกีปัจจุบัน

                                               

ดัชชีพอเมอเรเนีย

ดัชชีพอเมอเรเนีย หรือ ดัชชีพอมเมิร์น เป็นรัฐดัชชีที่ตั้งอยู่ในพอเมอเรเนียทางฝั่งทะเลตอนใต้ของทะเลบอลติก ที่ปกครองโดยดยุกแห่งตระกูลพอเมอเรเนีย ก่อตั้งขึ้นจากดินแดนของวาร์ทิสลอว์ที่ 1 ดยุกแห่งชาวสลาฟพอเมอเรเนีย และได้รับการขยายดินแดนเพิ่มเติมต่อมาใ ...

                                               

จังหวัดพอเมอเรเนีย (ค.ศ. 1653–1815)

จังหวัดปอมอร์สกีแย เป็นจังหวัดหนึ่งของบรานเดนบวร์ก-ปรัสเซียและต่อมาราชอาณาจักรปรัสเซีย หลังจากสงครามสามสิบปี พอเมอเรเนียประกอบด้วยฟาร์เทอร์พอเมอเรเนีย ต่อมาดินแดนของจังหวัดก็ขยายออกไปรวมดินแดนเลาเอนบูร์กและบือโทว์, ดราไฮม์ และสวีดิชพอเมอเรเนียทาง ...

                                               

มณฑลพอเมอเรเนีย (ค.ศ. 1815–1945)

มณฑลพอเมอเรเนีย เป็นมณฑลในราชอาณาจักรปรัสเซียและต่อมาเสรีรัฐปรัสเซียระหว่าง ค.ศ. 1815 จนถึง ค.ศ. 1946 ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีและโปแลนด์ มณฑลพอเมอเรเนียก่อตั้งขึ้นจากมณฑลพอเมอเรเนีย ค.ศ. 1653-1815 ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนีย และเวสเทิร์นพอ ...

                                               

พอร์ตอาร์เทอร์

พอร์ตอาร์เทอร์ เป็นเมืองขนาดเล็ก อดีตเคยเป็นที่ตั้งของที่กุมขังนักโทษ ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญแห่งหนึ่งของรัฐแทสเมเนีย

                                               

พันโนเนีย

พันโนเนีย เป็นจังหวัดโบราณแห่งหนึ่งของจักรวรรดิโรมันที่ทางตอนเหนือและตะวันออกมีแม่น้ำดานูบเป็นเขตแดน ติดต่อไปทางตะวันตกจนถึงนอริคัมและอิตาลีตอนเหนือ ทางด้านใต้เป็นดัลเมเชียและมีเชียตอนเหนือ พันโนเนียตั้งอยู่ในบริเวณที่ในปัจจุบันคือทางครึ่งตะวันตก ...

                                               

รัฐผู้คัดเลือกฟัลทซ์

แคว้นฟัลทซ์กราฟริมไรน์ เป็นแคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฟัลทซ์กราฟริมแม่น้ำไรน์ ต่อมาได้ยกฐานะในปีค.ศ. 1356 ขึ้นเป็น ราชรัฐผู้คัดเลือกแห่งฟัลทซ์ ฟัลทซ์กราฟแห่งไรน์ได้รับอำนาจเต็มในการปกครองและบริหารราชการแคว้นในพ ...

                                               

พืชคลุมดิน

พืชคลุมดิน หมายถึงพืชที่มีลักษณะแผ่คลุมพื้นดินที่มีประโยชน์จากการพิทักษ์หน้าดินจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ หรือ ความแห้งแล้ง หรือใช้ในการตกแต่งสวน

                                               

เพนนี แบล็ก

เพนนี แบล็ก เป็นแสตมป์ดวงแรกของโลก ออกใช้ใน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2383 เป็นแสตมป์ราคา 1 เพนนี

                                               

ราชอาณาจักรแฟรงก์

ราชอาณาจักรแฟรงก์ หรือ ฟรังเกีย เป็นดินแดนที่ตั้งถิ่นฐานและปกครองโดยชาวแฟรงก์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10 อาณาบริเวณเกิดจากการรณรงค์ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ชาร์ล มาร์แตล พระเจ้าเปแป็งพระวรกายเตี้ย และชาร์เลอมาญ-- พ่อ, ลูก, และหลาน ...

                                               

อาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก

เวสต์ฟรังเกีย หรือ อาณาจักรแฟรงค์ตะวันตก เป็นราชอาณาจักรที่รุ่งเรืองอยู่เพียงระยะเวลาอันสั้น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจักรวรรดิการอแล็งเฌียง ได้ตกมาเป็นของจักรพรรดิคาร์ลพระเศียรล้าน ตามสนธิสัญญาแวร์เดิงปี ค.ศ. 843 เมื่อจักรพรรดิหลุยส์ผู้ศรัทธาเสด็จสว ...

                                               

อาณาจักรแฟรงก์ตะวันออก

อาณาจักรแฟรงก์ตะวันออก เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจักรวรรดิการอแล็งเฌียงที่ตกมาเป็นของลุดวิจชาวเยอรมันพระนัดดาของชาร์เลอมาญ ตามสนธิสัญญาแวร์เดิงของปี ค.ศ. 843 ราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันออกเป็นราชอาณาจักรที่มาก่อนจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิ ...

                                               

ฟรังโกเนีย

ฟรังโกเนีย หรือในภาษาเยอรมันคือ ฟรังเคิน คือบริเวณในประเทศเยอรมนีที่ประกอบด้วยบริเวณตอนเหนือของรัฐบาวาเรียปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของทางใต้ของรัฐทือริงเงิน และบริเวณเล็กทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ที่เรียกว่าไฮล์บรอนน์-ฟรังเคิน ส ...

                                               

ชาวแฟรงก์

แฟรงก์ เป็นกลุ่มชนเจอร์มานิกตะวันตกที่เริ่มก่อตัวขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 3 โดยมีถิ่นฐานอยู่ทางเหนือและทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนล่าง ภายใต้การปกครองโดยราชวงศ์เมโรแว็งเชียง ชนแฟรงก์ก็ก่อตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์เจอร์มานิกที่มาแทนจักรวรรดิโรมันต ...

                                               

ฟัลทซ์-ซไวบรึคเคิน

ฟัลทซ์-ซไวบรึคเคิน หรือ พาลาทิเนต-ซไวบรึคเคิน เป็นอดีตอาณาจักรเคานต์ที่เดิมเป็นรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองโดยเคานต์แห่งฟัลทซ์ ฟัลทซ์-ซไวบรึคเคินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1182 และมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1801

                                               

ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนีย

ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนีย คือบริเวณก่อนหน้าที่จะมีการการเปลี่ยนเขตแดนเยอรมัน-โปแลนด์ในปี ค.ศ. 1945 ที่ประกอบด้วยดินแดนทางตะวันออกของอาณาจักรดยุคแห่งพอเมอเรเนียที่ต่อมาเป็นจังหวัดปอมอร์สกีแย ที่ครอบคลุมตั้งแต่แม่น้ำโอเดอร์ทางตะวันตกไปจนถึงบริเวณพอเมอเร ...

                                               

ฟาโรห์

ฟาโรห์ หรือ แฟโรห์) เป็นชื่อตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอียิปต์โบราณทุกราชวงศ์ มีต้นศัพท์คือคำว่า "pr-aa" แปลว่า บ้านหลังใหญ่ ซึ่งเป็นคำอุปมาถึง พระราชมนเทียร คำ "ฟาโรห์" นั้นปัจจุบันใช้เรียกพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของอียิปต์โบราณ แต่ตามประวัติศาสตร์แล้ ...

                                               

ฟาโรห์เซเนดจ์

ฟาโรห์เซเนดจ์ เป็นชื่อของพระมหากษัตริย์ในช่วงต้นอียิปต์ ซึ่งอาจจะมีการปกครองในช่วงราชวงศ์ที่ 2 ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ของเขายังคงไม่แน่นอน อาจจะครองราชย์ได้ประมาณ 41 ปี

                                               

ฟาโรห์โซเบกเนเฟรู

ฟาโรห์หญิงโซเบคเนเฟรู เป็นฟาโรห์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ที่สิบสองแห่งอียิปต์ ซึ่งเป็นสตรีเพศ พระนางอาจเคยได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ร่วมกับฟาโรห์อเมนเอมฮัตที่ 4 มาก่อน ที่จะได้ครองบัลลังก์โดยสมบูรณ์ มีพระสมัญญาว่า "นางเหยี่ยวผู้เป็นที่รักขอ ...

                                               

ฟาโรห์นิเนทเจอร์

นิเนทเจอร์ หรือ เบเนทเจอร์ เป็นชื่อฮอรัสของฟาโรห์อียิปต์โบราณพระองค์ที่สามในช่วงสมัยราชวงศ์ที่สอง ยังไม่ทราบระยะเวลาการครองราชย์ที่แท้จริงของรัชกาลของพระองค์ แต่มีข้อสันนิษฐานว่าพระองค์อาจจะครองราชย์เป็นระยะเวลาประมาณ 47 ปี

                                               

ฟาโรห์เนบรา

ฟาโรห์เนบรา หรือ ราเนบ ชื่อของกษัตริย์อียิปต์ในช่วงต้นของราชวงศ์ที่ 2 ความยาวที่แน่นอนของการครองราชย์ของพระองค์เป็นที่รู้จักตั้งแต่ตูริน แคนนอนได้รับความเสียหายและบัญชีปีจะหายไป นักประวัติศาสตร์กรีกโบราณ มาเนโท แสดงให้เห็นว่าการครองราชย์ของฟาโรห์ ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 1

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่หนึ่ง เป็นพระนามของฟาโรห์ที่กล่าวกันว่าปกครองในสมัยราชวงศ์ที่ 2 ของอียิปต์โบราณ โดยระยะเวลาของการครองราชย์ของพระองค์นังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าพระองค์อาจจะครองราชย์ประมาณ 25 ปี โดยมาเนโท

                                               

ฟาโรห์เมเนส

ฟาโรห์เมเนส ทรงเป็นผู้รวบรวมประเทศอียิปต์ให้เป็นปึกแผ่นและทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 1 แห่งอียิปต์ ฟาโรห์เมเนสทรงปกครองอียิปต์ในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลและมีพระนามแบบกรีก คือมิน, มินาออส, เมนาส และ นาเมอร์ ยังมีพระนามอื่น ๆ อีก มีจารึกพระนามแห่งฟาโ ...

                                               

ฟาโรห์อเนดจิบ

ฟาโรห์อเนตจิป ทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ที่ 1 และพระนามอเนตจิปเป็นพระนามฮอรัส มีความหมายว่า" Safe His Heart-รักษาพระหทัยแห่งฟาโรห์” ฟาโรห์อเนตจิปเป็นพระราชโอรสแห่งฟาโรห์เดน ฟาโรห์อเนตจิปทรงสร้างสุสานที่อบีดอส Abydos แต่ก็เป็นสุสานที่ร้ายเ ...

                                               

ฟาโรห์ฮูดเจฟาที่ 1

ฮูดเจฟาที่ 1 เป็นพระนามของฟาโรห์ที่กล่าวกันว่าได้ปกครองในสมัยราชวงศ์ที่สอง ของอียิปต์โบราณ ระยะเวลาของการครองราชย์ของพระองค์ยังคลุมเคลืออยู่ โดยสันนิษฐานจากบันทึกแห่งตูรินกล่าวว่า พระองค์ปกครองเป็นระยะเวลา 11 ปี ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบร ...

                                               

ฟาโรห์โฮเทปเซคเอมวี

ฟาโรห์โฮเทปเซเคมวี เนซุตบีตี ทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์ที่ 2 พระนามตอนประสูติคือโฮเทป พระนามตอนขึ้นบัลลังก์มี 2 พระนามคือเนซุต-บีตี และพระนาม เนปตี

                                               

ฟาสซิสต์อิตาลี (ค.ศ. 1922–1943)

ฟาสซิสต์อิตาลี เป็นชื่อเรียกยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์อิตาลีระหว่างปี 1922 ถึง 1943 เมื่อราชอาณาจักรอิตาลีอยู่ภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีเบนิโต มุสโสลินีและพรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ โดยฟาสซิสต์อิตาลีได้สิ้นสุดหลังจากเบนิโต มุสโสลินีถูกถอดถอนออกจากตำแห ...

                                               

ฟินิเชีย

ฟินิเชีย เป็นเซเมติกสาขาหนึ่ง อพยพมาจากทะเลทรายอาหรับ เมื่อประมาณ 3.000 ปีก่อนคริสตกาล เข้ามาตั้งหลักแหล่งในบริเวณตะวันตกของทวีปเอเชียบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนของเอเชียตะวันตก สร้างเมืองสำคัญ ๆ เช่น ไทรน์ ไซดอน ไบบลอส ...

                                               

เฟเดอรัลฮอลล์

แม่แบบ:Infobox NRHP เฟเดอรัลฮอลล์ คือชื่อของหนึ่งในสองสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้ง ณ 26 ถนนวอลสตรีต นครนิวยอร์ก อาคารดั้งเดิมที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมกรีกยุคฟื้นฟู แล้วเสร็จเมื่อ 1703 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการนครนิวยอร์กแห่งแรก และเป็นสถานที่ที่ ...

                                               

ภูมิภาคชายแดนฮิสปาเนีย

ภูมิภาคชายแดนฮิสปาเนีย หรือ ภูมิภาคชายแดนสเปน หรือ ภูมิภาคชายแดนบาร์เซโลนา คือฉนวนดินแดนที่เลยไปจากจังหวัดเซ็พติเมเนียที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาร์เลอมาญในปี ค.ศ. 795 เพื่อใช้เป็นบริเวณกันชนระหว่างอุมัยยะห์มัวร์แห่งอัล-อันดะลุสและจักรวรรดิแฟรงก์ ในความหม ...

                                               

ภูมิภาคบูร์กอญ

บูร์กอญ เป็นอาณาบริเวณในประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยูในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ปัจจุบัน ภูมิภาคบูร์กอญเป็นบริเวณที่มีบทบาทสำคัญของยุโรปมาตั้งแต่ยุคกลาง

                                               

มงกุฎ

มงกุฎ คือเครื่องสวมศีรษะที่เป็นสัญลักษณ์ที่สวมโดยพระมหากษัตริย์ หรือผู้นำทางศาสนาที่เป็นเครื่องหมายของความมีอำนาจทางการเมือง, ความมีสิทธิ, ความเป็นอมตะ, ความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์, ชัยชนะ, การฟื้นฟู, เกียรติยศ และความรุ่งโรจน์ของผู้สวม ทางด้านศ ...

                                               

มณฑลของโรมัน

มณฑล เป็นเขตการปกครองระดับพื้นฐาน ในสมัยโรมันโบราณ มาจนกระทั่งถึงสมัยจตุราธิปไตย เมื่อกลายเป็นหน่วยเขตการปกครองระดับสูงสุดของจักรวรรดิโรมันนอกคาบสมุทรอิตาลี คำว่า "province" ในภาษาอังกฤษที่แปลว่ามณฑลมีรากมาจากคำว่า "provincia" ในภาษาละตินที่ชาวโร ...

                                               

มนุษย์โทลลุนด์

มนุษย์โทลลุนด์ เป็นมัมมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เรียกว่ามนุษย์พรุพีต มนุษย์โทลลุนด์เป็นร่างของชายที่มีชีวิตอยู่ราวระหว่างศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ในสแกนดิเนเวียจัดอยู่ในสมัยยุคเหล็กโรมัน ร่างของมนุษย์โทลลุนด์ที่พบใน ค.ศ. 1 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →