ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155                                               

ประวัติศาสตร์เยอรมนี

แนวคิดของเยอรมนีในฐานะที่เป็นภูมิภาคที่แตกต่างในยุโรปกลางสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้บัญชาการทหารโรมัน จูเลียส ซีซาร์ ผู้ที่กล่าวอ้างถึงพื้นที่ดินแดนที่ยังไม่ได้ถูกพิชิตทางด้านตะวันออกของแม่น้ำไรน์คือเจอร์มาเนีย ดังนั้นจึงมีความแตกต่างจากพวกกอล, ซึ่งเ ...

                                               

ประวัติศาสตร์โรม

ประวัติศาสตร์โรม กินระยะเวลากว่า 2.700 ปีของการมีนครซึ่งเติบโตขึ้นจากหมู่บ้านละตินเล็ก ๆ ในศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล มาเป็นศูนย์กลางอารยธรรมไพศาลอันครอบงำภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนหลายศตวรรษ ประชากรของนครลดลงในช่วงปลายจักรวรรดิโรมันหลังโรมมิได้เป็นเม ...

                                               

ประวัติศาสตร์ลาว

ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของลาว เชื่อว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามีตำนานโดยขุนบรม และขุนลอ มีลูกสืบหลานต่อๆ กันมา จนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้เป็นผลสำเร็จในช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต ...

                                               

ประวัติศาสตร์วิก

ประวัติศาสตร์วิก เป็นแนวเข้าสู่การศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ ซึ่งนำเสนออดีตว่าเป็นพัฒนาการอย่างเลี่ยงไม่ได้สู่เสรีภาพและภูมิธรรม ที่มากขึ้น จนลงเอยด้วยรูปแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญสมัยใหม่

                                               

ประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร

ประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร เป็นประวัติศาสตร์ของอาณาจักรที่เกิดจากการรวมตัวของราชอาณาจักรอังกฤษที่รวมทั้งราชอาณาจักรเวลส์ กับ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์เป็นอาณาจักรเดียวกันเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมค.ศ. 1707 ตามสนธิสัญญาสหภาพ ที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาค ...

                                               

ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋งในสงครามกลางเมืองจีน เป็นผลให้รัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่ปกครองแผ่นดินใหญ่สิ้นสุดลงและได้ลี้ภัยไปตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนใหม่ที่เกาะไ ...

                                               

ประวัติศาสตร์หมู่เกาะแปซิฟิก

ประวัติศาสตร์หมู่เกาะแปซิฟิก เป็นประวัติศาสตร์หมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก ชาวโพลินีเซียมีความเจริญสูงสุดโดยเฉพาะประเทศตองงาและประเทศซามัว ซึ่งเจริญมากจนมีการสร้างขึ้นเป็นอาณาจักร สำหรับชาวเมลานีเซียความเจริญมากสุดอยู่ที่ประเทศฟิจิและหมู่เกาะโซโลมอน แ ...

                                               

ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย

ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย ประวัติศาสตร์ของดินแดนและประชากรที่อาศัยอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย รวมถึงชนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อน และชาวอาณานิคมที่อพยพเข้ามาในภายหลัง ผู้คนที่เข้ามาอาศัยเป็นกลุ่มแรก เชื่อกันว่าเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อพยพขึ้นมาอาศัยอยู่ใ ...

                                               

ประวัติศาสตร์ออสเตรีย

ประวัติศาสตร์ออสเตรีย ในช่วงก่อนปลายศตวรรษที่ 8 ประเทศออสเตรียมีชนชาติอพยพต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ชนเผ่าเยอรมันที่ข้ามแม่น้ำดานูบลงมาทางตอนใต้ และชาวสลาฟที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ออสเตรีย จนสิ้นสุดศตวรรษที่ 8 ชาร์เลอมาญ ได้ก่อตั้งเขตชายแดน ...

                                               

ประวัติศาสตร์อังกฤษ

อังกฤษ เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อังกฤษเริ่มขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เมื่อหลายพันปีมาแล้ว ภูมิภาคที่ตั้งปัจจุบันของอังกฤษ เคยเป็นที่ ...

                                               

ประวัติศาสตร์อัฟกานิสถาน

ประวัติศาสตร์อัฟกานิสถาน เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และเอเชียใต้ ทำให้ในประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานเกี่ยวข้องกับการอพยพของผุ้คนกลุ่มต่างๆ เข้ามาในบริเวณนี้ ชนกลุ่มใหญ่ในอัฟกานิส ...

                                               

ประวัติศาสตร์อิสราเอล

ประวัติศาสตร์อิสราเอล เป็นเรื่องราวการตั้งประเทศของชาวยิวหรือชาวฮีบรูซึ่งเริ่มต้นจากการอพยพของอับราฮัมในพันธสัญญาเดิม การตกไปเป็นทาสในอียิปต์ การอพยพของโมเสสมาสู่ดินแดนพันธสัญญา การตั้งอาณาจักรของชาวยิว จนถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย กรีก และโรมัน การแ ...

                                               

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาสตร์ของเอเชีย ปรากฏให้เห็น ในรูปของประวัติศาสตร์ภูมิภาคชายฝั่งรอบนอกของทวีปหลาย ๆภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน คือเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียกลาง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาคนี้ถูกเชื่อมโยงติดต่อกันโดยดินแดนแห่งทุ่งหญ้ายูเรเชียที่กว้างใ ...

                                               

ประวัติศาสตร์เอเชียกลาง

ประวัติศาสตร์เอเชียกลาง คือ ประวัติศาสตร์ของดินแดนเอเชียกลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการเกษตรได้ยากและอยู่ห่างไกลจากทะเล ทำให้ถูกตัดขาดจากเส้นทางการค้า เมืองใหญ่ๆจึงเกิดขึ้นน้อย ชนร่อนเร่ที่เชี่ยวชาญการขี่ม้าเป็นกลุ่มชนหลักในทุ่งหญ้าสเตปป์ และความสัมพ ...

                                               

ประวัติศาสตร์ไอร์แลนด์

ประวัติศาสตร์ไอร์แลนด์ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครั้งแรกในไอร์แลนด์เริ่มขึ้นราว 8000 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมื่อหมู่ชนของระบบสังคมล่าสัตว์-เก็บพืชผักเริ่มเดินทางเข้ามาจากแผ่นดินใหญ่ยุโรปอาจจะโดยทางสะพานแผ่นดินที่เคยเชื่อมระหว่างสองทวีป หลักฐานทางโบราณ ...

                                               

ปรัสเซีย

ปรัสเซีย หรือ พร็อยเซิน หรือ โบรุสซีอา เป็นรัฐที่รุ่งเรืองที่สุดในบรรดารัฐทั้งหลายของชนชาติเยอรมัน มีจุดกำเนิดจากดัชชีปรัสเซียและแคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค อันเป็นแคว้นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคที่ชื่อว่าพร็อยเซิน ...

                                               

ดัชชีปรัสเซีย

ดัชชีปรัสเซีย หรือ ดัชชีพร็อยเซิน เป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแคว้นปรัสเซีย รุ่งเรืองระหว่าง ค.ศ. 1525 จนมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1618 รัฐนี้เริ่มจากการเป็นดัชชีโปรเตสแตนต์ที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมัน โปแลนด์ และ ปรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1525 ระห ...

                                               

เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย

เครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย มีชื่อเป็นทางการว่า" Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego” หรือที่รู้จักกันในนาม" สาธารณรัฐโปแลนด์ที่หนึ่ง ” หรือ" สาธารณรัฐแห่งสองชาติ” เป็นเครือจักรภพที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด แห่ ...

                                               

ป้อมดาว

ป้อมดาว คือระบบป้อมปราการที่วิวัฒนาการขึ้นระหว่างสมัยที่การใช้ดินปืนในการต่อสู้โดยการใช้ปืนใหญ่ที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้น ที่เริ่มสร้างเป็นครั้งแรกราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในอิตาลี รูปทรงป้อมที่สร้างกันในยุคกลางไม่สามารถทนทานต่อการถูกโจมตีด้วยปืนให ...

                                               

ป้อมเนิน

ป้อมเนิน คือค่ายหรือที่ตั้งถิ่นฐานที่มีระบบป้องกันที่ตั้งอยู่บนเนินหรือที่สูงที่ทำให้ได้เปรียบทางการป้องกัน ป้อมเนินมักจะเป็นการก่อสร้างระบบป้องกันที่ใช้กันในยุโรปในยุคสำริด และยุคเหล็ก ระบบการป้องกันมักจะสร้างตามรูปทรงของเนินที่ประกอบด้วยแนวดินห ...

                                               

ปอมปีย์

แกนัส ปอมเปอุส มักนุส รู้จักกันในนาม ปอมปีย์มหาบุรุษ แม่ทัพและผู้นำทางการเมืองในช่วงปลายของยุค สาธารณรัฐโรมัน

                                               

ป้อมริบาต

ป้อมริบาต มาจากภาษาอาหรับว่า" رباط” ที่แปลว่า" ที่พัก” หมายถึงป้อมขนาดเล็กที่สร้างตามพรมแดนในช่วงปีแรกของการพิชิตแอฟริกาเหนือโดยอุมัยยะห์เพื่อเป็นที่พักของทหารอาสาสมัครที่เรียกว่า" murabitun” ป้อมเหล่านี้ต่อมากลายเป็นสถานที่สำหรับพิทักษ์เส้นทางกา ...

                                               

ป้อมสนาม

ป้อมสนาม) คือสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์หรือตึกที่ออกแบบเพื่อการป้องกันตนเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น การสร้างระบบป้อมปราการเป็นการก่อสร้างที่เริ่มทำกันมาเป็นเวลาหลายพันปีในรูปแบบที่เริ่มตั้งแต่เพียงโครงสร้างง่ายๆ มาจนเป็นระบบที่สลับซับซ้อน เช่ ...

                                               

ปาเตรียนูเอบา

ปาเตรียนูเอบา เป็นช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศชิลีซึ่งเริ่มต้นจากชัยชนะของกองทัพแอนดีสในยุทธการที่เมืองชากาบูโกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1817 และสิ้นสุดลงหลังจากการลาออกจากตำแหน่งของผู้นำเบร์นาโด โอฆิกินส์ ในปี ค.ศ. 1823

                                               

ดัชชีปาร์มา

ดัชชีปาร์มาและปีอาเชนซา เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1545 จากดัชชีมีลาโนส่วนที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำโป เพื่อให้เป็นรัฐของปีแอร์ ลุยจี ฟาร์เนเซ ผู้เป็นบุตรนอกกฎหมายของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3 โดยมีศูนย์กลางอย ...

                                               

จักรวรรดิปาละ

จักรวรรดิปาละ เป็นจักรวรรดิที่ปกครองบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียใต้ ปาละมักจะได้รับการบรรยายโดยศัตรูว่าเป็น" ประมุขแห่งกวาดา” คำว่า" ปาละ” ในภาษาเบงกอล แปลว่า" ผู้พิทักษ์” และใช้เป็นสร้อยพระนามของกษัตริย์ทุกพระองค์ ปาละเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ...

                                               

จักรวรรดิโปรตุเกส

จักรวรรดิโปรตุเกส เป็นหนึ่งในจักรวรรดิอาณานิคมของโลกจักรวรรดิแรกที่มีดินแดนในหลายทวีปที่รวมทั้งอเมริกาใต้, แอฟริกา, อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปกครอง และเป็นจักรวรรดิอาณานิคมที่รุ่งเรืองอยู่นานที่สุดในยุโรปที่รุ่งเรืองอยู่เป็นเวลาเ ...

                                               

ไปรโตริอานี

ไปรโตริอานี เป็นกองทหารที่ทำหน้าที่เป็นองครักษ์ประจำพระองค์ของจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน ก่อนหน้านั้นเป็นตำแหน่งที่ใช้สำหรับองครักษ์ของจอมพลโรมัน ที่เริ่มอย่างน้อยก็ตั้งแต่ตระกูลสกีปิโอ ขึ้นมามีอำนาจราว 275 ก่อนคริสต์ศักราช จักรพรรดิคอนสตันไทน์ท ...

                                               

ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

เวอร์จิล มิลเลอร์ เป็นผู้บัญชาการกรมทหารของกรมทหารราบที่ 442 ที่ประจำอยู่เปอร์โตริโก

                                               

ผู้นำฝ่ายอักษะระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

อานเต ปาเวลิช หัวหน้าPoglavnik แห่งรัฐเอกราชโครเอเชียNDH ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 ถึง ค.ศ. 1945.

                                               

แผงประดับหน้าอก

แผงประดับหน้าอก เป็นแผ่นสามเหลี่ยมที่ใช้ปิดด้านหน้าของเครื่องแต่งกายสตรีหรือเสื้อรัดรูป แผงประดับหน้าอกอาจจะทำด้วยกระดูกที่เป็นส่วนหนึ่งเครื่องรัดลำตัว หรืออาจจะใช้ปิดด้านหน้าของเครื่องรัดลำตัว แผงประดับหน้าอกเป็นเพียงเครื่องประดับที่ใช้เย็บติดกั ...

                                               

แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547

แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547 เป็นแผ่นดินไหวใต้ทะเล เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.58 น. ตามเวลาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย แรงสั่นสะเทือ ...

                                               

แผ่นดินไหวโลมาพรีเอตา พ.ศ. 2532

แผ่นดินไหวโลมาพรีเอตา หรือ Quake of 89 เพราะเกิดในปี พ.ศ. 2532 หรือรู้จักกันในนาม The World Series Quake เพราะเกิดแผ่นดินไหวในช่วงที่มีการแข่งขันเบสบอลเวิลด์ซีรีส์ ซึ่งแผ่นดินไหวเกิดขึ้นขณะกำลังถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อ ...

                                               

แผนมาร์แชลล์

แผนมาร์แชลล์ หรือชื่อทางการคือ แผนงานฟื้นฟูยุโรป เกิดขึ้นเมื่อ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ของนายพล จอร์จ แคตเลตต์ มาร์แชลล์ เป็นโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแก่ยุโรปตะวันตก เพื่อป้องกันการพังทลายทางเศรษฐกิจ และเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจแบบทุน ...

                                               

ฝรั่งเศสเขตวีชี

ฝรั่งเศสเขตวีชี คือรัฐเฉพาะกาลที่ปกครองประชาชนชาวฝรั่งเศส โดยเป็นรัฐที่สนับสนุนนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1940 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 และเป็นรัฐบาลที่สืบทอดต่อมาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 โดยมีชื่ออย่างเป็นทา ...

                                               

ฝรั่งเศสสมัยใหม่ตอนต้น

ฝรั่งเศสสมัยใหม่ตอนต้น คือประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยที่เรียกว่าสมัยใหม่ตอนต้น ของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่เริ่มตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงปลายคริสต์ศตวรรษ 18 ระหว่างช่วงนี้ฝรั่งเศสวิวัฒนาการจากระบบศักดินา มาเป็นราชอาณาจักรที่มีการปกครองจากศ ...

                                               

ฝรั่งเศสใหม่

ฝรั่งเศสใหม่ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ จักรวรรดิอเมริกาเหนือของฝรั่งเศส คือชื่อเรียกเขตอาณานิคมของฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ฌัก การ์ตีเยค้นพบทวีปอเมริกาเหนือในปี ค.ศ. 1534 และสิ้นสุดลงหลังฝรั่งเศสยอมยกดินแดนส่วนนี้ให้แก่อังกฤษและสเ ...

                                               

ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง

ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นกลุ่มประเทศที่ต่อสู้กับฝ่ายอักษะช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ามาพัวพันในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะประเทศเหล่านี้ถูกรุกรานก่อน ถูกคุกคามโดยตรงจากการรุกรานของฝ่ายอักษะหรือเพราะประเทศเหล่านี้กัง ...

                                               

ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หรือ ฝ่ายภาคี เป็นประเทศที่ทำสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สมาชิกของข้อตกลงไตรภาคีได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จักรวรรดิอังกฤษ และจักรวรรดิรัสเซีย ต่อมา อิตาลีเข้าสู่สงครามโดยอยู่ฝ่ายไต ...

                                               

ฝ่ายเหนือ

ในประวัติศาสตร์เกาหลี ฝ่ายเหนือ คือกลุ่มการเมืองสำคัญในสมัยราชวงศ์โชซ็อน ที่แยกออกมาจากฝ่ายตะวันออกเมื่อปี ค.ศ. 1591 นำโดยลีซานแฮ และผู้สนับสนุน ต่อมาในปี ค.ศ. 1601 ฝ่ายเหนือได้เกิดความขัดแย้งจนแยกออกมาเป็น ฝ่ายเหนือใหญ่ และ ฝ่ายเหนือเล็ก ในปี ค. ...

                                               

ฝ่ายอักษะ

ฝ่ายอักษะ หรือชื่อ อักษะ โรม-เบอร์ลิน-โตเกียว เป็นกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางการทหารซึ่งสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง ประกอบด้วยสามประเทศหลัก คือ นาซีเยอรมนี อิตาลีและจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสามร่วมลงนามกติกาสัญญาไตรภาคี เมื่อเดือนกัน ...

                                               

พงศาวดาร

พงศาวดาร คือบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น ๆ พงศาวดารในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันมีการถกเถียงกันเรื่องความน่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เป็นหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานชั้นต้น เพราะ ...

                                               

พญาเก้าเกื่อน

พญาเก้าเกื่อน หรือ เจ้าเก้าเกื่อน เป็นกษัตริย์น่าน หรือเจ้าผู้ครองเมืองวรนคร องค์ที่ 2 ราชวงศ์ภูคา ต่อจากพระบิดา พญาขุนฟอง และต่อมาได้ไปครองเมืองย่าง ต่อจาก เจ้าหลวงพญาภูคา ผู้เป็นปู่

                                               

พญาขุนฟอง

พญาขุนฟอง หรือ เจ้าขุนฟอง เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 1 ครองเมืองวรนคร ต้นราชวงศ์ภูคา สืบเชื้อสายมาจาก เจ้าหลวงพญาภูคา ครั้นที่ เจ้าหลวงพญาภูคา ขยายอาณาเขต พระองค์โปรดให้ เจ้าขุนนุ่น ผู้พี่ ราชบุตรบุญธรรม ไปสร้างเมืองจันทรบุรี และราชบุตรบุญธรร ...

                                               

พญาภูคา

ตามตำนานพงศาวดารเมืองย่าง เจ้าหลวงพญาภูคาเดิมเป็นชาวเมืองเงินยาง สันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรหิรัญเงินยาง หรืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 พญาภูคา และชายา ชื่อนางพญาจำปา หรือแก้วฟ้า พร้อมด้วยราษฏรประมาณ 220 คน ได้ ...

                                               

พอเมอเรเนีย

พอเมอเรเนีย หรือ พ็อมเมิร์น หรือ โพมอร์ซ เป็นอาณาบริเวณในประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยูทางฝั่งใต้ของทะเลบอลติก เป็นบริเวณที่แบ่งระหว่างโปแลนด์กับเยอรมนีปัจจุบัน ภูมิภาคพอเมอเรเนียครอบคลุมตั้งแต่แม่น้ำเรคนิทซ์ ใกล้เมืองชตรัลซุนด์ทางตะวันตก ไปทางปากแม่น้ำ ...

                                               

ราชอาณาจักรเพอร์กามอน

ราชอาณาจักรเพอร์กามอน เป็นราชอาณาจักรในบริเวณตะวันออกกลางในเอเชียและยุโรปในบริเวณที่ปัจจุบันคือประเทศตุรกี ราชอาณาจักรเพอร์กามอนก่อตั้งขึ้นในปี 241 ก่อนคริสต์ศักราชโดยอัตตาลัสที่ 1 ราชอาณาจักรเจริญถึงจุดสูงสุดในปี 188 ก่อนคริสต์ศักราช ในปี 133 ก่ ...

                                               

พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน

พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน หรือที่นิยมเรียกย่อว่า พรรคนาซี เดิมมีผู้เข้าร่วมเพียง 7 คน เป็นพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศเยอรมนีช่วงไรช์ที่สาม ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1945 อยู่ใต้การบังคับบัญชาของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ฮ ...

                                               

พรอว็องส์

พรอว็องส์ โดยทั่วไปแล้วหมายถึงบริเวณที่ประกอบไปด้วยจังหวัดวาร์, โวกลูซ และบุช-ดูว์-โรน รวมทั้งบางส่วนของอาลป์-เดอ-โอต-พรอว็องส์และอาลป์-มารีตีม ซึ่งเป็นบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสบนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดกับประเทศอิตาลี เดิมพรอ ...

                                               

พระเจ้าชัยศิริ

พระเจ้าชัยศิริ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ และ อาณาจักรโยนกเชียงแสน ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 1541 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพรหมมหาราช ทรงเป็นมหาราชผู้กอบกู้เอกราชจากขอม

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →