ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153
                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2436

12 กรกฎาคม - รัฐบาลสยามห้ามไม่ให้เรือรบของต่างชาติล่องขึ้นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเด็ดขาด 11 เมษายน - รัชกาลที่ 5 เสด็จเปิดทางรถไฟสายปากน้ำซึ่งป็นทางรถไฟสายแรกของสยาม 14 กรกฎาคม - ฝรั่งเศสรุกเข้ายึดเกาะดงสมในแม่น้ำโขง 20 กรกฎาคม - วิกฤตการณ์ ร.ศ. ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2438

10 กรกฎาคม - วันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรมโดย พระอุดมวิจารณ์ กลั่น นพคุณเป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 19 กรกฎาคม - วันฉลองพระราชพิธีทวีธาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2439

การไฟฟ้านครหลวงเปิดบริการแก่ประชาชนวันนี้ แบ่งแยกเมืองเชียงแขงเป็นสองส่วนตามแนวแม่น้ำโขง ฝั่งซ้ายเป็นของฝรั่งเศส ฝั่งขวาเป็นของอังกฤษ 30 มีนาคม - เจ้าหลวงนรนันทไชยชวลิต เจ้านครลำปาง องค์ที่ 12 ถึงแก่พิราลัยด้วยโรคหืดเรื้อรัง 6 เมษายน – พิธีเปิดกี ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2440

7 เมษายน - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 และเสด็จนิวัติพระนคร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 รวมระยะเวลาที่เสด็จประพาสยุโรป 253 วัน ซึ่งในครั้งนั้นได้มีช่างภาพของบริษัทลูมิแอร์ ประเทศฝรั่งเศส บันทึกภาพยนตร์การเสด็จถึงกรุง ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2443

23 มกราคม - เปลี่ยนชื่อมณฑลตะวันออกเป็นมณฑลบูรพา มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมณฑลอีสาน มณฑลฝ่ายเหนือเป็นมณฑลอุดร และมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือเป็นมณฑลพายัพ 31 สิงหาคม - วางศิลาฤกษ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 16 สิงหาคม - วันสถาปนาโรงเรียนปทุมคงคา

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2444

4 เมษายน – กำลังทหารจากอุบลราชธานีมีพันตรีหลวงสุรกิจพิศาลเป็นผู้นำไปปราบผีบุญองค์มั่นที่บ้านสะพือใหญ่ 5 พฤษภาคม – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชวาครั้งที่ 3 โรงเรียนเบญจมบพิตร หรือโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบัน เปิดสอนมี ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2445

21 กันยายน – สถาปนาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำมณฑลอุดร 4 มิถุนายน - รัตนโกสินทรศก 121 พ.ศ. 2445 หรือ ร.ศ. 121 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารถาวรโรงเรียนเบญจมบพิตร หรือโรงเรียนมัธยมวัดเ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2446

12 กุมภาพันธ์ - สยามประกาศตนเป็นกลาง กรณีสงครามระหว่างญี่ปุ่น-รัสเซีย 28 ธันวาคม - พิธีโสกันต์เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช 1 เมษายน - สยามประกาศเลิกทาสโดยตราพระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124 วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ - สยามเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพร ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2447

30 มีนาคม - ตั้งบริษัทรถรางสยาม 6 ตุลาคม - เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าราชวงศ์ เจ้าราชภาคินัย เจ้าน้อยสมพมิตร เจ้าน้อยเมืองชื่น และเจ้าน้อยวุฒิวงษ์ นำเครื่องราชบรรณาการจากนครเชียงใหม่ มาถวายเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2448

27 กรกฎาคม - เสงี่ยม นาวีเสถียร นักแสดงหญิงจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก นางสาวสุวรรณ เสียชีวิต พ.ศ. 2507 12 พฤศจิกายน – หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ นักประพันธ์ สิ้นชีพิตักษัย 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 31 มีนาคม – กุหลาบ สายประดิษฐ์ นามปากกา ศรีบูรพา นักป ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2449

23 มีนาคม - ไทยต้องยกดินแดนมณฑลบูรพาได้แก่เสียมราฐ พระตะบอง และศรีโสภณ ให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับจังหวัดตราดรวมถึงเกาะทั้งหลายจนถึงเกาะกูด คืนประเทศไทย 4 เมษายน - รวมเมืองระยอง จันทบุรี ขลุง เป็นมณฑลจันทบุรี 10 มกราคม - รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าพระราชทาน ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2450

* 13 พฤศจิกายน - รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสจังหวัดตราด ในโอกาสที่ได้กลับคืนสู่พระราชอาณาเขตอีกครั้ง 4 กุมภาพันธ์ - ตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ 6 กุมภาพันธ์ – วันสถาปนากรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2451

11 พฤศจิกายน – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า และวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 40 ปี ยาวนานกว่าพระม ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2452

เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าอินทยงยศโชติ สยามมกุฎราชกุมาร: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต พระมหากษัตริย์: พระบาท ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2453

พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 23 ตุลาคม 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2453 – 26 พฤศจิกายน 2468 ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม มีพระราชอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร" ต่อ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2454

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครลำพูน สยามมกุฎราชกุมาร: ตำแหน่งว่าง เจ้าอินทยงยศโชติ ถึง 2454 เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เริ่ม 2454 พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวา ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2455

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้านครประเทศราช สมเด็จพระสังฆราช: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2456

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้านครประเทศราช พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อธิบดีศาลฎีกา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวั ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2457

พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต อธิบดีศาลฎีกา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวั ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2458

พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ อธิบดีศาลฎีกา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวั ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2459

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต อธิบดีศาลฎีกา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวั ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2460

พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราช: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2461

เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ถึง 3 ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2462

พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ พระยาจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ ลออ ไกรฤกษ์ ถึง 11 ธันวาค ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2463

เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อธิบดีศาลฎีกา: พระยากฤติกานุกรณ์กิจ ดั่น บุนนาค สมเด็ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2464

เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้านครประเทศราช พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ อธิบดีศาลฎีกา: พระยากฤติกานุกรณ์กิจ ดั่น บุนนาค พระเจ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2465

พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำปาง เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต ถึง 5 ตุลาคม 2465 เจ้าราชบุตร แก้วเมืองพรวน ณ ลำปาง เร ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2466

พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าราชบุตร แก้วเมืองพรวน ณ ลำปาง เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ อธิบดีศาลฎีกา: พระยากฤติกานุกรณ์กิจ ดั่น ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2467

เจ้าผู้ครองนครลำพูน: เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้านครประเทศราช เจ้าผู้ครองนครลำปาง: เจ้าราชบุตร แก้วเมืองพรวน ณ ลำปาง พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่: เจ้าแก้วนวรัฐ อธิบดีศาลฎีกา: พระยากฤติกานุกรณ์กิจ ดั่น ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2468

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 26 พฤศจิกายน 2468 พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา 26 พฤศจิกายน 2468 – 2 มีนาคม 2478 ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน มีพระราชอิสริยยศ "สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2469

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2469 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 145 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 2 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2468 และ 2469 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2470

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2470 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 146 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 3 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2469 และ 2470 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2471

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2471 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 147 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 4 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2470 และ 2471 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2472

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2472 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 148 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 5 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2471 และ 2472 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2473

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2473 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 149 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 6 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2472 และ 2473 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2474

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2474 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 150 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 7 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2473 และ 2474 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2475

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2475 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 151 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 8 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2474 และ 2475 ในแบบปัจจุบัน ปีนี้เป็นปีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไ ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2476

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2476 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 152 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 9 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2475 และ 2476 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2477

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2477 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 153 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 10 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี พ.ศ. 2476 และ 2477 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2478

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2478 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 154 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นปีที่ 11 และเป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นปีแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นับเป็นปี ...

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2479

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2479 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 155 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 2 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และนับเป็นปี พ.ศ. 2478 และ 2479 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2480

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2480 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 156 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 3 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และนับเป็นปี พ.ศ. 2479 และ 2480 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2481

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2481 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 157 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 4 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และนับเป็นปี พ.ศ. 2480 และ 2481 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2482

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2482 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 158 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 5 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และนับเป็นปี พ.ศ. 2481 และ 2482 ในแบบปัจจุบัน

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2483

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2483 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 159 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 6 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2484

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2484 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 160 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 7 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2485

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2485 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 161 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 8 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2486

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2486 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 162 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 9 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2487

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2487 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 163 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 10 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

                                               

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2488

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2488 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 164 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 11 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร