ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152
                                               

เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ

เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ ในประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ" เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ” เป็นสมัยประวัติศาสตร์ในช่วงที่ดยุกแห่งบูร์กอญปกครองบริเวณนี้ รวมทั้ง ลักเซมเบิร์ก และทางตอนเหนือของฝรั่งเศสระหว่างค.ศ. 1384 ถึง 1530

                                               

เนเธอร์แลนด์ของสเปน

เนเธอร์แลนด์ของสเปน มีเรียกว่า เซาเทิร์นเนเธอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยบางส่วนก็แยกตัวออกมาจากจักรวรรดิ มีทั้งหมด 17 มณฑลในตอนแรกโดยจักรพรรดิมักซีมีเลียนที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อภิเษกสมรสกับแมรีแห่งเบอร์ ...

                                               

เคาน์ตีบูร์กอญ

อาณาจักรเคานต์แห่งบูร์กอญ หรือ อาณาจักรเคานต์อิสระแห่งบูร์กอญ เป็นอาณาจักรเคานต์ในยุคกลางที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 867 และมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1678 อาณาจักรเคานต์แห่งบูร์กอญตั้งอยู่ภายในบริเวณที่เป็นแคว้นฟรองช์-กงเตในฝรั่งเศสปัจจุบัน ซึ่งของแคว้นเป ...

                                               

แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค

แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค เป็นแคว้นที่สำคัญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1157 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1806 อีกชื่อหนึ่งของอาณาจักรคือ ราชรัฐผู้คัดเลือกบรันเดินบวร์ค มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี และยุโรปตอนกลาง แคว้น ...

                                               

ดัชชีเบราน์ชไวค์

ดัชชีเบราน์ชไวค์ เป็นอดีตแว่นแคว้นเยอรมัน เดิมดินแดนเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิลเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาก่อตั้งเป็นดัชชีอิสระตามข้อตกลงในการประชุมแห่งเวียนนาในปี ค.ศ. 1815 โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบราน์ชไวค์

                                               

จักรวรรดิบราซิล

จักรวรรดิบราซิล เป็นจักรวรรดิที่เป็นประเทศบราซิลปัจจุบัน จักรวรรดิบราซิลที่ปกครองโดยจักรพรรดิเปดรูที่ 1 และพระราชโอรสจักรพรรดิเปดรูที่ 2 เป็นจักรวรรดิที่ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1822 และต่อมาแทนที่ด้วยสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1889 หลังจากการยึดครองโปรตุเกสโด ...

                                               

ดัชชีบราบันต์

ดัชชีแห่งบราบองต์ เป็นดัชชีในประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำในบริเวณที่ในปัจจุบันคือบริเวณบราบองต์เฟล็มมิช, บราบองต์วอลลูน, อันท์เวิร์พ และบรัสเซลส์ ในประเทศเบลเยียม และเลยไปในบริเวณนอร์ธบราบองต์ในเนเธอร์แลนด์ด้วย ในสมัยโรมันโบราณบราบองต์ตั ...

                                               

ราชรัฐมุขนายกบริกเซิน

เขตมุขนายกบริกเซิน เป็นอดีตมุขมณฑลโรมันคาทอลิกที่ปกครองโดยบิชอปแห่งบริกเซินและเจ้าชายบิชอปแห่งบริกเซินเมื่อได้เลื่อนฐานะเป็นราชรัฐมุขนายก นอกจากนั้นเขตมุขนายกบริกเซินก็ยังเป็นอดีตรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในมณฑลโบลซาโน-โบเ ...

                                               

บริติชซีลอน

บริติชซีลอน หรือ ลังกาของบริเตน เป็นอาณานิคมในพระองค์ของสหราชอาณาจักร ระหว่าง ค.ศ. 1802 ถึง ค.ศ. 1948 บริติชซีลอนคือประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เกาะลังกาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามระหว่างโปรตุเกสกับอาณาจักรกัณฏิ ต่อมาเมื่อเนเธอร์แลน ...

                                               

บริติชราช

บริติชราช หรือเรียกอย่างง่ายว่า อินเดีย หมายถึงการปกครองโดยพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรในอนุทวีปอินเดียระหว่างปี ค.ศ. 1858 ถึง 1947 ซึ่งบางครั้งก็รู้จักในชื่อ การปกครองโดยตรงในอินเดีย ประกอบด้วยการปกครองสองรูปแบบ คือ ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าพื้นเมือ ...

                                               

บริเตนสมัยโรมัน

บริเตนสมัยโรมัน หรือ โรมันบริเตน หมายถึงบริเวณเกาะอังกฤษส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันระหว่าง ค.ศ. 43 ถึง ค.ศ. 410 โรมันเรียกจังหวัดนี้ว่า" บริทานเนีย” หรือบริทานยา ก่อนที่โรมันจะเข้ามารุกรานบริเตนยุคเหล็กก็มีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เก ...

                                               

ดัชชีบูร์กอญ

ดัชชีบูร์กอญ เป็นอาณาเขตการปกครองยุคศักดินาในฝรั่งเศสในสมัยกลาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปัจจุบันที่ใกล้เคียงกับบริเวณบูร์กอญในปัจจุบัน เป็นอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรระหว่างปี ค.ศ. 843 ถึงปี ค.ศ. 1477 อาณาจักรปกครองโดยดยุกที่มาสิ้นสุดลงในสมัยขอ ...

                                               

ชนเบอร์เบอร์

ชนเบอร์เบอร์ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ของแอฟริกาเหนือทางตะวันตกของลุ่มแม่น้ำไนล์ ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงโอเอซิสซิวา ในอียิปต์ และจากบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงแม่น้ำไนเจอร์ ในประวัติศาสตร์ชนเบอร์เบอร์พู ...

                                               

บอลติกเวย์

บอลติกเวย์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ่นในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ซึ่งมีผู้คนร่วมออกมาเรียงแถวเป็นโซ่มนุษย์ยาวมากกว่า 600 กิโลเมตร ผ่านรัฐบอลติก 3 รัฐ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 50 ของกติกาสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบินทร็อพ ภายหลังการล่มสลายของลัทธิค ...

                                               

บัตทุสที่ 1

บัตทุสที่ 1 แห่งซิเรเน ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม บัตทุส อริสโตเติล หรือ อาริสตาเออุส เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาณานิคมกรีกโบราณของซิเนไทกาและเมืองหลวงของซิเรเน พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกซิเรเน ซึ่งเป็นกษัตริย์กรีกแห่งแรกในแอฟริกาเหนือและเป็นผู้ก่อตั้ ...

                                               

บัตทุสที่ 2

บัตทุสที่ 2 แห่งซิเรเน หรือละตินที่เทียบเท่าเฟลิกซ์ เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกพระองค์ที่สามแห่งซิเรเนและเป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์บัตเทียด

                                               

บันทึกดูมสเดย์

บันทึกดูมสเดย์ เป็นบันทึกจากการสำรวจสำมะโนประชากรในอังกฤษที่ทำเสร็จใน ค.ศ. 1086 ตามพระราชโองการในพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 การสำรวจดูมสเดย์ก็คล้ายกับการสำรวจสำมโนประชากรที่ทำกันในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21 บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซันกล่าวว่าขณะท ...

                                               

บันทึกเส้นทางการเดินเรือในทะเลอีริทเธรียน

บันทึกเส้นทางการเดินเรือในทะเลอีริทเธรียน คือบันทึกเส้นทางการเดินเรือ ของกรีกที่บรรยายการเดินเรือและการค้าขายจากเมืองท่าของโรมันอียิปต์เช่น เบเรนีซ ตามชายฝั่งทะเลแดง และเมืองอื่นๆ ตามชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือและอินเดีย เนื้อหาของบันทึกสันน ...

                                               

บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน

บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน เป็นชุดหนังสือรายปีที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษเก่า เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวแองโกล-แซกซัน เขียนขึ้นราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 อาจจะที่เวสเซ็กซ์ในรัชสมัยของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราช หลังจากนั้นต้นฉบับก็ถูกส่งไปตามอารามต่า ...

                                               

ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์ค

ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์ค เป็นรัฐที่ปกครองโดยเจ้าชายบิชอปแห่งบัมแบร์ค มุขมณฑลบัมแบร์คเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1007 เพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณบัมแบร์คทางตะวันออกของเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1250 ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์คก็กลายมาเป็นราชรัฐของจักรวรรดิโรมัน ...

                                               

ชนบัลการ์

ชนบัลการ์ หรือ ชนโบลการ์ เป็นกลุ่มชาติพันธ์กึ่งเร่ร่อนที่อาจจะสืบเชื้อสายมาจากชนเตอร์กิกที่เดิมมาจากเอเชียกลาง ที่มาเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณต่างๆ ในยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นต้นมา ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ชนบัลการ์ก่อก่อตั้งรัฐเกรตบัลแกเ ...

                                               

ราชรัฐบัลแกเรีย

ราชรัฐบัลแกเรีย เป็นราชรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศราชของจักรวรรดิออตโตมันโดยสนธิสัญญาเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1878 ก่อนหน้านั้นสนธิสัญญาซานสเตฟาโนระหว่างจักรวรรดิรัสเซียและราชสำนักออตโตมัน ของวันที่ 3 มีนาคม ระบุเขตแดนของบัลแกเรียใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าที่ ...

                                               

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1 เป็นอาณาจักรในยุคกลางของบัลแกเรียที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 632 ในบริเวณใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูป และสลายตัวลงเมื่อปี ค.ศ. 1018 หลังจากที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดจักรวรรดิบัลแกเรีย ...

                                               

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 หรือ อาณาจักรซาร์แห่งบัลแกเรีย เป็นจักรวรรดิในในยุคกลางของบัลแกเรียที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1185 และรุ่งเรืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1396 จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 เป็นจักรวรรดิที่สืบต่อจากจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1 และมามีอำนาจรุ่งเรืองที่ส ...

                                               

บากูมัตสึ

บากูมัตสึ เป็นชื่อเรียกช่วงเวลาปลายยุคเอโดะซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ ชื่อดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นจากเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยรวมระหว่างปี ค.ศ. 1853 - 1867 ซึ่งเป็นระยะที่ญี่ปุ่นได้ยกเลิกนโยบายปิดประเทศที่เรียกว่า ซาโกกุ และเปลี่ยน ...

                                               

บางระจัน

บางระจัน เป็นค่ายป้องกันตัวเองของชาวบ้านเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่าง ๆ ที่พากันมาหลบภัยจากกองทัพพม่าที่บางระจัน ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง สามารถต้านทานการเข้าตีของกองทัพพม่าได้หลายครั้ง และมีกิตติศัพท์เลื่องลือในด้านวีรกรรมความกล้าหาญในปร ...

                                               

บาราย

บาราย เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของอาณาจักรขอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บารายที่ใหญ่ที่สุด มีอยู่สองแห่งคือ บารายตะวันออก และ บารายตะวันตก ในเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา บารายมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นักประวัติศาสตร์ต่างสันนิษฐานต ...

                                               

ราชอาณาจักรบาวาเรีย

ราชอาณาจักรบาวาเรีย เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเยอรมนีระหว่างปี ค.ศ. 1805 ถึง 1918 พระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรียแห่งราชวงศ์วิตเตลสบาคเป็นกษัตริย์องค์แรกเมื่อปี ค.ศ. 1805 ราชวงศ์วิตเตลสบาคครองราชบัลลังก์บาวา ...

                                               

บุตรแห่งเสรีภาพ

บุตรแห่งเสรีภาพ เป็นองค์การผู้คัดค้านซึ่งก่อตั้งในสิบสามอาณานิคมอเมริกัน เป็นสมาคมลับ ก่อตั้งเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้อยู่ในนิคมและต่อสู้กับการละเมิดการเก็บภาษีโดยรัฐบาลอังกฤษ ขึ้นชื่อมากที่สุดจากกรณีการเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันใน ค.ศ. 1773

                                               

ดัชชีเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค เป็นดัชชีที่เป็นรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ดำรงอยู่ในช่วงยุคกลางตอนปลายจนกระทั่งถึงยุคใหม่ตอนต้น ระหว่างปี ค.ศ. 1235 จนถึงปี ค.ศ. 1806

                                               

รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

ราชรัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค หรือ ราชรัฐผู้คัดเลือกฮันโนเฟอร์ เป็นหนึ่งในราชรัฐผู้คัดเลือกลำดับที่เก้าของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 1692 เมื่อจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 พระราชทานตำแหน่งเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกให้แก่ แอนสท์ เอาก ...

                                               

เบลเยียมในสงครามโลกครั้งที่สอง

แม้ว่าจะได้ตั้งตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวสงคราม เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้เริ่มต้นขึ้น เบลเยียมและเขตอาณานิคมของตนต้องพบว่าได้ตกอยู่ในภาวะสงครามภายหลังจากการรุกรานยึดครองประเทศโดยกองทัพเยอรมัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1940 ภายหลัง 18 วัน ของการ ...

                                               

การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในจักรวรรดิโรมัน

การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในจักรวรรดิโรมัน ในสามร้อยปีแรกของศาสนาคริสต์ยุคแรกนับเป็นสมัยของการเบียดเบียนโดยน้ำมือของทางการโรมัน คริสต์ศาสนิกชนถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นช่วง ๆ นอกจากนั้นในบางครั้งก็ยังมีการเบียดเบียนไปทั่วทั้งจักรวรรดิโด ...

                                               

โบราณคดี

โบราณคดี คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการสำรวจ การขุดค้น การขุดแต่ง และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่น ๆ ประกอบในการวิเคราะห์และตี ...

                                               

โบราณวัตถุ

โบราณวัตถุ เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริม ...

                                               

จักรวรรดิไบแซนไทน์

จักรวรรดิไบแซนไทน์ หรือ จักรวรรดิไบแซนทิอุม เป็นจักรวรรดิที่สืบทอดโดยตรงจากจักรวรรดิโรมันในปลายสมัยโบราณ และยุคกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ในบริบทสมัยโบราณตอนปลาย จักรวรรดิยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จักรวรรดิโรมันตะวันออก ขณะที่ยัง ...

                                               

ปฏิบัติการคบเพลิง

ปฏิบัติการคบเพลิง เดิมเคยเรียกว่า ปฏิบัติการจิมแนสต์ เป็นปฏิบัติการทางทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยกองกำลังผสมอังกฤษ-อเมริกัน เพื่อรุกรานอาณานิคมแอฟริกาเหนือของฝรั่งเศสเขตวีชี ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทัพแอฟริกาเหนือ เนื่องจากสหภาพโซเวียต ...

                                               

ปฏิบัติการโททอลไลซ์

ปฏิบัติการโททอลไลซ์ เป็นการรุกที่เปิดฉากโดยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในกองทัพแคนาดาที่หนึ่งในช่วงขั้นตอนสุดท้ายของปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 9 สิงหาคม ค.ศ. 1944 ความมุ่งหมายเพื่อทะลวงแนวป้องกันเยอรมันทางตอนใต้ของก็องบนปีกตะวันออกของตำแหน ...

                                               

ปฏิบัติการโม

ปฏิบัติการโม ญี่ปุ่น: MO作戦 code: ja is deprecated โรมาจิ: Mo Sakusen หรือ ปฏิบัติการพอร์ตมอร์สบี เป็นแผนของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่จะเข้าควบคุมดินแดนนิวกินีของออสเตรเลียระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆ ในแปซิฟิกใต้ ซึ่งมีเป้าหมาย ...

                                               

ปฏิบัติการแอ็บเซนชัน

ปฏิบัติการแอ็บเซนชั่น เป็นชื่อรหัสใช้เรียกการรุกรานเกาะคาสเตโลริโซ นอกชายฝั่งตุรกี ของสหราชอาณาจักร ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941 กองทัพอิตาลีประสบความสำเร็จในการขับไล่กองทัพของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียที่พยาย ...

                                               

สหราชอาณาจักรโปแลนด์-ลิทัวเนีย

สหราชอาณาจักรโปแลนด์-ลิทัวเนีย หรือ สหภาพโปแลนด์-ลิทัวเนีย หมายถึงพระราชบัญญัติต่างๆ ในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรโปแลนด์ และ แกรนด์ดัชชีลิทัวเนียที่มีอายุอยู่ชั่วระยะหนึ่งและนำไปสู่การก่อตั้งเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย - "สาธารณรัฐแห ...

                                               

ประกาศเบรดา

ประกาศเบรดา ลงวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1660 เป็นประกาศพระราชโองการของพระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ ซึ่งในประกาศนี้พระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานอภัยโทษหมู่ให้แก่ความผิดอาญาที่กระทำลงในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษและช่วงว่างระหว่างรัชกาล ถ้าผู้กระทำยอมรับนับถ ...

                                               

ประเทศเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2016

1 พฤศจิกายน - ตำรวจเกาหลีใต้เข้าควบคุมตัวนางชเว ซุน-ซิล เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพัก กึน-เฮ ผู้นำหญิงเกาหลีใต้

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 1972

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 11 ค.ศ. 1972 พ.ศ. 2515 ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 2001

คิม จ็อง-นัม ถูกจับกุมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ ประเทศญี่ปุ่น ขณะกำลังลักลอบเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยการปลอมตัวเป็นชาวจีนและใช้พาสปอร์ตปลอมของสาธารณรัฐโดมินิกัน เหตุการณ์นี้ทำให้คิม จ็อง-นัม สูญเสียความนิยมชมชอบจากคิม จ็อง-อิลผู้เป็นบิดา ...

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 2002

รัฐบาลเกาหลีเหนือยอมรับว่าได้กำลังผลิตอาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอดแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1994 ซึ่งรัฐบาลของคิม จ็อง-อิล กล่าวว่าการผลิตลับจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ด้านความมั่นคง โดยอ้างการมีอยู่ของอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาในเ ...

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 2003

เกาหลีเหนือถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาใน ค.ศ. 2003 นานาชาติประกอบด้วยห้าประเทศได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าเปิดโต๊ะเจรจากับรัฐบาลเกาหลีเหนือเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ยอมละทิ้ ...

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 2007

กุมภาพันธ์ - การเจรจาหกฝ่ายรอบที่หก เกาหลีเหนือยินยอมที่จะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ยอมให้ผู้ตรวจสอบจาก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ International Atomic Energy Agency; IAEA เข้าตรวจสอบ มกราคม - สำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือประกาศว่า เก ...

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 2008

สิงหาคม - หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ได้รับรายงานว่านายคิม จ็อง-อิล ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและได้รับกายภาพบำบัด พฤศจิกายน - รัฐบาลเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพผู้นำของตนขณะกำลังตรวจกองทัพเพื่อเป็นการตอบโต้ข่าวลือการป่ว ...

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 2009

รัฐบาลเกาหลีทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินเป็นครั้งที่สอง ท่ามกลางเสียงประณามจากนานาชาติ ความพยายามที่จะพัฒนาอาวุธสงครามนิวเคลียร์ ทำให้ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีระหว่างรัฐบาลเกาหลีทั้งสองเป็นอันต้องสิ้นสุดลง เกิดยุทธการแทชอง Battle of ...