ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152                                               

เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ

เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ ในประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ" เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ” เป็นสมัยประวัติศาสตร์ในช่วงที่ดยุกแห่งบูร์กอญปกครองบริเวณนี้ รวมทั้ง ลักเซมเบิร์ก และทางตอนเหนือของฝรั่งเศสระหว่างค.ศ. 1384 ถึง 1530

                                               

เนเธอร์แลนด์ของสเปน

เนเธอร์แลนด์ของสเปน มีเรียกว่า เซาเทิร์นเนเธอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยบางส่วนก็แยกตัวออกมาจากจักรวรรดิ มีทั้งหมด 17 มณฑลในตอนแรกโดยจักรพรรดิมักซีมีเลียนที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อภิเษกสมรสกับแมรีแห่งเบอร์ ...

                                               

เคาน์ตีบูร์กอญ

อาณาจักรเคานต์แห่งบูร์กอญ หรือ อาณาจักรเคานต์อิสระแห่งบูร์กอญ เป็นอาณาจักรเคานต์ในยุคกลางที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 867 และมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1678 อาณาจักรเคานต์แห่งบูร์กอญตั้งอยู่ภายในบริเวณที่เป็นแคว้นฟรองช์-กงเตในฝรั่งเศสปัจจุบัน ซึ่งของแคว้นเป ...

                                               

แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค

แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค เป็นแคว้นที่สำคัญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1157 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1806 อีกชื่อหนึ่งของอาณาจักรคือ ราชรัฐผู้คัดเลือกบรันเดินบวร์ค มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี และยุโรปตอนกลาง แคว้น ...

                                               

ดัชชีเบราน์ชไวค์

ดัชชีเบราน์ชไวค์ เป็นอดีตแว่นแคว้นเยอรมัน เดิมดินแดนเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิลเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาก่อตั้งเป็นดัชชีอิสระตามข้อตกลงในการประชุมแห่งเวียนนาในปี ค.ศ. 1815 โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบราน์ชไวค์

                                               

จักรวรรดิบราซิล

จักรวรรดิบราซิล เป็นจักรวรรดิที่เป็นประเทศบราซิลปัจจุบัน จักรวรรดิบราซิลที่ปกครองโดยจักรพรรดิเปดรูที่ 1 และพระราชโอรสจักรพรรดิเปดรูที่ 2 เป็นจักรวรรดิที่ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1822 และต่อมาแทนที่ด้วยสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1889 หลังจากการยึดครองโปรตุเกสโด ...

                                               

ดัชชีบราบันต์

ดัชชีแห่งบราบองต์ เป็นดัชชีในประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำในบริเวณที่ในปัจจุบันคือบริเวณบราบองต์เฟล็มมิช, บราบองต์วอลลูน, อันท์เวิร์พ และบรัสเซลส์ ในประเทศเบลเยียม และเลยไปในบริเวณนอร์ธบราบองต์ในเนเธอร์แลนด์ด้วย ในสมัยโรมันโบราณบราบองต์ตั ...

                                               

ราชรัฐมุขนายกบริกเซิน

เขตมุขนายกบริกเซิน เป็นอดีตมุขมณฑลโรมันคาทอลิกที่ปกครองโดยบิชอปแห่งบริกเซินและเจ้าชายบิชอปแห่งบริกเซินเมื่อได้เลื่อนฐานะเป็นราชรัฐมุขนายก นอกจากนั้นเขตมุขนายกบริกเซินก็ยังเป็นอดีตรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในมณฑลโบลซาโน-โบเ ...

                                               

บริติชซีลอน

บริติชซีลอน หรือ ลังกาของบริเตน เป็นอาณานิคมในพระองค์ของสหราชอาณาจักร ระหว่าง ค.ศ. 1802 ถึง ค.ศ. 1948 บริติชซีลอนคือประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เกาะลังกาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามระหว่างโปรตุเกสกับอาณาจักรกัณฏิ ต่อมาเมื่อเนเธอร์แลน ...

                                               

บริติชราช

บริติชราช หรือเรียกอย่างง่ายว่า อินเดีย หมายถึงการปกครองโดยพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรในอนุทวีปอินเดียระหว่างปี ค.ศ. 1858 ถึง 1947 ซึ่งบางครั้งก็รู้จักในชื่อ การปกครองโดยตรงในอินเดีย ประกอบด้วยการปกครองสองรูปแบบ คือ ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าพื้นเมือ ...

                                               

บริเตนสมัยโรมัน

บริเตนสมัยโรมัน หรือ โรมันบริเตน หมายถึงบริเวณเกาะอังกฤษส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันระหว่าง ค.ศ. 43 ถึง ค.ศ. 410 โรมันเรียกจังหวัดนี้ว่า" บริทานเนีย” หรือบริทานยา ก่อนที่โรมันจะเข้ามารุกรานบริเตนยุคเหล็กก็มีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เก ...

                                               

ดัชชีบูร์กอญ

ดัชชีบูร์กอญ เป็นอาณาเขตการปกครองยุคศักดินาในฝรั่งเศสในสมัยกลาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปัจจุบันที่ใกล้เคียงกับบริเวณบูร์กอญในปัจจุบัน เป็นอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรระหว่างปี ค.ศ. 843 ถึงปี ค.ศ. 1477 อาณาจักรปกครองโดยดยุกที่มาสิ้นสุดลงในสมัยขอ ...

                                               

ชนเบอร์เบอร์

ชนเบอร์เบอร์ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ของแอฟริกาเหนือทางตะวันตกของลุ่มแม่น้ำไนล์ ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงโอเอซิสซิวา ในอียิปต์ และจากบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงแม่น้ำไนเจอร์ ในประวัติศาสตร์ชนเบอร์เบอร์พู ...

                                               

บอลติกเวย์

บอลติกเวย์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ่นในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ซึ่งมีผู้คนร่วมออกมาเรียงแถวเป็นโซ่มนุษย์ยาวมากกว่า 600 กิโลเมตร ผ่านรัฐบอลติก 3 รัฐ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 50 ของกติกาสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบินทร็อพ ภายหลังการล่มสลายของลัทธิค ...

                                               

บัตทุสที่ 1

บัตทุสที่ 1 แห่งซิเรเน ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม บัตทุส อริสโตเติล หรือ อาริสตาเออุส เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาณานิคมกรีกโบราณของซิเนไทกาและเมืองหลวงของซิเรเน พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกซิเรเน ซึ่งเป็นกษัตริย์กรีกแห่งแรกในแอฟริกาเหนือและเป็นผู้ก่อตั้ ...

                                               

บัตทุสที่ 2

บัตทุสที่ 2 แห่งซิเรเน หรือละตินที่เทียบเท่าเฟลิกซ์ เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกพระองค์ที่สามแห่งซิเรเนและเป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์บัตเทียด

                                               

บันทึกดูมสเดย์

บันทึกดูมสเดย์ เป็นบันทึกจากการสำรวจสำมะโนประชากรในอังกฤษที่ทำเสร็จใน ค.ศ. 1086 ตามพระราชโองการในพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 การสำรวจดูมสเดย์ก็คล้ายกับการสำรวจสำมโนประชากรที่ทำกันในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21 บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซันกล่าวว่าขณะท ...

                                               

บันทึกเส้นทางการเดินเรือในทะเลอีริทเธรียน

บันทึกเส้นทางการเดินเรือในทะเลอีริทเธรียน คือบันทึกเส้นทางการเดินเรือ ของกรีกที่บรรยายการเดินเรือและการค้าขายจากเมืองท่าของโรมันอียิปต์เช่น เบเรนีซ ตามชายฝั่งทะเลแดง และเมืองอื่นๆ ตามชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือและอินเดีย เนื้อหาของบันทึกสันน ...

                                               

บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน

บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน เป็นชุดหนังสือรายปีที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษเก่า เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวแองโกล-แซกซัน เขียนขึ้นราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 อาจจะที่เวสเซ็กซ์ในรัชสมัยของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราช หลังจากนั้นต้นฉบับก็ถูกส่งไปตามอารามต่า ...

                                               

ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์ค

ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์ค เป็นรัฐที่ปกครองโดยเจ้าชายบิชอปแห่งบัมแบร์ค มุขมณฑลบัมแบร์คเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1007 เพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณบัมแบร์คทางตะวันออกของเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1250 ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์คก็กลายมาเป็นราชรัฐของจักรวรรดิโรมัน ...

                                               

ชนบัลการ์

ชนบัลการ์ หรือ ชนโบลการ์ เป็นกลุ่มชาติพันธ์กึ่งเร่ร่อนที่อาจจะสืบเชื้อสายมาจากชนเตอร์กิกที่เดิมมาจากเอเชียกลาง ที่มาเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณต่างๆ ในยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นต้นมา ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ชนบัลการ์ก่อก่อตั้งรัฐเกรตบัลแกเ ...

                                               

ราชรัฐบัลแกเรีย

ราชรัฐบัลแกเรีย เป็นราชรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศราชของจักรวรรดิออตโตมันโดยสนธิสัญญาเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1878 ก่อนหน้านั้นสนธิสัญญาซานสเตฟาโนระหว่างจักรวรรดิรัสเซียและราชสำนักออตโตมัน ของวันที่ 3 มีนาคม ระบุเขตแดนของบัลแกเรียใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าที่ ...

                                               

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1 เป็นอาณาจักรในยุคกลางของบัลแกเรียที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 632 ในบริเวณใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูป และสลายตัวลงเมื่อปี ค.ศ. 1018 หลังจากที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดจักรวรรดิบัลแกเรีย ...

                                               

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2

จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 หรือ อาณาจักรซาร์แห่งบัลแกเรีย เป็นจักรวรรดิในในยุคกลางของบัลแกเรียที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1185 และรุ่งเรืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1396 จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 เป็นจักรวรรดิที่สืบต่อจากจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1 และมามีอำนาจรุ่งเรืองที่ส ...

                                               

บากูมัตสึ

บากูมัตสึ เป็นชื่อเรียกช่วงเวลาปลายยุคเอโดะซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ ชื่อดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นจากเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยรวมระหว่างปี ค.ศ. 1853 - 1867 ซึ่งเป็นระยะที่ญี่ปุ่นได้ยกเลิกนโยบายปิดประเทศที่เรียกว่า ซาโกกุ และเปลี่ยน ...

                                               

บางระจัน

บางระจัน เป็นค่ายป้องกันตัวเองของชาวบ้านเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่าง ๆ ที่พากันมาหลบภัยจากกองทัพพม่าที่บางระจัน ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง สามารถต้านทานการเข้าตีของกองทัพพม่าได้หลายครั้ง และมีกิตติศัพท์เลื่องลือในด้านวีรกรรมความกล้าหาญในปร ...

                                               

บาราย

บาราย เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของอาณาจักรขอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บารายที่ใหญ่ที่สุด มีอยู่สองแห่งคือ บารายตะวันออก และ บารายตะวันตก ในเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา บารายมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นักประวัติศาสตร์ต่างสันนิษฐานต ...

                                               

ราชอาณาจักรบาวาเรีย

ราชอาณาจักรบาวาเรีย เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเยอรมนีระหว่างปี ค.ศ. 1805 ถึง 1918 พระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรียแห่งราชวงศ์วิตเตลสบาคเป็นกษัตริย์องค์แรกเมื่อปี ค.ศ. 1805 ราชวงศ์วิตเตลสบาคครองราชบัลลังก์บาวา ...

                                               

บุตรแห่งเสรีภาพ

บุตรแห่งเสรีภาพ เป็นองค์การผู้คัดค้านซึ่งก่อตั้งในสิบสามอาณานิคมอเมริกัน เป็นสมาคมลับ ก่อตั้งเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้อยู่ในนิคมและต่อสู้กับการละเมิดการเก็บภาษีโดยรัฐบาลอังกฤษ ขึ้นชื่อมากที่สุดจากกรณีการเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันใน ค.ศ. 1773

                                               

ดัชชีเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค เป็นดัชชีที่เป็นรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ดำรงอยู่ในช่วงยุคกลางตอนปลายจนกระทั่งถึงยุคใหม่ตอนต้น ระหว่างปี ค.ศ. 1235 จนถึงปี ค.ศ. 1806

                                               

รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

ราชรัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค หรือ ราชรัฐผู้คัดเลือกฮันโนเฟอร์ เป็นหนึ่งในราชรัฐผู้คัดเลือกลำดับที่เก้าของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 1692 เมื่อจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 พระราชทานตำแหน่งเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกให้แก่ แอนสท์ เอาก ...

                                               

เบลเยียมในสงครามโลกครั้งที่สอง

แม้ว่าจะได้ตั้งตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวสงคราม เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้เริ่มต้นขึ้น เบลเยียมและเขตอาณานิคมของตนต้องพบว่าได้ตกอยู่ในภาวะสงครามภายหลังจากการรุกรานยึดครองประเทศโดยกองทัพเยอรมัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1940 ภายหลัง 18 วัน ของการ ...

                                               

การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในจักรวรรดิโรมัน

การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในจักรวรรดิโรมัน ในสามร้อยปีแรกของศาสนาคริสต์ยุคแรกนับเป็นสมัยของการเบียดเบียนโดยน้ำมือของทางการโรมัน คริสต์ศาสนิกชนถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นช่วง ๆ นอกจากนั้นในบางครั้งก็ยังมีการเบียดเบียนไปทั่วทั้งจักรวรรดิโด ...

                                               

โบราณคดี

โบราณคดี คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการสำรวจ การขุดค้น การขุดแต่ง และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่น ๆ ประกอบในการวิเคราะห์และตี ...

                                               

โบราณวัตถุ

โบราณวัตถุ เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริม ...

                                               

จักรวรรดิไบแซนไทน์

จักรวรรดิไบแซนไทน์ หรือ จักรวรรดิไบแซนทิอุม เป็นจักรวรรดิที่สืบทอดโดยตรงจากจักรวรรดิโรมันในปลายสมัยโบราณ และยุคกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ในบริบทสมัยโบราณตอนปลาย จักรวรรดิยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จักรวรรดิโรมันตะวันออก ขณะที่ยัง ...

                                               

ปฏิบัติการคบเพลิง

ปฏิบัติการคบเพลิง เดิมเคยเรียกว่า ปฏิบัติการจิมแนสต์ เป็นปฏิบัติการทางทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยกองกำลังผสมอังกฤษ-อเมริกัน เพื่อรุกรานอาณานิคมแอฟริกาเหนือของฝรั่งเศสเขตวีชี ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทัพแอฟริกาเหนือ เนื่องจากสหภาพโซเวียต ...

                                               

ปฏิบัติการโททอลไลซ์

ปฏิบัติการโททอลไลซ์ เป็นการรุกที่เปิดฉากโดยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในกองทัพแคนาดาที่หนึ่งในช่วงขั้นตอนสุดท้ายของปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 9 สิงหาคม ค.ศ. 1944 ความมุ่งหมายเพื่อทะลวงแนวป้องกันเยอรมันทางตอนใต้ของก็องบนปีกตะวันออกของตำแหน ...

                                               

ปฏิบัติการโม

ปฏิบัติการโม ญี่ปุ่น: MO作戦 code: ja is deprecated โรมาจิ: Mo Sakusen หรือ ปฏิบัติการพอร์ตมอร์สบี เป็นแผนของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่จะเข้าควบคุมดินแดนนิวกินีของออสเตรเลียระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆ ในแปซิฟิกใต้ ซึ่งมีเป้าหมาย ...

                                               

ปฏิบัติการแอ็บเซนชัน

ปฏิบัติการแอ็บเซนชั่น เป็นชื่อรหัสใช้เรียกการรุกรานเกาะคาสเตโลริโซ นอกชายฝั่งตุรกี ของสหราชอาณาจักร ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941 กองทัพอิตาลีประสบความสำเร็จในการขับไล่กองทัพของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียที่พยาย ...

                                               

สหราชอาณาจักรโปแลนด์-ลิทัวเนีย

สหราชอาณาจักรโปแลนด์-ลิทัวเนีย หรือ สหภาพโปแลนด์-ลิทัวเนีย หมายถึงพระราชบัญญัติต่างๆ ในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรโปแลนด์ และ แกรนด์ดัชชีลิทัวเนียที่มีอายุอยู่ชั่วระยะหนึ่งและนำไปสู่การก่อตั้งเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย - "สาธารณรัฐแห ...

                                               

ประกาศเบรดา

ประกาศเบรดา ลงวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1660 เป็นประกาศพระราชโองการของพระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ ซึ่งในประกาศนี้พระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานอภัยโทษหมู่ให้แก่ความผิดอาญาที่กระทำลงในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษและช่วงว่างระหว่างรัชกาล ถ้าผู้กระทำยอมรับนับถ ...

                                               

ประเทศกัมพูชาใน ค.ศ. 1951

                                               

ประเทศเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2016

1 พฤศจิกายน - ตำรวจเกาหลีใต้เข้าควบคุมตัวนางชเว ซุน-ซิล เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพัก กึน-เฮ ผู้นำหญิงเกาหลีใต้

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 1948

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 1949

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 1953

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 1954

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 1955

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือใน ค.ศ. 1959

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →