ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145                                               

สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย

สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หรือ แคลเทค เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองแพซาดีนา ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1891 สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียมีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย

สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย หรือรู้จักในชื่อ จอร์เจียเทค เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย จอร์เจียเทคจัดเป็นมหาวิทยาลัยประเภทเน้นการวิจัย โดยเป็นส่วนหนึ่งในเครือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจีย จอร์เจียเทคมีวิทยาเขต ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคนิคเดรสเดิน

มหาวิทยาลัยเทคนิคเดรสเดิน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเดรสเดิน ใหญ่ที่สุดซัคเซิน และหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี มีจำนวนนักศึกษา 36.066 คน ชื่อ นี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1961 แต่ตัวมหาวิทยาลัยนั้นมีประวัติย้อนไปถึง ค.ศ. 1828 ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว หรือนิยมเรียกว่า ไทเทค หรือ โทโกได หรือ โตเกียวเทค เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงมากและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเทคก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1881 ที่โตเกียว ในชื่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโตเกียว ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การจัดสอน ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลิน

มหาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1879 เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดสอนโดยเน้นวิชาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยา ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" มทม. หรือ"Mahanakorn University of Technology" MUT ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนามของ "วิทยาลัยมหานคร" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 บนเนื้อที่ 96 ไร่ติดกับ แนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตห ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรันเดินบวร์ค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรันเดินบวร์ค ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดียวในรัฐบรันเดินบวร์ค ประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองค็อทบุส จึงได้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยเทคนิคค็อทบุส มหาวิทยาลัยมีศาสตราจารย์ 122 คน นักวิทยาศาสตร์ป ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก

มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี มีวิทยาเขตอยู่ที่เมืองมิวนิก, การ์ชิง และไวเอินชเต็ฟฟัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษารวมกันประมาณ 20.000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างประเทศ 3.700 คน มหาว ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ แล้วเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นต่อ ๆ มาในสาขาชีววิทยา เศรษฐศาสตร ...

                                               

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปั ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส โลซาน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิส โลซาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น 1 ใน 2 สถาบันชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในกำกับของ กระทรวงการเศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัย ร่วมกับสถาบันเทคโนโล ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเป็นสมาชิกของ IDEA League และ International Alliance of Research Universit ...

                                               

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอาจจะหมายถึงพระวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประยุกตวิทยา เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด, เพื่อช่วยในการอ ...

                                               

การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ คือ" กระบวนการจัดการที่ทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งของกลุ่มผู้ใช้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความจำเป็นในการเลี้ยงชีพและความคุ้มทุนในการประกอบกิจการ โดยมีการแบ่งปันและจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ง อย่างเป ...

                                               

การบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้

การบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ เป็นกระบวนการที่กำหนดว่าต้องทำอะไรบ้างจึงจะมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ จะสามารถทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือบริบทที่ใช้งานในปัจจุบัน ถ้าหากทำการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้อย่างถูกต้องแล้วจะทำให้สามารถยกระดับความเชื่อถือ ...

                                               

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดทางเทคนิค คือเอกสารซึ่งกล่าวถึงความประสงค์ ความต้องการของผู้ออกแบบ เจ้าของงาน หรือเจ้าของโครงการ เพื่อสื่อสารไปยังบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในงานต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้าง งานผลิต งานพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด ขอบเขตงาน อธิบ ...

                                               

ทรายเดือด

ทรายเดือด หรือ แผ่นดินเหลว กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่ดินมีสภาพคล้ายกับของเหลว เนื่องจากสูญเสียกำลัง และความแข็งแรงในด้านความเค้น โดยปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว ในด้านกลศาสตร์ของดิน คำว่า "liquefied" ได้ถูกใช้ครั้งแรกโดย เฮเซิน อ ...

                                               

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย เป็นใบอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร เริ่มต้นในประเทศไทยครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ปัจจุบันบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสาขาวิ ...

                                               

พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง คือพื้นที่ชายฝั่งและในทะเลที่เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ มีลักษณะสำคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการคุ้มครองคุณค่า ของพื้นที่นั้นไว้ด้วยกฎหมายหรือสิ่งอื่นที่สามารถรับรองได้ว่ามีข ...

                                               

วัสดุก่อ

วัสดุก่อ หมายถึง โครงสร้างของอาคารที่สร้างขึ้นจากการวางวัสดุแต่ละชิ้นและผสานกันโดยใช้มอร์ตาร์ วัสดุก่อที่พบได้ทั่วไปได้แก่ อิฐ หิน หินปูน หินอ่อน แกรนิต บล็อกคอนกรีต วัสดุก่อเป็นรูปแบบก่อสร้างที่พบกันมาตั้งแต่สมัยอดีต มาตรฐานของวัสดุก่อเช่น อิฐ ห ...

                                               

วิศวกรรมคุณค่า

วิศวกรรมคุณค่า เป็นการศึกษาคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำงาน สินค้า เครื่องมือ หรือ บริการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อพัฒนาให้สิ่งที่ถูกนำมาศึกษานั้นมีคุณค่ามากขึ้น โดยยังคงมีคุณค่าพื้นฐานของตัวมันเอง วิศวกรรมคุณค่านั้นถูกกล่าวถึงควบคู่ไปกับการบริหาร ...

                                               

เสาค้ำ

เสาค้ำ เป็นวัสดุซึ่งใช้สำหรับเป็นตัวช่วยยึดโครงสร้างหลักให้แน่นหนาแข็งแรงหรือเพื่อความมั่นคงและเสถียร ในทางวิศวกรรมเสาค้ำมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ ใช้เสาค้ำเพื่อยึดช่วงล่างเข้าโครงตัวถังเพื่อความมั่นคงในขณะรถเคลื่อนที ...

                                               

ไฮดรอลิกเฮด

ไฮดรอกลิกเฮด เป็นหน่วยวัดของความดันของของเหลวเหนือระดับอ้างอิง โดยทั่วไปไฮดรอลิกเฮดจะวัดความสูงของผิวน้ำในหน่วยของความยาว

                                               

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ การจัดวางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ใช้สอย สถาปัตย ...

                                               

การบริหารทรัพยากรกายภาพ

การบริหารทรัพยากรกายภาพ เป็นสหความรู้ที่ใช้ในการจัดการที่ว่าง โครงสร้างพื้นฐาน คน และหน่วยงาน โดยมักจะร่วมกับส่วนการบริหารอาคาร อาทิ ออฟฟิศ สนามกีฬา โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้านที่เกิดขึ้นในอาคารและการจัดการผลกระทบของ ...

                                               

ขนมปังขิง

ในภาษาไทย อาจเรียก ขนมขิง ว่า ขนมปังขิง ตามความคุ้นเคย เนื่องจากแปลตรงตัวมาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า Ginger bread แต่ขนมขิงเองมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากขนมปังที่เรารู้จักกันทั่วไป โดยสิ้นเชิง โดยเป็นขนมอบคนละรูปแบบกับขนมปัง ขนมขิง หรือที่เรียกว่า ...

                                               

ขนาดส่วน

ขนาดส่วน เป็นศัพท์เทคนิคด้านสถาปัตยกรรม หมายถึงขนาดของชิ้นงานหรือส่วนของชิ้นงานสถาปัตยกรรมที่เล็กหรือใหญ่ที่สัมพันธ์กับบริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สวนหย่อมเป็นงานใน "ขนาดส่วน" ของบ้าน ส่วน "สวนสาธารณะ" เป็นงานในขนาดส่วนของเมือง ขนาดส่วนตรงกับคำภา ...

                                               

คตินิยมเปลี่ยนแนว

คตินิยมเปลี่ยนแนว หรืออาจเรียกว่า การเปลี่ยนแนว เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พัฒนาจากสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ ที่เริ่มช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 โดยมีเอกลักษณ์จากรูปแบบการแตกกระจาย, ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของโครงสร้างหรือเปลือก, รูปร่างที่ไม่ใช่ ...

                                               

โคมระย้า

โคมระย้า หรือ แชนเดอเลียร์ เป็นชื่อเรียกลักษณะของโคมไฟตกแต่งที่แขวนบนเพดาน ซึ่งปัจจุบันโดยทั่วไปจะพบโคมไฟลักษณะนี้ ตามห้องโถงของสถานที่หรูหรา เช่น โรงแรม หรือ บ้านคนรวย คำว่า "chandelier" เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลเป็นอังกฤษว่า "candleholder" ซึ่งก็คือ ...

                                               

เจดีย์

เจดีย์ หรือ สถูป เป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนา พบได้ทั่วไปในอนุทวีปอินเดียและเอเชีย เจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกถึงและเคารพบูชา สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่ ...

                                               

จีเนียส โลไซ

จีเนียส โลไซ ในนิยายปรัมปราของโรมันหมายถึงวิญญาณที่คอยปกปักรักษาสถานที่เฉพาะของใครของมัน แต่ปัจจุบัน หมายถึงสถานที่ที่มีบรรยากาศพิเศษเฉพาะตัว ในงานวางผังชุมชนและงานภูมิทัศน์เมือง ที่มีทั้งการฟื้นฟูเมืองเดิมที่เสื่อมโทรมและการสร้างชุมชนใหม่ แนวคิด ...

                                               

ฐานข้อมูลโครงสร้าง

ฐานข้อมูลโครงสร้าง "ฐานข้อมูลโครงสร้าง" เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม และ โครงสร้างทางโยธาทุกรูปแบบเช่นสะพาน ตึก ตึกระฟ้า หอ เขื่อน และอื่นๆ นอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และ บุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอ ...

                                               

เดอะเวนีเชียนมาเก๊า

เดอะเวนีเชียนมาเก๊า เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีกาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระ ...

                                               

ตึกระฟ้า

ตึกระฟ้า ในยุโรปจะหมายถึงตึกที่มีความสูง 152.4 เมตรขึ้นไป โดยตึกระฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นสำนักงาน โรงแรม หรือที่อยู่อาศัย ในช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้น ยังไม่มีตึกที่สูงเกินกว่า 6 ชั้น เนื่องจากผู้คนไม่ต้องการเดินขึ้นบันไดสูง และไม่สามารถปั๊มน้ำให้ ...

                                               

ทัศนมิติ

ทัศนมิติ หรือทับศัพท์ว่า เพอร์สเปกทีฟ คือการเขียนภาพให้ปรากฏออกมาในลักษณะที่เหมือนการมองเห็นจริง โดยปรกติมักจะใช้เพื่อการนำเสนอภาพจำลองของแนวความคิดในการออกแบบผลงาน เช่นภาพงานอาคารในงานสถาปัตยกรรม ภาพการตกแต่งภายในสำหรับงานมัณฑนศิลป เป็นต้น

                                               

นวศิลป์

นวศิลป์ หรือ อาร์นูโว รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ยูเกินท์ชตีล เป็นลักษณะศิลปะ สถาปัตยกรรม และศิลปะประยุกต์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในช่วง ค.ศ. 1890 ถึง 1905 โดยมีจุดเด่นคือใช้รูปแบบธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้และพืชอื่น ๆ มาทำเป็นลวดลายเส้นโค้งที่อ่อน ...

                                               

บทบัญญัติอาคาร

บทบัญญัติอาคาร, ข้อบังคับอาคาร หรือ กฎหมายอาคาร คือ ข้อบังคับที่กำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง อย่าง อาคาร และโครงสร้างที่ไม่ใช่อาคาร โดยอาคารต้องเป็นไปตามข้อบังคับผ่านการขออนุญาตการวางผัง โดยมากแล้วขอผ่านสภาท้องถิ่น จุดประสงค์ของบทบัญญัติอาคารเพื่อคุ้ม ...

                                               

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือเดิม เรียกย่อว่า ก.ส. เป็นเอกสารรับรองของสถาปนิกในการออกแบบและเซ็นรับรองแบบ ที่รับรองโดยสภาสถาปนิก ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาขาด้วยกันได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมผังเมือง และ ภูมิสถาปั ...

                                               

ประตูชัย

ประตูชัย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งประดับด้วยประติมากรรม คำจารึก และสิ่งตกแต่งอย่างอื่น กำเนิดในยุคสาธารณรัฐโรมโดยสร้างเพื่อฉลองชัยชนะในการรบแต่ละคราว ตัวอย่างเช่น ประตูชัยของลูชียุส สเตอริตินุส สร้างเมื่อ พ.ศ. 348 เพื่อฉลองชัยชนะในการร ...

                                               

ปรางค์

ปรางค์ หรือ พระปรางค์ เป็นสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย เป็นหลักประธานในวัดเช่นเดียวกับพระเจดีย์ แต่เดิมถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบลักษณะเฉพาะของขอม โดยมีคติความเชื่อในศาสนาฮินดู ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ

                                               

ปูน

ปูน เป็นวัสดุเม็ดละเอียดของหินปูน เปลือกหอย หรือแร่ธาตุอื่น ที่มีลักษณะเป็นผง หรือฝุ่น เมื่อถูกน้ำจะมีลักษณะหนืด เหนียว สามารถปั้นได้ เมื่อแห้งจะแข็งตัวจับเป็นก้อนแข็ง

                                               

ปูนปั้น

ปูนปั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุประเภทปูนโดยผสมกับวัสดุมวลรวมอื่นเช่นทราย น้ำ เป็นต้น จะทำการประดิษฐ์ในขณะที่วัสดุผสมนั้นเปียก และจะแข็งตัวเมื่อแห้ง จัดเป็นศิลปะประเภทประติมากรรม แต่มีข้อแตกต่างกับประติมากรรมทั่วไป คือประดิษฐ์จากวัสดุประเภทปูนเท่ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเว็บ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเว็บ เป็นเว็บไซต์ที่แสดงภาพงานจิตรกรรมและประติมากรรมตะวันตกสมัยบาโรก กอธิค และ เรอเนซองส์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะออนไลน์มีภาพงานศิลปะด้วยกันทั้งหมดกว่า 15.400 ภาพบางภาพมีคำอธิบายและคำวิจัยประกอบ นอกจากภาพเขียนแล้วพิพิธภัณฑ์ยังมีข้อมูลเกี่ย ...

                                               

มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์ หรือ การออกแบบภายใน เป็นการออกแบบการตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร โดยใช้ความสำคัญของ จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าด้วยกัน

                                               

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ คือการจัดระบบการถ่ายเทอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร ซึ่งไม่ควรจะสับสนกับคำว่า" ทางระบายอากาศ” ที่ใช้ในอุปกรณ์เช่นเครื่องปั่นผ้าให้แห้ง หรือ เครื่องทำน้ำร้อน" ทางระบายอากาศ” นำอากาศที่เกิดจากการทำความร้อนที่จำเป็นต้องกำจัดที่อ ...

                                               

รายชื่อตึกที่สูงที่สุดในโลก

                                               

เรือนขนมปังขิง

เรือนขนมปังขิง เป็นชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ซึ่งแพร่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการประดับตกแต่งลวดลายฉลุที่วิจิตรพิสดาร หรูหรา สวยงามเหมือนขนมปังขิง คำว่า ขนมปังขิง มาจากภาษาอังกฤษว่า "Gingerbre ...

                                               

สถาปัตยกรรมตระกูลชิคาโก

ชิคาโกสคูล หรือ สถาปัตยกรรมแบบชิคาโก เป็นกลุ่มสถาปนิกหัวก้าวหน้าในเมืองชิคาโก ที่มีอุดมการณ์ และปรัชญาสถาปัตยกรรมในแนวเดียวกัน อยู่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผลงานของกลุ่มสถาปนิกเหล่านี้ ได้นำความก้าวหน้ามาสู่วงการสถาปั ...

                                               

สถาปัตยกรรมใน พ.ศ. 2555

ศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งลอนดอน สนามกีฬาโอลิมปิก ลอนดอน มกราคม - การขยายพิพิธภัณฑ์อิซาเบลลา สจวต การ์ดเนอร์ในบอสตัน แมสซาชูเซตส์ มกราคม - JW Marriott Marquis Dubai โรงแรมที่สูงที่สุดในโลก เสร็จสมบูรณ์ในดูไบ 18 มิถุนายน - เดอะชาร์ด กรุงลอนดอน ประเทศอังก ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →