ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143
                                               

อินทรี

อินทรี เป็นนกจำพวกนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่ ในวงศ์ Accipitridae อันดับ Accipitriformes มีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรง ประกอบด้วยโครงกระดูก กล้ามเนื้อ ส่วนต่าง ๆ ขน และกรงเล็บเป็นหลัก จัดอยู่ในประเภทนกที่ล่าเหยื่อเป็นอาหาร มีขนาด ปีก และ หาง ที่กว้าง ลั ...

                                               

ปลาย่าดุก (สกุล)

ปลาย่าดุก เป็นสกุลของปลาน้ำเค็มสกุลหนึ่ง ในวงศ์ปลาคางคก ใช้ชื่อสกุลว่า Batrachomoeus มีลำตัวทรงกระบอก อ้วนป้อม หัวโต ปลายหัวมนกลม ลำตัวลู่ไปทางข้างหางจนถึงคอดหางซึ่งสั้นมาก ส่วนท้องกลม ปากกว้างมากเป็นรูปโค้ง ตามีขนาดเล็กหรือปานกลาง มีติ่งเนื้อสั้ ...

                                               

ปลาปักเป้าหนามทุเรียน

ปลาปักเป้าหนามทุเรียน เป็นสกุลของปลากระดูกแข็งในอันดับปลาปักเป้า ในวงศ์ปลาปักเป้าฟัน 2 ซี่ ใช้ชื่อสกุลว่า Diodon ปลาปักเป้าหนามทุเรียนนั้น มีรูปร่างคล้ายปลาปักเป้าทั่วไป แต่มีรูปร่างเพรียวยาว หนังหยาบหนา และมีหนามแข็งชี้ไปข้างท้ายลำตัวตลอดทั้งตัว ...

                                               

ปลาสิงโตครีบจุด

ปลาสิงโตครีบจุด ปลาทะเลชนิดหนึ่ง จำพวกปลาสิงโต ในวงศ์ปลาแมงป่อง มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาสิงโตปีกเข็ม P. radiata แต่ครีบอกมีพังผืดแผ่กว้างกว่า และมีจุดวงกลมคล้ายตาสีน้ำเงินขอบดำขนาดใหญ่หลายจุด ลายบนลำตัวมีจำนวนมากกว่า ครีบหลังตอนท้ายถึงครีบก้นใส ...

                                               

ปลาโมลา

ปลาโมลา เป็นสกุลของปลาทะเลกระดูกแข็งขนาดใหญ่สกุล Mola จัดอยู่ในวงศ์ปลาแสงอาทิตย์ โดยคำว่า Mola มาจากภาษาละติน แปลว่า "หินโม่" ปลาโมลา เป็นปลารูปร่างลักษณะประหลาด เนื่องจากมีรูปร่างเป็นทรงกลม ส่วนหัวมีขนาดใหญ่จนดูคล้ายมีแต่เพียงหัวอย่างเดียว ขณะที ...

                                               

วงศ์ปลาปักเป้ากล่อง

วงศ์ปลาปักเป้ากล่อง หรือ วงศ์ปลาปักเป้าเหลี่ยม เป็นวงศ์ของปลากระดูกแข็งทะเลวงศ์หนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ostraciidae ในอันดับปลาปักเป้า ลักษณะของปลาในวงศ์นี้ จะมีรูปทรงป้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและการเคลื่อนไหวจะมีความคล่องแคล่วกว่าปลาปักเป้า ...

                                               

งูสมิงทะเล

งูสมิงทะเล หรือ งูสามเหลี่ยมทะเล เป็นสกุลของงูทะเลที่มีขนาดใหญ่สกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Laticauda อยู่ในวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้า โดยงูในสกุลนี้ ยังจัดว่าเป็นงูทะเลที่สามารถเลื้อยบนขึ้นมาบนบกได้ ด้วยเกล็ดท้องยังมีอยู่และค่อนข้างกว้างอย่างน้อยประมาณครึ่ ...

                                               

งูแสมรัง

งูแสมรัง เป็นสกุลของงูพิษ จำพวกงูทะเลสกุลหนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hydrophis ในวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้า เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากสกุลหนึ่ง พบกระจายพันธุ์ในน่านน้ำแถบอินโด-แปซิฟิก และตอนเหนือของออสเตรเลีย ตลอดจนในน่นน้ำไทยด้วยอีกจำนวนหนึ่ง

                                               

งูไทปันธรรมดา

งูไทปันธรรมดา เป็นงูไทปันขนาดใหญ่ มีพิษร้ายแรงของวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้า มันมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ชายฝั่งของทางเหนือและทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย และเกาะนิวกินี มีความยาวได้ถึง 3 เมตร จากการศึกษาแอลดี 50 มันเป็นงูบกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันดับสามในโลก

                                               

งูหางกระดิ่ง (สกุล)

งูหางกระดิ่ง เป็นสกุลของงูพิษที่อยู่ในวงศ์งูแมวเซา และวงศ์ย่อยงูหางกระดิ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Crotalus โดยคำว่า Crotalus นั้นมาจากภาษากรีกคำว่า krotalon หมายถึง "สั่น" หรือ "Castanet" มีลักษณะเด่น คือ เมื่อลอกคาบแล้ว เกล็ดบางส่วนที่ปลายหางจะไม่ลอกหลุ ...

                                               

งูหางกระดิ่งแคระ

งูหางกระดิ่งแคระ หรือ งูหางกระดิ่งเล็ก เป็นสกุลของงูพิษในสกุล Sistrurus ในวงศ์งูหางกระดิ่ง จัดเป็นงูหางกระดิ่งจำพวกหนึ่ง ที่ไม่ใช่สกุล Crotalus ที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยคำว่า Sistrurus แปลว่า "หางกระดิ่ง" ซึ่งเป็นภาษากรีกที่มีที่มาจากเครื่องดนตรีของอ ...

                                               

จักจั่นทะเล

จักจั่นทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกอาร์โธพอด ในไฟลัมย่อยครัสตาเชียน อันดับฐานปูไม่แท้ โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hippoidea จักจั่นทะเล เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกับจักจั่นที่เป็นแมลง ตัวขนาดเท่าแมลงทับ แต่อาศัยอยู่ในทะเลอันเป็นที่มาของชื่ ...

                                               

ปูเสฉวนบกก้ามแถวฟัน

ปูเสฉวนบกก้ามแถวฟัน เป็นปูเสฉวนชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปูเสฉวนบก มีขาเดิน 4 ขา มีก้านปากขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ก้านตามีขนาดใหญ่และยาวมีแถบสีน้ำตาลหรือส้ม ก้ามมีขนาดใหญ่ มีขนที่ขาเดินคู่ที่อยู่ถัดจากก้าม และสามารถส่งเสียงได้เมื่อถูกรบกวนเพื่อข่มขู่ผู้รุกรานด ...

                                               

ปูเสฉวนยักษ์จุดขาว

ปูเสฉวนยักษ์จุดขาว เป็นปูเสฉวนชนิดหนึ่ง มีลำตัวสีแดงแต้มด้วยจุดสีขาวขอบสีน้ำตาลกระจายทั่วไป ก้านตาสีแดง บริเวณโคนหนวดคู่ที่สองสีขาวยาวมากและมีขนแข็งกระจายอยู่ทั่วลำตัวที่เห็นได้จากภายนอก ก้ามมีขนาดใหญ่ แต่มีขนาดไม่เท่ากันปล้องสุดท้ายของขาเดินสองค ...

                                               

วงศ์ปูเสฉวนบก

วงศ์ปูเสฉวนบก เป็นวงศ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกอาร์โธพอด ในไฟลัมย่อยครัสตาเชียน วงศ์หนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coenobitidae จัดเป็นปูเสฉวนจำพวกที่อาศัยอยู่แต่เฉพาะบนบกที่ใกล้กับชายฝั่งหรือชายทะเลเท่านั้น ไม่อาจจะอาศัยอยู่ในน้ำได้ มิฉะนั้นจ ...

                                               

ไซโฟซูรา

ไซโฟซูรา เป็นอันดับของสัตว์ทะเลขาปล้องในชั้นเมอโรสโทมาทา ที่นอกเหนือไปจากแมงป่องทะเล ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Xiphosura ลักษณะของสัตว์ในอันดับนี้ คือ มีรูปร่างคล้ายจานหรือถ้วยคว่ำ หรือครึ่งวงกลมแบบเกือกม้า ด้านบนมีตาข้าง 1 คู่เป็นตาประกอบ มีแอมมาทิเ ...

                                               

แมงป่องแส้

แมงป่องแส้ หรือ แมงป่องหางแส้ เป็นสัตว์ขาปล้องจำพวกแมงจำพวกหนึ่ง อยู่ในอันดับ Thelyphonida แมงป่องแส้ มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับแมงป่อง มีขา 4 คู่ แต่ขาคู่หน้าเรียวยาวพัฒนาเป็นอวัยวะรับสัมผัส และมีขนยาวตอนปลายลำตัวมีลักษณะยาวคล้ายแส้ ไม่มีอวัยวะในกา ...

                                               

แมงมุม

แมงมุม จัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ขาปล้อง หรืออาร์โธพอด เช่น เดียวกับแมลง, กิ้งกือ, ปู เป็นต้น จัดอยู่ในอันดับ Araneae มีรูปทรง ลักษณะ และขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไป บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมาก บางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาว ขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่าง ...

                                               

ไรขาว

ไรขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Polyphagotarsonemus latus มีขนาดเล็กสามารถมองเห็นไรขาวได้โดยการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ เป็นศัตรูพืชชีวภาพอย่างหนึ่ง มักพบระบาดหนักในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ทำให้เกิดการหยุดเจริญในพืช ได้แก่ พริก กะเพรา แตงกวา ส้มโอ ...

                                               

Erigone

Erigone เป็นสกุลของแมงมุมของอันดับย่อย Araneomorphae และอยู่ในวงศ์ของ Linyphiidae เป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อ ล่าเหยื่อแบบแมลงขนาดเล็กและแมลงวัน มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย, โอเชียเนีย, ทวีปอเมริกาเหนือ, ทวีปยุโรป, และในทวีปแอฟริกา

                                               

แมงมุมปูขี้นก

แมงมุมปูขี้นก จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในไฟลัมArthropoda ชั้น Arachnida อันดับ Araneae เป็นแมงมุมที่มีลักษณะคล้ายปูขนาดเล็ก มีลำตัวค่อนข้างกว้างและแบน ขาทั้ง 4 คู่ยื่นออกไปทางด้านข้างของลำตัว โดยขาสองคู่หน้ามีขนาดใหญ่และยาวกว่าขาสองคู่ห ...

                                               

แมงมุมมดแดง

แมงมุมมดแดง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ใน Class Arachnida, Order Araneae เป็นแมงมุมที่สามารถปรับเปลี่ยนทั้งรูปร่างและพฤติกรรมให้เหมือนกับมดแดง โดยจะพบแมงมุมชนิดนี้ได้ทั้งในอินเดีย, ศรีลังกา, จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แมงมุมมดแดง มีชื่ ...

                                               

แมงมุมแม่ม่ายดำ

แมงมุมแม่ม่ายดำ เป็นแมงมุมพิษในสกุลแมงมุมแม่ม่าย กระจายพันธุ์ในภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย เพศเมียมีขนาดตัวราว 14–16 มิลลิเมตร มีลำตัวสีดำ กลางลำตัวมีเครื่องหมายเป็นรูปนาฬิกาทราย เครื่องหมายนี้อาจเป็นได้ทั้งสีแดงห ...

                                               

แมงมุมแม่ม่ายน้ำตาล

แมงมุมแม่ม่ายน้ำตาล หรือมีอีกชื่อหนึ่งคือ แมงมุมแม่ม่ายเทา เป็นแมงมุมพิษในสกุลแมงมุมแม่ม่าย เป็นสายพันธุ์พี่น้องกับแมงมุมแม่ม่ายดำ นักวิจัยเชื่อว่าแมงมุมสายพันธุ์นี้มีถิ่นกำหนดมาจากทั้งทวีปแอฟริกา แต่ก็ไม่แน่ชัดนัก ทั้งนี้สายพันธุ์ดั้งเดิมพบทั้งใ ...

                                               

แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน

แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน เป็นแมงมุมที่พบได้ในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน แต่ก็พบการกระจายพันธุ์ในรัฐอาร์คันซอบนเกาะฮาวาย ออสเตรเลีย, บางส่วนของจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ตลอดจนอำเภอไทรโยคในประเทศไทย ตัวมีสีน้ำตาลเข้มแบนเรียว ขนาดตัวราว 7.0-7.5 มิลลิเมตร ...

                                               

แมงมุมหว่านแห

แมงมุมหว่านแห เป็นสัตว์ขาปล้องจำพวกแมงมุมประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ Deinopidae แมงมุมหว่านแห มีรูปร่างที่แปลกแตกต่างออกไปจากแมงมุมทั่วไป โดยมีส่วนขาที่ยาว มีดวงตาคู่หนึ่งที่ใหญ่โต มีประสิทธิภาพในการมองเห็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสูง อันเป็นเวลาที่ออก ...

                                               

รายชื่อวงศ์ของแมงมุม

รายชื่อวงศ์ของแมงมุม รายชื่อต่อไปนี้เป็นวงศ์ของแมงมุมที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยเรียงลำดับตามอักษรละติน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 107 วงศ์ ประมาณ 40.000 สปีชีส์ ซึ่งวงศ์ที่ปรากฏและบันทึกไว้ตามการจัดลำดับในระบบอนุกรมวิธานมีดังต่อไปนี้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ...

                                               

สกุลแมงมุมแม่ม่าย

สกุลแมงมุมแม่ม่าย เป็นสกุลแมงมุมสกุลหนึ่งในวงศ์แมงมุม Theridiidae แมงมุมตัวเมียในสกุลนี้จะกินตัวผู้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ปัจจุบันค้นแมงมุมในสกุลนี้แล้วจำนวน 33 สายพันธุ์กระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลก แต่ละสายพันธุ์จะมีขนาด ...

                                               

เพลี้ยอ่อนถั่ว

เพลี้ยอ่อนถั่ว เป็นแมลงประเภทปากดูด ดูดกินน้ำเลี้ยงจากทุก ๆ ส่วนของพืช เช่น ลำต้น ใบ ยอด กิ่ง และดอก ตลอดจนฝัก โดยใช้ปากแบบเจาะดูดแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช แล้วดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ยอด และใบอ่อน มีอาการหงิกงอ และเหี่ยวแห้ง ทำให้ใบเหลือง และร่วงหล่ ...

                                               

มอดแป้ง

มีรายงานการดื้อยาฆ่าแมลงหลายชนิดของมอดแป้ง ได้แก่ malathion, carbaryl, lindane, phosphine และ pyrethrins อาจสัมพันธ์กับการที่มอดแป้งมียีนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษ detoxificaiton คือวงศ์ยีน Cytochrome P450 CYP มากถึง 134 ยีน

                                               

แมลงช้างปีกใส

แมลงช้างปีกใส ชนิด Chrysoperla carnea Stephens เป็นแมลงตัวห้ำที่สำคัญที่นิยมนำมาเพาะเลี้ยงมากที่สุดในแถบทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นศัตรูตามธรรมชาติที่สำคัญของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจั๊กจั้น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี ...

                                               

แมลงวัน

แมลงวัน เป็น แมลง ใน อันดับ Diptera มีบน อกปล้องทีสอง และ ตุ่มปีกหนึ่งคู่ ซึ่งลดรูปจากปีกหลัง บนอกปล้องที่สาม แมลงวันบางชนิดไม่มีปีก โดยเฉพาะใน superfamily Hippoboscoidea อันดับ Diptera เป็นอันดับที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ประมาณ 240.000 ชนิด ของ ย ...

                                               

แมลงวันทอง

แมลงวันทอง หรือ แมลงหวี่ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ทำลายพืชได้หลายชนิด เช่น ชมพู่, มะม่วง กล้วย, มะละกอ, พุทรา, น้อยหน่า ลำตัวสีน้ำผึ้งใส ดวงตาสีแดง มีลักษณะคล้ายแมลงวันทั่วไป

                                               

หนอนหัวดำมะพร้าว

หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูสำคัญที่เข้าทำลายต้นมะพร้าว มีถิ่นกำเนิดในประเทศศรีลังกา อินเดีย และ บังกลาเทศ ระยะตัวหนอนจะกัดแทะผิวใบด้านใต้ใบมะพร้าว ถักเส้นใยหุ้มลำตัว โดยรวมกับขุยใบมะพร้าวที่กัดแทะสร้างเป็นทางยาวคล้ายอุโมงค์ปกคลุมลำตัว เมื่อหนอ ...

                                               

อันดับด้วง

ด้วง หรือ แมลงปีกแข็ง จัดเป็นแมลงในอันดับ Coleoptera ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นอันดับย่อยอีก 4 อันดับ จัดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตสมบูรณ์ คือ เป็น ไข่, หนอน, ดักแด้ และตัวเต็มวัย ด้วง หรือ แมลงปีกแข็งนั้น นับเป็นแมลงที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก กล่าวคือ ม ...

                                               

วงศ์นกกระตั้ว

นกกระตั้ว หรือ นกคอกคาทู เป็นนกประเภทปากคีม มีหลายสกุล ส่วนมากจะมีสีขาว บางชนิดมีสีเหลืองอ่อนแซมเล็กน้อย มีหงอน มีลิ้นและสามารถสอนให้เลียนเสียงได้เหมือนนกแก้ว โดยที่ชื่อสามัญที่ว่า "Cockatoo" เป็นภาษามลายูแปลว่า "คีมใหญ่" พบในแถบอินโดนีเซีย, ฟิลิ ...

                                               

สกุลนกกระตั้วดำ

สำหรับนกกระตั้วดำอีกชนิด ดูที่: นกกระตั้วดำ นกกระตั้วดำ อังกฤษ: Black cockatoo, Dark cockatoo เป็นสกุลของนกปากขอขนาดใหญ่ ในวงศ์นกกระตั้ว Cacatuidae ใช้ชื่อสกุลว่า Calyptorhynchus สกุลนี้บรรยายทางวิทยาศาสตร์โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส อองเซลเม่ ...

                                               

ปลาคาร์ป

ปลาคาร์ป เป็นสกุลของปลาน้ำจืด ในวงศ์ปลาตะเพียน สกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Cyprinus เป็นปลาที่มีลำตัวป้อมยาวและแบนข้าง มีจุดเด่น คือ มีหนวดที่ริมฝีปาก อันเป็นลักษณะสำคัญของสกุล เป็นปลาที่มนุษย์รู้จักเป็นอย่างดี โดยเชื่อว่าเป็นปลาชนิดแรกที่ได้มีการเล ...

                                               

เกล็ดแก้ว

เกล็ดแก้ว เป็นปลาทองสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบัน มีรูปร่างลักษณะ ตัวอ้วนกลมคล้ายลูกกอล์ฟ มีลักษณะเด่นคือ เกล็ดทุกเกล็ดจะปูดนูนออกมา จึงเป็นที่มาของชื่อเกล็ดแก้ว หัวมีขนาดเล็กมาก จนอาจนับได้ว่าเป็นปลาทองสายพันธุ์ที่มีหัวเล็กที่สุด ครีบ ...

                                               

โคเมท

โคเมท เป็นปลาทองสายพันธุ์หนึ่งที่ปรากฏในปัจจุบัน มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมที่สหรัฐอเมริกา ลักษณะของโคเมทคือ ลำตัวผอมเพรียวยาวแลดูคล้ายปลาคาร์ป ครีบทุกครีบยาวโดยเฉพาะครีบหาง ลำตัวมักมีสีเดียวล้วน ๆ เช่น สีขาวหรือสีแดง ขนาดเมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง ...

                                               

ชูบุงกิ้น

ชูบุงกิ้น ปลาทองชูบุงกิ้น มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอยู่ด้วยกันหลายชื่อ อาทิเช่น SPECKLED GOLDFISH, HARLEQUIN GOLDFISH, VERMILION GOLDFISH และ RED BROCADE เป็นปลาที่เพิ่งเกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 นี้ โดยนักเพาะพันธุ์ปลาทองจากนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค ...

                                               

ตากลับ

ตากลับ เป็นปลาทองที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า "โซเตนกัง" ซึ่งมีความหมายว่า ปลาตาดูฟ้าดูดาวหรือตามุ่งสวรรค์ สาเหตุเนื่อจากปลาทองชนิดนี้มีตาหงายกลับขึ้นข้างบนผิดจากปลาทองชนิดอื่นๆ นั่นเอง เคยมีนิทานจีนอยู่เรื่องหนึ่งเล่าต่อกั ...

                                               

โทะซะกิน

โทะซะกิน เป็นสายพันธุ์ปลาทองสายพันธุ์หนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นมาโดยมนุษย์ ได้ชื่อว่าเป็น ราชินีแห่งปลาทอง ด้วยความที่มีครีบหางพริ้วไหว และเบ่งบานกางออกเวลาว่ายน้ำ เหมือนผู้หญิงใส่กระโปรงบาน โทะซะกินที่สวยนั้น ต้องมีลำตัวเป็นทรงหยดน้ำ โคนหางใหญ่ ครีบหางเ ...

                                               

ปลาทอง (สกุล)

ปลาทอง เป็นสกุลของปลาน้ำจืด ในวงศ์ปลาตะเพียน ใช้ชื่อสกุลว่า Carassius ในวงศ์ย่อย Cyprininae เป็นปลาที่มนุษย์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เหมือนกับปลาในสกุล Cyprinus ที่เดิมอยู่รวมอยู่ด้วยกันมาก่อน ในฐานะของปลาที่เป็นปลาใช้ในการบริโภค และต่อมาได้มีการพัฒ ...

                                               

ฟุนะ

ฟุนะ เป็นปลาทองป่าในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศจีน ที่มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายกับปลาทั่วๆไป มีสีเขียวเข้ม และสีน้ำตาล แต่ดั้งเดิมถือเป็นปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านเลี้ยงฟุนะไว้ในบ่อ บริเวณบ้านเพื่อไว้เป็นอาหาร และได้เกิดลูกปลาที่แตกต ...

                                               

ยามาโตโกริยามะ

ยามาโตโกริยามะ เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดนาระ ใกล้กับโอซากะ โดยนั่งรถไฟไปประมาณ 30 นาที เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งปลาทอง เนื่องจากเป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีผู้ทำฟาร์มปลาทอ ...

                                               

ลักเล่ห์

ระวังสับสนกับ รักเร่ ซึ่งเป็นพืช ลักเล่ห์ หรือที่นิยมสะกดว่า รักเล่ห์ อังกฤษ: Telescope eye, Moor ; ญี่ปุ่น: デメキン ; โรมะจิ: demekin เป็นสายพันธุ์ของปลาทองสวยงามสายพันธุ์หนึ่ง ลักษณะเด่นของลักเล่ห์ คือ ดวงตาที่โปนยื่นออกมาจนดูคล้ายกับกล้องส่อง ...

                                               

ลูกโป่ง (ปลาทอง)

ลูกโป่ง เป็นสายพันธุ์ของปลาทองชนิดหนึ่ง ที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นปลาที่มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีถุงใต้ตาขนาดใหญ่ที่มีเส้นเลือดอยู่ภายใน ปูดยื่นออกมาทั้งสองข้างแลดูคล้ายลูกโป่ง จึงเป็นที่มาของชื่อ มีลักษณะลำตัวเรียวยาว ครีบทุกครีบสั้น ไม่มี ...

                                               

วากิ้น

วากิ้น เป็นปลาทองสายพันธุ์หนึ่งที่มีแหล่งกำเนิดที่ประเทศจีน ในช่วงราชวงศ์จิน มันคือบรรพบุรุษของปลาทองตัวอ้วนกลมทั้งหลาย เมื่อปี 1502 วากิ้นได้ถูกนำเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น ยุคมุโระมะจิ ในจังหวัดโอะซะกะ และซะไก วากิ้นในประเทศไทยมีฟาร์มบางที่ที่เพาะว ...

                                               

วาโตไน

วาโตไน เป็นปลาทองที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะคล้ายวากิ้น แตกต่างกันกันที่วาโตไนมีครีบที่ยาวกว่า มันได้รับการผสมสายพันธุ์ระหว่าง วากิ้น - ริวกิ้น ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 ของประเทศญี่ปุ่น