ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140                                               

เครื่องฉายภาพยนตร์

เครื่องฉายภาพยนตร์ เป็นอุปกรณ์แสง-เชิงกล สำหรับการฉายภาพยนตร์ จากฟิล์ม เป็นภาพเคลื่อนไหว ให้ไปปราฏภาพบนจอฉายภาพ ส่วนประกอบของเครื่องฉายภาพยนตร์นั้น ส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนกับส่วนประกอบในกล้องถ่ายภาพยนตร์ เว้นแต่อุปกรณ์ให้ความสว่าง และอุปกรณ์ด้านเสียง

                                               

เครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซล

เครื่องต้นแบบเพื่อผลิตไบโอดีเซล เป็นเครื่องผลิตไบโอดีเซลชนิดต่อเนื่อง ที่สามารถผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบที่มีกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 5 โดยไบโอดีเซลที่ได้มีค่าตามมาตรฐานสากล ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใน 1 ชั่วโมงใช้พลังงานไฟฟ้า 7.854 กิโลวัตต์ มีก ...

                                               

เครื่องตรวจจับอนุภาค

ในการศึกษาฟิสิกส์อนุภาค, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และวิศวกรรมนิวเคลียร์ทั้งในเชิงทดลองและประยุกต์ เครื่องตรวจจับอนุภาค) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับ ติดตาม หรือแยกแยะอนุภาคพลังงานสูง เช่นอนุภาคที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี การแผ่รังสีคอสมิก ...

                                               

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรศัพท์ เป็นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่อนุญาตให้ ผู้ใช้สองคนหรือมากกว่า สามารถสนทนากัน เมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันที่จะได้ยินเสียงกันโดยตรง เครื่องโทรศัพท์จะแปลงเสียง, โดยทั่วไปเป็นเสียงมนุษย์, ให้เป็นสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ ...

                                               

เครื่องบิน

เครื่องบิน หรือ คือ พาหนะสำหรับเดินทางที่สามารถบินไปในอากาศได้ โดยเครื่องบินเป็นอากาศยานที่หนักกว่าอากาศ เครื่องบินสามารถบินได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกตามหลักการของอากาศพลศาสตร์และถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยแรงผลักจากเครื่องยนต์ไอพ่นหรือใบพัด เครื่องบิ ...

                                               

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ.หรือภาษาปากว่า แอร์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป หรือใช้รักษาภาวะอากาศให้คงที่เพื่อจุดประสงค์อื่น เคหสถานในเขตศูนย์สูตรหรือเขตร้อนชื้นมักมีการต ...

                                               

เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องพิมพ์ดีด เป็นเครื่องกลที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แทนการเขียนด้วยมือ ทำให้เกิดความสะดวกในการอ่าน และการเผยแพร่ มีลักษณะเป็นแป้นพิมพ์ แล้วใช้คานกระแทกลงบนผ้าคาร์บอน ทับลงบนกระดาษอีกที่หนึ่ง ปัจจุบัน พัฒนาเป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า สามารถพิมพ ...

                                               

เครื่องยนต์จรวด

เครื่องยนต์จรวด คือ เครื่องยนต์ไอพ่นชนิดหนึ่ง ที่ใช้มวลเชื้อเพลิงจรวดที่ถูกเก็บไว้โดยเฉพาะสำหรับการสร้างแรงขับดันไอพ่น อัตราเร็วสูง เครื่องยนต์จรวดคือ เครื่องยนต์แห่งแรงปฏิกิริยา และได้รับแรงผลักดันที่สอดคล้องกับกฎข้อที่สามของนิวตัน เนื่องจากพวกม ...

                                               

เครื่องวัดการโพลาไรซ์

เครื่องวัดการโพลาไรซ์ เป็นอุปกรณ์ในห้องทดลองที่ใช้ในการบ่งชี้มุมของการหมุนของแสง ของระนาบโพลาไรซ์ของแสงที่วิ่งผ่านตัวกลางชิ้นหนึ่ง เครื่องวัดการโพลาไรซ์ปกติประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์แยกแสง ตัวกลางตัวอย่าง และวิธีการมองแบบใดแบบหนึ่ง การหมุน ...

                                               

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำ หรือ ปั๊มน้ำ คือ อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือหมุนเวียนน้ำหรือของเหลวให้ผสมกันในบริเวณที่จำกัด เช่น centrifugal pump,เครื่องสูบน้ำไว้รดน้ำผัก ในสมัยก่อนการใช้ระหัด ในการสูบน้ำ ซึ่งเรียกว่า การช ...

                                               

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ตัวเลขของรหัสสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบสินค้าคงคลังจะมีจำนวนหลักค่อนข้างมาก เมื่อต้องการเรียกใช้หรือตรวจสอบโดยการป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์จะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย จึงเกิดแนวคิดในการพิมพ์รหัสสินค้าออกมาเป็นแบบแท่งร ...

                                               

เครื่องเอนิกมา

เอนิกมา เป็นเครื่องเข้ารหัสซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในช่วงต้นถึงกลางศตวรรษที่ 20 ใช้ในการป้องกันความลับในการลื่อสาร ทั้งในทางการทูต, การทหาร, การพาณิชย์ เครื่องเข้ารหัสนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในวงการทหารและรัฐบาลของนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที ...

                                               

โคลด์เอนด์

โคลด์เอนด์ เป็นชื่อเฉพาะทีใช้สำหรับเรียกแผนกหนึ่งในโรงงานหลอมแก้วหรือกระจก มีหน้าที่ควบคุมการตัดกระจกหรือการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามใบสั่งของลูกค้า สาเหตุที่เรียกว่าโคลด์เอนด์ เป็นเพราะส่วนแผนกนี้จะเป็นส่วนที่แก้วได้ถูกทำให้เย็นตัวเป็นของแข็งแล้ ...

                                               

จอภาพผลึกเหลว

จอภาพผลึกเหลว เป็นอุปกรณ์จอภาพแบบแบน บาง สร้างขึ้นจากพิกเซลสี หรือพิกเซลโมโนโครมจำนวนมาก ที่เรียงอยู่ด้านหน้าของแหล่งกำเนิดแสง หรือตัวสะท้อนแสง นับเป็นจอภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะสำหรับการ ...

                                               

จอภาพพลาสมา

จอภาพพลาสมา: PDP code: en is deprecated) คือ จอภาพที่ประกอบขึ้นจากแผ่นแก้วสองชุดวางชิดกัน ช่องว่างนี้จะถูกแบ่งออกเป็นเซลล์แสงกว้าง 100-200 ไมครอน มีชั้นผนัง กั้นไว้ โดยใช้ขั้วไฟฟ้าในแนวกระจกคอยควบคุมตำแหน่งของเซลล์เหล่านั้น แต่ละเซลล์จะบรรจุก๊าซท ...

                                               

เจซัน

เจซัน เป็นฟอร์แมตสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฟอร์แมต JSON นั้นอยู่ในรูปข้อความธรรมดา ที่ทั้งมนุษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้ มาตรฐานของฟอร์แมต JSON คือ RFC 4627 มี Internet media type เป็น application/json และมีนามสกุลของไฟล์เ ...

                                               

ไจโรสโคป

ไจโรสโคป เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่างๆ ได้โดยอิสระ นั่นคือ หมุนในแกนใดๆ ก็ได้ โมเมนตัมเชิงมุมของล้อดังกล่าวทำให้มันคงรักษาตำแหน่งข ...

                                               

เหล็กฉาก

เหล็กฉาก หรือ ไม้ฉาก เป็นอุปกรณ์ช่างประเภทมือจับชนิดหนึ่ง ใช้เป็นเครื่องมือวัดระยะ สำหรับวัดความตั้งฉากของมุม, ความยาว และความลาดเอียงของวัตถุ

                                               

ชุดแปลโปรแกรมของกนู

ชุดแปลโปรแกรมของกนู หรือเรียกโดยย่อว่า จีซีซี เป็นชุดโปรแกรมแปลโปรแกรมสำหรับแปลภาษาโปรแกรมต่าง ๆ พัฒนาโดยโครงการกนู และแจกจ่ายเป็นซอฟต์แวร์เสรีภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ GPL และ LGPL โดยชุด GCC ถือว่าเป็นชุดคอมไพเลอร์มาตรฐานในระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ อ ...

                                               

เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับแบบถังเดียวมีฝาด้านบน แต่มีถังซักซ้อนกันสองถัง ถังซักชั้นในจะทำหน้าที่หมุน ให้ผ้าเสียดสีกันและอุ้มน้ำไว้ในขณะที่หมุนผ้า ถังซักชั้นนอกจะทำหน้าที่อุ้มน้ำไว้ในขณะซัก และมีฟังก์ชันการใช้งานท ...

                                               

ซัมซุง เอ็กซีนอส

เอ็กซีนอส เป็นรุ่นของชิพ ซึ่งใช้พื้นฐานของสถาปัตยกรรมเออาร์เอ็ม โดยผลิตและนำมาใช้โดย ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้งานบนอุปกรณ์ของซัมซุง เช่นในตระกูลของซัมซุง กาแลคซี

                                               

ซิป

ซิป คืออุปกรณ์ที่ช่วยยึดปลายของผ้าทั้ง 2 เข้าด้วยกันไว้ชั่วคราว ใช้กับเครื่องอาภรณ์ เสื้อผ้า กางเกง กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ปีนเขา เข้าป่า เป็นต้น ซิปประดิษฐ์โดย วิตคัมบ์ จัดสัน วิศวกรชาวอเมริกัน ในปี ค.ศ. 1893 โดยออกแบบเป็นที่เกี่ยวห่วง ให้ติ ...

                                               

เซนเซอร์พิกเซลตอบสนอง

เซนเซอร์พิกเซลตอบสนอง เป็นเซนเซอร์รูปภาพที่ประกอบด้วยวงจรประยุกต์ซึ่งบรรจุเซนเซอร์พิกเซลอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละพิกเซลบรรจุตัวตรวจจับรูปภาพและตัวเพิ่มพลังงานไฟฟ้าแบบตอบสนอง มีเซนเซอร์พิกเซลตอบสนองที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหลากหลายชนิดเช่น CMOS APS พบได้ใน ...

                                               

โซลิดสเตต

โซลิดสเตต เป็นคำศัพท์ในทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงวงจรที่ไม่มีหลอดสุญญากาศนั่นเอง คำนี้มีการใช้เพื่อบรรยายการเปลี่ยนจากแอมปลิไฟร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศ มาเป็นแอมปลิไฟร์แบบที่ใช้ทรานซิสเตอร์ ความหมายตามตัวอักษรของ "โซลิดสเตต" ก็คือ สภาพของแข็ง ซึ่งหมายค ...

                                               

ไซยาโนเจนมอด

ไซยาโนเจนมอด เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ซสำหรับแทนที่เฟิร์มแวร์ดั้งเดิมของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พัฒนาจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยปรับแต่งให้มีความสามารถและฟังก์ชันเพิ่มเติม ผู้ใช้จะได้รับการอัปเดต อิงจากเวอร์ชั่นทางการของแอนดรอยด์ ในป ...

                                               

ดรีมบ็อกซ์

ดรีมบ็อกซ์ เครื่องรับดาวเทียม ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สค่ายลินุกซ์ Dreambox เป็นเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม ออกแบบโดยบริษัท dream multimedia จากเยอรมัน ดูผิวเผินแล้วเครื่องนี้ก็คือเครื่องรับดาวเทียมธรรมดา ๆ แต่เมื่อดูองค์ประกอบท ...

                                               

ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุมีลักษณะคล้ายรูปร่างดอกไม้ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากแรงงานฝีมือมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิต โดยมีการใช้วัตถุดิบการผลิตจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะห์มาผลิตโดยผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ ...

                                               

ดอลบี

ดอลบี ก่อตั้งขึ้นโดย เรย์ ดอลบี ที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1965 และย้ายไปที่สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1976 โดยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ระบบเสียงชนิดแรกคือ ดอลบี นอยซ์รีดักชัน เป็นระบบเสียงง่ายๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1975 ดอลบีได้คิดค้น ดอลบี สเตอริโอ ซึ่งเป็นระบบท ...

                                               

ดักลาส ดีซี-3

ดักลาส ดีซี-3 เป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยปีกคงที่ซึ่งปฏิวัติการขนส่งทางอากาศในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 ผลกระทบยาวนานต่ออุตสาหกรรมสายการบินและสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินขนส่งที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา มีความเร็วที่ 20 ...

                                               

ดักลาส ดีซี-8

ดักลาส ดีซี-8 เป็นเครื่องบินเจ๊ตโดยสารแบบแรกของบริษัทดักลาส และ เป็นคู่แข่งกับโบอิง 707 ดีซี-8 บินครั้งแรกในวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1958 และ เริ่มรับผู้โดยสารเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1959 และมีการผลิตทั้งสิ้น 556 เครื่อง

                                               

ดับเบิลยูดับเบิลยูดีซี

การประชุมนักพัฒนาระดับโลก หรือเรียกโดยย่อว่า "ดับเบิลยูดับเบิลยูดีซี" เป็น การประชุมประจำปีของบริษัทแอปเปิล เพื่อแสดงสินค้าซอฟต์แวร์ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอปเปิล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปแล้วมีผู้เข้าร่วมงานปีละ 2.000-4.000 ...

                                               

ดาวเทียมวินาแซท 1

ดาวเทียมวินาแซท 1 เป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของเวียดนาม มูลค่า 200 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินการโดย บรรษัทไปรษณีย์และโทรคมนาคมเวียดนาม วีเอ็นพีที ส่งขึ้นด้วย จรวดคูรู จากฐานยิงในเฟรนช์เกียนา เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2550

                                               

ดาวเทียมสปุตนิก 1

สปุตนิก 1 เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก สหภาพโซเวียต ได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสู่วงโคจรโลกในรูปวงรีในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1957 ซึ่งโคจรสามสัปดาห์ก่อนที่แบตเตอรีจะเสียอย่างเงียบ ๆ ก่อนที่จะตกลงสู่ชั้นบรรยากาศในอีกสองเดือนต่อมา สปุตนิก 1 มีเส้นผ่านศูนย์ก ...

                                               

ดาวเทียมโอซุมิ

โอสุมิ เป็น ดาวเทียมดวงแรกของญี่ปุ่น และเป็นดวงแรกของเอเชีย ทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ 4 ที่ส่งดาวเทียมสู่วงโคจรด้วยตนเอง ยิงขึ้นสู่วงโคจรเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ค.ศ. 1970 เวลา 04:25 UTC ด้วย จรวดแลมบ์ดา 4S-5 โดย สถาบันอวกาศและวิทยาศาสตร์การ ...

                                               

เดอ ฮาวิลแลนด์ แคนาดา ดีเอชซี-7

เดอ ฮาวิลแลนด์ ดีเอชซี-7 เดอ ฮาวิลแลนด์ แคนาดา ดีเอชซี-7 หรือ แดช-7 เป็นเครื่องบินโดยสารที่สร้างขึ้นเพื่อให้ขึ้นลงในระยะสั้น หรือ ลงบนสนามหญ้าได้ โครงการ แดช-7 เริ่มในปี ค.ศ. 1972 เครื่องต้นแบบเริ่มบินเป็นครั้งแรกในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1975 เครื ...

                                               

ไดนาไมต์

ไดนาไมต์ เป็นวัตถุระเบิดที่อาศัยหลักการระเบิดของไนโตรกลีเซอรีน โดยการใช้ดินเบา เป็นตัวดูดซับ ไดนาไมต์เป็นผลงานการประดิษฐ์ของอัลเฟรด โนเบล นักเคมีและวิศวกรชาวสวีเดน เมื่อ พ.ศ. 2409 และได้จดสิทธิบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยปกติแล้วจะขายในเป็นแท่ง มีคว ...

                                               

ไดอารีออนไลน์

ไดอารีออนไลน์ เป็นรูปแบบหนึ่งการทำเว็บไซต์ของหน้าเว็บที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบล็อก ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดหน้าตาที่แสดงของเรื่องที่เขียนได้อย่างสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากนัก จากเดิมที่ได้ใช้ไดอารีเป็นสมุดบันทึกเตื ...

                                               

ไดโอด

ไดโอด เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสองขั้วคือขั้ว A และขั้ว K มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในจากขั้ว A ไปหาขั้ว K เท่านั้น และ ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้ว K ไปยังขั้ว A เมื่อกล่าวถึงไดโอด มักจะหมายถึงไดโอดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งก็คือผลึกของส ...

                                               

ไดโอดเปล่งแสง

ไดโอดเปล่งแสง เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในจำพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าในทิศทางไปข้างหน้า ปรากฏการณ์นี้อยู่ในรูปของ electroluminescence สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของว ...

                                               

ตูโปเลฟ ตู-124

ตูโปเลฟ ตู-124 ตู-124 เริ่มบินครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1960 เป็นเครื่องบินที่ใช้ ตู-104 ย่อขนาดลงมาประมาณ 25% และสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทน อิลยูชิน อิล-14 ที่มี 2 ใบพัด ซึ่งตู-124 เป็นเครื่องบินเจ๊ตโดยสารแบบแรกของสหภาพโซเวียตที่ใช้เครื่องยนต์เทอ ...

                                               

ตูโปเลฟ ตู-134

ตูโปเลฟ ตู-134 ผลิตขึ้นเพื่อใช้แทนเครื่องบินโดยสาร ตูโปเลฟ ตู-104 เริ่มรับผู้โดยสารโดยสายการบิน แอโรฟล็อต ในเส้นทางมอสโคว์-สต็อกโฮล์ม เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1967

                                               

ตูโปเลฟ ตู-144

ตูโปเลฟ ตู-144 เป็นเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงแบบแรกของโลก เครื่องต้นแบบ ตู-144 บินครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1968 และปรากฏต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ที่อากาศยานเชเรเม็ทเยโวในกรุงมอสโก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 ในงานแสดงการบิน ...

                                               

ตูโปเลฟ ตู-154

ตูโปเลฟ ตู-154 ตู-154 เป็นเครื่องบินโดยสารที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดลำหนึ่งของสหภาพโซเวียต ตู-154 เริ่มบินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1968 ส่งมอบให้สายการบินแอโรฟลอต เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1970 และเริ่มรับผู้โดยสารเมื่อวันที่ 9 กุมภาพั ...

                                               

ไตรโอด

ไตรโอด เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหลอดสุญญากาศ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ไส้ หรือ คาโทด, กริด และเพลต หรือ แอโนด หลอดสุญญากาศแบบไตรโอดนี้นับเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณทางไฟฟ้าชนิดแรก ปัจจุบันแทบไม่มีการใช้ไตรโอด เนื่องจากถูกแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์ แต ...

                                               

เถ้าลอย

เถ้าปลิว หรือ เถ้าลอย เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ถ่านหินที่บดละเอียดจะถูกเผาเพื่อให้พลังงานความร้อนแก่หม้อไอน้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เถ้าถ่านหินขนาดใหญ่จะตกลงยังก้นเตา จึงเรียกกันว่า เถ้าก้นเตาหรือเถ้าหนัก ส่วนเถ้าถ่านหิ ...

                                               

ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติขยายหรือสลับสัญญาณไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้า ยูเลียส เอดการ์ ลิเลียนเฟลด์ วิศวกรและนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันจดสิทธิบัตรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า field-effect transistor ในปี ค.ศ. 1926 แต่ในเวลานั้นยังไม่สามารถส ...

                                               

ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน

ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่รวมเอาทรานซิสเตอร์แบบไบโพล 2 ตัวแบบเดียวกัน มาเชื่อมต่อแบบ tandem ให้เป็นอุปกรณ์ตัวเดียว โดยมีการขยายกระแสผ่านทรานซิสเตอร์ตัวแรก จากนั้นก็ขยายโดยทรานซิสเตอร์ตัวที่สองอีกทอดหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ...

                                               

ทวีตเตอร์

ทวีตเตอร์ เป็นลำโพงชนิดหนึ่งที่ออกแบบไว้สำหรับเสียงที่ความถี่สูง ซึ่งมีความถี่จาก 2.000 - 20.000 เฮิตช์ ซึ่งเป็นความถี่สูงสุดที่มนุษย์สามารถได้ยิน คำว่าทวีตเตอร์มาจากเสียงของนกทวีตเตอร์ที่มีความถี่สูง ซึ่งตรงข้ามกับวูฟเฟอร์ที่เป็นเสียงความถี่ต่ำจ ...

                                               

ที่เขี่ยบุหรี่

ที่เขี่ยบุหรี่ เป็นภาชนะที่ใช้ประโยชน์ในการรองรับขี้เถ้าจากการสูบบุหรี่หรือซิการ์ โดยมากเป็นลักษณะคล้ายถ้วยจานขนาดเล็กทำจากวัสดุประเภท แก้ว โลหะ หรือ เซรามิก นอกจากนี้ ยังมีที่เขี่ยบุหรี่แบบติดตั้งเช่นในรถยนต์เป็นต้น

                                               

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ คือ การใช้กระบวนการทางพันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงลักษณะที่ต้องการ ที่มีประโยชน์ของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตอาหาร หรือยาโดยวิธีการเพิ่มเข้าไป หรือการเอาออกมาของหน่วยพันธุกรรมที่เลือกแล้ว เพื่อให้เกิดลัก ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →