ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137                                               

ละอองลอย

ละอองลอย หรือ แอโรซอล คือ ของผสมประเภทคอลลอยด์ที่ประกอบด้วยอนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่เป็นละอองฟุ้งกระจายในอากาศหรือในก๊าซอื่น อนุภาคเหล่านี้ลอยในอากาศในลักษณะกึ่งสารละลายและกึ่งสารแขวนลอย เช่นเดียวกับคอลลอยด์ชนิดอื่น ๆ ระยะแรกหมายความเฉพาะอนุภาค ...

                                               

ลิตร

ลิตร เป็นหน่วยวัดปริมาตรตามมาตราเมตริก 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 1.000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 0.035 315 ลูกบาศก์ฟุต 1.000 มิลลิลิตร 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ตามนิยาม 0.264 172 แกลลอนของเหลวอเมริกัน 0.879 877 ควอร์ต

                                               

ลูกกระสุนปืนใหญ่ของนิวตัน

ลูกกระสุนปืนใหญ่ของนิวตัน เป็นการทดลองทางความคิดที่ ไอแซก นิวตัน ใช้ตั้งสมมติฐานว่า แรงของความโน้มถ่วงนั้นใช้ได้ทั่วไปและเป็นแรงสำคัญสำหรับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

                                               

เลขอาโวกาโดร

เลขอาโวกาโดร หรือ ค่าคงตัวอาโวกาโดร คือ จำนวนของอะตอมของธาตุคาร์บอนในไอโซโทปคาร์บอน-12 จำนวน 12 กรัมเท่ากับ ×10 23 มวลสัมพัทธ์อะตอมของธาตุใด ๆ ก็ตามที่มีหน่วยใด ๆ ก็ตามจะมีจำนวนอะตอมเท่านี้ เลขอาโวกาโดรเป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของอาเมเดโอ อาโวกาโดร ...

                                               

โลหะเบา

โลหะเบา คือโลหะที่มีน้ำหนักอะตอมต่ำ จุดแบ่งแยกระหว่างโลหะหนักกับโลหะเบาอาจมีการแบ่งที่ไม่เหมือนกัน แต่โลหะเบาก็มักจะมีธาตุลิเทียม เบริลเลียม โซเดียม แมกนีเซียม และอะลูมิเนียมรวมอยู่ด้วย บางครั้งโลหะเบาก็รวมไปถึงโลหะอื่นที่มีน้ำหนักอะตอมน้อยกว่าธา ...

                                               

ไลโพโปรตีน

ไลโพโปรตีน เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีหน้าที่ทำให้ร่างกายสามารถขนส่งไขมันไปในน้ำ ได้ มีชั้นของฟอสโฟไลปิดและคอเลสเตอรอลอยู่ที่ขอบชั้นนอก โดยหันด้านไฮโดรฟิลิกหรือด้านที่ละลายน้ำได้ออกไปด้านนอกเพื่อสัมผัสกับน้ำ และมีด้านไฮโดรโฟบิกหรือด้านที่ละลายน้ำไ ...

                                               

วัฏจักรเหล็ก

วัฏจักรเหล็ก เป็นการหมุนเวียนของเหล็กในสิ่งแวดล้อม เหล็กเป็นธาตุที่พบมากธาตุหนึ่งบนพื้นผิวโลก แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่เกิดการหมุนเวียนผ่านสิ่งมีชีวิต การหมุนเวียนของเหล็กประกอบด้วยการรีดิวซ์ Fe 3+ ไปเป็น Fe 2+ และการออกซิไดส์ Fe 2+ ไปเป็น Fe 3+ ซึ ...

                                               

วัตต์

วัตต์ เป็นหน่วยเอสไอของกำลัง ตั้งชื่อตามเจมส์ วัตต์ ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100 วัตต์ ขณะที่เขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าได้สองพันล้านวัตต์ 1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลของพลังงานต่อวินาที โวลต์ วัตต์ แอมป์ แตกต่างกันอย่างไร ...

                                               

วัตถุดำ

วัตถุดำ คือ วัตถุที่ดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบตัวมันทั้งหมด ไม่มีการทะลุผ่านและไม่มีการสะท้อน ทำให้ วัตถุดำเป็นวัตถุในอุดมคติของการแผ่รังสีความร้อน จำนวนและความยาวคลื่นของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตรงกับอุณหภูมิ วัตถุดำอุณหภูมิน้อยกว ...

                                               

วาเนดิไนต์

                                               

วิทยาแบคทีเรีย

วิทยาแบคทีเรีย เป็นสาขาเฉพาะแขนงหนึ่งของชีววิทยาที่ศึกษาด้านสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ และชีวเคมีของแบคทีเรีย วิทยาแบคทีเรียเป็นส่วนหนึ่งของจุลชีววิทยาซึ่งมีการจำแนก การจัดหมวดหมู่ลักษณะจำเพาะของแบคทีเรียแต่ละสปีชีส์

                                               

วิทยาภูเขาไฟ

วิทยาภูเขาไฟ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟ หินหลอมเหลว หินหนืด และเกี่ยวข้องกับการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี คำว่า volcanology ในภาษาัอังกฤษมาจากคำในภาษาละติน คำว่า vulcan ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าแห่งไฟของโรมัน นักวิทยาภูเขาไฟ คือบ ...

                                               

เวกเตอร์

เวกเตอร์ เป็นปริมาณในทางคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ปริมาณเวกเตอร์ประกอบไปด้วยขนาด magnitude และทิศทาง direction ซึ่งสามารถใช้ดำเนินการทางคณิตศาสตร์บนปริภูมิเวกเตอร์ vector space ต่างจากปริมาณสเกลาร์ที่อธิบายปริมาณด้วยขนาดเพียงอย่างเดียว เวกเตอร์มีการ ...

                                               

ศักย์สนามไฟฟ้าเฉพาะที่

ศักย์สนามไฟฟ้าเฉพาะที่ เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า-สรีรภาพที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารวมกันจากเซลล์ประสาทใกล้ ๆ ภายในเนื้อเยื่อประสาทในปริมาตรที่จำกัด คือ ความต่างศักย์จะเกิดข้ามปริภูมินอกเซลล์เนื่องจากศักยะงานและ Graded potential ของนิวรอนใกล้ ๆ โดยจะมีค่าหรือร ...

                                               

สตราโทพอส

สตราโทพอส เป็นขอบในชั้นบรรยากาศของโลกที่กั้นระหว่างชั้นสตราโทสเฟียร์และมีโซสเฟียร์ มีความสูงจากพื้นโลกประมาณ 50 กิโลเมตร บนสตาร์โตพอสจะมีความกดอากาศประมาณ 1/1.000 ของความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล

                                               

สตราโทสเฟียร์

อ้างอิง สตราโทสเฟียร์ อังกฤษ: stratosphere code: en is deprecated เป็นชั้นบรรยากาศของโลกชั้นที่สอง อยู่ระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์และมีโซสเฟียร์ มีระยะตั้งแต่ความสูง 10 กิโลเมตร จนถึง 50 กิโลเมตร เครื่องบินจะบินอยู่ในชั้นนี้ มีอากาศเบาบาง เมฆน้อยมาก ...

                                               

สโตน (หน่วยมวล)

สโตน สัญลักษณ์ st เป็นหน่วยวัดมวลและน้ำหนักในระบบอังกฤษ เคยเป็นที่นิยมใช้ในประเทศเครือจักรภพแห่งชาติ โดยใช้ในการวัปริมาณผลผลิตทางการเกษตร มีค่าเทียบเท่ากับ 14 ปอนด์ หรือประมาณ 6.35 กิโลกรัม ตั้งแต่ ค.ศ. 1985 สหราชอาณาจักรได้ออกกฎหมายยกเลิกการใช้ง ...

                                               

สถาบันปาสเตอร์

สถาบันปาสเตอร์ หรือ สถานปาสเตอร์ เป็นองค์กรวิจัยซึ่งไม่หวังผลกำไร เริ่มดำเนินการขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2430 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2431 วัตถุประสงค์ของสถาบันคือ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านชีววิทยา ...

                                               

สนามแม่เหล็กของโลก

สนามแม่เหล็กของโลก เป็นแม่เหล็กสองขั้วชนิดหนึ่ง ซึ่งมีขั้วด้านหนึ่งอยู่ใกล้ตำแหน่งขั้วโลกเหนือ และขั้วอีกด้านหนึ่งอยู่ใกล้ตำแหน่งขั้วโลกใต้ เส้นที่เชื่อมระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสองด้านมีความเอียงประมาณ 11.3° กับแกนการหมุนของโลก สาเหตุของการเกิดสนา ...

                                               

สะพานไฟ

สะพานไฟ, คัตเอาต์ หรือ ตัวตัดวงจร, เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดตอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจากวงจรไฟฟ้า เช่น ตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านออกจากแหล่งจากไฟภายนอกเป็นต้น นอกจากทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้สั่งการแล้ว ยังทำหน้าที่ตัดการจ่ายไฟโดยอัตโ ...

                                               

สัญกรณ์ส่วนในหลายส่วน

ในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สัญกรณ์ส่วนในหลายส่วน คือกลุ่มของหน่วยเทียมที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายค่าเล็กน้อยในปริมาณไร้มิติ อาทิ เศษส่วนโมล หรือเศษส่วนมวล เนื่องจากเศษส่วนเหล่านี้เป็นการวัดอัตราส่วนปริมาณต่อปริมาณ มันจึงเป็นจำนวนแท้จริงที่ไม่ม ...

                                               

สารประกอบไอออนิก

ในทางเคมี สารประกอบไอออนิก เป็นสารประกอบเคมีที่เกิดจากโลหะ กับอโลหะ มารวมกันเป็นสารประกอบ โดยยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไอออนิก ซึ่งสารประกอบไอออนิกจะเป็นสารประกอบที่ไม่มีสูตรเคมี แต่สามารถเขียนสูตรอย่างง่ายได้ เพราะไอออนจะเกาะกันหลายตัว ส่วนใหญ่จะเป็ ...

                                               

สารป้องกันแรงดันออสโมติก

สารป้องกันแรงดันออสโมติก เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ำ และแรงดันออสโมติกภายในเซลล์กับสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ กลไกในการสะสมสารป้องกันแรงดันออสโมติกมี 2 แบบคือ การสังเคราะห์ขึ้นด้วย ...

                                               

สารละลาย

ในทางเคมี สารละลาย คือสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีสสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าเป็นตัวละลาย ละลายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวทำละลาย ไม่เพียงแต่ของแข็งที่สามารถละลายในของเหลว เหมือนเกลือหรือน้ำตาลที่ละลายในน้ำ) แต่ก๊าซก็สามารถละลายในของเหลวได ...

                                               

สุริยุปราคา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538

สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เป็นการที่ดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเงามืดของดวงจันทร์บนพื้นโลก สุริยุปราคานี้สามารถมองได้ที่ประเทศอิหร่าน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ เมียนมา กัมพูชา เวียด ...

                                               

แสงซิงโครตรอน

แสงซิงโครตรอน เป็นแสงที่เกิดจากการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งปรกติแล้วผลิตขึ้นด้วยแหวนกักเก็บอิเล็กตรอน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

                                               

หยาดน้ำฟ้า

ในทางอุตุนิยมวิทยา หยาดน้ำฟ้า เป็นปรากฏการณ์ของน้ำในอากาศ ประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายความถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ อันเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในบรรยากาศและตกลงมาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง รูปแบบหลักของหยาดน้ำฟ้าประกอบด้วยฝนละออง, ฝน, ฝนน้ำแข็ง, หิมะ, ลูกปรายหิมะ ...

                                               

ห้องสุญญากาศ

ห้องสุญญากาศ เป็นห้องปิดตายตัวที่อากาศและแก๊สอื่น ๆ ถูกนำออกโดยปั๊มสุญญากาศ ทำให้ภายในมีความดันต่ำ ทำให้นักวิจัยสามารถทำการทดลองทางฟิสิกส์หรือทดสอบเครื่องมือกลไกซึ่งต้องใช้งานในอวกาศ เป็นต้น ตัวห้องทำมาจากอะลูมิเนียมทำให้สามารถควบคุมสนามแม่เหล็กภ ...

                                               

อนุภาคแอลฟา

อนุภาคแอลฟา คืออนุภาคที่ประกอบด้วยโปรตอน 2 ตัวและนิวตรอน 2 ตัว เหมือนกับนิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม จึงสามารถเขียนสัญลักษณ์ได้อีกอย่างหนึ่งเป็น H e 2 + {\displaystyle He^{2+}\,\!} หรือ 2 4 H e 2 + {\displaystyle {}_{2}^{4}He^{2+}} อนุภาคแอลฟา ...

                                               

ออร์บิทัลเชิงอะตอม

ออบิทัล เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายคลื่นเหมือนพฤติกรรมของทั้ง อิเล็กตรอนหนึ่งหรือคู่ของอิเล็กตรอนในอะตอม ฟังก์ชันนี้สามารถใช้เพื่อคำนวณโอกาสในการหาอิเล็กตรอนของอะตอมใด ๆ หน้าที่เหล่านี้อาจเป็นกราฟสามมิติของสถานที่ที่น่าจะพบอิเล็กตรอน ระยะจ ...

                                               

อะโครโซม

อะโครโซม เป็นออร์แกเนลล์ที่อยู่บริเวณส่วนหัวของตัวอสุจิ ของสัตว์ส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์ มีรูปร่างคล้ายหมวก พัฒนามาจากกอลไจแอปพาราตัส ในสัตว์ที่มีรกสมบูรณ์ เอนไซม์สำคัญในอะโครโซมคือไฮยาลูโรนิเดส และอะโครซิน ซึ่งจะสลายชั้นนอกของเซลล์ไข่ที่เรียกว่า zon ...

                                               

อะซูลีน

อะซูลีน เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นไอโซเมอร์ของแนฟทาลีน ต่างจากแนฟทาลีนที่มีสีน้ำเงินเข้มในขณะที่แนฟทาลีนไม่มีสี ชื่อของสารนี้มาจากภาษาสเปน azul หมายถึงสีน้ำเงิน เทอร์พีนอยด์ 2 ชนิดคือ vetivazulene และ guaiazulene ซึ่งมีอะซูลีนเป็นโครงสร้างในส่วนแกนขอ ...

                                               

อัตราส่วนสะท้อน

อัตราส่วนสะท้อน หรือ แอลบีโด คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณแสงที่วัตถุสะท้อนหรือกระเจิงต่อปริมาณแสงที่วัตถุนั้นดูดซับเอาไว้ ค่าอัตราส่วนสะท้อนของวัตถุใด ๆ จะต่ำกว่าหนึ่งเสมอ เช่น หากวัตถุหนึ่งมีอัตราส่วนสะท้อน 0.3 หมายความว่าวัตถุนั้นมีความสามารถสะท้อ ...

                                               

อันดับของขนาด (ความยาว)

ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของขนาดความยาวเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบ อันดับของขนาด ระหว่าง 1.6 × 10 − 35 {\displaystyle 1.6\times 10^{-35}} เมตร และ 7.4 × 10 28 {\displaystyle 7.4\times 10^{28}} เมตร

                                               

อันดับของขนาด (พื้นที่)

                                               

อินูลิน

อินูลิน หรือ ฟรักโทแซน เป็นแป้งที่พบในหัวหรือรากพืชบางชนิด ละลายในน้ำอุ่นได้ดี จัดเป็นเส้นใยที่เรียกว่าฟรุกแทน เป็นพอลิเมอร์ของน้ำตาลฟรุคโตสที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงที่ตำแหน่งบีตา 2, 1 มีปลายด้านหนึ่งคือกลูโคสที่เชื่อมต่อกับฟรุกโตสในลักษณะการเชื ...

                                               

อิเล็กตรอน

อิเล็กตรอน เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ ไม่มีใครรู้จักส่วนประกอบหรือโครงสร้างพื้นฐานของมัน; ในคำกล่าวอื่น ๆ เช่น คาดกันโดยทั่วไปว่ามันจะเป็นอนุภาคที่เป็นมูลฐาน อิเล็กตรอนมีมวลที่เป็นประมาณ 1/18636 เท่าของโปรตอน โมเมนตัมเชิงมุมภายใน ของอิเล็กตร ...

                                               

อิเล็กโทรด

อิเล็กโทรด หรือ ขั้วเชื่อม หรือ ลวดเชื่อม หรือ ขั้วไฟฟ้า เป็นตัวนำไฟฟ้าเพื่อใช้แนบกับส่วนที่ไม่ใช่โลหะของวงจรไฟฟ้า อิเล็กโทรดเป็นคำที่บัญญัติขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ วิลเลียม ฮิวเอ็ลล์ ตามคำของไมเคิล ฟาราเดย์ ซึ่งมาจากคำภาษากรีกว่า elektron ...

                                               

อุณหภูมิห้อง

                                               

อุณหสวนศาสตร์

โดยปกติแล้ว ในทางเทอร์โมไดนามิกส์จะมีการให้งานกับระบบ และงานที่ทำให้ระบบส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ งานดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นงานจากการเลื่อนลูกสูบเหมือนการสูบลมล้อรถจักรยาน ถ้าเราให้งาน ท่อจะเริ่มร้อน ในทำนองเดียวกัน อุณหสวนศาสตร์ เป็นการเปลี่ ...

                                               

อุโมงค์ลม

อุโมงค์ลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาการไหลของอากาศผ่านวัตถุแข็ง โดยอากาศจะถูกเป่า หรือสูบผ่านท่อนำลมที่มีวัตถุภายใต้การทดสอบอยู่ และมีช่องสำหรับสังเกตการณ์หรือมีอุปกรณ์วัดติดตั้งอยู่ ส่วนมากนิยมวัดการสั่นไหวของอาคาร วัตถุทดสอบจะมีอุปกรณ์ที่มีความไวต่ ...

                                               

เอกโซสเฟียร์

เอกโซสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศของโลก อยู่ถัดจากชั้นเทอร์โมสเฟียร์ มีระยะตั้งแต่ความสูง 500–1.000 กิโลเมตร จนถึง 10.000 กิโลเมตร เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงที่สุด และกินพื้นที่ไปจนผสมรวมกับอวกาศ มีก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ แต่ ...

                                               

เอ็มอาร์เอ็นเอ

เอ็มอาร์เอ็นเอ (Messenger ribonucleic acid ; mRNA เป็นโมเลกุลของอาร์เอ็นเอที่บรรจุรหัสหรือพิมพ์เขียวของโปรตีน mRNA สร้างโดยการทรานสคริปชันจากแม่แบบที่เป็นดีเอ็นเอ จากนั้นจะนำข้อมูลทางพันธุกรรมมาสู่การสังเคราะห์โปรตีนโดยไรโบโซม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนข ...

                                               

แอลดีไฮด์

แอลดีไฮด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่หมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่คาร์บอกซาลดีไฮด์ มีสูตรทั่วไปเป็น หรือ RCHO หรือ CnH2nO เมื่อ R, R’ เป็นหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริล

                                               

ไอโซโทป

ไอโซโทป เป็นความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีที่เฉพาะเจาะจงของธาตุนั้นซึ่งจะแตกต่างกันในจำนวนของนิวตรอน นั่นคืออะตอมทั้งหลายของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีจำนวนโปรตอนหรือเลขอะตอมเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน ส่งผลให้เลขมวลต่างกันด้วย และเรียกเป็นไอโซโท ...

                                               

ไอโอโนสเฟียร์

ไอโอโนสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศของโลกที่กลายเป็นไอออนเนื่องจากการแผ่รังสีสุริยะ อยู่ภายในชั้นเทอร์โมสเฟียร์ชั้นไอโอโนสเฟียร์เป็นชั้นที่ปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามามากและป้องกันคลื่นรังสีจากขั้วโลกทั้งสองไม่ให้เข้ามารบกวนคลื่นในโลกของ ...

                                               

ฮามังคิวลัส

ฮามังคิวลัส หรือ homunculi") มีความหมายตรงตัวว่า "มนุษย์น้อย" คำนี้ปรกติใช้เรียก สิ่งแทนมนุษย์ ไม่ว่าสิ่งนั้นอยู่ในรูปแบบใด แต่ในทางประวัติศาสตร์ ใช้เรียกสิ่งจำลองกายามนุษย์ซึ่งทำขึ้นในขนาดจิ๋ว เช่น รูปจำลองมนุษย์ที่ใช้ในโลเกีย ส่วนในทางวิทยาศาสต ...

                                               

ฮาร์มอนิก

ฮาร์มอนิก เป็นสมาชิกอันใดอันหนึ่งก็ได้ของอนุกรมฮาร์มอนิก ซึ่งเป็นอนุกรมแบบอนันต์และลู่ออก ชื่อของมันมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ overtone หรือฮาร์มอนิกที่เกิดในเครื่องดนตรี ซึ่งก็คือ ความยาวคลื่นของเสียง overtone จากสายเครื่องดนตรีหรือคอลัมน์อากาศในเครื่ ...

                                               

เฮนรี (หน่วยวัด)

ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าในวงจร 1 เฮนรี เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไป 1 แอมแปร์ต่อวินาที ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าวิ่งเข้าไปที่ตัวเหนี่ยวนำ 1 โวลต์: v t = L d i d t {\\displaystyle vt=L{\frac {di}{dt}}}, โดย vt คือศักย์ไฟฟ้าลัพธ์ทั้งวงจร, it คือกระแสไ ...

                                               

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาอย่างมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนเจริญก้าวหน้ามาก่อนตะวันตกหลายร้อยปี สิ่งประดิษฐ์บางอย่างนั้นคนจีนคิดค้นได้ก่อนชาวตะวันตกถึงกว่าหนึ่งพันปี แต่น่าเสียดายที่เรารู้เรื่องเหล่านี้น้อยมาก เพรา ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →