ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134                                               

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี พ.ศ. 2498 สมาชิกของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง รู้สึกว่าสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ นั้นถูกครอบงำโดยอำนาจทางการเมือง อีกทั้งไม่พึงพอใจในการแถลงงบดุลอย่างคลุมเครือในการประชุมสามัญประจำปี จนถึงขั้นประท้วงเดินออกจากห้องประชุมจนเกือบหมด ไม่ก ...

                                               

สัณหชัย ผลชีวิน

นายสัณหชัย ผลชีวิน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ช้าง พีอาร์ มีชื่อเล่นว่า ช้าง เป็นหลานชายของ "โค้ชหรั่ง" ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตหัวหน้าโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยและสมาชิกวุฒิสภา จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงาน ...

                                               

สำนักข่าวประชาธรรม

สำนักข่าวประชาธรรม เป็นองค์กรสื่อส่วนกลางของภาคประชาชน ที่ทำงานร่วมกับสื่อมวลชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ข่าวสารภาคประชาชน โดยเฉพาะด้านปัญหาความยากจน ปัญหาคนชายขอบและปัญหาของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ สื่อไปถึงสังคมได้อย่างกว้างขวางโดยผ่านส ...

                                               

สื่อเก่า

สื่อเก่า หรือ สื่อมรดก, สื่อมรดกตกทอด หมายถึงวิธีการดั้งเดิมของการสื่อสารและการแสดงออกที่มีมาตั้งแต่ก่อนสื่อใหม่บนอินเทอร์เน็ตจะมาถึง อุตสาหกรรมที่โดยทั่วไปพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของสื่อเก่าเช่น โทรทัศน์แพร่สัญญาณและโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล วิทยุ สต ...

                                               

สื่อดิจิทัล

สื่อดิจิทัล มักหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำงานโดยใช้รหัสดิจิทัล ในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของเลขฐานสอง ในกรณีนี้ ดิจิทัล หมายถึงการแยกแยะระหว่าง "0" กับ "1" ในการแสดงข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่มักจะแปลข้อมูลดิจิทัลฐาน ...

                                               

อสมท

บริษัท อสมท จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย กิจการว ...

                                               

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชื่อย่อ "ส.ส.ท." เป็นหน่วยงานของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิ ...

                                               

หน่วยบริการกระจายเสียงแพร่ภาพโอลิมปิก

หน่วยบริการกระจายเสียงแพร่ภาพโอลิมปิก เป็นหน่วยงานผู้แทนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ในการเป็นแม่ข่ายจัดเตรียมการกระจายเสียงและแพร่ภาพไปทั่วโลก เพื่อป้อนแก่ผู้รับสิทธิถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกทางวิทยุและโทรทัศน์จากนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย ...

                                               

เอ็นเอชเค

สมาคมแพร่ภาพกระจายเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ NHK เป็นองค์กรแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะของรัฐบาลญี่ปุ่น มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่อาศัยรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์จากผู้ชม เอ็นเอชเคมีบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินสองช่อง ช่องทั่วไปและช่องเพื ...

                                               

ศูนย์สื่อมวลชนโอลิมปิกลอนดอน

ศูนย์สื่อมวลชนโอลิมปิกลอนดอน เป็นสิ่งก่อสร้าง ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงลอนดอน ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 อาคารหลังนี้เป็นศูนย์กลางของสื่อมวลชน ซึ่งเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง และรองรับเจ้าหน้าที่ของผู้รับสิทธิกระจายเส ...

                                               

เพื่อนพ้องน้องพี่ (บริษัท)

บริษัท เพื่อนพ้องน้องพี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชน ก่อตั้งโดย นายวีระ มุสิกพงศ์ และมีกลุ่มเพื่อนของนายวีระร่วมถือหุ้น เพื่อประกอบกิจการต่างๆ คือ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีทีวี, นิตยสารข่าว วาไรตี้นิวส์ฉบับมหาประชาชน, รายการโทรท ...

                                               

กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรื ...

                                               

การขจัดพิษ

การขจัดพิษ หรือ การถอนพิษ คือ กระบวนการกำจัดของเสียและสารพิษแปลกปลอมที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายให้หมดไปโดยทางการแพทย์ สามารถกินความถึง สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ได้จำเพาะมนุษย์เท่านั้น นอกจานี้ยังกินความไปถึง กระบวนการเลิกเสพยาเสพติด เช่นการเลิกเหล้ ...

                                               

การแช่น้ำยา

การแช่น้ำยา หมายถึง การแช่ร่างกายลงในน้ำที่ผสมด้วยสารที่ให้ผลในการรักษาหรือบำบัดอาอาการต่างๆ เช่น เกลืองแกง กำมะถัน ผงมัสตาร์ด สารสกัดที่ทำให้เกิดฟอง สารสกัดจากต้นสน สารละลายด่าง สาหร่ายทะเล และยาปฏิชีวนะบางชนิด การแช่ตัวในน้ำยาจะให้ผลดีในการบำบั ...

                                               

การนวดแผนไทย

นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ นวดแผนโบราณ โดยมีหลักฐานว ...

                                               

การแพทย์ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือก เป็นศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคที่นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการปฏิบัติใดๆที่ถูกหยิบยกว่ามีผลในการรักษาโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ"หลักฐาน"ที่มีการเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาส ...

                                               

ชีวจิต

ชีวจิต เป็นแนวคิดในการดูแลสุขภาพแบบหนึ่งในประเทศไทย ผู้ริเริ่มและเผยแพร่แนวคิด ชีวจิตคือ ดร. สาทิส อินทรกำแหง ซึ่งคำว่า "ชีว" หมายถึงร่างกาย และคำว่า "จิต" หมายถึงใจ ซึ่งทั้งกายและใจ ต่างมีผลซึ่งกันและกัน และไม่อาจแยกออกจากกันได้ สิ่งที่สำคัญในแน ...

                                               

นันทนาการ

นันทนาการ คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไห ...

                                               

ภาวะการมีบุตรยาก

ภาวะการมีบุตรยาก หรือ ภาวะไม่เจริญพันธุ์ คือ ภาวะทางร่างกายของคู่สมรสที่แต่งงานกันแล้วแล้วยังไม่มีบุตร โดยประเมิณจากระยะเวลา 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งมีสาเหตุอาการ คือ ผู้หญิงที ...

                                               

โภชนาการ

โภชนาการ เป็นการคัดเลือกอาหารและเตรียมอาหาร และการย่อยเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหาร การทานอาหารเพื่อสุขภาพสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง นักกำหนดอาหารเป็นวิชาชีพสาธารณสุขผู้มีความชำนาญพิเศษในโภชนาการมนุษย์ การวางแผนมื้ออาหาร เศรษฐศาสตร์แ ...

                                               

ยา

ยา เป็นวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ, วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์, วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือวัต ...

                                               

โยคะ

โยคะ เป็นกลุ่มของการปฏิบัติหรือการประพฤติทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียสมัยโบราณ โยคะมีอยู่ด้วยกันหลายสำนักซึ่งมีการปฏิบัติและเป้าหมายต่างกันไป ทั้งในศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน

                                               

วารีบำบัด

วารีบำบัด เป็นการใช้น้ำในการรักษาโรค บรรเทาอาการปวดทำให้ผ่อนคลายและรักษาสุขภาพทั่วไป การรักษาอาจใช้น้ำร้อน น้ำเย็น น้ำแข็ง หรือไอน้ำ โดยการแช่ในอ่างน้ำเย็น อ่างน้ำร้อน อ่างนั่ง โดยอ่างนั่งให้มีความสูงระดับเอว อ่างโคลน อบไอน้ำ ฝักบัวชนิดรูน้ำเล็ก ...

                                               

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เดิมคือ งานบริการด้านการวิเคราะห์/ทดสอบที่ปฏิบัติอยู่ภายใต้ฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบทางด้านเคมีและกายภาพ ทางด้านจุลชีววิทยา สังกัดภายใต้ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายค้นคว ...

                                               

สปา

ในยุคกลาง ชาวโรมันได้มีการพบบ่อน้ำพุร้อนในเมืองสปา โดยได้นำน้ำแร่จากบ่อน้ำไปใช้ล้างบาดแผลและรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ความเจ็บปวดที่เกิดจากขาดธาตุเหล็ก chalybeate ที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ และในปี ค.ศ. 1571 วิลเลียม สลิงส์บี William Sling ...

                                               

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีสมาชิกสมาคมเป็นบริษัทที่มีหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่หรือยานวัตกรรม และเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ ซึ่งมีสมาคมด้านเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ทั่ ...

                                               

สาธารณสุข

สาธารณสุข คือศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร คำว่าสุขภาพนั้นมีนิยามและจัดการในลักษณะต่าง ๆ กันจากหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับองค์การอนามัยโลก แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐา ...

                                               

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นองค์การมหาชน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นองค์กรหลัก ซึ่งทำหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานอ ...

                                               

สุขภาพ

สุขภาพ หมายถึงระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงานหรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป องค์การอนามัยโลกให้คำนิยาม "สุขภาพ" ไว้อย่างกว้างๆในธรรมนูญปี ค.ศ. 1948 ว่าหมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของความเป็นอยู่ดี well-being ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของบุคคล ...

                                               

การคลังสาธารณะของญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อที่ประมาณ 377.930 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นอันดับที่ 61 ของโลก ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยใช้รูปแบบรัฐเดี่ยว และยึดหลักการแยกอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการออกจากก ...

                                               

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมไม่ใช่หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม

                                               

ตำหนัก

พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พระตำหนักประถม นนทบุรี ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาธุชธราดิล กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย พระตำหนักพัชราลัย พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เชียงใหม่ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังค์ พระตำหนักพ ...

                                               

ทางเชื่อมผืนป่า

ทางเชื่อมผืนป่า หรือ แนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า คือบริเวณแหล่งที่อยู่สำหรับสัตว์ป่าประเภทหนึ่ง ซึ่งเชื่อมประชากรสัตว์ป่าที่เคยถูกแยกออกจากกันเนื่องจากกิจกรรมหรือโครงสร้างที่ทำโดยมนุษย์ เข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ทำให้สัตว์แต่ละตัวสามารถเคลื่อนย้ายผ ...

                                               

ที่อยู่อาศัยใต้ทะเล

ใต้ทะเลมีสภาพแวดล้อมมากมายที่สิ่งมีชีวิตสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทุกชนิดต้องพึ่งน้ำทะเล ที่อยู่อาศัยคือพื้นที่ทางระบบนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่ ๆ หนึ่งหรือหลายสปีชีส์อาศัยอยู่ ที่อยู่อาศัยใต้ทะเล แบ่งเป็นถิ่นที่อยู ...

                                               

บังกะโล

บังกะโล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถานที่ตากอากาศ ซึ่งก็คือห้องพักที่มีราคาถูกสำหรับให้นักท่องเที่ยวหรือ นักเดินทางได้เข้าไปพัก ซึ่งบังกะโลนั้นเมื่อเที่ยบกับ โรงแรมแล้วจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกหรือความหรูหราทันสมัยเหมือนกับโรงแรม บังกะโลจะเน้ ...

                                               

เยิร์ต

เยิร์ต หมายถึง กระโจมซึ่งที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายของชาวเอเชียกลาง ส่วนใหญ่ต้องการที่จะใช้ชีวิตเร่ร่อนโดยอาศัยการล่าสัตว์ป่าเป็นอาชีพ ประเทศที่มีการใช้กระโจมเป็นที่อยู่อาศัย เช่น คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน มองโกเลีย เป็นต้น

                                               

สระ (แหล่งน้ำ)

สระ หรือ บ่อ เป็นแหล่งน้ำนิ่งที่ปกติเล็กกว่าทะเลสาบ โดยอาจเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ สระอาจเกิดตามธรรมชาติในที่ลุ่มน้ำท่วมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบแม่น้ำ หรืออาจเป็นแอ่งแยกต่างหากก็ได้ สระอาจมีน้ำตื้นและมีพืชและสัตว์ที่เติบโตในน้ำและที ...

                                               

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน เป็นนิคมหรือชุมชนมนุษย์ ใหญ่กว่าหมู่บ้านขนาดเล็ก แต่เล็กกว่าเมือง มีประชากรตั้งแต่ไม่กี่ร้อยคนไปถึงหลายพันคน ในอดีต หมู่บ้านเป็นรูปแบบชุมชนปกติสำหรับสังคมที่ใช้เกษตรกรรมเพื่อยังชีพ และยังมีในบางสังคมที่มิใช่สังคมเกษตรบ้าง ในบริเตนใหญ่ หม ...

                                               

หมู่บ้านขนาดเล็ก

หมู่บ้านขนาดเล็ก เป็นนิคมหรือแหล่งตั้งถิ่นฐานชนิดหนึ่ง มีนิยามแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปใช้เรียกนิคมขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรน้อยในพื้นที่ชนบท หรือใช้เรียกนิคมที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลหรือนิคมอื่นที่ใหญ่กว่า ลักษณะสำคัญของหมู่บ้านข ...

                                               

องค์การ

ในทางเศรษฐศาสตร์ องค์การ หรือ องค์กร หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้ง องค์การที่แสวงผลกำไร คืออง ...

                                               

โคโยตี (องค์กร)

โคโยตี เป็นชื่อองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ประกอบอาชีพทางเพศองค์กรหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้แก่หญิงนครโสเภณี ชายแมงดา และแม่เล้า ตลอดจนลบล้างมลทินที่สังคมมีต่ออาชีพในทางเพศ ก่อตั้งขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อ พ ...

                                               

โทสต์มาสเตอร์คลับ

โทสต์มาสเตอร์ คลับ เป็นหนึ่งในองค์กรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพูดในที่ชุมชน ในลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนหาความชำนาญในการพูดในที่สาธารณะ ในโอกาสต่าง ๆ ศึกษามารยาทและการวางตัวเมื่อต้องขึ้นปรากฏตัวในที่ชุมชนอย่างเป็นง ...

                                               

ราชการ

ราชการ หรือ รัฐการ เป็นระบบการทำงานอย่างหนึ่งของรัฐ หมายถึง การงานของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมไปถึงของทหารและตำรวจซึ่งอาจเรียกแยกเฉพาะว่า "ราชการฝ่ายทหาร" หรือ "รัฐการฝ่ายทหาร" แล้วแต่กรณี

                                               

วายเอ็มซีเอ

วายเอ็มซีเอ เป็นองค์กรเอกชน ของชาวคริสเตียนที่ทำหน้าที่บริการสังคม วายเอ็มซีเอมี ใน 122 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละประเทศ วายเอ็มซีเอจะมีการดำเนินงานแตกต่างกัน และมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ในทวีปอเมริกาเหนือ วายเอ็มซีเอบริการสังคมโดยการจัดสรร สาธารณูปการ ...

                                               

สำนักงานสอบสวนกลาง

​ สำนักงานสอบสวนกลาง ย่อว่า เอฟบีไอ อังกฤษ: Federal Bureau of Investigation: FBI code: en is deprecated เป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงภายในของสหรัฐ และเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับกลางของสหรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตอำนาจของกระทรวงยุติ ...

                                               

องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ

องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาตร์ของสหรัฐอเมริกาอยู่ในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปที่สภาวะของมหาสมุทร, ทางน้ำสำคัญและชั้นบรรยากาศ

                                               

องค์การลูกเสือโลก

องค์การลูกเสือโลก) เป็นองค์การนานาชาติที่ไม่ใช่องค์การรัฐบาลใด เป็นองค์การอาสาสมัคร มีสมาชิกกว่า 28 ล้านคน ใน 154 ประเทศ องค์การก่อตั้งในปี ค.ศ. 1920 มีสำนักงานลูกเสือโลก ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการฯ ...

                                               

เอเอฟเอส

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ

                                               

ก่อกวน

การก่อกวนบางครั้งอาจเกิดจากความคึกคะนอง เช่น ขีดเขียนสิ่งของสาธารณะ ขีดเขียนกำแพงบ้านผู้อื่น ปล่อยลมยางรถยนต์คนอื่น หรือ ทำลายบทความในวิกิพีเดีย ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วย

                                               

การกระทำอันเป็นโจรสลัดในโซมาเลีย

การกระทำอันเป็นโจรสลัดนอกชายฝั่งโซมาเลีย เป็นภัยคุกคามต่อการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนับตั้งแต่ระยะที่สองของสงครามกลางเมืองโซมาเลียในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา องค์การระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งองค์การทางทะเลระหว่า ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →