ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130                                               

เทวาธิปไตย

เทวาธิปไตย คือระบอบการปกครองที่มีพระเจ้าหรือเทพเป็นประมุข หรือในความหมายกว้าง ๆ คือระบอบการปกครองที่รัฐปกครองโดยอำนาจจากเทพ หรือโดยผู้ที่ถือกันว่าได้รับอำนาจหรือการดลใจโดยตรงจากเทพ ในภาษากรีกคอยนี หรือภาษากรีกสามัญคำว่า" theocracy” มาจากคำว่า" kr ...

                                               

ผู้บัญชาการทหาร

ผู้บัญชาการทหาร คือ ผู้ที่สามารถใช้อำนาจสูงสุดหรือกองกำลังทหารทั้งปวงในประเทศ โดยทั่วไปผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้คือประมุขของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลซึ่งอาจเป็นพลเรือนก็ได้ สำหรับในประเทศไทยมีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ จอมทัพ ซึ่งเรียกว่า จอมทัพไทย โ ...

                                               

ระบบสภาเดี่ยว

ระบบสภาเดี่ยว เป็นระบบการปกครองที่มีองค์นิติบัญญัติหรือรัฐสภาแห่งเดียว ประเทศที่ใช้ระบบสภาเดียวส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็กและเป็นรัฐที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีสภาสูง

                                               

ระบบสองสภา

ระบบสองสภา เป็นระบบการปกครองที่มีองค์นิติบัญญัติสององค์หรือมีรัฐสภาสองสภา ดังนั้น ระบบสองสภา หรือ สององค์นิติบัญญัติจึงประกอบด้วย 2 องค์ประชุมคือสภาสูงและสภาล่าง ระบบสองสภานับเป็นหัวใจสำคัญของรูปแบบคลาสสิกของรัฐบาลผสม องค์นิติบัญญัติแบบสองสภาจึงจ ...

                                               

ระบบสามสภา

ระบบสามสภา เป็นระบบการปกครองที่มีองค์นิติบัญญัติ หรือรัฐสภาสามสภา ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบสภาเดียวและสองสภาที่เป็นระบบที่แพร่หลายทั่วไปมากกว่า คำว่าสามสภาใช้ในประเทศแอฟริกาใต้ที่มีรัฐสภาที่จัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ในระบอบการเหยียดผิว aparthied ...

                                               

ระบบสี่สภา

ระบบสี่สภา หมายถึงการมีองค์นิติบัญญัติ 4 องค์หรือ 4 สภา แตกต่างกับระบบสภาเดียวและระบบสองสภาที่มีใช้กันมากที่สุด และระบบสามสภาที่พอมีใช้กันบ้าง รัฐบาลที่ใช้ระบบสี่สภามีใช้กันน้อยมาก สภาที่ปรึกษา deliberative assemblies ในสมัยสแกนดิเนเวียยุคกลาง ส่ ...

                                               

รัฐบาลเงา

รัฐบาลเงา หรือ คณะรัฐมนตรีเงา คือกลุ่มนักการเมืองอาวุโสที่เป็นกระบอกเสียงของฝ่ายค้าน ซึ่งในระบบการเมืองอังกฤษที่เรียกว่า ระบบเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของผู้นำฝ่ายค้าน ที่ได้รวมตัวกันตั้งตนเป็น รัฐมนตรีเงา ประกบรัฐมนตรีตัวจริงของรัฐบาล แล ...

                                               

รัฐบาลชั่วคราว

รัฐบาลชั่วคราว หรือเรียกว่า รัฐบาลเฉพาะกาล เป็น รัฐบาลฉุกเฉิน หรือ รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน เป็นกรณีฉุกเฉินของรัฐบาลผู้มีอำนาจในการตั้งค่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยทั่วไปในกรณีของประเทศใหม่หรือหลังการล่มสลายของการบริหารการปกครองก่อนหน้านี้ โด ...

                                               

รัฐบาลผสม

รัฐบาลผสม หมายถึง คณะรัฐมนตรีในการปกครองระบบรัฐสภาซึ่งพรรคการเมืองหลายพรรคได้ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล สาเหตุที่นำไปสู่การก่อตั้งรัฐบาลผสมนั้นส่วนใหญ่เนื่องมาจากไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภา รัฐบาลผสมยังอาจก่อตั้งขึ้นในกรณีที่เกิดปั ...

                                               

รัฐมนตรีลอย

รัฐมนตรีลอย เป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเจาะจง หรือรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ตำแหน่งที่มีแต่ในนามนี้ มักพบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลผสม และคณะรัฐมนตรีที่อำนาจการตัดสินใจ ซึ่งรัฐมนตรีลอยแม้ว่าจะไม่ดำรง ...

                                               

สถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานการณ์ฉุกเฉิน คือ สถานการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งรัฐ หรืออันอาจทำให้รัฐตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม ซึ่งฝ่ายบริหารรัฐมีอำนาจประกาศว่าพื้นที่ใดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่าโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของรัฐนั้น ...

                                               

หน่วยการเมือง

หน่วยการเมือง หรือศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสภาว่า องค์การทางการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งรวมตัวกันด้วยพลังเหนี่ยวรั้งที่สะท้อนตัวตน เรียกว่า อัตลักษณ์ และมีความสามารถที่จะระดมทรัพยากร ทั้งยังจัดระเบียบที่มีลำดับชั้นโดยจัดตั้งเป็นสถาบัน หน่วยการเมือ ...

                                               

อำมาตยาธิปไตย

อมาตยาธิปไตย อำมาตยาธิปไตย หรือ ระบบข้าราชการประจำ เป็นการปกครองซึ่งมีขุนนางหรือข้าราชการเป็นใหญ่ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คนไทยบางกลุ่มแปลความหมายของคำนี้ผิดไปจากความหมายโดยตรงว่า เป็นการปกครองที่อำมาตย์มีอำนาจในการบริหารประเทศ คำภ ...

                                               

เกิด อวอร์ด ครั้งที่ 1

เกิด อวอร์ด ครั้งที่ 1 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นมอบให้แก่บุคคลในบันเทิง และบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุด โดย วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555

                                               

เกิด อวอร์ด ครั้งที่ 2

เกิด อวอร์ด ครั้งที่ 2 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นมอบให้แก่บุคคลในบันเทิง และบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2556 โดย วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา โดยกำหนดประกาศผลในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร

                                               

รางวัลคาร์ล

รางวัลคาร์ล เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล ที่เสนอความคิดเห็นที่ดีในการสร้างสันติและการพัฒนาทวีปยุโรป 2011 Jean-Claude Trichet 1999 โทนี แบลร์ 1963 เอ็ดวาร์ด ฮีธ 1991 วาสลาฟ ฮาเวล 1961 Walter Hallstein 1969 The คณะกรรมาธิการยุโรป 2014 แฮร์มัน ฟัน โร ...

                                               

รางวัลทัวริง

รางวัลทัวริง เป็นรางวัลที่นับว่ามีเกียร์ติที่สุดในด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจะให้กับบุคคลที่สร้างผลงานที่มีคุณค่ามหาศาลและมีประโยชน์ในระยะยาวกับสาขา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ นักวิจัยส่วนใหญ่ที่ได้รับรางวัลทัวริงเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ถูกตั้งชื่ ...

                                               

รางวัลเทลลี

รางวัลเทลลี เป็นรางวัลที่กำหนดมาตรฐานการผลิตสื่อต่างๆ ให้อยู่เหนือมาตรฐาน ซึ่งสื่อดังกล่าว ได้แก่ งานโฆษณา และรายการที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ทางโทรทัศน์ หรือทางเคเบิล รวมทั้งงานวิดีโอ และภาพยนตร์สารคดี ทั้งด้านการศึกษาและ ...

                                               

รางวัลนราธิป

รางวัลนราธิป เป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544 รางวัลนราธิป เกิดขึ้น ...

                                               

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ หมายถึง นักวิจัยที่ได้รับเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมอบให้แก่นักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในกลุ่มว ...

                                               

บลูริบบันด์

บลูริบบันด์ เป็นชื่อรางวัลที่มอบให้กับเรือที่เป็นเจ้าของสถิติเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยเวลาน้อยที่สุด โดยยึดถือจากความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง บลูริบบันด์มีที่มาจากการแข่งขันของบริษัทเดินเรือทะเลข้ามมหาสมุทรแอนแลนติก ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1860 ...

                                               

เปรียว อวอร์ด

เปรียว อวอร์ด เป็นรางวัลที่นิตยสารเปรียว มอบให้แก่ 10 บุคคลคุณภาพแห่งปี ที่ประสบความสำเร็จสมควรได้รับยกย่อง เป็นแบบอย่างของสังคม โดยมีเกณฑ์พิจารณาต่างๆ เช่น เป็นผู้มีบุคลิกดี และมีความสามารถ มีจิตใจดี ภาพพจน์ในสังคมดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีส่วนช่วยเห ...

                                               

รางวัลพริตซ์เกอร์

รางวัลพริตซ์เกอร์ เป็นรางวัลประจำปีที่มูลนิธิไฮแอตต์ มอบเป็นเกียรติแก่สถาปนิกที่ยังมีชีวิตในปัจจุบัน เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 โดยเจย์ พริตซ์เกอร์ เป็นการพิจารณาให้รางวัลแก่งานสถาปัตยกรรมดีเด่นที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจ ...

                                               

มิชลินไกด์

มิชลินไกด์ หรือ กีดมิชแล็ง เป็นหนังสือคู่มือที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทาง แผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักแรม รวมถึงร้านอาหารขึ้นชื่อของสถานที่หรือประเทศต่าง ๆ โดยบริษัทมิชลิน บริษัทยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกสัญชาติฝรั่งเศส ที่ก่อตั้งขึ ...

                                               

รางวัลการ์ตูนนานาชาติ

รางวัลการ์ตูนนานาชาติ เป็นรางวัลประจำปีซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ นักวาดการ์ตูน ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวาดการ์ตูนที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการวาดการ์ตูนในต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื ...

                                               

รางวัลโทนี

รางวัลโทนี เป็นการมอบรางวัลให้กับศิลปะการแสดงละครเวที ละครบรอดเวย์ของชาวอเมริกัน จัดขึ้นโดย American Theatre Wing และ The Broadway League จัดขึ้นประจำปีในนิวยอร์กซิตี รางวัลมอบให้กับการสร้างสรรค์การทำงาน การแสดงของละครเวที ละครบรอดเวย์ และมอบให้โ ...

                                               

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป ...

                                               

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป ...

                                               

รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สกว.-สกอ.

รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สกว สกอ. เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติสำหรับนักวิจัย"รุ่นกลาง" ที่มีการมอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยคัดเลือกจากผู้รับทุนของฝ่ายวิชาการ ...

                                               

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ.

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว สกอ." รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว สกอ." TRF-CHE Outstanding New Researcher Award เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีการมอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ...

                                               

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มี รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยการสนับสนุนของเครือซิเมนต์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัลนี้จ ...

                                               

รางวัลวัฒนคุณาธร

รางวัลวัฒนคุณาธร เป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ ที่มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสีย ...

                                               

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทร ...

                                               

รางวัลอาหารโลก

รางวัลอาหารโลก เป็นรางวัลในระดับนานาชาติซึ่งมอบให้เพื่อสดุดีบุคคลซึ่งทำให้การพัฒนามนุษย์ก้าวหน้าขึ้น โดยการปรับปรุงปริมาณคุณภาพ หรือ ความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งอาหารของโลก รางวัลนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยนอร์แมน บอร์ล็อก Norman Borloug ผ ...

                                               

รางวัลอิกโนเบล

อิก โนเบล ย่อมาจาก Ignoble Nobel prizes เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เช่น ระหว่างน้ำเชื่อมกับน้ำธรรมดามนุษย์จะว่ายในน้ำไหนได้ไวกว่ากัน ก่อตั้งโดย มาร์ก อับราฮัมส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 มีการมอบรางวัลทุกป ...

                                               

รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สกว สกอ. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว สกอ. รางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

                                               

ลอริอุสเวิลด์สปอตส์อะวอดส์

ลอริอุสเวิลด์สปอตส์อะวอดส์ คือรางวัลเกียรติยศสำหรับนักกีฬาทั่วโลกที่จะมีการมอบรางวัลให้เป็นประจำทุกปี ซึ่งเริ่มต้นมีการมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งรางวัลเป็นของมูลนิธิลอรีอุสสปอร์ตฟอร์กูด โดยแบ่งการมอบรางวัลทั้งหมด 9 สาขาในปัจจุบัน โดยในปี ...

                                               

ลอริอุสเวิลด์สปอตส์อะวอดส์ 2013

ลอริอุสเวิลด์สปอตส์อะวอดส์ 2013 เป็นรางวัลที่ให้นักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา โดยงานประกาศรางวัลจัดขึ้นที่นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ในวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2013 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศบราซิล

                                               

รางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น

รางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น เป็นรางวัลที่ริเริ่มมอบครั้งแรกในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2558 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดีเด่นในด้านต่างๆ ร่ว ...

                                               

รางวัลศิลปาธร

รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าว ...

                                               

ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ ของประเทศไทย หมายถึงศิลปินผู้มีความสามารถ มีผลงานสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นที่ยอมรับของวงการ และมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติจากอดีตถึงปัจจุบันและดำรงสืบไปใ ...

                                               

เหรียญฟีลดส์

เหรียญฟีลดส์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักคณิตศาสตร์จำนวน 2-4 คน ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ในการประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติของสหภาพคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี รางวัลเหรียญฟีลดส์ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับนักค ...

                                               

อะนิเมจ

อะนิเมจ นิตยสารการ์ตูนญี่ปุ่น โดยผู้ก่อตั้งนิตยสารนี้คือ โทคุมะ โชเท็น ซึ่งเล่มแรกออกเมื่อ ใน กรกฎาคม พ.ศ. 2521

                                               

เอ็มไทยท็อปทอล์กอะเบาต์ 2013

รางวัลสำหรับคนโด่งดังมีชื่อเสียง ทางอินเตอร์เน็ท โดยอ้างอิงคะแนนจากจำนวนกระทู้ คอมเม้นท์ การส่งต่อ เกี่ยวกับ ละคร ภาพยนตร์ ตัวละคร ศิลปิน โดยให้รางวัลละสามบุคคล ยกเว้นรางวัลพิเศษ ที่จะมีผู้รับรางวัลเพียงคนเดียว ในแต่ละปีจะให้รางวัลพิเศษไม่เหมือนก ...

                                               

ค่าจ้างขั้นต่ำ

ค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นค่าตอบแทนต่ำสุดซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวันหรือรายเดือนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีความหมายเหมือนกับค่าแรงต่ำสุดซึ่งลูกจ้างจะขายแรงงานของตน แม้ว่ากฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำจะมีผลใช้บังคับในหลายรัฐ ก็ยังมีความเห็นต ...

                                               

ชั่วโมงแรงงาน

ชั่วโมงแรงงาน หมายถึงปริมาณของงานที่แรงงานโดยทั่วไปสามารถทำได้ภายในหนึ่งชั่วโมง หน่วยดังกล่าวเป็นการประมาณค่าจำนวนของคนงานซึ่งไม่ถูกรบกวนจะต้องใช้ในการกระทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จลุล่วง ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยและการเขียนเอกสารวิทยาลัยอาจต้อง ...

                                               

ทุนมนุษย์

"ทุนมนุษย์" เกิดขึ้นจากแนวทางเศรษฐศาตร์ ที่มิได้มองทุนเป็นแต่เพียงตัวเงินอย่างเดียว แต่จำแนกทุนของออกเป็นหลายลักษณะ เช่น ทุนธรรมชาติ ทุนทางสังคม เป็นต้น ซึ่งทุนมนุษย์ ในปัจจุบันได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนว่า เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กร ...

                                               

แรงงานเกณฑ์

แรงงานเกณฑ์ เป็นแรงงานไม่เสรี มักไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีฐานะทางสังคมต่ำ และรัฐหรือผู้ที่เหนือกว่า การเกณฑ์แรงงานเป็นการเก็บภาษีอากรรูปแบบเก่าแก่ที่สุดและแพร่หลายที่สุด สืบย้อนไปได้ถึงกำเนิดอารยธรรม การเกณฑ์แรงงานเป็นการใช้แรงงานบ ...

                                               

วันแรงงาน

วันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน วันแรงงานมีจุดกำเนิดจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวแปดชั่วโมงต่อวั ...

                                               

สิทธิแรงงาน

สิทธิแรงงาน หมายถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงานในความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ทั้งสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เช่น อัตราค่าจ้าง จำนวนชั่วโมงการทำงาน สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในที่ทำงาน สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เป็นต้น สิทธิแรงงานมักจะได้รับ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →