ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127                                               

โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิส ...

                                               

สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด

ในทางการเงิน สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด อ้างว่าตลาดการเงินเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า ราคาหลักทรัพย์ที่ขายในตลาดนั้นได้สะท้อนถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าราคาของสินทรัพย์นั้นๆได้สะท้อนถึงความเชื่อของนัก ...

                                               

สหกรณ์

สหกรณ์ เป็นองค์กรปกครองตนเองหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อดำเนินงานผ่านธุรกิจที่ถือหุ้นร่วมกัน

                                               

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เครดิตยูเนียน เป็นสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นเจ้าของ และบริหารงานโดยสมาชิก มีจุดประสงค์ในการระดมเงินออมเพื่อใช้สำหรับเป็นทุนให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบของสินเชื่อโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และไม่เน้นผลกำไรสูงสุด ผลกำไรที่ได้จะถูกจัดสรรเป็นสวัสดิ ...

                                               

เอสเอ็มอี

เอสเอ็มอี หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะใช้สินทรัพย์ถาวรและจำนวนของการจ้างงาน รวมไปถึงทุนที่ใช้ในการจดทะเบียน ยอดในการขายสินค้าหรือ เงินทุนเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดว่า กิจการใดเป็นกิจการขนาดกลาง กิจการใดเป็นกิจการขนาดย่อม ...

                                               

บริการสุขภาพ

บริการสุขภาพ เป็นการบำรุงรักษาหรือพัฒนาสุขภาพโดยการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บและภาวะบกพร่องทางกายหรือจิตใจอย่างอื่นในมนุษย์ วิชาชีพสุขภาพ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพในสาขาสุขภาพต่าง ๆ แพทย์และอาชีพเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของวิช ...

                                               

การดูแลตนเอง

ในด้านบริการสุขภาพ การดูแลตนเอง หมายถึง การทำหน้าที่กำกับของมนุษย์ที่จำเป็นซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของปัจเจกบุคคล ที่ไตร่ตรองไว้และริเริ่มด้วยตนเอง บางคนจัดการดูแลตนเองเป็นภาวะต่อเนื่องกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ปลายตรงข้ามของการดูแลตนเอง ในแพทยศ ...

                                               

การดูแลผู้สูงวัย

การดูแลผู้สูงวัย คือการเติมเต็มความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะแตกต่างกันไประหว่างคน คำจำกัดความนี้ครอบคลุมไปถึงบริการ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเป็นอยู่ในระยะสั้นอย่างวันเดียว หรือระยะยาว

                                               

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาล หรือ พยาบาลศาสตร์ ตามความหมายที่ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้ให้ไว้ หมายถึง กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่จะต่อสู้การรุกรานของโรคได้อย่างดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับความหมายของการพยาบาลที่เสนอโ ...

                                               

สาธารณสุขมูลฐาน

การสาธารณสุขมูลฐาน คือ การดูแลสุขภาพที่จำเป็นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยี่ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นหลักการทั่วไปใช้ในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และคนในชุมชน โดยผ่านการยอมรับของชุมช ...

                                               

คฤหาสน์โรบี

คฤหาสน์โรบี เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับฐานะเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ที่ 5757 เซาท์วูดลอว์นแอเวอนิวทางใต้ของเมืองชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์ในสหรัฐอเมริกา ตัวสิ่งก่อสร้างออกแบบและสร้างโดยแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์สถาปนิกคนสำคัญชาวอเมริกันที ...

                                               

เครื่องเรือน

เครื่องเรือน เป็นสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่อาจรองรับการใช้งานของร่างกายมนุษย์ หรือมีไว้สำหรับเก็บของ หรือเก็บวัตถุทางแนวตั้งเหนือพื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนสำหรับเก็บของมักมีประตู บานเลื่อน และชั้นเก็บของ ที่อาจเก็บของชิ้นเล็ก ๆ อย่างเ ...

                                               

ตงโกนัน

ตงโกนัน เป็นบ้านดั้งเดิมพื้นเมือง ของชาวโตราจาในจังหวัดซูลาเวซีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ตงโกนันมีลักษณะที่โดดเด่นคือหลังคาแอ่น ที่มีลักษณะคล้ายเรือและมีขนาดใหญ่มากกว่าตัวบ้าน ตงโกนันจะสร้างขึ้นบนเสาเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของชาวออสโตรนีเซียนกลุ่มอื่น ...

                                               

เตาอิฐ

เตาอิฐ ในการใช้ในประวัติศาสตร์และปัจจุบันหมายถึงเตาหรือเตาอบที่ทำด้วยอิฐหรือหินที่ใช้ในการทำอาหาร และ/หรือ ทำความร้อน ในประวัติศาสตร์เตาอิฐเป็นส่วนประกอบสำคัญของบ้านและมักจะเป็นหัวใจของบ้าน" เตาอิฐ” มาจากภาษาลาตินว่า" focus” ซึ่งแปลว่าจุดศูนย์กลา ...

                                               

บ้านของบิล เกตส์

บ้านของบิล เกตส์ เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ในด้านข้างของเนินเขาที่สามารถมองเห็นทะเลสาบวอชิงตัน ซึ่งอยู่ในเมืองเมดินา รัฐวอชิงตัน โดยบ้านขนาด 66.000 ตารางฟุต ได้มีการระบุว่ามีการออกแบบพิเศษและใช้เทคโนโลยีร่วมประกอบด้วย และบ้านหลังนี้มีชื่อเรียกกันเล่นๆว่ ...

                                               

รูมะฮ์กาดัง

รูมะฮ์กาดัง หรือ อิมะฮ์บากองจอง คือบ้านแบบพื้นถิ่น ของชาวมีนังกาเบา ใน อินโดนีเซีย อันแสดงให้เห็นถึงความประดิดประดอยและคุณค่าในความซับซ้อนของช่างศิลป์พื้นถิ่น ในสังคมมีนังกาเบานั้นนอกจากจะสร้างรูมะฮ์กาดังเพื่ออยู่อาศัยแล้ว ยังใช้เป็นศูนย์รวมชุมชน ...

                                               

รูมะฮ์อาดัต

รูมะฮ์อาดัต เป็นคำเรียกรวมของบ้านที่อยู่อาศัยพื้นเมืองที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ของสถาปัตยกรรมอินโดนีเซีย โดยทั่วไปรูมะฮ์อาดัตจะแตกต่างกันไปตามชนเผ่า ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความเชื่อของแต่ละเผ่าและชนพื้นเมือง บ้านเหล่านี้เป็นศูนย์กลางข ...

                                               

ห้องแถว

ห้องแถว หรือ ตึกแถว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า อาคารพาณิชย์ เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทหนึ่งของทั้งคนพื้นเมืองและคนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเอกลักษณ์ผสมผสานที่สื่อให้เห็นที่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองส่วนมากและเมืองในท้องถิ่นนั้น ห้อง ...

                                               

ออแตลปาร์ตีกูว์ลีเย

ออแตลปาร์ตีกูว์ลีเย เป็นบ้านพักอาศัยในเขตเมืองแบบหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตและตกแต่งอย่างหรูหรา พบได้ในประเทศฝรั่งเศส คำว่า หมายความว่า "ส่วนบุคคล" หรือ "ส่วนตัว" ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสนั้นมักจะเป็นที่พักขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเพื่อขุนนาง คหบดี หรือเป็นที่ ...

                                               

โอโมเซอบูวา

โอโมเซอบูวา เป็นบ้านพื้นเมืองอินโดนีเซีย ของชาวนียัซ บนเกาะนียัซ บ้านแบบนี้สร้างตรงกลางของหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหมู่บ้านอยู่เท่านั้น โอโมเซอบูวาสร้างอยู่บนฐานเสาสูงขนาดมหึมาทำมาจากไม้เนื้อแข็ง เช่น สนทะเล และ ตะเคียน ส่วนหลังคามีลักษณะสูงเป็ ...

                                               

ทุพภิกขภัย

ทุพภิกขภัย คือสภาวะของการขาดแคลนอาหารอย่างกว้างขวางซึ่งอาจใช้กับสภาวะที่เกิดในสัตว์ชนิดใดก็ได้ วิกฤติการณ์ดังกล่าวมักจะตามมาด้วยสภาวะทุพโภชนาการ, การอดอยาก, โรคระบาด และการเพิ่มจำนวนการเสียชีวิต องค์ประกอบสำคัญในการบรรเทาสภาวะทุพภิกขภัยก็ได้แก่กา ...

                                               

การเข้าเมือง

การเข้าเมือง หรือ การย้ายถิ่นเข้าประเทศ เป็นการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศของบุคคลสู่ประเทศจุดหมายโดยที่มิใช่คนพื้นเมืองหรือมิได้ถือครองความเป็นพลเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานหรืออยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ หร ...

                                               

การคาดหมายคงชีพ

การคาดหมายคงชีพ เป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติจำนวนปีที่มนุษย์คนหนึ่งมีชีวิต โดยสันนิษฐานภาวะการตายระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ค่านี้แปรผันตามภูมิภาคและยุคสมัย ในยุคสำริดและยุคเหล็ก การคาดหมายคงชีพ คือ 26 ปี แต่ค่าเฉลี่ยของโลกใน ค.ศ. 2010 อยู่ที่ 67.2 ปี อัตร ...

                                               

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีก

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีก, รวมทั้ง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พอนติก เป็นการสังหารอย่างเป็นระบบต่อประชาชนชาวกรีกออตโตมันที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ดำเนินในอนาโตเลียในช่วงระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง บนพื้นฐานมาจากศาสนาและเชื้อชาติของพวกเขา มันเกี่ ...

                                               

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอัสซีเรีย

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอัสซีเรีย หรือที่เรียกว่า Sayfo และ Seyfo คือการสังหารหมู่ชาวอัสซีเรียของจักรวรรดิออตโตมันและชาวเปอร์เซียที่อยู่ใกล้กันโดยกองทหารออตโตมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ร่วมกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์มีเนียและชาวกรีก

                                               

การเปลี่ยนตามวัย

การเปลี่ยนตามวัย เป็นกระบวนการของการมีอายุมากขึ้น ในมนุษย์ การเปลี่ยนตามวัยแสดงถึงการสะสมการเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ตามเวลา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จิตใจและสังคม ตัวอย่างเช่น เวลาปฏิกิริยาอาจช้าลงตามเวลา แต่ความรอบรู้ความเป็นไปของโลกและปั ...

                                               

เจเนอเรชันเอกซ์

เจเนอเรชันเอกซ์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เจนเอกซ์ เป็นคนรุ่นที่เกิดหลังยุคเบบีบูมจบลง ที่จากข้อมูลสำรวจมีช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1964 ถึง 1981 คำว่า เจเนอเรชันเอกซ์ เป็นคำที่ใช้ในแง่ประชากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมและการตลาด จนถึงมักถูกอ้างอยู่บ่อยครั้งในวัฒ ...

                                               

ช่วงชีวิต

คำว่า ช่วงชีวิต บางครั้งใช้เป็นไวพจน์ของ "ความคาดหมายการคงชีพ" ในทางประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ดี คำว่า "ช่วงชีวิต" บางครั้งใช้หมายความถึงเฉพาะสมาชิกประชากรที่มีอายุยืนเป็นพิเศษ ขณะที่ "ความคาดหมายการคงชีพ" นิยามทางสถิติว่าเป็นจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่เหลื ...

                                               

ชีวสถิติ

ชีวสถิติ เป็นสาขาวิชาประยุกต์ของสถิติศาสตร์เพื่อใช้ในทางชีววิทยา และยังมีการประยุกต์เฉพาะในทางการแพทย์และเกษตรกรรม

                                               

เดมะนิม

เดมะนิม เป็นคำเรียกผู้อยู่อาศัยในท้องที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น เดมะนิมประชาชนของประเทศแคนาดา เรียก คะเนเดียน เดมะนิมประชาชนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียก สวิส บางท้องที่มีหลายรูป ตัวอย่างเช่น เดมะนิมสำหรับประชาชนเกาะบริเตนเป็นได้ทั้งบริติชหรือบริทึน ราชบ ...

                                               

ประชากรโลก

ประชากรโลก เป็นจำนวนมนุษย์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก ซึ่งปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ประมาณการว่าประชากรโลกมีจำนวนราว ๆ 7.300 ล้านคน ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 และจะเพิ่มจำนวนเป็น 8.500 ล้านคนในปี ค.ศ. 2030 และ 11.200 ล้านคนในปี ค.ศ. 2100 ประชากรโ ...

                                               

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาทางสถิติของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ จัดเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปแขนงหนึ่ง ศาสตร์นี้สามารถใช้วิเคราะห์ประชากรมีชีวิตพลวัตใด ๆ ก็ได้ คือ ประชากรที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือสถานที่ ประชากรศาสตร์ครอบคลุมการศึกษาขนาด โครงสร้า ...

                                               

ประเทศโมนาโก

ราชรัฐโมนาโก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โมนาโก เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณเฟรนช์ริวีเอราทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก มีขนาดเพียง 2.02 ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรหนา ...

                                               

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 1 องศา หรือประมาณ 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเ ...

                                               

ผู้ลี้ภัย

ผู้ลี้ภัย หมายถึงบุคคลที่อยู่นอกประเทศต้นกำเนิดหรือประเทศที่มีถิ่นฐานประจำ เพราะเขาผู้นั้นประสบกับภัยอันเกิดแต่การตามล่า การกดขี่ด้วยเหตุทาง เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความเห็นทางการเมือง หรือ การเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมที่ถูกตามล่า บางครั้งอาจเรียกผ ...

                                               

พันธุฆาต

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ คือ การกระทำอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อทำลายกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีผู้ให้นิยามของ "ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ไว้มากมายและบางทีก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ...

                                               

พีระมิดประชากร

พีระมิดประชากร เป็นกราฟแท่งประเภทหนึ่งที่ใช้แสดงโครงสร้างอายุของเพศของประชากรในประเทศ เมือง หรือพื้นที่อื่น ๆ แกนนอนแบ่งเป็นจำนวนประชากรหรือร้อยละของประชากร ส่วนแกนตั้งจะแสดงช่วงอายุของประชากรไว้ตรงกลางของพีระมิด ซึ่งจะแสดงเป็นช่วง 10 ปี, 5 ปี, ห ...

                                               

มหันตภัยมาลธูเซียน

มหันตภัยมาลธูเซียน เป็นทฤษฎีที่พยากรณ์การต้องกลับไปสู่การดำรงชีวิต แบบเพียงแค่สามารถประทังชีวิต เมื่อการเติบโตของประชากรก้าวล้ำสมรรถภาพการผลิตของเกษตรกรรม

                                               

รายชื่อนครที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พื้นที่เขตเมือง "เมือง" ที่กำหนดให้ตามบ้านเรือนของประชากรหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กัน จนกลายเป็นเขตชุมชนหรือเมืองโดยไม่ได้กำหนดอาณาเขตหรือเขตแดน พื้นที่ปริมณฑล "เมือง" ที่อยู่ล้อมรอบเขตเมืองที่พิจารณา หรือเมืองขนาดใหญ่ มักจะเป็นที่อยู่อาศัย หรื ...

                                               

รายชื่อประเทศตามอัตราการเกิด

                                               

รายชื่อประเทศตามอัตราการเสียชีวิต

                                               

รายชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียเรียงตามประชากร

รายชื่อเขตการปกครอง รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด รายชื่อประเทศเรียงตามทวีป ภูมิศาสตร์ รายชื่อประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษร รายชื่อประเทศและดินแดน รายชื่อประเทศในทวีปเอเชียเรียงตามประชากร

                                               

รายชื่อประเทศในทวีปยุโรปเรียงตามประชากร

ข้างล่างนี้คือ รายชื่อประเทศในทวีปยุโรปเรียงตามจำนวนประชากรในประเทศของทวีปยุโรป โดยที่ข้อมูลมาจากการสำรวจประชากร รายชื่อประเทศจะพิจารณาจกสมาชิกในสภายุโรป

                                               

รายชื่อประเทศในทวีปเอเชียเรียงตามประชากร

รายชื่อประเทศและดินแดน รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด ทวีปเอเชีย รายชื่อประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษร รายชื่อประเทศเรียงตามทวีป ภูมิศาสตร์ รายชื่อเขตการปกครอง

                                               

รายชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาเรียงตามประชากร

รายชื่อประเทศในทวีปเอเชียเรียงตามประชากร รายชื่อประเทศเรียงตามทวีป รายชื่อประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษร รายชื่อประเทศและดินแดน ภูมิศาสตร์ รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามการคาดหมายคงชีพ

Life expectancy interactive world map Global Agewatch has the latest internationally comparable statistics on life expectancy from 195 countries. Life expectancy trends interactive graph Global Life Expectancy Infographic | LiveScience

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร

นี่คือ รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษตามมาตรฐาน ISO 3166-1 ดินแดนซึ่งประกอบขึ้นเป็นรัฐเอกราชโดยแบ่งแยกมิได้จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเอกราชด้วยเช่นกัน แต่ไม่รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น สหภาพยุ ...

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์

นี่คือ รายการประเทศทั้งหมดเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2020 สำหรับการประเมินในปี ค.ศ. 2019 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ HDI เป็นการวัดค ...

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามอัตราภาวะการตายของทารก

                                               

วันประชากรโลก

วันประชากรโลก เป็นวันสำคัญประจำปีในวันที่ 11 กรกฎาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก วันสำคัญนี้กำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน" วั ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →