ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127
                                               

โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิส ...

                                               

สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด

ในทางการเงิน สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด อ้างว่าตลาดการเงินเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า ราคาหลักทรัพย์ที่ขายในตลาดนั้นได้สะท้อนถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าราคาของสินทรัพย์นั้นๆได้สะท้อนถึงความเชื่อของนัก ...

                                               

สหกรณ์

สหกรณ์ เป็นองค์กรปกครองตนเองหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อดำเนินงานผ่านธุรกิจที่ถือหุ้นร่วมกัน

                                               

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เครดิตยูเนียน เป็นสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นเจ้าของ และบริหารงานโดยสมาชิก มีจุดประสงค์ในการระดมเงินออมเพื่อใช้สำหรับเป็นทุนให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบของสินเชื่อโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และไม่เน้นผลกำไรสูงสุด ผลกำไรที่ได้จะถูกจัดสรรเป็นสวัสดิ ...

                                               

เอสเอ็มอี

เอสเอ็มอี หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะใช้สินทรัพย์ถาวรและจำนวนของการจ้างงาน รวมไปถึงทุนที่ใช้ในการจดทะเบียน ยอดในการขายสินค้าหรือ เงินทุนเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดว่า กิจการใดเป็นกิจการขนาดกลาง กิจการใดเป็นกิจการขนาดย่อม ...

                                               

บริการสุขภาพ

บริการสุขภาพ เป็นการบำรุงรักษาหรือพัฒนาสุขภาพโดยการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บและภาวะบกพร่องทางกายหรือจิตใจอย่างอื่นในมนุษย์ วิชาชีพสุขภาพ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพในสาขาสุขภาพต่าง ๆ แพทย์และอาชีพเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของวิช ...

                                               

การดูแลตนเอง

ในด้านบริการสุขภาพ การดูแลตนเอง หมายถึง การทำหน้าที่กำกับของมนุษย์ที่จำเป็นซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของปัจเจกบุคคล ที่ไตร่ตรองไว้และริเริ่มด้วยตนเอง บางคนจัดการดูแลตนเองเป็นภาวะต่อเนื่องกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ปลายตรงข้ามของการดูแลตนเอง ในแพทยศ ...

                                               

การดูแลผู้สูงวัย

การดูแลผู้สูงวัย คือการเติมเต็มความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะแตกต่างกันไประหว่างคน คำจำกัดความนี้ครอบคลุมไปถึงบริการ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเป็นอยู่ในระยะสั้นอย่างวันเดียว หรือระยะยาว

                                               

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาล หรือ พยาบาลศาสตร์ ตามความหมายที่ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้ให้ไว้ หมายถึง กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่จะต่อสู้การรุกรานของโรคได้อย่างดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับความหมายของการพยาบาลที่เสนอโ ...

                                               

สาธารณสุขมูลฐาน

การสาธารณสุขมูลฐาน คือ การดูแลสุขภาพที่จำเป็นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยี่ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นหลักการทั่วไปใช้ในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และคนในชุมชน โดยผ่านการยอมรับของชุมช ...

                                               

คฤหาสน์โรบี

คฤหาสน์โรบี เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับฐานะเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ที่ 5757 เซาท์วูดลอว์นแอเวอนิวทางใต้ของเมืองชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์ในสหรัฐอเมริกา ตัวสิ่งก่อสร้างออกแบบและสร้างโดยแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์สถาปนิกคนสำคัญชาวอเมริกันที ...

                                               

เครื่องเรือน

เครื่องเรือน เป็นสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่อาจรองรับการใช้งานของร่างกายมนุษย์ หรือมีไว้สำหรับเก็บของ หรือเก็บวัตถุทางแนวตั้งเหนือพื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนสำหรับเก็บของมักมีประตู บานเลื่อน และชั้นเก็บของ ที่อาจเก็บของชิ้นเล็ก ๆ อย่างเ ...

                                               

ตงโกนัน

ตงโกนัน เป็นบ้านดั้งเดิมพื้นเมือง ของชาวโตราจาในจังหวัดซูลาเวซีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ตงโกนันมีลักษณะที่โดดเด่นคือหลังคาแอ่น ที่มีลักษณะคล้ายเรือและมีขนาดใหญ่มากกว่าตัวบ้าน ตงโกนันจะสร้างขึ้นบนเสาเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของชาวออสโตรนีเซียนกลุ่มอื่น ...

                                               

เตาอิฐ

เตาอิฐ ในการใช้ในประวัติศาสตร์และปัจจุบันหมายถึงเตาหรือเตาอบที่ทำด้วยอิฐหรือหินที่ใช้ในการทำอาหาร และ/หรือ ทำความร้อน ในประวัติศาสตร์เตาอิฐเป็นส่วนประกอบสำคัญของบ้านและมักจะเป็นหัวใจของบ้าน" เตาอิฐ” มาจากภาษาลาตินว่า" focus” ซึ่งแปลว่าจุดศูนย์กลา ...

                                               

บ้านของบิล เกตส์

บ้านของบิล เกตส์ เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ในด้านข้างของเนินเขาที่สามารถมองเห็นทะเลสาบวอชิงตัน ซึ่งอยู่ในเมืองเมดินา รัฐวอชิงตัน โดยบ้านขนาด 66.000 ตารางฟุต ได้มีการระบุว่ามีการออกแบบพิเศษและใช้เทคโนโลยีร่วมประกอบด้วย และบ้านหลังนี้มีชื่อเรียกกันเล่นๆว่ ...

                                               

รูมะฮ์กาดัง

รูมะฮ์กาดัง หรือ อิมะฮ์บากองจอง คือบ้านแบบพื้นถิ่น ของชาวมีนังกาเบา ใน อินโดนีเซีย อันแสดงให้เห็นถึงความประดิดประดอยและคุณค่าในความซับซ้อนของช่างศิลป์พื้นถิ่น ในสังคมมีนังกาเบานั้นนอกจากจะสร้างรูมะฮ์กาดังเพื่ออยู่อาศัยแล้ว ยังใช้เป็นศูนย์รวมชุมชน ...

                                               

รูมะฮ์อาดัต

รูมะฮ์อาดัต เป็นคำเรียกรวมของบ้านที่อยู่อาศัยพื้นเมืองที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ของสถาปัตยกรรมอินโดนีเซีย โดยทั่วไปรูมะฮ์อาดัตจะแตกต่างกันไปตามชนเผ่า ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความเชื่อของแต่ละเผ่าและชนพื้นเมือง บ้านเหล่านี้เป็นศูนย์กลางข ...

                                               

ห้องแถว

ห้องแถว หรือ ตึกแถว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า อาคารพาณิชย์ เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทหนึ่งของทั้งคนพื้นเมืองและคนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเอกลักษณ์ผสมผสานที่สื่อให้เห็นที่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองส่วนมากและเมืองในท้องถิ่นนั้น ห้อง ...

                                               

ออแตลปาร์ตีกูว์ลีเย

ออแตลปาร์ตีกูว์ลีเย เป็นบ้านพักอาศัยในเขตเมืองแบบหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตและตกแต่งอย่างหรูหรา พบได้ในประเทศฝรั่งเศส คำว่า หมายความว่า "ส่วนบุคคล" หรือ "ส่วนตัว" ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสนั้นมักจะเป็นที่พักขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเพื่อขุนนาง คหบดี หรือเป็นที่ ...

                                               

โอโมเซอบูวา

โอโมเซอบูวา เป็นบ้านพื้นเมืองอินโดนีเซีย ของชาวนียัซ บนเกาะนียัซ บ้านแบบนี้สร้างตรงกลางของหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหมู่บ้านอยู่เท่านั้น โอโมเซอบูวาสร้างอยู่บนฐานเสาสูงขนาดมหึมาทำมาจากไม้เนื้อแข็ง เช่น สนทะเล และ ตะเคียน ส่วนหลังคามีลักษณะสูงเป็ ...

                                               

ทุพภิกขภัย

ทุพภิกขภัย คือสภาวะของการขาดแคลนอาหารอย่างกว้างขวางซึ่งอาจใช้กับสภาวะที่เกิดในสัตว์ชนิดใดก็ได้ วิกฤติการณ์ดังกล่าวมักจะตามมาด้วยสภาวะทุพโภชนาการ, การอดอยาก, โรคระบาด และการเพิ่มจำนวนการเสียชีวิต องค์ประกอบสำคัญในการบรรเทาสภาวะทุพภิกขภัยก็ได้แก่กา ...

                                               

การเข้าเมือง

การเข้าเมือง หรือ การย้ายถิ่นเข้าประเทศ เป็นการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศของบุคคลสู่ประเทศจุดหมายโดยที่มิใช่คนพื้นเมืองหรือมิได้ถือครองความเป็นพลเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานหรืออยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ หร ...

                                               

การคาดหมายคงชีพ

การคาดหมายคงชีพ เป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติจำนวนปีที่มนุษย์คนหนึ่งมีชีวิต โดยสันนิษฐานภาวะการตายระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ค่านี้แปรผันตามภูมิภาคและยุคสมัย ในยุคสำริดและยุคเหล็ก การคาดหมายคงชีพ คือ 26 ปี แต่ค่าเฉลี่ยของโลกใน ค.ศ. 2010 อยู่ที่ 67.2 ปี อัตร ...

                                               

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีก

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีก, รวมทั้ง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พอนติก เป็นการสังหารอย่างเป็นระบบต่อประชาชนชาวกรีกออตโตมันที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ดำเนินในอนาโตเลียในช่วงระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง บนพื้นฐานมาจากศาสนาและเชื้อชาติของพวกเขา มันเกี่ ...

                                               

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอัสซีเรีย

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอัสซีเรีย หรือที่เรียกว่า Sayfo และ Seyfo คือการสังหารหมู่ชาวอัสซีเรียของจักรวรรดิออตโตมันและชาวเปอร์เซียที่อยู่ใกล้กันโดยกองทหารออตโตมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ร่วมกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์มีเนียและชาวกรีก

                                               

การเปลี่ยนตามวัย

การเปลี่ยนตามวัย เป็นกระบวนการของการมีอายุมากขึ้น ในมนุษย์ การเปลี่ยนตามวัยแสดงถึงการสะสมการเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ตามเวลา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จิตใจและสังคม ตัวอย่างเช่น เวลาปฏิกิริยาอาจช้าลงตามเวลา แต่ความรอบรู้ความเป็นไปของโลกและปั ...

                                               

เจเนอเรชันเอกซ์

เจเนอเรชันเอกซ์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เจนเอกซ์ เป็นคนรุ่นที่เกิดหลังยุคเบบีบูมจบลง ที่จากข้อมูลสำรวจมีช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1964 ถึง 1981 คำว่า เจเนอเรชันเอกซ์ เป็นคำที่ใช้ในแง่ประชากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมและการตลาด จนถึงมักถูกอ้างอยู่บ่อยครั้งในวัฒ ...

                                               

ช่วงชีวิต

คำว่า ช่วงชีวิต บางครั้งใช้เป็นไวพจน์ของ "ความคาดหมายการคงชีพ" ในทางประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ดี คำว่า "ช่วงชีวิต" บางครั้งใช้หมายความถึงเฉพาะสมาชิกประชากรที่มีอายุยืนเป็นพิเศษ ขณะที่ "ความคาดหมายการคงชีพ" นิยามทางสถิติว่าเป็นจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่เหลื ...

                                               

ชีวสถิติ

ชีวสถิติ เป็นสาขาวิชาประยุกต์ของสถิติศาสตร์เพื่อใช้ในทางชีววิทยา และยังมีการประยุกต์เฉพาะในทางการแพทย์และเกษตรกรรม

                                               

เดมะนิม

เดมะนิม เป็นคำเรียกผู้อยู่อาศัยในท้องที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น เดมะนิมประชาชนของประเทศแคนาดา เรียก คะเนเดียน เดมะนิมประชาชนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียก สวิส บางท้องที่มีหลายรูป ตัวอย่างเช่น เดมะนิมสำหรับประชาชนเกาะบริเตนเป็นได้ทั้งบริติชหรือบริทึน ราชบ ...

                                               

ประชากรโลก

ประชากรโลก เป็นจำนวนมนุษย์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก ซึ่งปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ประมาณการว่าประชากรโลกมีจำนวนราว ๆ 7.300 ล้านคน ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 และจะเพิ่มจำนวนเป็น 8.500 ล้านคนในปี ค.ศ. 2030 และ 11.200 ล้านคนในปี ค.ศ. 2100 ประชากรโ ...

                                               

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาทางสถิติของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ จัดเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปแขนงหนึ่ง ศาสตร์นี้สามารถใช้วิเคราะห์ประชากรมีชีวิตพลวัตใด ๆ ก็ได้ คือ ประชากรที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือสถานที่ ประชากรศาสตร์ครอบคลุมการศึกษาขนาด โครงสร้า ...

                                               

ประเทศโมนาโก

ราชรัฐโมนาโก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โมนาโก เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณเฟรนช์ริวีเอราทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก มีขนาดเพียง 2.02 ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรหนา ...

                                               

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 1 องศา หรือประมาณ 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเ ...

                                               

ผู้ลี้ภัย

ผู้ลี้ภัย หมายถึงบุคคลที่อยู่นอกประเทศต้นกำเนิดหรือประเทศที่มีถิ่นฐานประจำ เพราะเขาผู้นั้นประสบกับภัยอันเกิดแต่การตามล่า การกดขี่ด้วยเหตุทาง เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความเห็นทางการเมือง หรือ การเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมที่ถูกตามล่า บางครั้งอาจเรียกผ ...

                                               

พันธุฆาต

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ คือ การกระทำอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อทำลายกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีผู้ให้นิยามของ "ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ไว้มากมายและบางทีก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ...

                                               

พีระมิดประชากร

พีระมิดประชากร เป็นกราฟแท่งประเภทหนึ่งที่ใช้แสดงโครงสร้างอายุของเพศของประชากรในประเทศ เมือง หรือพื้นที่อื่น ๆ แกนนอนแบ่งเป็นจำนวนประชากรหรือร้อยละของประชากร ส่วนแกนตั้งจะแสดงช่วงอายุของประชากรไว้ตรงกลางของพีระมิด ซึ่งจะแสดงเป็นช่วง 10 ปี, 5 ปี, ห ...

                                               

มหันตภัยมาลธูเซียน

มหันตภัยมาลธูเซียน เป็นทฤษฎีที่พยากรณ์การต้องกลับไปสู่การดำรงชีวิต แบบเพียงแค่สามารถประทังชีวิต เมื่อการเติบโตของประชากรก้าวล้ำสมรรถภาพการผลิตของเกษตรกรรม

                                               

รายชื่อนครที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พื้นที่เขตเมือง "เมือง" ที่กำหนดให้ตามบ้านเรือนของประชากรหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กัน จนกลายเป็นเขตชุมชนหรือเมืองโดยไม่ได้กำหนดอาณาเขตหรือเขตแดน พื้นที่ปริมณฑล "เมือง" ที่อยู่ล้อมรอบเขตเมืองที่พิจารณา หรือเมืองขนาดใหญ่ มักจะเป็นที่อยู่อาศัย หรื ...

                                               

รายชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียเรียงตามประชากร

รายชื่อเขตการปกครอง รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด รายชื่อประเทศเรียงตามทวีป ภูมิศาสตร์ รายชื่อประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษร รายชื่อประเทศและดินแดน รายชื่อประเทศในทวีปเอเชียเรียงตามประชากร

                                               

รายชื่อประเทศในทวีปยุโรปเรียงตามประชากร

ข้างล่างนี้คือ รายชื่อประเทศในทวีปยุโรปเรียงตามจำนวนประชากรในประเทศของทวีปยุโรป โดยที่ข้อมูลมาจากการสำรวจประชากร รายชื่อประเทศจะพิจารณาจกสมาชิกในสภายุโรป

                                               

รายชื่อประเทศในทวีปเอเชียเรียงตามประชากร

รายชื่อประเทศและดินแดน รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด ทวีปเอเชีย รายชื่อประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษร รายชื่อประเทศเรียงตามทวีป ภูมิศาสตร์ รายชื่อเขตการปกครอง

                                               

รายชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาเรียงตามประชากร

รายชื่อประเทศในทวีปเอเชียเรียงตามประชากร รายชื่อประเทศเรียงตามทวีป รายชื่อประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษร รายชื่อประเทศและดินแดน ภูมิศาสตร์ รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามการคาดหมายคงชีพ

Life expectancy interactive world map Global Agewatch has the latest internationally comparable statistics on life expectancy from 195 countries. Life expectancy trends interactive graph Global Life Expectancy Infographic | LiveScience

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร

นี่คือ รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษตามมาตรฐาน ISO 3166-1 ดินแดนซึ่งประกอบขึ้นเป็นรัฐเอกราชโดยแบ่งแยกมิได้จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเอกราชด้วยเช่นกัน แต่ไม่รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น สหภาพยุ ...

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์

นี่คือ รายการประเทศทั้งหมดเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2020 สำหรับการประเมินในปี ค.ศ. 2019 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ HDI เป็นการวัดค ...

                                               

วันประชากรโลก

วันประชากรโลก เป็นวันสำคัญประจำปีในวันที่ 11 กรกฎาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก วันสำคัญนี้กำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน" วั ...

                                               

วิทยาการระบาด

วิทยาการระบาด เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชากร และเป็นพื้นฐานและตรรกะที่ทำให้เกิดแนวคิดความสนใจในสาธารณสุขและเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาวิชานี้วิธีที่สำคัญพื้นฐานของงานวิจัยด้านสาธารณสุข และเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์อิงหลักฐาน ใน ...

                                               

สำมะโน

สำมะโน เป็นวิธีดำเนินการได้มาซึ่งและบันทึกสารสนเทศอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสมาชิกของประชากรหนึ่ง ๆ คำนี้ใช้เชื่อมโยงกับสำมะโนประชากรและเคหะมากที่สุด แต่สำมะโนที่พบบ่อยชนิดอื่นได้แก่ สำมะโนเกษตรกรรม ธุรกิจและจราจร สหประชาชาตินิยามลักษณะสำคัญของสำมะโน ...

                                               

การรณรงค์

การรณรงค์ หมายถึง โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นต่างๆ สร้างความตระหนัก โน้มน้าวใจ และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายกระทำบางอย่าง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี ‘สาร’ รูปแบบต่างๆ ที่ถูกออ ...