ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126
                                               

แบตเตอรี่โซลิดสเตต

แบตเตอรี่โซลิดสเตต เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้อิเล็กโทรดที่เป็นของแข็งและอิเล็กโทรไลต์แข็ง แทนอิเล็กโทรไลต์เจลเหลวหรือโพลีเมอร์ที่พบในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือลิเธียมโพลิเมอร์ วัสดุที่เสนอให้ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์แข็งในแบตเตอรี่โซลิดสเตต ได้แก่ เซ ...

                                               

อักษรแอราเมอิกตัวเหลี่ยม

อักษรแอราเมอิกตัวเหลี่ยม เป็นอักษรที่ใช้เขียนกลุ่มภาษานีโอแอราเมอิกตะวันตก คำที่เป็นสระลอย จะต้องเขียนตัว ไว้หน้า สระเสียงสั้นจะถูกละไว้หรือเขียนเครื่องหมายการออกเสียงกำกับไว้ สระเสียงยาวจะถูกเขียนด้วยตัวอักษรที่แทนสระเสียงยาวได้ จะต้องเขียน + อั ...

                                               

ชุดตัวอักษรกรีก

ชุดตัวอักษรกรีก เป็นชุดของอักษรที่ใช้สำหรับเขียนภาษากรีก โดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคคลาสสิก ประมาณ 357 ปีก่อนพุทธศักราช และยังคงใช้สืบต่อเรื่อยมา นับเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดแบบหนึ่งที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ในสมัยกรีกโบราณนั้น อักษรกรีกยังใช้เขียน ...

                                               

คะ

คะ เป็นคานะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิรางานะเขียนว่า か มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมังโยงานะ 加 และคาตากานะเขียนว่า カ มีที่มาจากส่วนซ้ายของมังโยงานะ 加 ออกเสียงว่า ในพยางค์อื่น か มักใช้เป็นคำอนุภาคเพื่อแสดงออกมาเป็นคำถาม และบางครั้งใช้เป็นตัวคั่นลำ ...

                                               

อึง

1)พยัญชนะ ~ん ใช้ขึ้นต้นประโยคหรื่อคำในภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ เช่น ไม่มีทางที่จะเห็นคำว่า んいし。หน้าคำใดๆ ในภาษาญี่ปุ่น 2)เมื่อพยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง g และ k เสียง พยัญชนะ ~ん จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง ng หรือ เสียง ‘ง’ เช่น ka+n+gae = ka + n ...

                                               

โอโดริจิ

โอโดริจิ หมายถึงเครื่องหมายซ้ำ เป็นเครื่องหมายวรรคตอน กลุ่มหนึ่งที่ใช้สำหรับซ้ำคำหรือพยางค์เป็นหลักในภาษาญี่ปุ่น มีหลายลักษณะเช่น 々 ヽ หรือ ゝ ขึ้นอยู่กับโอกาสในการใช้ โอโดริจิอาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่น โอโดริ ญี่ปุ่น: おどり โรมาจิ: odori, คูร ...

                                               

ฮิรางานะ

ฮิรางานะ คือ อักษรพยางค์และอักษรในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของอักษรญี่ปุ่นที่ใช้ในปัจจุบัน ฮิรางานะและคาตากานะเป็นระบบคานะที่ตัวอักษรหนึ่งตัวแสดงถึงหนึ่งเสียง ในแต่ละ "คานะ" สามารถเป็นได้ทั้งในรูปสระและตัวสะกด

                                               

อักษรจีน

อักษรจีน คืออักษรภาพ ที่โดยหลัก ๆ ในปัจจุบันใช้สำหรับเขียนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ก็ยังใช้เขียนระบบเลขของภาษาอื่นด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเช่นภาษาเกาหลี และภาษาเวียดนาม และยังคงหลงเหลืออยู่ในภาษาเหล่านี้ในบางระดับ อักษรจีนเป็นระบบก ...

                                               

คันจิ

คันจิ เป็นอักษรจีนที่ใช้ในระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน จัดอยู่ในประเภทอักษรคำ ใช้ร่วมกับตัวอักษร อีก 4 ประเภท ได้แก่ ฮิรางานะ คะตาคานะ โรมะจิ และตัวเลขอารบิก คำว่า "คันจิ" หากอ่านตามเสียงภาษาจีนกลางจะอ่านว่า "ฮั่นจื้อ" มีความหมายว่า ตัวอักษร ...

                                               

ชินจิไต

ชินจิไต เป็นรูปแบบของตัวอักษรคันจิที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่การประกาศใช้ชุดอักษรโทโยคันจิ หรือ "คันจิที่ใช้ทั่วไป" ที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ตัวอักษรชินจิไตบางตัวเป็นตัวอักษรเดียวกับอักษรจีนตัวย่อ แต่อักษรชินจิไตจะมีหลักการย่อตัวอักษรที่แคบกว่า ...

                                               

รายชื่อโจโยกันจิ

โจโยกันจิ คือตัวอักษรคันจิ 1.945 ตัวที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น ว่าเป็นตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ

                                               

วิธีเลขสี่มุม

วิธีเลขสี่มุม คือวิธีป้อนอักขระชนิดหนึ่งใช้สำหรับเข้ารหัสอักษรจีนไปเป็นการพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวเลขสี่ตัวแทนอักษรแต่ละตัว วิธีเลขสี่มุมรู้จักกันในชื่อ ระบบเลขสี่มุม มีการเรียงลำดับด้วยวิธีนี้เพื่อเป็นดัชนีในอักษรานุกรมบางชนิดแ ...

                                               

หมวดคำอักษรจีน

หมวดคำอักษรจีน หมายถึงดัชนีคำศัพท์ในพจนานุกรมภาษาจีน ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการประกอบอักษร อักษรจีนแต่ละตัวจะถูกจัดเข้าไว้ในหมวดคำเพียงหมวดเดียว เรียงตามลำดับจำนวนขีดและการเขียน และแต่ละหมวดก็จะมีความหมายไปในทางเดียวกัน การแบ่งอักษรจีนเป็นหมวดคำเริ่ ...

                                               

อักษรจีนตัวเต็ม

อักษรจีนตัวเต็ม เป็นหนึ่งในสองรูปแบบอักษรจีนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน ปรากฏครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่น อักษรจีนตัวเต็มนั้นสามารถพบได้ในพจนานุกรมคังซี รูปทรงที่ทันสมัยของตัวอักษรจีนดั้งเดิมปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมกับการเกิดขึ้นของอักษรไพร่ ของร ...

                                               

อักษรจีนตัวย่อ

อักษรจีนตัวย่อ เป็นหนึ่งในสองรูปแบบอักษรจีนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน อักษรจีนตัวย่อประดิษฐ์และเริ่มใช้โดยรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนของสาธารณรัฐประชาชนจีใน พ.ศ. 2492 เหตุที่ต้องเรียกว่าอักษรจีนตัวย่อ หรือ Simplified Chinese character ก็เพื่อ ...

                                               

อักษรฮันจา

ฮันจา หรือ ฮันมุน บางครั้งเรียกว่า อักษรจีน-เกาหลี หมายถึงอักษรจีนที่ยืมมาใช้ในภาษาเกาหลี และออกเสียงเป็นภาษาจีนแต่ในสำเนียงของภาษาเกาหลี ตัวอักษรฮันจาไม่เหมือนตัวอักษรคันจิ ในภาษาญี่ปุ่นที่ถูกปรับปรุงและย่อแบบญี่ปุ่นไปหลายตัว ในขณะที่อักษรฮันจาใ ...

                                               

อักษรซีริลลิก

อักษรซีริลลิก หรือ อักษรซิริลลิก เป็นตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวเขียนสำหรับภาษาในกลุ่มภาษาสลาวิกนอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวเขียนสำหรับภาษาในอีกหลายประเทศ แต่ไม่มีอักษรซีริลลิกทุกตัวกับภาษาใด ขึ้นอยู่กับการเขียนในภาษานั้น ในกลุ่มประเทศที่ใช้อักษรซีริลลิกด้วย ...

                                               

อักษรของภาษาทาจิก

ภาษาทาจิกได้มีการเขียนสามแบบในประวัติศาสตร์ของภาษานี้ได้แก่ การเขียนด้วยอักษรอาหรับ การเขียนด้วยอักษรละติน และการเขียนด้วยอักษรซีริลลิก อักษรอะไรก็ได้ที่ใช้สำหรับเขียนภาษาทาจิกจะถูกเรียกว่า อักษรของภาษาทาจิก ซึ่งเขียนว่า алифбои тоҷикӣ ในอักษรซีร ...

                                               

อักษรซีริลลิกปลอม

อักษรซีริลลิกปลอม เป็นการใช้อักษรซีริลลิกในอักษรลาติน มักใช้เพื่อให้ความสนใจถึงสหภาพโซเวียตหรือรัสเซีย ถึงแม้ว่ามันจะถูกใช้ในแบบอื่นก็ตาม มันเป็นเรื่องปกติในโลกตะวันตกที่ใช้อักษรนี้กับปกหนังสือ, ชื่อภาพยนตร์, ตัวอักษรในคอมมิก, ผลงานศิลปะสำหรับเกม ...

                                               

Kh (ทวิอักษร)

Kh เป็นทวิอักษรที่พบได้ในภาษาบางภาษา เช่น ภาษาเวียดนาม และยังพบในระบบการถอดอักษรเป็นอักษรโรมันในหลาย ๆ ภาษา ซึ่งมักจะใช้แทนเสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง หรือเสียงกัก เพดานอ่อน ไม่ก้อง ธนิต ในหลาย ๆ ภาษาที่มีเสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง จะใ ...

                                               

Xh (ทวิอักษร)

Zh zh: Zh ทวิอักษร จ: อักษรไทย จ. จาน Џ џ: อักษรซีริลลิก Џ Sh sh: Sh ทวิอักษร Dh dh: Dh ทวิอักษร Dž dž: Dž ทวิอักษร, เฉพาะในกลุ่มภาษาสลาวิก Ch ch: Ch ทวิอักษร, เฉพาะในภาษาเวียดนาม Th th: Th ทวิอักษร C c: อักษรละติน C, เฉพาะในภาษาตุรกี /dʒ/ J j: อ ...

                                               

อักษรละติน

อักษรละติน หรือ อักษรโรมัน เป็นระบบตัวเขียนแบบตัวอักษร สันนิษฐานว่าอักษรละตินมีที่มาจากอักษรคิวมี ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรกรีกอีกทอดหนึ่ง ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและอเมริกา และประเทศในเอเชียที่นำอักษรละตินมาใช้ในภายหลังเช่น ...

                                               

A

A คืออักษรและสระตัวแรกในอักษรละติน มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า เอ ในขณะที่หลายภาษาเช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี เรียกตามชื่อเดิมของอักษรนี้คือ อา /a, /aː/ รูปพหูพจน์เขียนเป็น As, As, as, หรือ as ในช่วงประมาณ 1600 ปีก่อนคริสตกาล อักษร A ของอั ...

                                               

Ă

ตัวอักษร Ă เป็นตัวอักษรที่ใช้ภาษาโรมาเนียและภาษาเวียดนามโดยเฉพาะอักษรดังกล่าวก็คืออักษร A ที่มีบรีฟอยู่ด้านบน รูปร่างของหูถ้วยกาแฟได้นำไปใช้ สำหรับผู้ที่ต้องการใส่วรรณยุกต์ของภาษาเวียดนาม

                                               

Ã

Ä ä: อักษรละติน Ä Å å: อักษรละติน A ที่มี ห่วงด้านบน Â â: อักษรละติน A ที่มี เซอร์คัมเฟล็กซ์ Ỹ ỹ: อักษรละติน Y ที่มี ทิลเดอ Ẽ ẽ: อักษรละติน E ที่มี ทิลเดอ Ñ ñ: อักษรละติน N ที่มี ทิลเดอ Č č: อักษรละติน C ที่มี แครอน Ĩ ĩ: อักษรละติน I ที่มี ทิลเดอ ...

                                               

Ā

ตัวอักษร Ā เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน A ที่มีมาครอน อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดย Ā เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาลัตเวียของตัวที่ 2 ในภาษาจีน Ā ถูกใช้ในพินอินโดย A ใส่วรรณยุกต์ขีดตรงข้างบน-อ่านว่าอา

                                               

Α α: อักษรกรีก อัลฟา Á á: อักษรละติน Á A a: อักษรละติน A Ā ā: อักษรละติน Ā À à: อักษรละติน À Ä ä: อักษรละติน Ä Å å: อักษรละติน Å Â â: อักษรละติน Â Ą ą: อักษรละติน Ą Æ æ: อักษรละติน Æ Ă ă: อักษรละติน Ă Ả ả: อักษรละติน Ả Ã ã: อักษรละติน Ã

                                               

C

ในภาษาอิตาลี เรียกว่า "ชิ" ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า "ซี" ในภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน เรียกว่า "เซ" และผู้พูดโดยมากในประเทศสเปนมักเรียก "เธ" /θ/

                                               

Ĉ

ตัวอักษร Ĉ เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน C ที่มีเซอร์คัมเฟล็กซ์ อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลเสียงนี้แสดงโดยสัญลักษณ์ Ĉ เป็นอักษรที่ใช้ในภาษาเอสเปรันโต

                                               

Ç

ตัวอักษร Ç เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน C ที่มีซิดิลลา อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดย Ç เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาตุรกี ภาษาเติร์กเมน ภาษาซาซากิ ภาษาแอลเบเนีย ภาษาตาตาร์ ภาษาเคิร์ด และ ภาษาอาเซอร์ไบจาน

                                               

D

ในทางเศรษฐศาสตร์ D ใช้แทน อุปสงค์ demand พรรคเดโมแครต พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า D ในทางดนตรี D เป็นตัวโน้ตตัวหนึ่ง ใช้แทนโน้ต เร ในทางกีฬา D มักจะใช้ย่อสำหรับ ฝ่ายรับ หรือกองหลัง d ในหน่วยเอสไอ ใช้แทน เดซิ D เป็นชื่อของ วิตามิน ใน ...

                                               

Dzs (สัทศาสตร์)

Ĝ ĝ: อักษรละติน Ĝ ใช้ในภาษาเอสเปอรันโต Ġ ġ: อักษรละติน G ที่มี จุดด้านบน ใช้ในภาษามอลตา Ž ž: อักษรละติน Z ที่มี แครอน Xh ทวิอักษร ใช้ในภาษาแอลเบเนีย Dž ทวิอักษร Đ đ: อักษรละติน Đ C c: อักษรละติน C, เฉพาะภาษาตุรกี Ch ทวิอักษร Tr ทวิอักษร ใช้ในภาษา ...

                                               

Ê

ตัวอักษร เป็นรูปแบบหนึ่งของ ที่มี อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในแสดงนี้เสียงโดย เป็นอักษรละตินของที่เป็นการใส่วรรณยุกต์ห้าอย่างด้วยกัน เช่น จากนั้นเวียดนามในปัจจุบันใช้ได้ร่วมกัน ในอักษร จะออกเสียง

                                               

Ë

ตัวอักษร E เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน E ที่มีen:Diaeresis อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดยสัญลักษณ์

                                               

F

เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค ทำให้หน้า "F#" นั้นมาที่หน้านี้ สำหรับบทความเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม F# ดูภาษาเอฟชาร์ป F เป็นอักษรละติน ลำดับที่ 6

                                               

G

ในภาษาสเปน เรียกว่า "เค" หรือ "เฮ" ในบางภาษาถิ่น ในภาษาเยอรมัน เรียกว่า "เก" ในภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลี เรียกว่า "จี" IPA: dʒiː ในภาษาฝรั่งเศส เรียกว่า "เช"

                                               

Ĝ

ตัวอักษร Ĝ เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน G ที่มีเซอร์คัมเฟล็กซ์ อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดยสัญลักษณ์ Ĝ เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเอสเปรันโต

                                               

H

H เป็นอักษรละติน ลำดับที่ 8 ในการออกเสียงตามสัทอักษรสากลแสดงด้วยเสียง 2 เสียง คือ แสดงเสียงในลักษณะเสียงเสียดแทรก ลิ้นปิดกล่องเสียง ไม่ก้อง

                                               

Ĥ

ตัวอักษร Ĥ เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน H ที่มีเซอร์คัมเฟล็กซ์ อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดยสัญลักษณ์ ซึ่งมักจะใช้แทนเสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง Ĥ เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเอสเปรันโต

                                               

Ħ

H h: อักษรละติน H Đ đ: อักษรละติน Đ Ż ż: อักษรละติน Ż Xh xh: Xh ทวิอักษร Һ һ: อักษรซีริลลิก Shha Ł ł: อักษรละติน Ł Х х: อักษรซีริลลิก Kha หรือ Ha Ċ ċ: อักษรละติน Ċ Ŧ ŧ: อักษรละติน Ŧ Ġ ġ: อักษรละติน Ġ

                                               

I

ในทางไฟฟ้า I ใช้แทน กระแสไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ I เป็นสัญลักษณ์ของธาตุไอโอดีน ในทางกลศาสตร์ I ใช้แทน โมเมนต์ความเฉื่อย i เป็นชื่อต้นรหัสสินค้าของแอปเปิล บางรุ่น เช่น ไอพอด iPod ไอโฟน iPhone และไอแมค iMac รวมถึงซอฟต์แวร์ ไอทูนส์ iTunes ไอไลฟ์ i ...

                                               

Î

ตัวอักษร Î เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน I ที่มีเซอร์คัมเฟล็กซ์ อยู่ด้านบน ได้ถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงเป็น

                                               

Ï

ตัวอักษร Ï เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน I ที่มีอุมเล้าท์และไดแอร์เรซิส อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากล

                                               

Ĩ

อักษรซีริลลิก И ที่มี ทิลเดอ Ũ ũ: อักษรละติน U ที่มี ทิลเดอ Õ õ: อักษรละติน O ที่มี ทิลเดอ I i: อักษรละติน I Ỹ ỹ: อักษรละติน Y ที่มี ทิลเดอ Ẽ ẽ: อักษรละติน E ที่มี ทิลเดอ Ã ã: อักษรละติน A ที่มี ทิลเดอ

                                               

M

ในทางการศึกษา M ใช้แทนปริญญาโท ย่อจากคำว่า Master ในโน้ตดนตรี m ใช้เป็นสัญลักษณ์ของคอร์ดไมเนอร์ ในทางทหาร M เป็นรหัสของปืน เช่น เอ็ม16 และรถถัง ในไวยากรณ์ของภาษาที่มีเพศ M ใช้แทน คำศัพท์เพศชาย ในกล้องถ่ายภาพ โหมด M เป็นโหมดที่ต้องตั้งค่าเองต่างจา ...

                                               

Ń

ตัวอักษร Ń เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน N ที่มีอคิวต์แอ็กเซนต์ อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทหลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดยสัญลักษณ์ Ń เป็นตัวอักษรที่ใช่ในภาษาโปแลนด์และภาษาคาชูเบีย

                                               

Ņ

ตัวอักษร Ņ เป็นรูปแบบตัวหนึ่งของอักษรละติน N ที่มีซิดิลลา อยู่ด้านล่าง โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดย Ņ เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาลัตเวีย

                                               

Ō

ตัวอักษร Ō เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน O ที่มีมาครอน อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงเป็น

                                               

Ŧ

Ŧ / ŧ เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน T ที่มีแถบเส้น อยู่ด้านหน้า โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงเป็น ตัวอักษร Ŧ ที่ใช้ในซามิเหนือ

                                               

V

ในภาษาเวียดนามและภาษาแอลเบเนีย เรียกว่า "เว" หรือ "เวอ" ในภาษาเยอรมันและภาษาโปแลนด์ เรียกว่า "เฟา" ในภาษาสเปน เรียกว่า "อูเบ" ในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า "วี" ヴィ และมักจะถูกเรียกว่า "บุอิ" หรือ "บุย" ブイ ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า "วี" /viː/ ในภาษาอิตาล ...