ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119                                               

อิคิดนา

สำหรับ อีคิดนา ในเทพปกรณัมดูที่ อีคิดนา เทพปกรณัม อีคิดนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ ตัวกินมดหนาม เป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลีย พบในนิวกินีและออสเตรเลีย นอกจากตุ่นปากเป็ดแล้วมีเพียงอีคิดนาเท่านั้น ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับโมโนท ...

                                               

อูฐ

อูฐ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสกุล Camelus จัดอยู่ในวงศ์ Camelidae เป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูง สามารถอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารหรือน้ำเลย 2 สัปดาห์ เพราะมีไขมันสะสมไว้ในหนอกและร่างกายเก็บรักษาน้ำได้เป็นอย่างดี จึงสามารถอยู่ในที่ทุรกันดาร ...

                                               

อิคีเนอเดอร์เมอเทอ

อีไคโนเดอร์มาทา เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีสมาชิกได้แก่ ดาวทะเล ดาวเปราะ ปลิงทะเล เม่นทะเล พลับพลึงทะเลและเหรียญทะเล เป็นไฟลัมที่พบเฉพาะในทะเล ชื่อของไฟลัมหมายถึง "สัตว์ที่มีผิวหนังเป็นหนาม" แต่ในที่นี้หมายถึงสัตว์ที่มีโครงร่างภาย ...

                                               

เอไคยูรา

เอไคยูรา เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะร่วมกับไฟลัมไซปันคูลา โดยจะมีลักษณะต่างกันคือ มีระบบหมุนเวียนเลือดที่แท้จริง กินเศษซากสัตว์ในท้องทะเล ส่วนหัวไม่สามารถหดเข้าได้ และลำตัวมีลักษณะคล้ายช้อน จึงได้ชื่อว่า "หนอนช้อน"

                                               

ไฮดรา (สกุล)

ไฮดรา เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ลำตัวยาวประมาณ 0.5-1 นิ้ว สืบพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ พบได้ในแหล่งน้ำนิ่งดำรงชีวิต อย่างง่าย ๆ ตามคูน้ำ หรือสระน้ำ ซึ่งมีระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เราจัดไฮดราให้อยู่ในจำพวกเดียวกับแมงกะพรุนแต่มีขนาด ต ...

                                               

หน้านี้จะอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของคำว่า มุชิ ในหลายความหมายตามตัวอักษร むし, 虫, 蟲 ก่อนอื่นลองมาทำความเข้าใจความหมายในพจนานุกรมก่อน จิตใต้สำนึก สมัยก่อนเชื่อว่าในร่างกายคนมีหนอนอยู่ในหัวใจหรือร่างกายของคนที่คอยทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆ (สมุนไพรศ ...

                                               

สุญญากาศ

สุญญากาศ คือปริมาตรของช่องว่างซึ่งไม่มีสสารอยู่ภายใน เหมือนกับความดันแก๊สที่น้อยกว่าความดันบรรยากาศมาก ๆ ในความเป็นจริงเราไม่สามารถทำให้ปริมาตรของช่องว่างว่างเปล่าได้อย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า สุญญากาศสมบูรณ์ ซึ่งมีความดันแก๊สเป็นศูนย์ สุญญากาศสมบูร ...

                                               

การบรรจุแบบสุญญากาศ

การบรรจุแบบสุญญากาศ เป็นวิธีการ บรรจุภัณฑ์ ที่เอาอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนปิดผนึก วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการวางสิ่งของด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติบรรจุอากาศจากภายในและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มหด บางครั้งถูกนำมาใช้เพื่อให้พอดีกับสินค้า จุดประสงค์ของการ ...

                                               

หลอดสุญญากาศ

หลอดสุญญากาศ หรือ หลอดอิเล็กตรอน หรือ วาล์วเทอร์มิออนิค ในทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงอุปกรณ์ที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าผ่านขั้วอิเล็กโทรดภายในบริเวณที่มีอากาศหรือก๊าซเบาบาง ปรากฏการณ์ ทางฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายการนำไฟฟ้าก็คือ ปรากฏการณ์เทอร์มิออนิค อิมิตชัน ซึ ...

                                               

อวกาศ

อวกาศ คือ ความว่างเปล่าที่มีอยู่ระหว่างวัตถุท้องฟ้า รวมถึงโลก อวกาศมิได้ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง แต่ประกอบด้วยสุญญากาศแข็งที่ประกอบด้วยอนุภาคความหนาแน่นต่ำ ซึ่งมีพลาสมาของไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลัก เช่นเดียวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและนิวต ...

                                               

กฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ในเมืองในประเทศไทย

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดการหรืออนุรักษ์ต้นไม้ในเมืองโดยตรง มีเพียงบางมาตราในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวถึงความรับผิดทางละเมิด เช่น มาตรา 434 ว่าด้วยความเสียหายเกี่ยวกับการบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือก ...

                                               

กฎหมายทาสที่หลบหนี

กฎหมายไล่ล่าทาสที่หลบหนี ของประเทศสหรัฐฯ ผ่านรัฐสภาออกประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2393 โดยมีผู้ออกเสียงคัดค้านเพียง 4 เสียง กฎหมายฉบับนี้กำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ไม่จับกุมและกล่าวโทษทาสที่หลบหนีจะต้องถูกปรับไม่เกิน 1.000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ที่เป็นท ...

                                               

กฎหมายปกครองท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ที่มาสูงสุดของกฎหมายปกครองท้องถิ่น รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสำคัญคือ มีการวางระเบียบการปกครอง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนจึงไม่ได้บัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่นไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตยขอ ...

                                               

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือกฎหมายที่ทำหน้าที่อธิบายขยายความเพื่อประกอบเนื้อความในรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ละเอียด ชัดเจน ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมาย และกำหนด โดยถือว่ากฎหมายประเภทนี้มีลักษณะ และหลักเกณฑ์พิเศษแตกต่างจากกฎหมายธรรมดา ส่วนจะพิเศษอย่างไรไรย่อม ...

                                               

กฎหมายปิดปาก

กฎหมายปิดปาก หรือในพระธรรมศาสตร์เรียก บทตัดสำนวน คือ หลักกฎหมายที่ไม่ยอมให้อ้างหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ ไม่ว่าข้อสันนิษฐานนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ คำ "estoppel" ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำ "estoupail" ในภาษาฝรั่งเศสเก่า หมา ...

                                               

กฎหมายล้มละลาย

กฎหมายล้มละลาย เป็นกฎหมายทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติแขนงหนึ่ง ซี่งบัญญัติถึงกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ตั้งแต่เงื่อนไขการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย วิธีการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย การขอให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ ซึ่งมีทั้งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคร ...

                                               

กฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร

เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยกฎหมายต่าง ๆ ที่รับประกันการเข้าถึงข้อมูลที่ครอบครองดูแลโดยรัฐ กฎหมายเหล่านี้วางรากฐานกระบวนการทางกฎหมายสำหรับ "สิทธิที่จะได้รู้" โดยอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถร้องขอข้อมูลข่าวสารซึ่งรัฐบาลครอบครองอยู่ได้ การได ...

                                               

กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาล

กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาล หรือ การระงับข้อพิพาททางเลือก หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาล ซึ่งโดยหลักๆจะแบ่งได้ 4 วิธีได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมข้อพิพาท และ การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนการระงับข้อพิพาททางเล ...

                                               

การล้มละลาย

การล้มละลาย เป็นสถานภาพทางกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ได้ ในเขตอำนาจส่วนใหญ่ คำสั่งศาลกำหนดการล้มละลาย ซึ่งลูกหนี้มักเป็นผู้ริเริ่ม การล้มละลายมิใช่สถานภาพตามกฎหมายเดียวที่บุคคลไม่สามารถชำระหนี้มีได้ ฉะนั้น คำว่า "กา ...

                                               

การแสดงลามกอนาจาร

การแสดงลามกอนาจาร เป็นการแสดงส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของบุคคล ต่อหน้าชุมนุมชนหรือในที่ที่สาธารณชนสามารถมองเห็นได้ ในสถานการณ์ที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดไปจากมาตรฐานทางศีลธรรมหรือมาตรฐานอื่น ๆ เช่นความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทัศนคติข ...

                                               

เจ้าพนักงานบังคับคดี

เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่น ผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในอันที่จะปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างพิจารณาหรือบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

                                               

ดูหมิ่น

ดูหมิ่น เป็นการละเมิดเกียรติยศของมนุษย์ไม่ว่าแสดงออกด้วยวิธีใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความที่ละเมิดหรือการสื่อสารท่าทาง และเป็นอาชญากรรมในบางประเทศ ข้อแตกต่างระหว่างดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทคือ ดูหมิ่นอธิบายค่านิยม ส่วนหมิ่นประมาทกล่าวถึงลักษณะหรือใส่ค ...

                                               

เทิร์นคีย์

เทิร์นคีย์ หรือ โครงการเทิร์นคีย์ เป็น ประเภทของโครงการที่ผู้ผลิตผลิตหรือพัฒนาจนแล้วเสร็จในสภาพพร้อมใช้งานแล้วจึงส่งมอบโครงการนั้นให้แก่ผู้ซื้อ มีการใช้งานคำนี้อย่างแพร่หลาย ในหลายความหมาย ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ ...

                                               

นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทำ หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำให้มีกิจกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดทำโครงการ วิธีการบ ...

                                               

นิติเภสัชกรรม

นิติเภสัชกรรม เป็นสาขาวิชาหนึ่งของการเรียนเภสัชศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

                                               

นิติรัฐ

นิติรัฐ เป็นถ้อยคำที่ใช้กันในประเทศที่ใช้ระบบ ประมวลกฎหมาย ซึ่งถือกำเนิดในยุโรปภาคพื้นทวีป โดยมีกฎหมายโรมัน Jus Civileเป็นแม่แบบ หมายถึงการบริหารปกครองรัฐหรือสังคมซึ่งถือกฎหมายเป็นใหญ่ เป็น "การปกครอง" โดยกฎหมาย มิใช่แล้วแต่อำเภอใจของผู้ใช้อำนาจห ...

                                               

นิติศาสตร์

วิชานิติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายแขนงได้ตามแง่มุมที่ศึกษา ซึ่งอาจสามารถแบ่งออกได้เป็น นิติศาสตร์ทางข้อเท็จจริง legal science of facts เป็นการศึกษากฎหมายในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์หรือในสังคม โดยไม่ประเมินคุณค่าว่าถูกหรือผิด ...

                                               

บทความ

บทความ หมายถึงงานเขียนที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ทางการศึกษา การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น โดยปกติบทความหนึ่งบทความจะพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นหล ...

                                               

ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก ...

                                               

ใบกำกับภาษีเต็มรูป

ใบกำกับภาษีเต็มรูป คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไป มีหน้าที่ต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งใบกำกับภาษีเต็มรูปจะต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ ...

                                               

ประมวลกฎหมายอูร์-นัมมู

ประมวลกฎหมายอูร์-นัมมู เป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประมวลหนึ่ง เขียนเป็นภาษาซูเมอร์บนแผ่นดินเหนียว คาดว่าสร้างเมื่อประมาณ 2100–2050 ปีก่อนคริสต์ศักราช

                                               

ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี

ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี เป็นบทบัญญัติที่รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ และพระราชกฤษฎีกาของพระเจ้าฮัมมูราบี ราชาแห่งบาบิโลเนีย และเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด ประมวลกฎหมายนี้คัดลอกไว้โดยการแกะสลักลงบนหินบะซอลต์สีดำสูง 2.25 เมตร ซึ่งต่อมาทีมนักโบราณคดีฝรั่งเ ...

                                               

พระเจ้าฮัมมูราบี

ฮัมมูราบี กษัตริย์ชาวอามอไรท์องค์ที่ 6 และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรวรรดิบาบิโลน รู้จักกันดีที่สุดในด้านกฎหมายในขณะเดียวกับความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้านการทหารที่ทำให้อาณาจักรบาบิโลนมีอำนาจมากที่สุดในแถบเมโสโปเตเมียโดยการเอาชนะพวกซูเมอร์และพว ...

                                               

ภาวะเฉพาะส่วนตัว

ภาวะเฉพาะส่วนตัว เป็นความสามารถแยกตัวเองของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม หรือสารสนเทศเกี่ยวกับพวกเขา ฉะนั้นจึงแสดงออกซึ่งตัวเขาเองอย่างเลือก ขอบเขตและเนื้อหาของสิ่งที่ถือเป็นภาวะเฉพาะส่วนตัวแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและปัจเจกบุคคล แต่มีแก่นร่วม เมื่อบางสิ่งเป็ ...

                                               

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีกำหนดสิบสองเดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ...

                                               

มาร์กูซีวิลดาอิงเตร์เนชี

มาร์กูซีวิลดาอิงเตร์เนชี เป็นร่างรัฐบัญญัติที่ถูกเสนอสู่รัฐสภาของบราซิล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อรับประกันสิทธิพลเมืองในการใช้อินเทอร์เน็ตในบราซิล ปัจจุบัน ร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวถูกบรรจุเข้าวาระเพื่อรอการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้รายการพิจารณาหมายเ ...

                                               

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ ​ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2525 ให้ความหมายดังนี้ ในความหมายอย่างแคบ "รัฐธรรมนูญ" กฎหมายฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับซึ่งรวบรวมกฎเกณฑ์การปกครองประเทศขึ้นไว้ และไม่ใช่สิ่งเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" มีความหมาย ...

                                               

สภาทนายความ (ประเทศไทย)

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความที ...

                                               

สมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ

มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ เป็นหลักการที่ถูกเสนอขึ้นโดยผู้แทนของประเทศมอลตา ประจำองค์การสหประชาชาติ ชื่ออาวิด ปาโด ในการประชุมกฎหมายทะเลเมื่อ ค.ศ. 1967เพื่อประกาศว่าพื้นมหาสมุทรเป็นมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และต่อมาหลักการดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ในกฎ ...

                                               

สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์

สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ หรือบ้างก็เรียกทับศัพท์ว่า ไลเซนซ์ คือเอกสารทางกฎหมาย ที่ควบคุมการใช้หรือการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ โดยปกติซอฟต์แวร์ทั้งหมดมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง เว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นสาธารณสมบัติ การใช้เอกสารสัญญาจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการคุ้มคร ...

                                               

สิทธิ

สิทธิ คือ หลักเสรีภาพหรือการให้สิทธิ์ทางกฎหมาย สังคมหรือจริยศาสตร์ นั่นคือ สิทธิเป็นกฎเชิงบรรทัดฐานพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนมีหรือเป็นของประชาชนตามบางระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียมทางสังคม หรือทฤษฎีจริยศาสตร์ สิทธิมีความสำคัญยิ่งในสาขาวิชาดังกล่าว ...

                                               

สิทธิในการป้องกันตัว

สิทธิในการป้องกันตัว คนทุกคนมีสิทธิป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดจำต้องกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใ ...

                                               

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน เป็นหลักทางศีลธรรมหรือจารีต ซึ่งอธิบายมาตรฐานตายตัวของพฤติกรรมมนุษย์ และได้รับการคุ้มครองสม่ำเสมอเป็นสิทธิทางกฎหมายในกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ ปกติเข้าใจว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่ไม่โอนให้กันได้ "ซึ่งบุคคลมีสิทธิในตัวเพียงเพรา ...

                                               

เสรีภาพในการพูด

เสรีภาพในการพูด หรือ เสรีภาพในการแสดงออก เป็นสิทธิการเมืองในการสื่อสารความคิดของบุคคลผ่านการพูด คำว่า เสรีภาพในการแสดงออก บางครั้งใช้เป็นคำไวพจน์ แต่ยังรวมไปถึงพฤติการณ์ใด ๆ ในการแสวงหา ทั้งด้วยการพูด การแสดงท่าทาง หรือการสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ไม ...

                                               

อนุสัญญาปักกิ่ง

อนุสัญญาปักกิ่ง หรือ อนุสัญญาปักกิ่งที่หนึ่ง เป็นชื่อเรียกสำหรับสนธิสัญญาสามฉบับระหว่างราชวงศ์ชิงกับสหราชอาณาจักร จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 และจักรวรรดิรัสเซีย

                                               

ออกแบบ-ก่อสร้าง

ออกแบบ-ก่อสร้าง หรือ ดีไซน์-บิลด์ เป็นระบบการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากระบบดั้งเดิมที่เป็น "ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง" ในระบบนี้จะทำการลดระยะเวลาของโครงการในส่วนของระยะเวลาในการออกแบบ และระยะเวลาในการก่อสร้างลง ในสหรัฐอเมริกาได ...

                                               

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ เป็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะของอากรแสตมป์จะมีการจัดพิมพ์คล้ายกับตราไปรษณียากร มีลวดลาย รอยปรุของฟันแสตมป์ และราคาแสตมป์ แต่ต่างกั ...

                                               

อายุในทางกฎหมาย

อายุในทางกฎหมาย หรือ อายุที่กฎหมายกำหนด หมายถึง อายุของบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการได้รับผลทางกฎหมาย อาทิ การได้รับสิทธิเลือกตั้ง การบรรลุนิติภาวะ เป็นต้น ในปัจจุบัน อายุในทางกฎหมายมีจากกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งที่ใช้บ่อยและรู้จักกันทั่ว ...

                                               

เอกสิทธิ์

เอกสิทธ์ หมายถึง สิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลบางคนหรือบางประเภทที่มีคุณลักษณะพิเศษบางประการ ทำให้มีความชอบธรรมในการอ้างสิทธิดังกล่าวเหนือบุคคลอื่น เช่น เอกสิทธิ์การทูต เอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา เอกสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ได้แก่ เอกสิทธิ์ของสมาชิกรั ...

                                               

ความรู้

ความรู้ เป็นความคุ้นเคย ความตระหนักหรือความเข้าใจในเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งอื่น เช่น ข้อเท็จจริง ทักษะ หรือวัตถุ วิธีหาความรู้มีหลายวิธีและมีแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ การศึกษา เหตุผล ความทรงจำ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจและการฝึกฝน เป็นต้ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →