ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 118                                               

การหมุนควง

การหมุนควง หมายถึง การหมุนของวัตถุรอบแกน โดยแกนในการหมุนก็หมุนเป็นวงกลมอยู่ด้วย เช่น การหมุนของโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ มันสามารถกำหนดเป็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแกนหมุนที่มุมออยเลอร์ที่สอง เป็นค่าคงที่ แรงบิดฟรีและแรงบิดเหนี่ยวนำ: ในวิชาฟิสิก ...

                                               

ที่ตั้งของโลกในเอกภพ

ที่ตั้งของโลกในเอกภพ นับตั้งแต่มนุษย์ได้เริ่มสร้างและสมมุติตำแหน่งที่ตั้งของโลกขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้วจากการสังเกตการณ์ด้วยกล้องส่องทางไกล ซึ่งเริ่มมีความแพร่หลายมากในหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในอดีตนานมาแล้วนั้นมนุษย์เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจ ...

                                               

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต มี 2 ส่วนคือ น้ำร้อนที่สูบขึ้นมา กับน้ำที่ใช้หล่อเย็นที่สูบมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การสูบน้ำร้อนขึ้นมาใช้จากใต้ดินมากเกินไป เคยทำให้เกิดปัญหาดินทรุดขึ้นในบริเวณโรงไฟฟ้าบางแห่ง จึงต้องมีการเติมน้ำลงไปในดินให้สมดุลกัน ถ้าน ...

                                               

มวลโลก

มวลโลก เป็นหน่วยของมวลเท่ากับมวลของโลก การประมาณที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับมวลโลกคือ M ⊕ = 5.9722 × 10 24 kg พร้อมความไม่แน่นอนมาตรฐานที่ 6 × 10 20 kg. ค่าที่แนะนำในปี ค.ศ. 1976 คือ × 10 24 kg มันเทียบเท่ากับความหนาแน่นเฉลี่ยของ 5515 kg⋅m −3

                                               

โลก

โลก มีความหมายโดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์ รวมทั้งอารยธรรมมนุษย์โดยรวมทั้งหมด โดยเฉพาะในด้านประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ หรือสภาพของมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้ คำว่า ทั่วโลก หมายถึงสถานที่ใด ๆ บนดาวเคราะห์โลก ในทางปรัชญามองโลกอยู่ 2 แบบ คือ โลกที่เป็นเอ ...

                                               

กรวด

ใช้ทำผิวกรวดล้าง เป็นผิวตกแต่งในงานสถาปัตยกรรม ใช้เป็นวัสดุกรองในงานกรองน้ำ ใช้ประดับตกแต่งสวนในงานภูมิสถาปัตยกรรม ใช้ประดับตกแต่งในตู้ปลาสวยงาม ใช้ผสมคอนกรีตแทนหินในการก่อสร้าง และใช้ทำถนน

                                               

ดินเหนียว

ด้านการเกษตร เหมาะสำหรับการทำนา ปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะสำหรับพืชชนิดอื่น ด้านศิลปะ ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา ทำภาชนะ เครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ขึ้นรูปในงานปั้น สร้างผลงานทางด้านประติมากรรม ด้านวิศวกรรม ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง แกนดินเหนียวสำหรับเขื่อนดิน แล ...

                                               

ไม้

ไม้ เป็นวัสดุแข็งที่ทำจากแก่นลำต้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยแบ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้โอ๊ก โดยนิยามแล้วไม้ จะหมายถึงเนื้อเยื่อไซเล็มชั้นที่สอง ของต้นไม้ แต่ในความเข้าใจไม้ อาจหมายร ...

                                               

ยาง

ยาง คือวัสดุพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน ยางเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ยางที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติจะมาจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาว คล้ายน้ำนม มีสมบัติเป็นคอลลอยด์ อนุภาคเล็ก มีตัวกลางเป็นน้ำ ยางในสภาพของเหล ...

                                               

24/7

24/7 หรือ 24/7/365 เป็นตัวเลขย่อที่มาจาก" 24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์” หรือ" 24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์, 365 ต่อหนึ่งปี” ที่เป็นวลีที่หมายถึง หมายถึงธุรกิจ หรือ บริการที่ทำหรือให้ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก การใช้" 24/7” ครั ...

                                               

การเดินทางข้ามเวลา

ก ารเดินทางข้ามเวลา เป็นแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่ ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความแตกต่างกันในห้วงเวลา หรือ ระหว่างห้วงเวลาหนึ่งไปยังอีกห้วงเวลาหนึ่ง ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเคลื่อนที่ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความแตกต่างกันในพื้นที่ หรือ ปริภูมิ ในลักษณะย ...

                                               

การขยายขนาดของเวลา

ในทฤษฎีสัมพัทธภาพ การขยายขนาดของเวลา เป็นผลต่างตามจริงของเวลาล่วงผ่านระหว่างสองเหตุการณ์ที่ผู้สังเกตวัดขณะเคลื่อนที่สัมพัทธ์ต่อกันหรือตั้งอยู่จากมวลความโน้มถ่วง ที่ต่างกัน นาฬิกาเที่ยงตรงขณะพักของผู้สังเกตคนหนึ่งอาจวัดเป็นเวลาที่อัตราต่างกันเมื่อ ...

                                               

การนับถอยหลัง

การนับถอยหลัง หรือ เคาต์ดาวน์ คือการนับตัวเลขถอยหลัง ในหลักวินาที วัน หรือหน่วยเวลาอื่นเพื่อนับถอยหลังสู่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือวันกำหนด หมดเวลา โดยทั่วไปแล้วจะนับถอยหลังในโอกาสอย่างเช่น การปล่อยจรวดหรือยานอวกาศ การจุดระเบิด การเริ่มการแข่งขัน ...

                                               

ความต้องการสภาพอากาศหนาวเย็น

ความต้องการสภาพอากาศหนาวเย็น สำหรับไม้ผลและไม้หัวคือระยะเวลาที่ต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมิหนึ่งที่น้อยที่สุดของสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อทำลายการพักตัวให้พืชสามารถออกดอกได้ แต่สำหรับเมล็ดแล้วคือการใช้ความเย็นกระตุ้นให้เกิดการงอกต้นอ่อน

                                               

ช่วงเวลายอดนิยม

ช่วงเวลายอดนิยม หรือ ไพรม์ไทม์ สำหรับวงการโทรทัศน์ หมายถึงช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่สถานีโทรทัศน์ทำรายได้จากค่าโฆษณามากที่สุด ความหมายของไพรม์ไทม์นั้นอาจแตกต่างออกไปตามภูมิภาค รวมถึงช่วงเวลาก็อาจแตกต่างกันด้วย สำหรับ ...

                                               

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์ เป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา โดยขึ้นอยู่กับหัวข้อที่สนใจ และช่วงเวลาที่สนใจ ไทม์ไลน์ถูกใช้ในการแสดงผลเพื่อง่ายต่อการศึกษาข้อมูล โดยทั่วไปจะใส่เฉพาะหัวข้อสำคัญ ไม่ลงรายละเอียดมากนัก ซึ่งพูดถึงบ่อยในภาพยน ...

                                               

ปฏิทรรศน์ฝาแฝด

ในวิชาฟิสิกส์ ปฏิทรรศน์ฝาแฝด เป็นการทดลองในจินตนาการของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ เกี่ยวกับมนุษย์ผู้หนึ่งได้เดินทางไปในอวกาศด้วยจรวดความเร็วสูงแล้วกลับมายังโลก เมื่อกลับมาแล้วพบว่ามนุษย์คนนั้นมีอายุน้อยกว่าฝาแฝดของตัวเองที่อาศัยอยู่บนโลกตลอดเวลาจะทำให้ ...

                                               

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน คือเวลาที่เหตุการณ์เป็นที่รับรู้โดยตรงและเป็นครั้งแรก ต่างจากการระลึกได้ หรือ การคาดหวัง ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาระหว่างอดีตและอนาคต และอาจแปรเปลี่ยนไปจากชั่วขณะ ไปจนถึงหนึ่งวัน หรือนานกว่านั้น ในการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี "ปัจจุบัน" ระ ...

                                               

เวลาในประเทศชิลี

เวลาในประเทศชิลี แบ่งเขตเวลาออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ในช่วงฤดูหนาวใช้ค่าออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัดเท่ากับ UTC−04:00 ช้ากว่าเวลาสากลเชิงพิกัด 4 ชั่วโมง ชิลีแผ่นดินใหญ่ ยกเว้นแคว้นมากายาเนส ในช่วงฤดูร้อนใช้ค่าออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัดเท่ากับ UTC−03:00 ช้ากว ...

                                               

เส้นแบ่งเขตวันสากล

เส้นแบ่งเขตวันสากล เป็นเส้นสมมติที่ลากในแนวเหนือ-ใต้บนพื้นผิวของโลก ผ่านใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งกำหนดสถานที่ซึ่งวันตามปฏิทินเริ่มต้น เส้นดังกล่าวอยู่ที่ประมาณลองจิจูด 180 องศา ตรงข้ามกับเส้นเมริเดียนแรก แต่ลากอ้อมบางดินแดนและกลุ่มเกาะบางกลุ่ม เ ...

                                               

อดีต

อดีต คือคำที่ใช้ระบุเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนจุดเวลาจุดหนึ่ง อดีตตรงข้ามและกำหนดได้จากปัจจุบันและอนาคต แนวคิดของอดีตแผลงมาจากสมัยนิยมที่มนุษย์นักสังเกตได้รู้จักกับเวลา และเข้าถึงผ่านความจำและการระลึกได้ นอกจากนี้ มนุษย์ได้บันทึกเหตุการณ์ในอ ...

                                               

อนาคต

อนาคต คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาหลังจากปัจจุบัน การมาถึงของอนาคตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเวลาและกฎของฟิสิกส์ เนื่องจากอนาคตมีธรรมชาติของความเป็นจริงและมีภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้และจะมีอยู่ต่อไปนั้น สามารถจัดว่าเป็นส ...

                                               

อมฤตเวลา

อมฤตเวลา แปลตรงตัวว่า "เวลาที่เป็นอมฤต" หมายถึงช่วงเวลาเช้าตรู่ ประมาณตั้งแต่ตีสามจนถึงหกโมงเช้า หรือเวลาก่อนย่ำรุ่ง เป็นเวลาที่ใช้ทำสมาธิและท่องและขับรองเพลงสวดคุรบานิ คุรุนานักระบุไว้ในจัปจิสาหิบว่า "จงทำสมาธิในช่วงอมฤตเวลา ให้จิตใจอยู่กับความย ...

                                               

อันดับของขนาด (เวลา)

1 ys: เวลาที่ใช้ในการปล่อยกลูออนของควาร์ก 0.3 ys: ช่วงชีวิตของดับเบิลยูและแซดโบซอน 23 ys: ครึ่งชีวิตของฮีเลียม-7

                                               

ปฏิสสาร

ในวิชาฟิสิกส์อนุภาค ปฏิสสาร คือ ส่วนประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับปฏิยานุภาคของสสาร โดยที่ปฏิสสารประกอบด้วยปฏิยานุภาคในทำนองเดียวกับที่อนุภาคประกอบขึ้นเป็นสสารปรกติ ตัวอย่างเช่น แอนติอิเล็กตรอน 1 ตัว และแอนติโปรตอน 1 ตัว สามารถรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอมแอน ...

                                               

โมเลกุล

โมเลกุล เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพังและยังคงความเป็นสารดังกล่าวไว้ได้ โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุมาเกิดพันธะเคมีกันกลายเป็นสารประกอบชนิดต่าง ๆ ใน 1 โมเลกุล อาจจะประกอบด้วยอะตอมของธาตุทางเคมีตัวเดียว เช่น ออกซิเจน หร ...

                                               

ไฮเปอร์ไดมอนด์

ไฮเปอร์ไดมอนด์ หรือ แอกกริเกตทิดไดมอนด์นาโนรอดส์ หรือ เอดีเอ็นอาร์เอส เป็นสสารที่ความแข็ง ความแข็งตึง และความหนาแน่นที่สุดในโลก โดยแข็งกว่าเพชรหลายเท่ามาก มีลักษณะคล้ายกับยางมะตอยหรือพุดดิ้งสีดำระยิบระยับมากกว่า

                                               

กระบะทราย (แมว)

กระบะทราย เป็นกล่องสำหรับเก็บปัสสาวะหรืออุจจาระของแมว รวมถึง กระต่าย และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่นในบ้าน ใช้สำหรับบ้านที่ไม่สะดวกจะให้สัตว์ออกไปขับถ่ายนอกบ้าน ทรายที่บรรจุจะมีลักษณะร่วนสอดคล้อง และจะมีสารเคมีช่วยดูดซับกลิ่น โดยเมื่อถูกใช้งานไประยะหน ...

                                               

ควอล

ควอล จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณทวีปออสเตรเลีย และที่ประเทศปาปัวนิวกินี ควอลมีขนาดตั้งแต่ 25–75 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มวัย หางมีขนยาวประมาณ 25–30 เซนติเมตร เพศเมียจะมีหัวนม 6–8 ...

                                               

ค้างคาว

ค้างคาว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในอันดับ Chiroptera ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดเดียวที่บินได้จริงและต่อเนื่องด้วยขาหน้าที่ปรับตัวกลายเป็นปีก ค้างคาวบินได้คล่องตัวกว่านก เนื่องด้วยขาที่ยื่นยาวออกมาและคลุมไปด้วยเยื่อบุผิวบาง ๆ หรือพาท ...

                                               

ไคโนรินชา

                                               

จิงโจ้น้ำ

จิงโจ้น้ำ เป็นแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทมวนอยู่ในอันดับ Hemiptera วงศ์ Gerridae ชื่อสามัญ Water Striders หรือ Pond skaters มีชื่อเรียกต่างกันคือ จิงโจ้น้ำ มวนจิงโจ้น้ำ แมงกะพุ้งน้ำ

                                               

ชั้นอะพลาโคฟอรา

ชั้นอะพลาโคฟอรา เป็นชั้นหนึ่งในไฟลัมมอลลัสคาเป็นมอลลัสที่โบราณ ตัวคล้ายหนอน ไม่มีเปลือก อาศัยอยู่ตามโคลนใต้ทะเลหรือตามผิวของฟองน้ำ ตัวยาวประมาณ 1-40 มิลลิเมตร ไม่มีเท้าหรือถ้ามีจะมีขนาดเล็กมาก มีแมนเทิล ที่ผิวของแมนเทิลมีสปิคุลฝังอยู่ ด้านท้องมีร ...

                                               

เดรัจฉาน

ติรัจฉานมี 4 จำพวก ได้แก่ จตุปทติรัจฉาน สัตว์ที่มี 4 ขา เช่น ช้าง ม้า วัว อปทติรัจฉาน สัตว์ที่ไม่มีขาและไม่มีเท้า เช่น งู ไส้เดือน ทวิปทติรัจฉาน สัตว์ที่มี 2 ขา เช่น ไก่ นก พหุปทติรัจฉาน สัตว์ที่มีมากกว่า 4 ขา เช่น แมงมุม ตะขาบ

                                               

ไดโนเสาร์

ไดโนเสาร์ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในอันดับใหญ่ Dinosauria ซึ่งเคยครองระบบนิเวศบนพื้นพิภพ ในมหายุคมีโซโซอิก เป็นเวลานานถึง 165 ล้านปี ก่อนจะสูญพันธุ์ ไปเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่อันที่จร ...

                                               

ไดยีมิดา

                                               

เต่า

เต่า คือ สัตว์จำพวกหนึ่งในอันดับ Testudines จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็น ในชั้นสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า 200 ล้านปี ซึ่งเต่านั้นถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งคลุมบริเวณหลังที่เรียกว่า ...

                                               

ทาก

ทาก เป็นชื่อสามัญที่คนไทยใช้เรียกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2 กลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกันของโครงสร้างร่างกาย กลุ่มแรกคือ ทากดูดเลือด เป็นกลุ่มเดียวกับปลิงดูดเลือด จัดอยู่ในไฟลัม Annelida คลาสฮิรูดินี และ กลุ่มที่สองคือหอยทาก และทากทะเล อยู่ในไฟลัมมอล ...

                                               

โทรโกลไบต์

โทรโกลไบต์ เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่มืด คือ สัตว์ประเภทนี้อาศัยอยู่ในถ้ำตลอดชีวิต นอกจากถ้ำแล้วไม่พบที่อื่นอีกเลย ร่างกายของสัตว์พวกนี้ปรับตัวมาเพื่อหาอาหารในถ้ำที่มืดมิดไม่มีแสงอาทิตย์ อวัยวะส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารจะเริ่มเสื่อมหรือหายไ ...

                                               

โทรโกลไฟล์

โทรโกลไฟล์ เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่มืด สัตว์ประเภทนี้ต่างจาก โทรโกลไบต์ ตรงที่มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในถ้ำและนอกถ้ำแต่มันชอบถ้ำที่มืดและชื้น ถ้าสัตว์พวกนี้อยู่ในถ้ำนาน ๆ ก็จะวิวัฒนาการเป็นโทรโกลไบต์ สัตว์กลุ่มนี้ได้แก่ จิ้งหรีดถ้ำ ตะขาบ แมงมุม

                                               

เธอเรีย

เธอเรีย เป็นชั้นย่อยของชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบไปด้วยยูเธอเรีย และเมทาเธอเรีย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยเธอเรียให้กำเนิดลูกเป็นตัว อาจจะเป็นผลมาจากโปรตีนที่ชื่อ ซินไซทิน ซึ่งทำให้มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างแม่และตัวอ่อนผ่านทางรก ฟ ...

                                               

นาโธสโทมูลิดา

                                               

นีมาโทดา

นีมาโทดา หรือหนอนตัวกลม เป็นชื่อเรียกของ แขนงวิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้เรียก ไฟลัม ซึ่งเป็นประเภทของการแบ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

                                               

ไนดาเรีย

ไฟลัมไนดาเรีย หรือชื่อเดิมว่า ไฟลัมซีเลนเตอราตา หรือพวก ซีเลนเตอราตา เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีรูปร่างทรงกระบอก มีโพรงในลำตัว และมีเข็มพิษ เช่น แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล ไฮดรา ส่วนใหญ่พบตามชายฝั่งลงไปจนถึงทะเลลึก บางชนิดพบในน้ำจืด กลางลำตัวเป็นท่อกลวง มีอวัย ...

                                               

ไบลาทีเรีย

ไบลาทีเรีย คือ สัตว์ที่มีสมมาตรด้านข้าง กล่าวคือมีด้านหน้า หลัง บน ล่าง ซ้ายและขวา ในทางตรงกันข้าม สัตว์ที่มีสมมาตรรัศมี เช่น แมงกะพรุน มีด้านบนและด้านล่าง แต่ไม่มีด้านหน้าและหลังที่แน่ชัด ไบลาทีเรียเป็นกลุ่มใหญ่ของสัตว์ ประกอบด้วยไฟลัมส่วนใหญ่ที ...

                                               

ปลิง

ปลิง และ ทากดูดเลือด จัดอยู่ในไฟลัมแอนเนลิดา ลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้องและยืดหยุ่น ชอบอยู่ในน้ำนิ่งตามหนอง และอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะเช่นบริเวณป่าดงดิบเขตร้อน ดำรงชีพโดยการดูดเลือดสัตว์อื่น รวมทั้งเลือดมนุษย์เป็นอาหาร

                                               

อันดับวานร

อันดับวานร หรือ อันดับไพรเมต เป็นอันดับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อันได้แก่ สัตว์จำพวกลีเมอร์, ลิง และลิงไม่มีหาง ซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย มีชื่อสามัญเรียกกันโดยทั่วไปว่า ไพรเมต จึงกล่าวได้ว่าสามารถพบไพรเมตได้ทั่วโลก โดยไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ ส่วนใหญ่ ...

                                               

พยาธิใบไม้

                                               

พลานาเรีย

พลานาเรีย เป็นชื่อสามัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส เป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในชั้นเทอเบลลาเรียที่ไม่เป็นปรสิต แต่บางครั้งก็ใช้เป็นชื่อสามัญของสกุล Dugesia เป็นเทอเบลลาเรียกลุ่มที่มีสำไส้แตกเป็นสามแขนง อาศัยอยู่ในน้ำจืด ดำรงชีวิตเป็ ...

                                               

พวกสัตว์มีกระดอง

สัตว์มีกระดอง คือ สัตว์ชนิดพิเศษที่มีกระดองห่อหุ้ม เช่น เต่า ตะพาบ เป็นต้น กระดองช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ จากธรรมชาติได้ และช่วยในการหายใจ สัตว์มีกระดองพบได้ในทะเล หรือน้ำเค็มบนบก สัตว์มีกระดองบางชนิดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ สัตว์มีกระดองจะมีพฤติ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →